Меню Затваряне

Литургия на св. ап. Яков, брат Господен по плът

Текстът на литургията е от блога на свещ. Траян Горанов Богослужебни текстове

В средата на църквата е поставен подиум, подобен на този, върху който стои епископът в началото на Божествената литургия на св. Йоан Златоуст или Василий Велики, и върху този подиум са поставени един или два аналоя, обърнати на запад. Ако служи епископ, тогава столовете се поставят на същия подиум: единият на най-високото стъпало, в средата, за епископа, и една стъпка по-ниски, от двете страни, за свещениците, източно от аналоя, обърнати на запад.

Когато дойде време за богослужение, идва епископът със съслужещите свещеници и дякони и влизайки в храма, се покланя три пъти пред светите двери, като казва в себе си „Боже, очисти мене, грешния!“, целува св. икони, без да казва нищо, покланя се три пъти на изток, на свещениците и на народа и след това влиза в светия олтар от южната врата. Покланят се пред светия престол, всички се обличат в свещените одежди, също без да казват нищо, а дяконите се опасват с орарите си и остават така през цялото служение.

Епископът слага не сакос, а презвитерския фелон, а върху него полага великия омофор, който не се сваля до края на службата. Не поставя нито кръст, нито панагия, нито митра. Не са нужни нито трикири с дикири, нито орлета, а само пастирският епископски жезъл, и то този без кърпата.

На светия престол заедно със светото Евангелие от двете му страни се поставят книгите на божествените Писания: Апостолът и Книгата с пророческите писания (паримийник).

Когато всичко е готово, един от свещениците умива ръцете си, отива при предложението, покланя се три пъти пред жертвеника и подготвя св. Дискос и св. Потир. Без да каже нищо, той вади Агнеца от просфората и налива вино с вода в Потира, според обичая на литургията на Й. Златоуст, но без да казва нищо. И като приключи с приготвянето, без да покрива съдовете, застава до престола.

[Нека се знае, че ако е заповядано да се извърши проскомидия, тогава е редно да се извърши. Изпълнява се според обичая на Златоустовата литургия, но само деветата частица е извадена от свещеника в чест на св. славен апостол Яков, брат на Бога и първи епископ на Йерусалим. Освен това молитвата на приношението „Боже, Боже наш”, както и отпустът на проскомидията, не се произнасят, но се покриват съдовете както обикновено, въпреки че това е нещо ново и не е посочено в древните ръкописи и затова не е прието в Йерусалим.]

Бележка на преводача: За тази св. Литургия са необходими минимум двама служещи (двама свещеници, или свещеник с дякон), защото накрая, при причастяването на миряните, единият трябва да държи дискоса, а другият – потира. Ако са повече свещеници, при възгласите те следват реда на старшинството, както правят при другите литургии – на св. Йоан Златоуст или св. Василий Велики.

ЛИТУРГИЯ НА ОГЛАШЕНИТЕ

Дяконът излиза и застава отляво на Царските двери, обърнат към хората, т.е. на запад. Светите двери и завесата са затворени. Пред светия престол застава епископът/свещеникът, съслужещите го окръжават по ред на старшинството. Застанал пред престола и гледайки на изток, предстоятелят произнася молитвата с тих глас, но така, че да може да бъде чут от неговите съслужещи:

Предстоятелят: Слава на Отца и Сина и Светия Дух, едната, проста и неразделна Троица, която ни обединява и освещава чрез Себе Си и носи мир в нашия живот, сега и винаги, и във вечните векове. Амин.

Молитва на предстоятеля за себе си.

Предстоятелят: Осквернен с множество грехове, не ме презирай, Владико Господи Боже наш, защото, ето, пристъпвам към тази божествена и небесна тайна, не че съм достоен, но като гледам на Твоята благост, насочвам гласа си към Тебе: Боже, бъди милостив към мене, грешния! Съгреших пред небето и пред Тебе и не съм достоен да погледна на тази Твоя свята и духовна трапеза, на която Твоят  Единороден Син и наш Господ Иисус Христос заради мене грешния  и окаляния с всяка сквернота тайно се принася в жертва. Затова Ти принасям моление и благодарение, да ми пратиш Твоя Дух Утешител, да ме укрепи и утвърди в тази служба, и удостой ме, без осъждане, да проповядвам словото на хората, предадено от Тебе чрез мене, в Христос Иисус, нашия Господ, с Когото си благословен, заедно с всесветия и благ, и животворящ Твой Дух, сега и винаги, и вовеки веков.

Съслужещите: Амин.

След молитвата се отварят  завесата и дверите. Дяконите излизат през страничните врати и застават на солея с лице към народа.

Молитва на предстояването

Заставайки пред светия престол и гледайки на изток, свещеникът възглася, като всички са станали.

Предстоятелят: Слава на Отца и Сина и Светия Дух, троична и единна светлина на Божеството, която е единство, съществуващо в Троицата, разделена, но неделима. Защото Троицата е един Бог Вседържител, Комуто небесата проповядват Неговата слава, земята пък Неговото владичество, а морето Неговата сила, и всяка осезаема и разумна твар винаги проповядва Неговото величие. Защото на Него подобава всяка слава, чест, могъщество, величие и великолепие, сега и винаги, и вовеки веков.

Народът: Амин.

Начална молитва

Предстоятелят: Благодетелю и Царю на вековете, и Създателю на всички твари, приеми идващата Твоя Църква чрез Твоя Христос. Изпълни полезното прошение на всекиго, доведи всички до съвършенство и направи ни достойни чрез благодатта на Твоето освещение, събирай ни в Твоята свята вселенска и апостолска Църква, която си придобил с почитаната кръв на Единородния Твой Син, Господа и Спасителя наш Иисус Христос, с Когото си благословен и препрославен, с пресветия и благ, и животворящ Твой Дух, сега и винаги, и во веки веков. 

Народът: Амин.

Дяконът, винаги обърнат с лице към народа, възглася:

Дякон: На Господа да се помолим! (и влиза в олтара)

Народът нищо не отговаря. Свещеникът получава кадилницата и три пъти кади светия Престол от място, обърнат на изток, като гласно произнася молитва

Молитва на входа в храма с кадилница

Предстоятелят: Боже, Който си приел даровете на Авел, жертвите на Ной и Авраам, кадилото на Аарон и Захария, приеми от нашите грешни ръце това кадило като духовно благоухание  за прощение на нашите грехове и на всички Твои люде, направи така, че с този наш вход да се извърши и вход на светите ангели, които заедно с нас да служат и славословят Твоята благост. Защото си благословен и на Тебе подобава слава, на Отец и Син, и Свети Дух, сега и винаги, и вовеки веков.

Народът: Амин.

През това време народът запява бавно „Единородный Сыне и Слове Божий“ (виж по-долу).

Дяконът (тихо): Господи, благослови!

Предстоятелят (тихо благославя дякона): Нашият Господ и Бог Иисус Христос, Който по преизобилната Си благост и възвишена любов беше разпнат и не се възпротиви да бъде пронизан с гвоздеи и копие, за да ни преподаде това тайно и страшно приношение за вечна памет, да благослови твоето в Христа Бога дяконство и да благослови нашия вход, и да ни удостои служещите да извършим тази служба, по неизказаното Си милосърдие, сега и винаги, и во веки веков.

Дяконът: Амин.

Дякон (тихо отговаря на предстоятеля): Господ да ни благослови и удостои като серафими да принесем тези дарове и да пеем тази трисвета многохвална и боговдъхновена песен, която всичко усъвършенства и е преизпълнена с цялото Негово осветително съвършенство, сега и винаги, и во веки веков.

Предстоятелят: Амин.

Свещеникът връща кадилницата на дякона, а той пък я подава на помощника.

Народ: Единородный Сыне и Слове Божий, безсмертен сый и изволивый спасения нашего ради воплотитися от святыя Богородицы и Приснодевы Марии, непреложно вочеловечивыйся, распныйся же Христе Боже, смертию смерть поправый, Един сый Святыя Троицы, спрославляемый Отцу и Святому Духу спаси нас.// Единородни Сине и Слово Божие, Който си безсмъртен и си благоволил заради нашето спасение да се въплътиш от света Богородица и винаги Дева Мария, без да се измениш си станал човек, а като се разпъна на кръста, Христе Боже, със смъртта Си потъпка смъртта; Ти си един от Светата Троица, прославян заедно с Отец и Свети Дух, спаси ни!

Малък вход

Свещеникът по време на пеенето на тропара „Единородный Сыне…“ подава на дякона в дясната ръка светото Евангелие, в лявата — Апостола, а сам пък взима Пророчествата и ги държи на лявата страна на гърдите. И извършват входа: отпред са свещоносците, после — дяконът, а след него — свещеникът. Обикалят светата трапеза от южната страна, по обичая, излизат през северните врати и отиват до западната стена на храма. Връщат се до аналоя, който стои на подиума в средата на църквата, презвитерът се изкачва на подиума, оставя Пророческата книга, взима от дякона Евангелието и го поставя върху аналоя, след това взима Апостола и също го поставя върху аналоя. И всички продължават по-нататък към стъпалата на солея и тук застават, изчаквайки края на пеенето на тропара „Единородный Сыне…“. Свещоносците застават от двете страни на аналоя, с лице един към друг. След края на пеенето свещеникът, гледайки на изток, пред светите двери, произнася гласно молитвата:

Молитвата на входа:

Свещеникът: Боже Вседържителю, славни Господи, Който ни даде достъп до Святая Святих чрез идването на Единородния Твой Син, нашия Господ и Бог, и Спасител Иисус Христос, просим и молим Твоята благост, понеже сме изпълнени със страх и трепет, когато ще трябва да застанем пред Твоя свят жертвеник, изпрати върху нас, Боже, Твоята блага милост и освети нашите души и тела, и дихание, и промени нашите плътски мъдрувания към благочестие, така че с чиста съвест да Ти принесем дарове, приношения, плодове на ръцете ни за отхвърляне на греховете ни и за очистване на всички Твои люде, чрез благодатта, снизхождението и човеколюбието на Единородния Твой Син, с когото Си благословен вовеки веков!

Народът: Амин.

Преди да влязат в олтара служещите, народът запява определените тропари и кондаци за деня, а предстоятелят се моли тихо за себе си и другите съслужещи при дверите:

Предстоятелят: Щедри и милостиви, дълготърпеливи и многомилостиви и истинни Господи, погледни от светото Си жилище и чуй ни – Твоите раби – и ни избави от всяко дяволско и човешко изкушение! Не спирай помощта Си към нас, нито ни наказвай по-тежко, отколкото можем да понесем. Ние не можем сами да победим противника ни, а Ти си силен, Господи, да ни избавиш от всякакви нападения. Според Твоята благост спаси ни, Боже, от бедствията на този свят по Твоята благост, та като влезем с чиста съвест при Твоя жертвеник, неосъдително да ти отправим блажената и трисвета песен заедно с небесните сили и като Ти извършим благоугодната и божествена служба, да се сподобим с вечен живот! Амин.

Служещите влизат в олтара, дяконът остава отвън.

Предстоятелят (от Горното място): Мир на всички!

Народ: И на твоя дух!

Свещеникът: Господ да ни благослови всички и да ни освети при входа и възношението на божествените и пречисти Тайни, като чрез Своята благодат и човеколюбие дава на блажените души покой със светите и праведните сега и винаги, и вовеки веков.

Народ: Амин.

Мирна ектения

Дяконът произнася ектенията от солея, с лице към народа.

Дякон: С мир на Господа да се помолим.

Народ: Господи, помилуй.

— За мира от небето, за Божието човеколюбие и за спасението на нашите души, на Господа да се помолим. 

— За мира на целия свят, за единението на светите Божии църкви, на Господа да се помолим.

— За Високопреосвещения наш митрополит (името), за честното свещенство, за дяконството в Христа, за всички църковнослужители и народа, на Господа да се помолим.

— За отпускане и прощение на нашите грехове и за да се избавим от всяка скръб, гняв, беда и нужда, и нападение на враговете, на Господа да се помолим.

— Като поменем пресветата, пречиста, преблагословена, славна наша Владичица Богородица и Приснодева Мария, светия славен пророк Предтеча и Кръстител Йоан, божествените и всехвални апостоли, славните пророци и победоносните мъченици, и всички светци и праведници, по чиито молитви и ходатайства всички да бъдем помилвани.

Народ: Господи, помилуй (три пъти).

Свещеникът: Защото си свят, Господи Боже наш, и сред светии живееш и пребъдваш, и на Тебе слава и трисвета песен възнасяме, на Отец и Син, и Свети Дух сега и винаги, и вовеки веков. 

Народ: Амин.

Трисвятое

Народ: Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Безсмертный, помилуй нас (три пъти). Слава на Отца и Сина и Светия Дух, сега и винаги, и во веки веков. Амин. Святый Безсмертный, помилуй нас. Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Безсмертный, помилуй нас.

Архиереят с жезъл в лява ръка излиза заедно със съслужещите през светите двери от олтара и отиват в средата на храма, качват се на амвон-катедрата и сядат. Дяконите застават зад тях, с лице на запад. Четецът взима благословение от предстоятеля и застава пред аналоя на подиума, с лице на запад. 

Дякон: Да внимаваме!

Предстоятелят: Мир на всички! (благославя народа)

Народ: И на твоя дух.

Четене на пророчеството

За 23 октомври е от Исаия 60:1-16

Четецът: Четивото е от Пророчеството на Исаия.

Дяконът: В премъдростта да внимаваме.

Четецът: Господ рече: дигни се, светлей (Иерусалиме); защото дойде твоята светлина, и слава Господня изгря над тебе. Защото, ето, тъмнина ще покрие земята, и мрак народите; а над тебе ще възсияе Господ, и славата Му ще се яви над тебе. И народите ще дойдат към твоята светлина, и царете към сиянието, което изгрява над тебе. Подигни очи и погледай наоколо: те всички се събират, идат при тебе; твоите синове отдалеч идат, и твоите дъщери на ръце се носят. Тогава ще видиш, и ще се зарадваш, и сърцето ти ще затрепти и ще се разшири, защото богатството на морето към тебе ще се обърне, имотът на народите към тебе ще дойде. Множество камили ще те покрият, дромадери от Мадиам и Ефа; те всички ще дойдат от Сава, ще донесат злато и тамян и ще възвестят славата Господня. Всички кидарски овци ще бъдат събрани при тебе; овните невайотски ще ти послужат: ще възлязат на олтара Ми като благоугодна жертва, и Аз ще прославя дома на Моята слава. Кои са тия, които летят като облаци, и като гълъби към гълъбарниците си? Тъй, Мене Ме чакат островите и преди тях тарсиските кораби, за да пренесат синовете ти отдалеч и с тях среброто им и златото им, в името на Господа, твоя Бог, и на Светия Израилев, защото Той те прослави. Тогава синове на другоземци ще градят стените ти, и техните царе ще ти служат; защото в гнева Си те поразявах, но в благоволението Си ще бъда милостив към тебе. И твоите порти ще бъдат всякога отворени, няма да се затварят ни денем, ни нощем, за да се принася при тебе имотът на народите и да се довеждат техните царе. Защото народ и царства, които не поискат да ти служат, ще загинат, и такива народи ще бъдат съвсем изтребени. Славата на Ливан ще дойде при тебе с кипарис, бор и кедър заедно, за да украси мястото на Моето светилище, и Аз ще прославя подножието на нозете Си. И ще дойдат при тебе с покорност синовете на ония, които те угнетяваха, и ще паднат при стъпките на нозете ти всички, които те презираха, и ще те назоват град на Господа, Сион на Светия Израилев. Задето бе изоставен и намразен, тъй че никой не минаваше през тебе, Аз ще те направя величие навеки, радост от рода в род. Ти ще се насищаш с млякото на народите, и ще сучеш от царски гърди, и ще узнаеш, че Аз, Господ, съм твой Спасител и твой Изкупител, Силният Иаковов.

Народът (пее бавно): Алилуия. (три пъти) или съответния прокимен за деня.

Четец: Ще се чете из послание на (името му). За 23 октомври е от Галатяни 1:11-19.

Дякон: Да внимаваме.

Четецът прочита апостола; всички седят, а дяконът отива с кадилницата при предстоятеля да вземе благословение.

Молитва на кадилницата

Свещеникът (тихо чете молитвата на кадилницата, която дяконът държи в ръка; свещеникът благославя, а дяконът по време на четенето Евангелието кади свещеника, съслужещите и народа): Господи Боже наш, Който си изпълнен с всякакви благовония и радости, от които си ни дал, на Тебе ти принасяме това кадило. Затова се молим пред Тебе да се възнесе от нашите слаби ръце в Твоя свят и наднебесен жертвеник като духовно благоухание за прощение на нашите грехове и за очистване на Твоите люде. По благодатта, щедростите и човеколюбието на единородния Твой Син, с Когото си благословен заедно с пресветия, благ и животворящ Твой Дух, сега и винаги, и вовеки веков. Амин.

След прочитане на апостола:

Народът: Алилуия (три пъти, бавно, със стихове от назначените псалми. Предстоятелят чете тихо молитвата преди Евангелието, по-долу.)

Дяконът: Да кажем всички: Господи помилуй!

Народът: Господи помилуй!

Дяконът: Господи, Вседържителю небесни, Боже на нашите отци, молим Те, чуй ни!

— За мира и за целия свят, и за съединението на всички Божи църкви на Господ да се помолим!

— За спасение и защита на Високопреосвещения наш митрополит (името), свещенството и христолюбивия народ на Господ да се помолим!

— За да се избавим от всяка скръб, гняв, беда и нужда, горчива смърт и от нашите беззакония да се помолим!

— И за присъстващите хора, които очакват от Тебе велика и богата милост, молим Те, умилостиви се и помилвай!

Тук предстоятелят се обръща към народа, благославя го, като казва:Спаси, Боже, Твоите люде и благослови наследството Си!

Народът: Господи помилуй!

Дяконът: Посети Твоя свят с щедрости! Прослави християните със силата на почитания и животворящ кръст по застъпничеството на пресветата владичица наша Богородица, Предтечата и апостолите Ти и всички Твои светии, молим Те, многомилостиви Господи, чуй нас, които Ти се молим, и помилвай!

Народът: Господи помилуй! (три пъти)

Молитва преди четенето на Евангелието

Предстоятелят чете тайно следната молитва: Огрей в нашите сърца, Човеколюбче Господи, нетленната светлина на Твоето божествено знание и отвори очите на нашия ум за разбиране на проповядваното Твое Евангелие; вложи в нас и страха от Твоите благословени заповеди, та тъпчейки с крака всички желания на плътта, да можем да следваме духовен начин на живот, като мислим и вършим всичко, което е угодно на Тебе!

Възглас: Защото Ти, Боже, си благовестието и просвещението, Спасителят  и Пазителят на нашите души и тела, и единородният Твой Син и Твоят  Пресвети Дух сега и винаги, и вовеки веков!

Народът:Амин.

Дяконът: Ще се чете от премъдростта, да застанем прави, за да изслушаме светото Евангелие.

Предстоятелят: Мир на всички.

Народ: И на твоя дух.

Свещеникът: Ще се чете от светото Евангелие според (името). За 23 октомври е от Матея 13:54-58.

Дякон: Да внимаваме в светото четиво.

И свещеникът, с лице към народа, чете Евангелието, а всички стоят.

Народът: Алилуия (три пъти).

Проповед от свещеника.

Свещеникът подава Апостола и Евангелието на дякона, а пък сам взима Паримиите, също както извършиха малкия вход, влизат обратно в олтара.

Народ (бавно): Слава Тебе, Господи, слава Тебе!

И всички застават на своите места, а дяконът на солея, с лице на запад, както стояха в началото на службата. Светото Евангелие е поставено на светия престол в горната му част, а другите книги са оставени настрана. Докато дяконът чете Просителната ектения (по-долу), предстоятелят се моли тайно, обърнат на изток:

Предстоятел: Слад като ни възвести, Боже, Твоите божествени и спасителни слова, просвети нашите грешни души за възприемане на прочетеното, за да не се окажем само слушатели на духовните четива, но и дейци в извършването на добро, да показваме нелъжовна вяра, непорочен живот, безукорно поведение в Христос, нашия Господ, с Когото Си благословен и препрославен заедно с пресвятия и благ, и животворящ Твой Дух, сега и винаги, и во веки веков. Амин.

(В руския вариант тук има вмъкната Сугуба ектения)

Просителна ектения

Дяконът (с лице към народа): Прилежно да внимаваме! С мир на Господ да се помолим!

Народът: Господи, помилуй!

— Господи, Вседържителю наднебесни, Боже на нашите отци, молим Ти се, чуй и помилвай! 

— За мира свише и Божието човеколюбие, и за спасение на нашите души, на Господ да се помолим! 

— За мира по целия свят и за съединението на всички Божии църкви, на Господ да се помолим! 

— За спасението и защитата на светейшия български патриарх (името) и високопреосвещения наш митрополит (името), целия клир и всички христолюбиви хора, на Господ да се помолим!

— За отпускане на греховете и прощение на съгрешенията ни и за да се избавим от всяка скръб, гняв, беда и нужда, и нападения на врагове, на Господ да се помолим! 

— Целият ден да бъде съвършен, свят, мирен и безгрешен, от Господа да просим. (Нататък народът: Подай, Господи!)

— Ангел на мира, верен наставник, пазител на душите и телата ни, от Господа да просим!

— Прощение и освобождение от греховете и прегрешенията ни, от Господа да просим!

— Доброто и полезното за душите ни и мир за света, от Господа да просим!

— Да завършим останалото време от нашия живот в мир и покаяние, от Господа да просим!

— Християнски безболестен, непосрамен, мирен свършек на нашия живот и добър отговор пред страшния Христов съд, от Господа да просим!

— Като поменем заедно с пресветата, пречиста, преблагословена, славна наша Владичица Богородица и всякога дева Мария, светия славен пророк, предтеча и кръстител Йоан, славните пророци, добропобедните мъченици, и всички светии и праведници, нека сами себе си, един другиго и целия си живот на Христа Бога да отдадем.

Народът: На Тебе, Господи!

ЛИТУРГИЯ НА ВЕРНИТЕ

Предстоятелят: Мир на всички.

Народът: И на твоя дух.

Дяконът: Преклонете главите си пред Господ.

Народът: На Тебе, Господи. (бавно)

Молитва на главопреклонението, за верните.

Предстоятелят (тихо пред светия престол): Владико Животворче и Подателю на благата, Който даваш на човеците блажена надежда за вечен живот в нашия Господ Иисус Христос, сподоби ни, Благи, да извършим това божествено служение на Тебе в святост, за да достигнем до насладата на бъдещите блаженства.

Предстоятелят заедно със свещениците разтваря антиминса, като произнася следното славословие:

Възглас: Та, като бъдем пазени от Твоето господство и насочени към светлината на Твоята Истина, да възнасяме слава и благодарност на Тебе, на Отц и Син, и Свети Дух, сега, и винаги, и вовеки веков.

Народ: Амин.

Дякон: С мир да възпеем Христос, та никои от оглашените, никои от непросветените, никои от тези, които не бива да са тук, да не останат да се молят с нас. Разпознайте се един другиго. Дверите (затворете). Всички станете прави!

И влиза в олтара през страничните врата.

[Същото това песнопение се пее на Литургията на Велика събота на Великия вход вместо херувимска песен.]

Народът (бавно и сладкогласно): 

Гл. 5

Да молчит всякая плоть человеча,

и да стоит со страхом и трепетом,

и ничтоже земное в себе да помышляет:

Царь бо царствующих,

и Господь господствующих,

приходит заклатися

и датися в снедь верным…

Докато се пее тази песен, предстоятелят взима кадилницата и кади светия престол от всички страни, целия олтар, както и светите икони и народа. (Ако служи архиерей, той измива ръцете си на Царските двери с лице към народа). Предстоятелят след прикадяването целува светия престол и след като се покланя на народа, измива ръцете си в олтара заедно със съслужещите. Предстоятелят подава на дякона светия дискос, нищо не казва, а дяконът го държи при гърдите си. (Ако има архиерей, той извършва подаването). Свещеникът взима светия потир и извършват вход. Напред вървят помощниците със свещи, а старшият от тях се благославя да кади с кадилницата и с нея той върви зад двамата свещоносци пред даровете, носени от дякона и предстоятеля, и кади предлаганите дарове. Прави се пълен вход, до западната стена.

Като достигнат до подиума, който е по средата на храма, свещеникът и дяконът застават на ниското му стъпало, с лице на запад, и тук поменават живи и умрели:

Свещеникът: Светейшия български патриарх (името) и високопреосвещения наш митрополит (името), да помене Господ Бог в Своето Царство всякога, сега и винаги, и вовеки веков.

Предстоятелят и служещите: Протойерея (името), и т.н. (поменават всички поименно, ако искат…) да помене Господ Бог в Своето царство всякога, сега и винаги, и вовеки веков.

Дяконът: Всички вас да помене Господ Бог в Своето царство всякога, сега и винаги, и вовеки веков.

Народът (протяжно): Амин.

Молитва на предложението

Свещеникът (на царските двери, преди поставянето на светите дарове на престола): Боже, Боже наш, небесен Хляб, храна за целия свят, Който си изпратил нашия Господ, Спасител, Избавител и благодетел – Иисус Христос, да ни благослови и освети, Сам благослови това предложение и го приеми в наднебесния Твой жертвеник.

(Ако служи архиерей, той поема от царските двери дискоса и потира). Свещеникът влиза в олтара с дякона  и поставят светините на светия престол, както при Златоустова литургия. Снемат покровците и молитвата продължава пред светия престол:

Предстоятелят: Помени като благ и Човеколюбец тези, които ги принесоха, и тези, за които са принесени; а нас ни запази неосъдно да извършваме свещенодействието на Твоите божествени Тайни. Защото е свято и прославено всепочитаното и великолепно Твое име, на Отец и Син, и Свети Дух сега и винаги, и вовеки веков.

Народът: Амин.

[(Певците пеят втората част на входната песен:) 

Предходят же Сему лицы Ангельстии

со всяким Началом и Властию,

многоочитии Херувими,

и шестокрилатии Серафими,

лица закрывающе, и вопиюще песнь:

аллилуиа, аллилуиа, аллилуиа.]

Молитва над предложението

Свещеникът (като кади предложените Дарове): Владико Вседържителю, Царю на славата, Който познаваш всички преди тяхното битие, дойди при нас, които в този свят час Те призоваваме, и ни избави от позора на прегрешенията, очисти нашия ум и помисли от скверни страсти и измамата на света, и от всяко действие на дявола, и приеми от нашите грешни ръце тази кадилна жертва, както си приел приношението на Авел, Ной, Аарон и Самуил, и на всички Твои светии, като ни избавяш от всяко лукаво деяние, и ни спасяваш, та винаги да Ти благоугаждаме и да се покланяме, и да славим Тебе, Отеца, и Единородния Твой Син, и Всесветия Твой Дух сега и винаги, и вовеки веков.

Народ: Амин.

Дяконът взима благословение, излиза от страничните врата и застава на солея.

Предстоятелят: Мир на всички!

Дяконът (обръща се с лице на изток): Господи, благослови!

Предстоятелят (благославя народа): Благословен е Бог, който ни благославя и освещава в предложените божествени и пречисти тайнства, а блажените души упокоява със светиите и праведните, сега и винаги, и вовеки веков.

Дяконът (отново към народа): В премъдростта Божия да внимаваме!

Народът изпява или казва Символа на вярата, а предстоятелят чете по-долу Молитвата преди целувката на мира.

Символ на вярата

Народът: Вярвам в един Бог Отец, Вседържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо.

И в един Господ Иисус Христос, Сина Божий, Единородния, Който е роден от Отца преди всички векове: Светлина от Светлина, Бог истинен от Бог истинен, роден, несътворен, единосъщен с Отца, чрез Когото всичко е станало; Който заради нас човеците, и заради нашето спасение слезе от небесата и се въплъти от Дух Светий и Дева Мария и стана човек; и бе разпнат за нас при Понтия Пилата, и страда, и бе погребан; и възкръсна в третия ден, според Писанията; и се възнесе на небесата и седи отдясно на Отца; и пак ще дойде със слава да съди живи и мъртви и царството Му не ще има край.

И в Духа Светаго, Господа, Животоворящия, Който от Отца изхожда, Комуто се покланяме и Го славим наравно с Отца и Сина, и Който е говорил чрез пророците.

В едната света, съборна и апостолска Църква. Изповядвам едно кръщение за опрощаване на греховете. Чакам възкресение на мъртвите и живот в бъдещия век. Амин!

Молитва преди целувката на мира и любовта

Свещеникът: Боже на всички и Владико, нас, недостойните, направи в този час достойни, та като се очистим от всякакво коварство и лицемерие, да се съединим един с друг в съюза на мира и любовта, утвърдени в Твоето божествено познание, заради Единородния Твой Син – Иисус Христос, с Когото си благословен, с Пресветия, благ и животворящ Твой Дух сега и винаги, и вовеки веков.

Дяконът (към народа): Да стоим добре! Да стоим благоговейно, в страх Божи и съкрушено сърце! С мир на Господ да се помолим. 

Предстоятелят: Защото Ти си Бог на мира, милостта, любовта, безкрайното състрадание и любовта към човечеството, заедно с Твоя Единороден Син  и Твоя Пресвети Дух, и сега, и винаги, и във вечни времена.

Народът: Амин.

Предстоятелят: Мир на всички.

Народът: И на твоя дух.

Дяконът: Да възлюбим един другиго със свята целувка!

Народът: Возлюблю Тя, Господи, крепосте моя, Господь утверждение мое и прибежище мое, и избавитель мой.

Предстоятелят целува края на дискоса, края на чашата и светия престол. Същото правят и съслужещите презвитери. После целуват на предстоятеля ръката, а един друг — по устата, както правим в светия ден на Пасха. Същото правят дяконите на солея и всички съслужещи помежду си.

Дяконът: Да преклоним главите си пред Господ.

Народът (бавно): На Тебе, Господи!

Главопреклонната молитва

Свещеникът: Единствен Господи и милостиви Боже, на онези, които скланят глава пред Твоя свят жертвеник и просят от Тебе духовни дарове, изпрати Твоята добра благодат и ни благослови с всяко духовно благословение, което не може да бъде отнето. О, Ти, Който живееш във висините и зачиташ смирените.

Възглас: Защото похвално и покланяемо, и прославено е Твоето най-свято име, на Отца  и Сина и Светия Дух. 

Народът: Амин.

Дяконът: Господи, благослови.

Свещеникът: Господ да благослови всички нас и да съслужи с нас, и да ни направи достойни да застанем пред светия Му Жертвеник и пришествието (благославя дискоса) на Светия Свой Дух (благославя потира), със Своята благодат и човеколюбие всякога, сега и винаги, и вовеки веков.

Народът: Амин.

Свещеникът: Слава във висините Богу  и на земята мир, между човеците благоволение (три пъти) Лук.2:14. Господи, отвори устните ми и устата ми ще възвестят Твоята хвала (три пъти) Пс. 50:17. Да се изпълнят устата ми с хвала, та да възпявам Твоята слава, да възпявам всеки ден Твоето великолепие (три пъти) Пс.70:8. Слава на Отца и Сина и Светия Дух, сега и винаги, и вовеки веков.

Народът: Амин.

Предстоятелят и дяконът излизат през светите двери на солея и с лице към народа запяват, а след това, когато народът отговори, те се покланят и връщат при светия престол. Предстоятелят се покланя на съслужещите, като пее заедно с тях на глас 5:

Свещеникът: Возвеличите Господа со мною, и вознесем имя Его вкупe! (Пс.33:4)

Народът (на същия глас): Дух Святый найдет на тя, и сила Вышняго осенит тя. (Лука 1:35)

Ако служи архиерей, докато народът пее, свещениците се обръщат към него: Помени и нас, Владико свети!, а той им отвръща: Да ви помене Господ в Царството небесно сега и винаги, и вовеки веков! Амин!

Велика ектения

Дякон (с лице към народа): С мир на Господ да се помолим.

Народ: Господи, помилуй (след всяко прошение)

През това време предстоятелят, навел глава, се моли тайно с молитвата на св. Яков Йерусалимски по-долу в края на ектенията.

Дяконът (обръща се към олтара): — Спаси, помилуй, пощади, запази и ни дари, Боже, с Твоята благодат.

Дяконът (с лице към народа): — За мира свише и Божието човеколюбие, и за спасение на нашите души на Господ да се помолим! 

— За мира по целия свят и за съединението на всички Божи църкви на Господ да се помолим! 

— За светата вселенска и апостолска Църква, която е открай докрай земя на Господ да се помолим!

— За спасението и защитата на светейшия български патриарх (името) и високопреосвещения наш митрополит (името), целия клир и всички христолюбиви хора на Господ да се помолим!

— За православния български народ, президента, правителството и христолюбивото войнство, за да имат от небето помощ и победи на Господ да се помолим!

— За този град, за всеки град, село и място, и за православните християни, които живеят в тях, за мир и спокойствие в тях на Господ да се помолим!

— За тези, които помагат и вършат добро в светите Божии църкви и си спомнят за бедните, вдовиците и сираците, странниците и нуждаещите се, и за тези, които ни молят да ги поменаваме в молитви, на Господ да се помолим!

— За тези, които са в старост и немощ, болните, трудещите се и държаните от нечисти духове, за бързо от Бога изцерение и спасение на Господ да се помолим!

— За тези, които пребивават в девство, чистота и пост, и в честен брак, и за тези, които се подвизават в планините, пещерите и земните пропасти преподобни отци и братя на Господ да се помолим!

— За тези, които плават, пътуват, боледуват, страдат, за пленените и в изгнание, и в затворите, и за тези, които са в тежка работа, за мирно възвръщане на всеки в своя дом с радост на Господ да се помолим!

— За тези, които предстоят и се молят с нас в този свят час и по всяко време отци и братя, за тяхното усърдие, трудове и усилия на Господ да се помолим!

— И за всяка християнска душа, скърбяща и в нещастие, на която е потребна милостта Божия, и за обръщане на заблудените, за здраве на болните, за освобождение на пленените, за упокой на по-рано починалите бащи и братя, на Господ да се помолим!

— За изоставяне на греховете и прощение на нашите съгрешения и за да се избавим от всяка скръб, гняв, беда и нужда, и надигането на народите на Господ да се помолим!

— Особено за благоразтворение на въздуха, за тихи дъждове, добра роса, изобилие от плодове, съвършено плодородие и за венец на годината на Господ да се помолим!

— За да бъде чута и да е благоприятна пред Бога нашата молитва и за да ни изпрати Той Своите богати милости и щедрости на Господ да се помолим!

— Като поменем заедно с Пресветата, пречиста, преславна, благословена Владичица наша Богородица и всякога Дева Мария  светия и блажен Йоан славния пророк, Предтеча и Кръстител, първодякона и първомъченик Стефан, пророците Мойсей, Аарон, Илия, Елисей, Самуил, Даниил и Давид, и всички светии и праведни, та по техните молитви и застъпничеството всички да бъдем помилвани!

— За предлежащите почитани и наднебесни, неизказани, пречисти, славни, дивни, божествени Дарове и за спасението на предстоящия и принасящия ги почитаем наш (титлата и името на предстоятеля), Господ Бог молим.

Народ: Господи, помилуй. (три пъти)

Молитвата на св. Яков Йерусалимски за прошка

Предстоятелят (не силно): След като ни посети с милост и щедрости, Владико Господи, и ни дарува дръзновение на нас, смирените, грешни и недостойни Твои раби, да застанем пред светия Твой жертвеник и да Ти принесем тази страшна и безкръвна жертва за нашите грехове и за греховете на хората, сторени поради незнание, погледни към мене, непотребния Твой раб, и чрез Твоето добросърдечие заличи моите прегрешения! Очисти моите уста и сърце от всяка сквернота на плътта и духа! Премахни от мене всяка срамна и неразумна мисъл и направи ме способен със силата на Пресветия Твой Дух да извърша тази служба и заради Твоята благост приеми мене, който се приближавам до светия жертвеник, и благоволи, Господи, да Ти бъдат приятни даровете, принасяни от нашите ръце за Тебе, като презреш моите немощи и не ме отхвърляй от лицето Си, нито се погнусявай от моето недостойнство, но ме помилвай, Боже, по Твоята велика милост и с Твоите множество щедрости очисти беззаконията ми, та като застана неосъдно пред Твоята слава, да се сподобя с покрова на Единородния Твой Син и озарението на Пресветия Твой Дух и да не бъда отхвърлен като роб на греха, но като Твой раб да намеря благодат, милост и прощение на греховете в сегашния и бъдещия век!  

Възгласно: Да, Владико Вседържителю, всесилни Господи, чуй моето моление; защото Ти Си, Който вършиш всичко у всички (1 Кор. 12:6), и от Тебе всички търсим помощ и застъпничество във всичко, и от Единородния Твой Син, и от животворящия Дух, сега и винаги, и вовеки веков!

Народът: Амин.

Предстоятелят: Боже, Който чрез Твоята велика и неизразима любов към човечеството изпрати Твоя Единороден Син в света, за да върне отново овцете, които се заблудиха, не се отвръщай от нас, грешниците, които се захващаме да Ти принесем тази страшната и безкръвна жертва, защото ние се уповаваме не на собствената си праведност, а на Твоята блага милост, чрез която пазиш нашия род. А сега се молим и призоваваме Твоята доброта, да не бъде за осъждане на Твоите люде това тайнство, което е устроено за нашето спасение, но за прощение на греховете, за обновяване на душите и телата, за благоугаждане на Тебе, нашия Бог и Отец.

Чрез милостта и човеколюбието на Единородния Твой Син, с Когото си благословен заедно с благия и животворящ Твой Дух сега и винаги, и вовеки веков.

Народ: Амин.

Молитва „зад завесата

Предстоятелят (разкрива светите Дарове): Благодарим Ти, Господи Боже наш, за това, че Ти ни даде смелост да влезем в Твоето свято място, новия и жив път, който Ти ни посвети чрез завесата на плътта на Твоя Христос. Така че ние, които се удостоихме да влезем на мястото, където обитава Твоята слава, и да бъдем вътре, зад завесата, за да гледаме Светая Светих, падаме пред Твоята доброта, Владико, смили се над нас, тъй като сме пълни със страх и ужас, когато предстои да застанем пред Твоя свети жертвеник и да Ти принесем тази страшна и безкръвна жертва за нашите грехове и за греховете на хората, сторени поради незнание. Изпрати ни, Боже, Твоята добра благодат и освети душите и телата, и духовете ни, и промени нашите помисли към благочестие, за да можем с чиста съвест да ти предложим милостта на мира, жертвата на хвалението.

Възглас: По милостта и щедростите на Единородния Твой Син, с Когото си благословен заедно с Пресветия, благ и животворящ Твой Дух сега и винаги, и во веки веков.

Народ: Амин.

Преданафорната част

Предстоятелят: Мир на всички!

Народът: И на твоя дух.

Дяконът: Да стоим добре! Да стоим с благоговение! Да застанем със страх Божи и съкрушение! Да внимаваме: светото възношение в мир на Бога да принесем!

Дяконът влиза през страничните двери в светия олтар, взима рипидата и вее над даровете.

Народът: Милость мира, жертву хваления.

Предстоятелят (полугласно, за да чуват съслужещите): Разкривайки покривалото на загадките, които тайнствено покриват този свят обред, ясно ни покажи и напълни очите на нашето разбиране с непонятната Твоя светлина, и като очистиш нашата нищета от всяка сквернота на плътта и духа, направи ни достойни за това страшно и чудно служение.

Излиза на царските двери и благославя народа:

Любовта на Бог и Отец, и благодатта на нашия Господ и Бог и Спасител Иисус Христос, и причастието и дарът на Всесветия Дух да бъдат с всички вас.

Народът: И со духом твоим.

Предстоятелят (обърнат към народа, повдига очи и ръце нагоре): Да издигнем ума и сърцата си нагоре!

Народът: Имамы ко Господу.

Предстоятелят (слага кръстообразно ръце на гърди, покланя се на народа и се връща към Престола): Да благодарим на Господ!

Народът: Достойно и справедливо е. (Няма думи нататък при тази Литургия)

Влиза в олтара, привежда леко глава и леко протяга ръце към св. Трапеза, благодари:

АНАФОРА

Свещеникът: Наистина е достойно и справедливо, хубаво и потребно да Те хвалим, да Ти пеем, да Ти се кланяме, Тебе да благославяме, да Те славословим, да Ти благодарим на Тебе, Създателя на всички видими и невидими твари, Съкровище на вечните блага, Източника на живота и безсмъртието, Бог и Владика на всички, Когото възпяват небесата  и небесата на небесата, и всички сили в тях, слънцето и луната, и целият хор от звезди, земята, морето и всичко по тях, съборът на небесния Йерусалим на избраните, Църквата на първородните, чиито имена са написани на небесата, духовете на праведниците и пророците, душите на мъчениците и апостолите, ангелите, архангелите, престолите, господствата, началата и властите, и страшните сили, многоочитите херувими и шестокрилите серафими, които с две крила покриват лицата си, с две нозете, а с две летят и с немлъкващи уста викат един към друг в безкрайно славословие.

Възглас: Пеейки победната песен на величествената Твоя слава, с ясен глас възпявайки, умолявайки, славословейки, викайки и казвайки:

Народът: Свят, свят, свят Господь Саваот, исполнь небо и земля славы Твоея! Осанна в вышних, благословен грядый во имя Господне, осанна в вышних!

Свещеникът (продължава да се моли, докато се пее): Свят си (благославя дискоса) Царю на времената и Господи, и подател на всяка светиня, (благославя чашата), свят е и Единородният Твой Син, нашият Господ Иисус Христос, чрез Когото всичко си сътворил, (благославя ги заедно), свят е и Твоят Всесвети Дух, Който прониква във всичко и е в Твоите глъбини, Боже и Отче.

Свят си, Всесилни, Страшни, Добър, Милосърдни, Който най-вече състрадаваш на Твоето създание. Като си сътворил от земята човека по Свой образ и подобие и като си му дарил райското наслаждение, въпреки че престъпи Твоята заповед и отпадна, не си го презрял, нито си го оставил, Благи, но го наказа като добросърдечен баща, призовал си го чрез закон, назидавал си го чрез пророците, най-накрая му изпрати в света Самия Единороден Твой Син, нашия Господ Иисус Христос, та със самото Свое пришествие да обнови и възстанови Твоя образ.

А Той, като слезе от небето и се въплъти от Светия Дух и Мария, светата Приснодева и Богородица, живя сред човеците, всичко устрои за спасението на нашия род. 

Безгрешният доброволно прие животворящата кръстна смърт за нас, грешните, в нощта, в която беше предаден, по-скоро Сам Себе Си предаде за живот и спасение на света (взима с лява ръка светия хляб, повдига леко и казва), прие хляб в светите Си безсмъртни и непорочни ръце, погледна към небесата и като показа на Тебе, Бог и Отец, благодари, благослови, освети (благославя светия хляб, хваща и с дясната ръка, като леко го приповдига), разчупи, подаде на Своите свети и блажени ученици и апостоли, като рече:

Възглас: Вземете, яжте, това е моето Тяло, което за вас се преломява за опрощаване на грехове! (и поставя светия хляб на дискоса)

Народът: Амин.

Предстоятелят: (взима чашата с лява ръка и леко я повдига): А също след вечерята взе чашата и като смеси вино и вода, погледна към небесата и я показа на Тебе, Бог и Отец, благодари, благослови, освети (благословя чашата) и я изпълни със Светия Дух, подаде я на Своите свети и блажени ученици и апостоли, като рече:

Възглас: Пийте от нея всички, това е Моята Кръв на Новия завет, която за вас и мнозина се пролива и предава за опрощаване на грехове! (оставя чашата на Престола).

Народът: Амин.

Предстоятелят: Това правете за Мой спомен: когато и да ядете този Хляб и пиете тази Чаша, възвещавате смъртта на Сина Човешки и изповядвате Неговото възкресение, докато дойде отново.

Дяконът (с лице към Светата Трапеза): Вярваме и изповядваме.

Народът (на 8 глас, бавно): Смерть Твою, Господи, возвещаем и воскресение Твое исповедуем.

Предстоятелят благославя светия дискос и светата чаша, навежда глава и тихо се моли:

Предстоятелят: А като поменаваме и ние, грешните, Неговите животворящи страдания, спасителния Кръст, смъртта, погребението, възкресението от мъртви на третия ден, възшествието Му на небесата, сядането отдясно на Тебе, Бог и Отец, и второто славно, страшно  Негово пришествие, когато ще дойде със слава да съди живи и мъртви, когато реши да отдаде на всекиго според делата (Пощади ни, Господи Боже наш (три пъти)), най-вече заради Своето добросърдечие, принасяме Ти, Владико, тази страшна и безкръвна жертва, просейки не заради нашите грехове, нито по нашите беззакония да ни въздадеш, но погледни с Твоето снизхождение и неизказано човеколюбие и унищожи записа срещу нас, които ти се молим, като ни подадеш небесни и вечни дарования, които око не е видяло, ухо не е чувало и човеку на ум не е идвало онова (1 Кор. 2:9), което Бог е приготвил за любещите Го, и заради моите грехове да не отхвърлиш Твоите люде, човеколюбче Господи!

(И пее със съслужещите на глас 5, като леко въздига ръце): Защото Твоите люде и Твоите църкви Те молят.

Народът: (отговаря в същия глас): Помилуй нас, Господи Боже, Отче Вседержителю.

(Повтаря се три пъти)

Пресъществяване на Даровете

Предстоятелят: Помилвай ни, Боже Вседържителю! Помилвай ни, Боже, Спасителю наш! Помилвай ни, Боже, по великата Си милост и изпрати на нас и на тези предлежащи свети Дарове Твоя Всесвети Дух, (навежда глава) Господ, Животворящия, Съпрестолния на Тебе, Бог и Отец, и на Твоя единороден Син, Дух съцарствен, Който е единосъщен и съвечен, Който е говорил чрез закона и пророците и в Твоя Нов завет, слязъл във вид на гълъб над нашия Господ Иисус Христос в река Йордан и останал над Него, Той слезе над Твоите свети апостоли във вид на огнени езици в горницата на светия и славен Сион в деня на светата Петдесетница. Същия Този пресвят Твой Дух ни изпрати, Владико, върху нас и върху тези предлежащи дарове (приповдига главата и възглася), та като ги посети със свято, благо и славно Свое слизане, да освети и направи този хляб свято Тяло Христово. (благославя светия хляб)

Народът: Амин.

Предстоятелят: А (виното в) тази чаша – почитана Кръв Христова. (благославя светата чаша)

Народът: Амин.

Предстоятелят (благославя дискоса и чашата заедно): За да бъде на всички, които се причастяват от тях, за опрощаване на греховете и вечен живот, за очистване на души и тела, за плодоносни добри дела. Амин! За утвърждаване на Твоята свята, вселенска и апостолска Църква, която си основал върху камъка на вярата, та вратите адови да не могат да ѝ надделеят, като я избавяш от всяка ерес и от съблазънта на извършващите беззакония, запазвайки я дори до края на вековете! (Благославя поотделно дискоса и чашата).

Предстоятелят: Принасяме ти, Владико, и за Твоите свети места, които си прославил чрез богоявлението на Твоя Христос и посещението на Твоя Всесвети Дух, най-вече за светата и славна планина Сион, майката на всички църкви, и за Твоята свята, вселенска и апостолска Църква по целия свят, която и сега обдарѝ с богатите дарове на Твоя Всесвят Дух, Владико!

Народът: Подай, Господи. (на 6 глас)

Предстоятелят продължава да се моли, леко издигнал ръце и приклонил глава с умерен глас, така че да го чуват извън олтара, а народът припява многократно:Помени, Господи, Боже наш!

Поменаване на живите

Свещеникът: Помени особено, Господи, в нея нашите братя и свети отци, и епископи по цяла вселена, които правилно преподават словото на Твоята истина.

Народът: Помени, Господи, Боже наш. (след всяко прошение)

Дяконът: Между първите помени, Господи, висопреосвещения наш митрополит (името), дарувай му почтена старост, запази го многолетен, та да пасе Твоите люде във всяко благочестие и чистота.

— Спомни си, Господи, тук и навсякъде почитаемото презвитерство и дяконството в Христос, и всяко друго служение, целия църковен чин и в Христос наше братство, и всички христолюбиви хора. 

— Спомни си, Господи, съслужещите в този свят час с нас йереи пред светия Твой жертвеник за принасяне на светата и безкръвна Твоя жертва и дай на тях и нас думи, с които да отворим уста за слава и възхвала на всесвятото Твое име. 

— Спомни си, Господи, тук ръководещите, поучаващите и учещите се. 

— Спомни си, Господи, по множеството Твои милости, и мене, смирения и грешен, и недостоен Твой раб, и погледни на мене милостиво и щедро, и избави, и ме освободи от гонещите ме, Господи, Господи на силите, и не влизай в съд с Твоя раб, а понеже се умножи грехът в мене, нека преизобилства Твоята благодат.

— Спомни си, Господи, и дяконите, обкръжили светия Твой жертвеник, дарувай им непорочен живот, запази ги в чисто служение и ги сподобѝ с по-високи степени.

— Спомни си, Господи, богопазения наш град и всеки град и страна, и тези, които живеят в тях в православната вяра и благочестие, за техния мир и спокойствие!

— Спомни си, Господи, православния български народ, президента, правителството и христолюбивото войнство и им дай от небето помощ и победа. Вземи оръжие и щит и застани в тяхна помощ, покори им всички враждебни и варварски народи, изпълни техните молитви, за да можем да преживеем тихо и мирно във всяко благочестие и чистота. 

— Спомни си, Господи, плаващите, пътуващите, странстващите християни, окованите и затворените, пленените, заточените, измъчваните, тези, които са в рудниците, подложените на тежка работа наши отци и братя, и всеки един мирно върни в дома му.

— Спомни си, Господи, пребиваващите в старост и немощ, болните, страдащите и обладаните от нечисти духове, за да получат от Тебе, Боже, скорошно изцерение и спасение!

— Спомни си, Господи, всяка християнска душа, оскърбявана и угнетявана, която търси милост и помощ от Тебе, Боже, а също и обръщане на заблудените.

— Спомни си, Господи, тези, които пребивават в девство, благоговение и постничество, както и онези, които се подвизават в планините, в пещерите и земните пропасти, преподобните наши отци и братя, както и събраните на всяко едно място православни, и това наше събрание в Христос.

— Спомни си, Господи, заради Твоето свето име, трудещите се и служещите ни наши отци и братя.

— Спомни си, Господи, полезното за всички, помилвай ни и се помири с всички нас, Владико! Умири множеството Твои люде, разсей съблазните, премахни битките, умири църковните разделения, бързо изкорени надигането на ересите, потъпкай гордостта на народите, издигни рога на православните християни, дарувай ни Твоя мир и Твоята любов, Боже, Спасителю наш, упование на всички до края на земята.

— Спомни си, Господи, за благотворния въздух, тихия дъжд, добрата роса, изобилието на плодовете, съвършеното плодородие и благослови венеца на годините на Твоята благост! На Тебе се уповават очите на всички и Ти своевременно им даваш тяхната храна, отваряш ръката Си и насищаш всичко, що живее по благоволение. (Пс. 144:15-16)

— Спомни си, Господи, подпомагащите светите Божии църкви и които си спомнят за бедните и ни заповядват да ги поменаваме в молитви! 

— Още си спомни, Господи, и тези, които принесоха дарове на Твоя свети жертвеник, и онези, за които принесоха или имаха наум, чиито имена се прочетоха сега пред Тебе!

— Спомни си, Господи, и нашите родители, сродници и другари. (свещеникът поменава живи)

— Спомни си, Господи, тези православни, които поменахме или забравихме, въздай им за дарените земни блага – небесни, за тленните – нетленни, за временните – вечни, заради обещанието на Твоя Христос, защото имаш власт над живота и смъртта.

— Още си спомни, Владико, тези, които са Ти благоугодили през вековете: светите отци, патриарси, пророци, апостоли, мъченици, изповедници, учители, преподобни и всеки праведен дух, починал във вяра.

— Спомни си, Господи, архангелския глас, който пееше: Радвай се, Благодатна, Господ е с тебе, благословена си ти между жените и благословен е плодът на твоята утроба, защото си родила Спасителя на нашите души.

Предстоятелят (възгласно, с кадилница): Особено за пресветата и преблагословена, пречиста наша Владичица Богородица и Приснодева Мария.

(Дяконът поменава починалите).

[хорът пее „Достойно есть“ или „О Тебе радуется“, според годишния период]

Свещеникът (тихо): За светия славен пророк Йоан, Предтеча и Кръстител, за светите апостоли, пророци, патриарси и праведни, светите мъченици и изповедници.

Спомни си, Господи, и нашите вече починали родители и братя, приятели и сродници. (споменава починалите).

За всички си спомни, Господи, Боже на духовете и на всяка плът, които поменахме и не поменахме. Сам Ти ги упокой в страната на живите, в Твоето царство, в рая на сладостите, в недрата на Авраам, Исаак и Яков – нашите свети отци, там, откъдето бяга всяка болест, печал и въздишка, където сияе и винаги се гледа светлината на Твоето лице. Направи да завършим своя живот в света по християнски, благоугодно и безгрешно, Господи, и ни сподоби да получим дела на Твоите избрани отдясно, когато поискаш и както поискаш Ти, само да бъде без позор и прегрешения, заради Единородния Твой Син, нашия Господ и Бог, и Спасител Иисус Христос, защото само Той единствен се показа безгрешен на земята.

Между първите помени, Господи, високопреосвещения наш митрополит (името), когото си подарил на Твоята свята Църква в мир невредим, почитан, здрав, дългоденствен, за да преподава вярно словото на Твоята истина.

Дяконът (обръща се с лице към народа): И за мира на целия свят, за благопреуспяване на светите Божии църкви, за тези, които принасят в тях или имат намерения, за предстоятелите и за всички мъже, и за всички жени.

Народът: И за всички мъже, и за всички жени.

Свещеникът: Дай на тях и на нас като благ и човеколюбив Владика!

Народът: (пее на глас 6): Ослаби, остави, Боже, прегрешения наша, вольныя же и невольныя, яже словом, яже делом, яже ведением и неведением, яже во дни и в нощи, яже во уме и помышлении, вся прости нам, яко благ и человеколюбец. 

(Молитвата я има във Вечерните молитви на Молитвеника от 1999 г. Превод: Облекчи, отпусни, прости, Боже, прегрешенията ни, които сме извършили волно и неволно, с дума и с дело, съзнателно и несъзнателно, денем и нощем, с ум и с помисъл – всичко ни прости като благ и човеколюбец.)

Свещеникът: Чрез благодатта и щедростите, и човеколюбието на Единородния Твой Син, с Когото си благословен, заедно с Пресветия и благ, и животворящ Твой Дух сега и винаги, и вовеки веков.

Народът: Амин.

Предстоятелят: Мир на всички.

Народът: И на твоя дух.

Дякон: Пак и пак, непрестанно, с мир на Господ да се помолим.

Народът: Господи, помилуй. (на всяко прошение)

— За принесените и осветени, почитани, наднебесни, неизказани, пречисти, славни, страшни, божествени драгоценни дарове на Господ, нашия Бог, да се помолим.

— И Господ, нашият Бог, като ги приеме в Своя свят, наднебесен и мислен жертвеник като духовно благоухание, да ни изпрати божествената благодат и дара на Светия Дух, да се помолим.

— Като изпросихме единството на вярата и общение със Светия и покланяем Негов Дух, нека сами себе си и един другиго, и целия наш живот на Христос Бог да отдадем.

Народът: НаТебе, Господи.

Свещеникът: Боже и Отче на нашия Господ Бог и Спасител Иисус Христос, великоименити Господи, блажено естество, доброта без завист, Боже на всичко и Владико, Който си благословен вовеки веков, Който седиш на херувимите и си прославян от серафимите, пред Когото предстоят хиляди по хиляди и безброй ангелски и архангелски воинства, приеми като духовно благоухание принесените Ти дарове и приношения, които си удостоил да осветиш и да се извършат, Благи, по благодатта на Твоя Христос и действието на Пресветия Твой Дух. 

Освети, Владико, нашите души, тела и духове и се докосни до помислите, изпитай съвестите и изхвърли от нас всяка лукава мисъл, всяка похот и срамен помисъл, всяка неподобаваща дума, всяка завист и празно мъдруване, всяка лъжа, всяко лукавство, всяко житейско изкушение, всеки ламтеж, всяка гордост, всяка злоба, всяка ярост, всеки гняв, всяко злопаметство, всяка хула, всяко сребролюбие и мързел, всяко движение на плътта и духа, които ни отчуждават от Твоите светини!  

И сподоби ни, Владико човеколюбче Господи, с дръзновение, неосъдно с чисто сърце, просветена душа, непосрамено лице, осветени уста да се осмеляваме да призоваваме Тебе, небесния Бог Отец и да казваме:

Отче наш

Народът: Отче наш, Иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный даждь нам днесь: и остави нам долги наша, якоже и мы оставляем должником нашым: и не введи нас во искушение, но избави нас от лукаваго.

През това време предстоятелят тихо казва: И не ни въвеждай в изкушение, Владико Господи, но избави ни от лукавия и от делата му, и от всяка негова злоба и хитрости заради Твоето свято име, с което се именуваме ние, смирените.

Възглас: Защото Твое е царството и силата, и славата на Отец и Син, и Свети Дух сега и винаги, и вовеки веков.

Народът: Амин.

Предстоятелят: Мир на всички.

Народът: И на твоя дух.

Дяконът: Да преклоним главите си пред Господ.

Народът: НаТебе, Господи.

Свещеникът: Пред Тебе, Господи, преклонихме своите глави ние, Твоите раби, които очакваме от Тебе богати милости пред светия Твой жертвеник; а сега ни изпрати богатата Твоя благодат и Твоето благословение, Владико, и освети нашите души, тела и духове, за да бъдем достойни причастници и участници в Твоите свети тайни, за опрощаване на греховете и вечен живот. (Благославя дискоса и чашата поотделно

Възглас: Защото си покланяем и прославян, Боже наш, Ти и единородният Твой Син, и пресветият Твой Дух сега и винаги, и вовеки веков.

Народът: Амин.

Свещеникът: (излиза на солея, вдигайки ръце): Благодатта и милостта на светата, единосъщна, нетварна, неразделна и покланяема Троица да бъдат с всички вас. (връща се)

Народът: И со духом твоим. (И с твоя дух)

Дяконът: (обръщайки се към народа, повдига дясна ръка) Със страх Божи да внимаваме.

Предстоятелят (повдига светия Хляб (Тялото Христово) с пръстите на дясната ръка, държи го леко издигнат и произнася молитвата, в храма настъпва мълчание и народът прекланя глави):

Свети Господи, Който пребъдваш сред светии, освети ни чрез словото на Твоята благодат и действието на Пресветия Твой Дух. Защото Ти си рекъл, Владико: бъдете свети, защото Аз съм Свят, вашия Господ и Бог! 

Непостижими Бог Слово, единосъщен с Отец и Свети Дух, съвечен и неразделен, приеми на светия Твой безкръвен жертвеник чистата песен заедно с херувимите и серафимите и от мене, грешния, който Ти пея и казвам:

Възглас: Светинята е за светите. (Свещеникът да прочете указанията отдолу).

Народът: Един е свят, Един е Господ, за слава на Бог Отец заедно със Светия Дух, Комуто слава подобава вовеки веков. Амин.

Дяконът (към народа): За спасението и закрилата на високопреосвещения наш митрополит (името) и за всяка душа в скърби и беди, която търси милост и помощ от Бога, и за обръщане на заблудените, изцерение на болните, освобождение на пленените, упокоение на преди починалите отци и братя, всички усърдно да кажем: Господи, помилвай.

Народът: Господи, помилуй (12 пъти).

Докато дяконът казва тези прошения, свещеникът благославя и преломява светия Хляб (Тялото Христово) на две части. Частта, която държи в лява ръка, оставя отново на дискоса. А тази, която държи в дясна ръка, отново преломява на две, като държи частицата с печата ХС в дясна ръка, частицата с печат КА в лява ръка, поставя на дискоса и като вдига частта ХС с лявата, с дясната ръка отново я благославя, а след това с дясната ръка я пуска в светия потир, като казва тихо:

Свещеникът: Съединение на пресветото Тяло и драгоценна Кръв на нашия Господ Бог и Спасител Иисус Христос.

Допълва и следното:

Свещеникът: Съедини се, освети се и се извърши в името на Отец, и Син, и Свети Дух, Комуто подобава слава и власт вовеки.

След това преломява на две частите с печати ИС и НИ, като казва:

Свещеникът: Ето Агнеца Божи, Сина на Отец, Който взема греховете на света, заклан за живота на света и за спасение.

Така също раздробява частиците ИС, НИ и КА така, че да има за всички, които желаят да се причастят.

Свещеникът: Светата Христова част, изпълнена с благодат и истина, за Отец и Свети Дух, Комуто подобава слава и власт вовеки веков. 

(Може да се четат Пс. 22, 33, 144 или 116)

Когато народът приключи да пее „Господи, помилуй“, а свещеникът е раздробил светите дарове, дяконът, обърнат към изток, казва:

Дяконът: Господи, благослови!

Свещеникът (вдигайки ръце): Господ да ни благослови и да ни запази неосъдни при причащението с пречистите Негови дарове сега и винаги, и во веки веков.

Народът: Амин.

Дякон: Господи, благослови!

Свещеникът: Господ да ни благослови и удостои с чисти пръсти да взимаме горещия въглен и слагаме в устата на верните (Ис. 6:6-7) за очистване и обновление на душите и телата им сега и винаги, и вовеки веков.

Народът: Амин.

Предстоятелят (гледа към народа през дверите и възглася): Вкусете и вижте, че Христос е Господ, раздробяван и неразделяем, раздаван на верните и неизчерпаем, за опрощаване на греховете и вечен живот сега и винаги, и вовеки веков.

Народът: Амин!

Дяконът: С Христовия мир да възпеем!

Дяконът влиза в олтара през страничните врата и застава до престола. Царските врата и завеса се затварят.

Причастие на служещите

Народът пее бавно: Вкусите и видите, яко благ Господь. Алилуия.

Предстоятелят (произнася молитва така, че да чуват съслужещите в олтара): Владико, Христе Боже наш, Който си небесен хляб и храна за целия свят, съгреших пред небето и пред Тебе и не съм достоен да се причастя с Твоите свети и пречисти Тайни, но поради Твоята благост и неизказано дълготърпение направи ме достоен да се причастя неосъдително и непосрамено с всесвятото Тяло и почитаната Кръв за опрощаване на греховете и за вечен живот. 

Предстоятелят се причащава със светото Тяло, като казва тихо: Тялото Христово, след това причастява дякона, като казва: Тялото Христово, дяконът отвръща: Амин.

Когато свещеникът причасти дякона, той взима светия потир с плат, както обичайно, и причастява дякона, като казва: Кръвта Христова, чашата на Живота. Дяконът отговаря: Амин. Така става причастието.

След причастието не се влагат частиците в потира.  И свещеникът, и дяконът приемат теплота и промиват устата си по обичая, и само един дякон, който ще потреби Светините, не приема теплота. 

Когато всички в олтара се причастят и настане време за миряните,  отварят се завесата и царските двери, дяконът застава отдясно на престола и казва:

Дяконът: Господи, благослови!

Предстоятелят подава Чашата на дякона, като казва:

Свещеникът: Слава на Бога, Който освещава всички ни!

Дяконът приема от свещеника Чашата:

Дякон: Твоята слава, Боже, се възнесе на небесата и по цялата земя и царството Ти пребъдва във вечността.

Свещеникът: Благословено да е името на нашия Господ Бог във вечността.

Причастяване на миряните

Предстоятелят взема дискоса със светия Хляб (Тялото Христово), а дяконът излиза с Чашата на светите двери и като я показва на народа, възглася:

Дякон: Със страх Божи пристъпете!

Народът: Благословен грядый во имя Господне. Исполни уста моя хваления, Господи, и радости исполни устнѐ мои, яко да воспою славу Твою!

Дяконът застава с лице към народа пред иконата на Пресвета Богородица, а свещеникът с дискоса застава на светите двери. И причащаващите се миряни пристъпват със смирение към предстоятеля, а той, като държи с лява ръка дискоса със светия Хляб (Тялото Христово), казва: Тялото Христово. А идващият отвръща: Амин. Свещеникът пуска частица от светия Хляб в устата му, а той я изяжда и подхожда към дякона, който казва: Кръвта Христова, чашата на Живота. Приходящият отвръща: Амин. И дяконът му дава да отпие малко от Чашата. Така се причастява народът. 

След края на причастието:

Дякон: Господи, благослови.

Предстоятелят (като благославя народа с дискоса): Спаси, Боже, Твоя народ и благослови наследството Си. Слава на Бога, Който освещава всички нас!

Народът пее: Благодарим Тя, Христе Боже наш, яко сподо̀бил еси нас причаститися Тела и Крове Твоея во оставление грехов и в жизнь вечную! Неосужденны нас сохрани, молимся, яко благ и человеколюбец!

Свещеникът и дяконът влизат в олтара и оставят Светините на светия престол.

Предстоятелят (при поставянето на Чашата на св. престол): Да бъде благословено името Господне сега и във вечността.

Свещеникът пуска частите от светия Хляб (Тялото Христово) в Чашата и изтрива, по обичая, светия дискос с гъба, взема кадилницата, кади Светините, произнасяйки молитвата на тамяна (писана по-долу).

Народът: Да исполнятся уста наша хваления твоего, Господи, яко да воспоем славу Твою, весь день великолепие Твое. Благодарим Тя, Христе Боже наш, яко сподобил еси нас причаститися Тела и Крове Твоея во оставление грехов и жизнь вечную, неосужденны ны сохрани, молимся, яко благ и человеколюбец.

Благодарствена молитва за тамяна

Свещеникът (кадейки светите Дарове): Зарадва ни в единението с Тебе, Боже, и на Тебе принасяме благодарствена песен, която е плод на устата, изповядваща Твоята благодат, и това кадило да се издигне при Тебе, Боже, и да не се връща напразно, но с него ни дари благоуханието на Пресветия Твой Дух, миро пречисто и неотнемано. Изпълни устата ни с хваления, устните ни с поздрави, сърцата с радост и веселие в Христос Иисус, нашия Господ, с Когото си благословен заедно с Пресветия Твой Дух сега и винаги, и вовеки веков!

Народът: Амин.

Свещеникът, без да казва нищо, отнася Светините от престола на жертвеника: дяконът отнася дискоса без кадене; свещеникът сгъва антиминса, а дяконът излиза от северните двери, застава на своето място на солея и с лице към олтара:

Дяконът: Слава на Тебе, слава на Тебе, слава на Тебе, Царю Христе, единороден Син на Отец, че удостои нас, грешните и недостойни Твои раби, да се насладим на пречистите Твои Тайни за опрощаване на грехове и вечен живот, слава на Тебе!

Ектения

Дяконът, обърнат с лице към народа, произнася прошенията, а свещеникът чете тайната молитва по-долу:

Дяконът: Пак и пак, непрестанно, с мир на Господ да се помолим!

— За да ни бъде причащаването с Неговите светини за отблъскване на всяко лукаво деяние, за потребното по пътя към вечен живот, за общуване и дар на Светия Дух, да се помолим! 

— Като поменем заедно с всички светии и праведници пресветата, пречиста, преблагословена, славна наша Владичица Богородица и винаги дева Мария, нека сами себе си, един другиго и целия си живот на Христос Бог да отдадем.

Народът: На Тебе, Господи.

Свещеникът (пред светия престол): Боже, заради великата Си и неизказана доброта  Си слязъл да излекуваш немощите на Твоите раби  и да ни удостоиш да се причастим с тази наднебесна трапеза. Не ни осъждай грешните, Владико, за причастието с пречистите Твои тайни, но ни запази, Благий, в святост, та като сме достойни за всесветия Твой Дух, да намерим част и наследство заедно с всички светии, които от векове Ти благоугаждат, в светината на Твоето лице. Чрез щедростите на Единородния Твой Син, Господ и Спасител наш Иисус Христос, с Когото си благословен, с пресветия, благ  и животворящ Твой Дух, сега и винаги и вовеки веков!

Възглас: Защото е благословено и осветено, и прославено всечестното и великолепно Твое име, на Отец и Син, и Свети Дух, сега и винаги, и вовеки веков.

Народът: Амин.

Предстоятелят (благославя): Мир на всички!

Народът: И на твоя дух.

Дяконът: Да преклоним главите си пред Господ.

Молитва на главопреклонението

Свещеникът: Боже велик и дивен, погледни на нас, Твоите раби, които преклонихме вратове пред Тебе, и протегни властната Си ръка, пълна с благословения, и благослови Твоя народ, запази наследството Си, та винаги и непрестанно да Те славим – единия жив наш Бог, Светата и единосъщна Троица, Отец и Син, и Свети Дух.

Възглас: Защото на Тебе подобава и всички Ти дължим всяко славословие, чест, поклонение и благодарение, на Отец и Син, и Свети Дух, сега и винаги, и вовеки веков! 

Народът: Амин.

Отпуст

Дяконът: С Христовия мир да си тръгнем!

Народът: В името Господне. Владико, благослови!

Дяконът: (отпустителна молитва от дякона, обърнат на изток). Възпяваме Те, Спасителю на нашите души, Който се простираш от слава в слава! Слава на Отец и Син, и Свети Дух сега и винаги, и вовеки веков! Възпяваме Те, Спасителю на нашите души!

Свещеникът излиза през светите двери и застава сред народа, произнася тази молитва, като гледа на изток:

Задамвонна молитва

Свещеникът: Като се издигнахме от сила в сила и като извършихме в Твоя храм божествената служба, сега Те молим, Господи, Боже наш, удостой ни с Твоето съвършено човеколюбие и изправи нашия път, вкорени в нас Твоя страх, помилвай всички и ги покажи достойни за Твоето небесно царство, в нашия Господ Христос Иисус, с Когото Ти подобава слава, чест, власт заедно с Всесветия Дух сега и винаги, и вовеки веков.

Народът: Амин.

Дяконът: Отпускате се с мир. Да бъдем запазени в Христовия мир!

Предстоятелят: Благословен е Бог, Който благославя и ни освещава с причастието на светите и пречисти Свои тайни сега и винаги, и вовеки веков.

Народът: Амин.

Над подредбата и превода се потруди:

свещ. Траян Горанов, 2020 г.

Posted in Литургика и богослужение

Вижте още: