Меню Затваряне

Личността на папа Йоан Павел ΙΙ се оказва значима за религиозността на поляците

Личността на папа Йоан Павел ΙΙ се оказва значима за религиозността на поляците. В годината, когато той боледува и умира, тя се е покачила, макар и съвсем леко и нетрайно. Това показва изследване на CBOS (Centre for Public Opinion Research). Общата тенденция е спад в религиозните практики, особено сред младите жители на по-големите градове. Според социологическо проучване от 2012 година за католици се смятат 93% от населението на Полша (макар че кръстените са по-малко – 87%), но мирогледът само на 8% от поляците се покрива с учението на Римокатолическата църква.

Подобно проучване, публикувано през септември 2009 г. не посочва фундаментални промени в религиозността на поляците, въпреки че от началото на 90-те и особено след 1997 г. се наблюдава лек спад в непоколебимата вяра в Бога, започва да се променя и отношението към религиозните практики, особено в групата на най-младите респонденти1Респондент – лице или организация, от което изследовател търси всякакъв вид информация за нуждите на маркетингово изследване. Терминът се отнася до всички случаи, когато трябва да се получи информация: чрез интервюиране, изпращане на въпросници по поща, въпросници за самопопълване (дневници), механично или електронно оборудване (запис), наблюдение и всеки друг метод, с помощта на който източникът на информация може да бъде записан или проследен по друг начин (бел. ред).сред жителите на по-големите градове.

Още тогава е видим спад в броя на редовните практикуващи християни, а броят на тези, които само от време на време участват в богослужения или религиозни събрания, се увеличава. Тогавашните анализи са показали, че 2005 година, когато боледува и умира папа Йоан Павел II, се оказва значима за полската религиозност. Във всички анализирани социални групи (въпреки тенденциите на спад) показателите за религиозност и особено религиозните практики леко се повишават през този период. Това увеличение обаче се оказа краткотрайно. Оттогава, както сред младите хора и жителите на най-големите градове, така и сред хората с висше образование, и дори сред жителите на селските райони, участието в църковни ритуали, макар и леко, но постепенно намалява, а през 2009 г. стойностите са значително по-ниски от тези, декларирани в проучвания, когато папата-поляк е бил още жив.

Седем години по-късно след смъртта на папа Йоан Павел ΙΙ картината на полската вяра и религиозност в началото на 2012 г. е друга. През същата година за католици се смятат 93% от населението на Полша (макар че кръстените са по-малко – 87%), но мирогледът само на 8% от поляците се покрива с римокатолическото учение. Кръстените в Римокатолическата църква в Полша са били през 2008 г. 33,69 млн или 88,3%, през 2011 – 33,40% или 86,6%, през 2017 – 32,91 млн. или 85,6%, тоест днес са вероятно под 85%.

Честотата на участие в религиозните практики и общите декларации на вярата, разбира се, не позволяват формулирането на общи оценки за състоянието на полската религиозност. Те обаче не казват много за качеството на вярата на поляците. След по-подробни въпроси към респондентите се оказва, че когато става въпрос дали вярват в Бога, по-малко от 3/5 или 56% от анкетираните отговарят с „не“. Че имат съмнения в Неговото съществуване отговарят 30% или всеки трети респондент, докато всеки шестнадесети или 6% признават, че вярват в Бога, но само понякога се сещат за Него.

Никаква вяра в Бога, а само в съществуването на някаква извънземна сила декларират 4% от анкетираните. Само 2% не могат да определят дали Бог съществува, нито вярват, че има начин това да се разбере. Пълна липса на вяра в Бога декларират само двама от сто респонденти (2%).

———–

Подготовка на публикацията: Рачо Стоев, Ренета Трифонова

Виж още: Полската католическа църква с “опустошителен спад” в посещенията на млади хора • Християнство.бг

  • 1
    Респондент – лице или организация, от което изследовател търси всякакъв вид информация за нуждите на маркетингово изследване. Терминът се отнася до всички случаи, когато трябва да се получи информация: чрез интервюиране, изпращане на въпросници по поща, въпросници за самопопълване (дневници), механично или електронно оборудване (запис), наблюдение и всеки друг метод, с помощта на който източникът на информация може да бъде записан или проследен по друг начин (бел. ред).
Posted in Новини, Новини от света

Вижте още: