Меню Затваряне

Колко са християните в Конгреса на САЩ?

Според изследване, проведено през началото на сесията на новия Конгрес на САЩ, той остава до голяма степен незасегнат от две тенденции, които отдавна са белязали религиозния живот в Съединените щати: продължилия с десетилетия спад на дела на американците, които се идентифицират като християни, и съответното увеличение на процента, който казват, че нямат религиозна принадлежност.

Pew Research Center провежда редовни проучвания и прави анализи за религиозната принадлежност на членовете на Конгреса, събрани чрез въпросници и последващи телефонни обаждания до офисите на кандидатите и членовете. Анализът сравнява религиозната принадлежност на членовете на Конгреса с данните от проучването на Центъра за обществеността в САЩ.

От 2007 г. делът на християните в общото население е спаднал от 78% до сегашното си ниво от 63% . Но християните съставляват 88% от членовете с право на глас на Конгреса на САЩ. За сравнение със състава на религиозните хора в Конгреса през 1979-1980 г., когато 91% от членовете му са се идентифицирали като християни.

От днешните членове на Конгреса 303 са протестанти, което е увеличение с шест спрямо предходния Конгрес. Броят на протестантите, които не посочват конкретна деноминация или предоставят неясни отговори като „протестант“, „християнин“ или „евангелски протестант“ – се е повишил от 96 на 107. Католиците в Конгреса са 148, с 10 по-малко от предходния Конгрес. Католиците съставляват около 28% от членовете на Конгреса, което е по-голям дял според общото население на САЩ (21%).

Мормоните в Конгреса са 9, а православните християни са 8 души – с един повече, отколкото в началото на предишната сесия. Представителят Мери Пелтола от Аляска е православна християнка, която се присъединява към Камарата на представителите още по време на предишния Конгрес след специални избори. Вече има един член на Конгреса, който се идентифицира като месиански евреин – републиканката Анна Паулина Луна, нов член от Флорида, която публично се описва като християнка.

Нехристияни са 65 души, а двама са отказали да опишат религиозната си принадлежност. Евреите съставляват слабо мнозинство от нехристиянските членове на Конгреса – 6%. Има трима мюсюлмани и двама индуисти и трима, които се идентифицират като унитариански универсалисти.

И Сенатът, и Камарата са числено доминирани от християни, като всяка камара има подобно протестантско мнозинство (57% в Камарата, 56% в Сената).

Католиците представляват малко по-голям дял в Камарата на представителите, отколкото членовете на Сената (съответно 28% и 26%). В Камарата има осем православни християни, но нито един в Сената.

По отношение на нехристиянските религии евреите имат по-широко присъствие в Сената (9%), отколкото в Камарата (6%).

Разлики по партии

Голямо мнозинство от републиканците и демократите в Конгреса се идентифицират като християни, въпреки че все още има значителна разлика между двете партии. Докато почти всички републиканци в Конгреса – 268 от 271, или 99% – се описват като християни, същото важи и за около три четвърти от демократите (201 от 263, или 76%). И двете партии са по-християнски, отколкото възрастните американци като цяло (63%).

Демократите в Конгреса са много по-малко склонни от републиканците да се идентифицират като протестанти (44% срещу 69%), но по-голям дял са демократите, които са католици (31% срещу 25%).

Сред демократите в двете камари взети заедно, 12% са евреи. Допълнителни 7% не са посочили религиозна принадлежност, когато са били попитани.

Близо седем от десет републиканци в Конгреса се идентифицират като протестанти (69%). Докато мнозина се идентифицират с конкретна деноминация или по-широко деноминационно семейство като баптисти (15%), методисти (5%) или презвитерианци (5%), 28% от републиканците са протестанти, които не посочват деноминация. Това включва онези, които се описват просто като „християни“, тези, които казват, че са просто „протестанти“, и няколко, които наричат ​​себе си „евангелски християни“ или „евангелски протестанти“. Тази „Неопределена/друга“ протестантска категория не включва допълнителните 4% от членовете на Републиканската партия, които се описват като неденоминационни протестанти.

Всичките девет членове на „Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни“ (понякога наричани мормони) в Конгреса са републиканци. Единственият член, който се идентифицира като месиански евреин, новодошлият представител от Флорида Анна Паулина Луна, също е републиканец. Междувременно православните християни са разпределени поравно между двете партии – четирима демократи и четирима републиканци.

——————-

Пълният анализ на изследването вижве в: Pew Research Center

Posted in Църква и политика

Вижте още: