Меню Затваряне

Малко повечерие с Богородичен акатист – Втора статия

Свещеникът: Благословен е нашият Бог всякога, сега и винаги и во веки веков.

Народът: Амин!

Свещеникът: Слава на Тебе, Боже наш, слава на Тебе!

Молитва към Светия Дух

Царю небесни, Утешителю, Душе на Истината, Който си навсякъде и всичко изпълваш, Съкровище на благата и Подателю на живота, дойди и се всели в нас, и ни очисти от всяка сквернота и спаси, Благий, нашите души.

Трисветое

Четец: Свети Боже, свети Крепки, свети Безсмъртни, помилвай ни. (3)

Слава на Отца и Сина, и Светия Дух и сега, и винаги, и во веки веков. Амин.

Пресвета Троице, помилвай ни. Господи, очисти греховете ни, Владико, прости беззаконията ни, Свети, посети и изцери немощите ни, заради Твоето име. Господи, помилуй (3).

Слава на Отца и Сина, и Светия Дух и сега, и винаги, и во веки веков. Амин.

Отче наш

Отче наш, Който си на небесата, да се свети Твоето име, да дойде Твоето Царство, да бъде Твоята воля както на небето, тъй и на земята. Насъщния ни хляб дай ни днес и прости нам дълговете ни, както и ние прощаваме на нашите длъжници; и не ни въвеждай в изкушения, но ни избави от лукавия.

Свещеникът: Защото Твое е царството и силата, и славата…

Народът: Амин!

Четецът: Господи, помилуй (12). Слава… И сега…

Трипсалмие

Дойдете да се поклоним на Царя, нашия Бог. Дойдете да се поклоним и паднем пред Царя Христос, нашия Бог. Дойдете да се поклоним и паднем пред Самия Христос, нашия Цар и Бог.

Псалом 50

Помилвай ме, Боже, по голямата Си милост и по многото Си щедрости изглади беззаконията ми. Много пъти ме умий от моето беззаконие и очисти ме от моя грях, защото беззаконията си съзнавам и моят грях е винаги пред мене. Пред Тебе, пред Тебе едничкия съгреших и лошо пред Твоите очи извърших; тъй че Ти си прав в Твоята присъда и чист в Твоя съд. Ето, в беззаконие съм заченат и в грях ме роди майка ми. Ето, Ти обикна истината в сърцето и вътре в мене ми яви мъдростта Си. Поръси ме с исоп и ще бъда чист; умий ме и ще бъда по-бял от сняг. Дай ми да чуя радост и веселие и ще се зарадват костите, от Тебе съкрушени. Отвърни лицето Си от греховете ми и изглади всичките ми беззакония. Сърце чисто създай в мене, Боже, и правия дух обнови вътре в мене. Не ме отхвърляй от лицето Си и Светия Твой Дух не отнимай от мене. Върни ми радостта на Твоето спасение и с властния Дух ме утвърди. Беззаконните ще науча на Твоите пътища и нечестивите към Тебе ще се обърнат. Избави ме от кръвнина, Боже, Боже на моето спасение, и езикът ми ще възхвали Твоята правда. Господи, отвори устните ми и устата ми ще възвестят Твоята хвала; защото, да би искал жертва, аз бих Ти дал; но към всесъжения не благоволиш. Жертва Богу е дух съкрушен; сърце съкрушено и смирено Ти, Боже, не ще презреш. Стори добро (Господи) на Сион по Твоето благоволение; въздигни стените йерусалимски; тогава ще Ти бъдат угодни жертви на правдата, възношение и всесъжение; тогава на Твоя олтар ще възложат телци.

Псалом 69

Побързай, Боже, да ме избавиш, побързай, Господи, да ми помогнеш. В стид и срам да потънат, които търсят душата ми! Да бъдат обърнати назад и да бъдат предадени на присмех ония, които ми желаят зло! Да бъдат обърнати назад, задето ме хулеха ония, които ми казваха: о, добре, добре! Нека се зарадват и развеселят за Тебе всички, които Те търсят, и които обичат Твоето спасение, непрестанно да казват: велик е Бог! Аз пък съм беден и сиромах; Боже, побързай към мене! Ти си помощ моя и Избавител мой! Господи, не се забавяй!

Псалом 142

Господи, чуй молитвата ми, послушай молбата ми по Твоята истина; чуй ме по Твоята правда и не влизай в съд с Твоя раб, защото пред Тебе няма да се оправдае нито един от живите. Врагът преследва душата ми, натъпка в земята живота ми, принуди ме да живея в тъма като отдавна умрелите, – и отпадна в мене духът ми, онемя в мене сърцето ми. Спомням си за стародавните дни, размишлявам за всички Твои дела, разсъждавам за делата на Твоите ръце. Простирам към Тебе ръце; душата ми е към Тебе като жадна земя. Чуй ме по-скоро, Господи: духът ми изнемогва; не скривай лицето Си от мене, за да се не уподобя на ония, които слизат в гроб. Дай ми да чуя рано Твоята милост, защото на Тебе се уповавам, Господи. Посочи ми (Господи) пътя, по който да вървя, защото към Тебе възнасям душата си. Избави ме, Господи, от моите врагове: към Тебе прибягвам. Научи ме да изпълнявам Твоята воля, защото Ти си мой Бог; Твоят благ Дух да ме води в земята на правдата. Заради Твоето име, Господи, оживи ме; заради Твоята правда избави от напаст душата ми и по Твоята милост изтреби враговете ми и погуби всички, които угнетяват душата ми, защото аз съм Твой раб. Чуй ме, Господи, по Твоята правда и не влизай в съд с Твоя раб. Твоят благ Дух да ме води в земята на правдата.

Всекидневно славословие

Слава във висините Богу и на земята мир, между човеците благоволение. 

Хвалим Те, благославяме Те, покланяме Ти се, славословим Те, благодарим Ти заради великата Твоя слава. Господи Царю небесни, Боже Отче Вседържителю, Господи Сине единородни Иисусе Христе, и Светий Душе! Господи Боже, Агнец Божий, Сине на Отца, Който вземаш върху Си греха на света, помилуй нас – Ти, Който вземаш върху Си греховете на света! Приеми нашата молитва, Ти, Който седиш отдясно на Отца, и помилуй нас! Защото само Ти си свят, само Ти си Господ, Иисус Христос, за слава на Бога Отца! Амин!

Всеки ден ще Те благославям и ще прославям Твоето име во веки и във вечни векове! Удостой ни, Господи, през тоя ден да се запазим от грях! Благословен си, Господи, Боже на отците ни, и хвално и прославено да е името ти во веки! Амин! Да бъде, Господи, милостта Ти над нас, според както Ти се уповаваме!

СъщоСподоби ни, Господи, през тази нощ да се запазим от грях. Благословен си, Господи, Боже на отците ни и хвално и прославено да е името Ти во веки. Амин! Да бъде, Господи, милостта Ти над нас според както Ти се уповаваме. Благословен си Ти Господи научи ме на Твоите наредби. Благословен си Владико вразуми ме чрез Твоите наредби. Благословен си Ти, Светий, просвети ме с Твоите наредби. Твоята милост Господи е вечна, делата на ръцете си не изоставяй. На Тебе подобава хвала, на Тебе подобава пение. Тебе слава подобава, на Отец и Син, и Светия Дух, сега и всякога, и във вечни векове. Амин!

Символът на вярата

1. Вярвам в един Бог Отец, Вседържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо.

2.  И в един Господ Иисус Христос, Сина Божий, Единородния, Който е роден от Отца преди всички векове: Светлина от Светлина, Бог истинен от Бог истинен, роден, несътворен, единосъщен с Отца, чрез Когото всичко е станало.

3. Който заради нас, човеците, и заради нашето спасение слезе от небесата и се въплъти от Духа Светаго и Дева Мария и стана човек.

4. И бе разпнат за нас при Понтий Пилат, и страда, и бе погребан. 

5. И възкръсна в третия ден, според Писанията.

6. И възлезе на небесата и седи отдясно на Отца.

7. И пак ще дойде със слава да съди живи и мъртви и царството Му не ще има край.

8. И в Дух Свети, Господ, Животоворящия, който от Отца изхожда, Комуто се покланяме и го славим наравно с Отца и Сина, и Който е говорил чрез пророците.

9. В едната, света, вселенска (съборна) и апостолска Църква.

10.  Изповядвам едно кръщение за опрощаване на греховете. 

11. Чакам възкресение на мъртвите.

12. И живот в бъдещия век! Амин.

Богородичен химн

Достойно е наистина да те облажаваме, Богородице, винаги блажена, пренепорочна и Майка на нашия Бог. По-почитана от херувимите и несравнено по-славна от серафимите, нетленно родила Бог Слово, тебе, която си наистина Богородица, величаем.

Тук се пее отреденият канон.

Богородичен канон, глас 4.

Творение на Йосиф песнописец, чието краестрочие в гръцкия текст е: Единствено на тебе, вместилището на радостта, подобава да се радваш! 

Песен 1.

Ирмос: Ще отворя устата си и ще се изпълнят с Дух Свети, и ще произнеса дума за царицата майка, и ще се явя светло тържествуващ, и с радост ще възпея нейните чудеса.

Пресвета Богородице, спаси ни.

Пречиста, като те видя – одушевената Христова книга, запечатана от Духа, великият архангел извика към тебе: радвай се ти, вместилище на радостта, чрез която ще бъде отменено проклятието, паднало върху прамайката.

Пресвета Богородице, спаси ни.

Радвай се, Дево Богоневесто, Адамово издигане, умъртвяване на ада; радвай се, всенепорочна, чертог на Царя на всичко; радвай се, огнеобразен престол на Вседържителя.

Слава:

Радвай се, неувяхваща роза, която едничка даваш благоуханен плод; радвай се ти, която си родила благоуханието на едничкия Цар, радвай се ти, спасение на света, която не си познала брак.

И сега:

Радвай се ти, съкровище на чистотата, чрез която ние станахме от нашето падение; радвай се, Владичице, благоуханeн крин, тамян благовонен и многоценно миро, от което вярващите благоухаят..

Песен 3.

Ирмос: Богородице, която си жив и изобилен източник, укрепи събралия се духовен хор от твои певци и чрез божествената си слава ги удостой с венци на славата.

Пресвета Богородице, спаси ни.

Радвай се ти, от която като от неразорана нива видимо произрасна Божественият клас, одушевена трапезо, която вмести в себе си Хляба на живота; радвай се, Владичице, неизтощим извор на жива вода.

Пресвета Богородице, спаси ни.

Радвай се, юнице, която роди за вярващите непорочния Телец; радвай се, агнице, която носи в утробата си Божия Агнец, Който взе върху Себе Си греховете на целия свят; радвай се, топло очистилище.

Слава:

Радвай се, светло утро, което едничко носиш слънцето Христос, жилището на светлината; радвай се ти, която разпръсна тъмата и съвършено отблъсна мрачните бесове.

И сега:

Радвай се, Владичице, единствена врата, през която едничко само Словото мина и която чрез своето раждане строши ключовете и вратата на ада; радвай се Богоневесто, божествен път на спасяваните.

Песен 4.

Ирмос: Пребожественият Иисус, Който стои в слава на божествения престол, дойде на лек облак и чрез нетленна длан спаси тия, които казват: слава, Христе, на Твоята сила.

Пресвета Богородице, спаси ни.

Възпявана Дево, към тебе с вяра пеем и казваме: радвай се, плодоносна гора, оросена от Духа; радвай се, светилник и стомна, пълна с манна, която услажда сетивата на благочестивите.

Пресвета Богородице, спаси ни.

Радвай се, пречиста Владичице, очистилище на света; радвай се, стълба, която с благодатта издигна от земята всички човеци; радвай се, мосте, който наистина превежда от смърт към живот всички, които те възпяват.

Пресвета Богородице, спаси ни.

Радвай се, чиста, която си по-високо от небесата и безболезнено си носила в утробата си Основата на земята; радвай се, раковина, която със своите кърви оцвети божествената багреница за Царя на силите.

Слава:

Радвай се, Владичице, която наистина роди Законодателя, Който даром прощава беззаконията на всички; чрез тебе, непостижима дълбина и неизказана висота, която не знаеш брак, ние се обожествихме.

И сега:

Възпяваме тебе, която изплете за света неръкотворен венец, и казваме: радвай се, Дево, пазителка, ограда, крепост и свещено прибежище за всички.

Песен 5.

Ирмос: Всички се удивиха на твоята божествена слава, защото ти, Дево, която не си изпитала брак, носи в твоята утроба превъзнесения над всичко Бог и роди безначалния Син, като даваш мир на всички, които те възпяват.

Пресвета Богородице, спаси ни.

Радвай се, всенепорочна, която роди Пътя на живота и спаси света от греховния потоп; радвай се, богоневесто, за която с трепет се слуша и говори; радвай се, жилище на Владиката на творението.

Пресвета Богородице, спаси ни.

Радвай се, чиста, която си крепост и ограда за хората, свещено място на Славата, умъртвяване на ада, всесветъл чертог; радвай се, ангелска радост; радвай се, помощ на тия, които с вяра ти се молят.

Пресвета Богородице, спаси ни.

Радвай се, владичице, огневидна колесница на Словото, одушевен рай, сред който е дървото на живота – Господ, Чиято сладост оживява ония, които с вяра вкусват от него, макар да се подчиниха на тлението.

Слава:

Подкрепяни от твоята сила, ние с вяра ти казваме: радвай се, град на Царя на всичко, за който явно бяха пророчествани славни и дивни неща; радвай се, недокосната планина и неизмерима дълбина.

И сега:

Радвай се, чиста, пространно жилище на Словото, раковина, която произведе Божествения бисер; радвай се, Богородице, предивно помирение с Бога на всички, които винаги те облажават.

Песен 6.

Ирмос: Богомъдри, като честваме тоя божествен и всепочитан празник на Богомайката, дойдете да пляскаме с ръце и да славим Бог, Който се роди от нея.

Пресвета Богородице, спаси ни.

Радвай се, всечиста, неопетнен чертог на Словото, причина за обожествяването на всички, която пророците проповядваха; радвай се, украшение на апостолите.

Пресвета Богородице, спаси ни.

От тебе излезе росата, която угаси пламъка на многобожието, затова ти казваме: радвай се, Дево, оросено руно, което провидял Гедеон.

Слава:

Ето, Дево, ние ти казваме: радвай се, бъди пристан и тихо убежище за нас, които сме люшкани от бурите в морето на скърбите и на всякакви съблазни на врага.

И сега:

Ти си причина за радостта, дай благодат на нашия разум, за да ти казваме: радвай се, неизгаряща къпина, всесветъл облак, който непрестанно осенява вярващите.

Песен 7.

Ирмос: Богомъдрите младежи не се поклониха на творението вместо на Твореца, но мъжествено презряха огнената заплаха и с радост пееха: благословен си, препрославлени Господи и Боже на отците ни!

Пресвета Богородице, спаси ни.

Възпяваме те и казваме: радвай се, колесница на духовното Слънце, истинска лоза, от която произрасна зрял Грозд; от него се източва вино и то весели душите на тия, които с вяра те прославят.

Пресвета Богородице, спаси ни.

Радвай се, Богоневесто, която роди Лекаря на всички хора; ти си тайнственият жезъл, от който израсна неувяхващият цвят; радвай се, Владичице, чрез която се изпълваме с радост и наследяваме живота.

Пресвета Богородице, спаси ни.

Владичице, и най-красноречивият език не е в състояние да те възпее, защото ти се издигна по-високо от серафимите, като роди Царя Христос; Него моли да избави сега от всяка беда тези, които с вяра ти се покланят.

Слава:

Краищата на земята те прославят, облажават те и ти казват: радвай се, книга, в която с пръста на Отец беше записано Словото, чиста Богородице; моли Го да запише твоите раби в книгата на живота.

И сега:

Молим те и прекланяме пред тебе колената на сърцето си ние, твоите раби; наклони ухото си, чиста Богородице, и спаси нас, които сме потопени в скърби, и запази твоя град от всякакъв плен на врага.

Песен 8.

Ирмос: Благочестивите младежи бяха запазени в пещта от Богородичната рожба, която тогава беше предобраз, а сега е действителност; Той кара цялата вселена да ти пее: всички твари, възпявайте Господ и Го превъзнасяйте във всички векове.

Пресвета Богородице, спаси ни.

Чиста, ти прие в утробата си Словото и носи Този, Който носи всичко, храни с мляко Този, Който с повелята Си храни цялата вселена; на Него пеем: всички твари, възпявайте Господ и Го превъзнасяйте във всички векове.

Пресвета Богородице, спаси ни.

Нетленна свята Дево, в къпината Моисей проумя великото тайнство на твоето раждане, а младежите, застанали в пламъците без да бъдат изгорени, твърде ясно предизобразиха това раждане, затова те възпяваме през всички векове.

Пресвета Богородице, спаси ни.

Дево, обиталище на светлината, ние, които по-рано чрез лъжата (на дявола) се оказахме голи, сега чрез твоето зачатие се облякохме в дрехата на нетлението и които стояхме в мрака на греховете, сега видяхме Светлината, затова те възпяваме през всички векове.

Слава:

Дево, ти спасение на смъртните, чрез тебе мъртвите се съживяват, защото ти роди същинския Живот, немите някога сега са красноречиви, прокажените се очистват, болестите се премахват, бесовските пълчища се побеждават.

И сега:

Радвай се, чиста, всеблагословена! Ти си покров, твърдиня, стена и ограда за тези, които те възпяват, защото роди спасението на света, чрез което ние се издигнахме от земята към небето; всички твари възпявайте Господ и Го превъзнасяйте във всички векове.

Докато се пее 9-та песен, свещеникът кади.

Песен 9.

Ирмос: Нека се радва всеки човек, просвещаван духовно, а естеството на безплътните умове нека почете свещения празник на Богомайката, като тържествува и казва: радвай се, всеблажена Богородице, чиста Приснодево.

Пресвета Богородице, спаси ни.

Дево, избави нас, вярващите, от изкушението на варварския плен и от всяко друго бедствие, което налита върху грешните хора поради многото грехове, та които чрез тебе станахме участници във вечната радост, да ти казваме: радвай се!

Пресвета Богородице, спаси ни.

Ти стана наша просвета и утвърждение, затова ти казваме: радвай се, незалязваща звезда, която въвеждаш в света великото Слънце; радвай се, чиста, която отвори заключения Едем; радвай се, огнен стълб, който въвеждаш човека в небесния живот.

Пресвета Богородице, спаси ни.

Нека благоговейно застанем в дома на нашия Бог и да кажем: радвай се, Владичице на света; радвай се, Марийо, господарка на всички ни; радвай се, едничка между жените непорочна и добра; радвай се, съсъд, който прие неизчерпаемото миро, изляло се над тебе.

Слава:

Радвай се, Приснодево, гълъбице, която роди Милостивия; радвай се, похвала за всички светии, венец на подвижниците; радвай се, божествено украшение на всички праведници и спасение на нас, вярващите.

И сега:

Христе Боже, пощади Твоето наследие, като пренебрегнеш сега всичките ни грехове поради застъпничеството на молещата Те, която безсеменно Те роди на земята, когато Ти поради великата Си милост пожела да приемеш човешко естество.

Кондак, глас 8: (бавното)

Взбранной Воеводе победительная, яко избавльшеся от злых, благодарственная восписуем Ти раби Твои, Богородице, но яко имущая державу непобедимую, от всяких нас бед свободи, да зовем Ти: Радуйся Невесто Неневестная.

(Превод:) На тебе, Богородице, поборнице-воеводо, ние, твоите раби, след като се избавихме от злини, пеем победни и благодарствени песни. И понеже имаш непобедима сила, от всякакви беди ни освободи, та да ти пеем: Радвай се, Невесто неневестна!

Свещеникът „на разпев“ от средата на храма, пред икона на св. Богородица, започва втората статия от акатиста.

Статия втора на акатиста

Икос 4 (свещеникът)

Чуха пастирите, как ангелите възпяват дохождането на Христа в плът и, като се затекоха като към пастир, виждат Го като непорочен Агнец, откърмен в утробата на Мария, която възпяха и ѝ рекоха:

Радвай се, майко на Агнеца и Пастиря; радвай се, дворе на словесните овци!
Радвай се защитнице от невидимите врагове; радвай се ти, чрез която се отварят райските врати!
Радвай се, че небесните се радват заедно със земните; радвай се, че земните ликуват заедно с небесните!
Радвай се, немлъкваща уста на апостолите; радвай се, непобедимо дързновение на мъчениците;
Радвай се, твърда упора на вярата; радвай се, светло познание на благодатта!
Радвай се ти, чрез която адът биде оголен; радвай се ти, чрез която се облякохме в слава! 

Радвай се, Невесто неневестна! (Хорът изпява същото)

Кондак 5

Мъдреците, като видяха богопратената звезда, последваха нейните лъчи и, като я имаха за светилник, с нея търсеха могъщия Цар, а като стигнаха при Непостижимия, възрадваха се и Му пееха: Алилуйя!

Хорът: Алилуйя.

Икос 5

Синовете халдейски видяха в ръцете на Дева Тогова, Който с ръка създаде човеците и, като познаха в него Господа, макар и приел човешки образ, побързаха с дарове да Му послужат и да извикат на Благословената:

Радвай се, Майко на незалязващата Звезда; радвай се, зора на тайнствения ден!
Радвай се ти, която си угасила пещта на заблудата; радвай се ти, която просвещаваш таинниците* на Света Троица!

* Пазителите на тайните.
Радвай се ти, която изхвърли от власт безчовечния мъчител; радвай се ти, която показа Господа човеколюбеца Христа!
Радвай се ти, която избавяш от дивото идолослужение; радвай се ти, която извличаш от делата на тинята!
Радвай се ти, която си прекратила поклонението на огъня; радвай се ти, която освобождаваш от пламъка на страстите!
Радвай се, наставнице на целомъдрие за верните; радвай се, веселие на всички народи!
Радвай се, Невесто неневестна!(Хорът изпява същото)

Кондак 6

Мъдреците, станали богоносни проповедници, върнаха се във Вавилон, изпълнявайки предсказаното за Тебе; и като проповядваха на всички, че Ти си Христос, оставиха Ирода като празнословец, който не знае да пее: Алилуйя!

Хорът: Алилуйя. 

Икос 6

Като направи да възсияе в Египет светлината на истината, прогони мрака на лъжата, защото идолите му, Спасителю, като не можеха да понесат Твоята сила, паднаха, а избавилите се от тях викнаха към Богородица:

Радвай се ти, която изправяш човеците; радвай се ти, която погубваш бесовете!
Радвай се ти, която си потъпкала силата на заблудата; радвай се ти, която си изобличила идолската измама!
Радвай се, море, което потопи духовния фараон; радвай се скало, която напои жадуващите за живот!
Радвай се, огнени стълбе, който напътваш намиращите се в тъмнина; радвай се ти, която си за света покров, по-широк от облак!
Радвай се ти, която си храна, заменила маната; радвай се, служителко на светата наслада!
Радвай се, обетована земьо; радвай се ти, из която тече мед и мляко!
Радвай се, Невесто неневестна! (Хорът изпява същото)

Кондак 7

Когато Симеон клонеше да се пресели от настоящия лъжовен свят, Ти му биде връчен като Младенец, но бе познат от него и като Бог съвършен. Затова той се удиви на Твоята неизказана премъдрост, като викаше: Алилуйя!

Хорът: Алилуйя.

Кондак, глас 8: (краткото) Взбранной Воеводе

На тебе, Богородице, поборницата-воевода, ние твоите раби, избавени от злини, пеем победни и благодарствени песни; и понеже имаш непобедима сила, освободи ни от всякакви беди, та с висок глас да ти пеем: радвай се, Невесто неневестна!

Продължава повечерието:

Трисвятое

Кондак на събота на всички светии (чете се)

Господи, насадителю на тварите, вселената Ти принесе като първи плодове на естеството богоносните мъченици. По техните молитви, заради Богородица, Многомилостиве, запази в дълбок мир Твоята Църква и Твоя народ.

Господи, помилуй (40 пъти).

Христе Боже, Комуто всяко време и всеки час на небето и на земята се отдава поклонение и слава, Който си дълготърпелив, многомилостив и добросърдечен, праведните обичаш, грешните милваш и всички призоваваш към спасение с обещание на бъдещите блага. Сам Ти, Господи, приеми и нашите молитви в тоя час, напътвай  живота ни към Твоите заповеди, освети нашите души, очисти телата ни, помислите ни изправи, мислите очисти и ни избави от всяка скръб, злини и болести. Огради ни с Твоите свети ангели, та запазвани и наставлявани от тяхното войнство, да постигнем единство във вярата и познание на Твоята непристъпна слава, защото си благословен во веки веков. Амин.

Господи, помилвай (3 пъти). Слава на Отец и Син, и Свети Дух сега и всякога, и във вечни векове. Амин. 

По-почитана от херувимите и несравнено по-славна от серафимите, нетленно родила Бог Слово, тебе, която си наистина Богородица, величаем.

В името Господне, благослови, отче! 

Свещеникът: Боже, смили се над нас и ни благослови, просвети лицето Си на нас и ни помилвай!

Хор: Амин.

Свещеникът застава подред пред иконите и чете като апостол, напевно. (Могат да се четат и от богомолците).

Молитва към Пресвета Богородица:

Пресвета Богородице, спаси ни!

Молитвата на монах Павел (+1054)

от манастира Евергѐтида (Благодетелница), Цариград

Нескверна, без никакво петно, нетленна, чиста, пречиста Дево, Богоневесто Владичице! Ти чрез твоето преславно раждане си съединила Бог Слово с човеците и си събрала отхвърленото естество на нашия род с жителите на небето. Ти си едничка надежда на обезнадеждените и помощ на нападаните, готова застъпница за ония, които се притичват към тебе, и прибежище на всички християни. Не се гнуси от мене грешния, скверния, който със срамни помисли, думи и постъпки направих себе си съвсем негоден и поради лекомислие станах роб на житейските сласти. Но, като Майка на човеколюбивия Бог човеколюбно се смили над мене, грешния и разпътния, и приеми моята молба, която ти принасям от нечисти устни. Като си послужиш с твоята майчинска свобода, моли твоя Син и наш Владика и Господ да отвори за мене човеколюбивото сърце на Своята благост и без да гледа на безчислените ми прегрешения да ме обърне към покаяние и да ме направи опитен изпълнител на Своите заповеди. И понеже си милостива, милосърдна, благолюбива, бъди всякога с мене. В настоящия живот ми бъди гореща застъпница и помощница, прогонвай вражеските нападения и ме упътвай към спасение. В часа на смъртта ми пази окаяната ми душа и пропъждай далеко от нея мрачните видения на злите бесове. А в страшния ден на съда ме избави от вечната мъка и ме направи наследник на неизказаната слава на Твоя Син и наш Бог, която и да получа, моя Владичице, Пресвета Богородице, чрез твоето ходатайство и застъпничество, по благодатта и човеколюбието на Единородния твой Син, Господа Бога и Спасителя наш Иисуса Христа. Нему подобава всяка слава, чест и поклонение с безначалния Му Отец и Пресветия и Благ, и Животворящ Негов Дух, сега и всякога, и во веки веков! Амин!

Молитва към Господ Иисус Христос:

Слава на Тебе, Боже, слава на Тебе!

От монах Антиох Пандект (или Палестински) (+ ок. 635 г.)

Като отиваме да спим, дай ни, Владико, покой на тялото и душата и ни запази от мрачен греховен сън и от всякакво тъмно и нощно сладострастие. Укроти поривите на страстите, изгаси нажежените стрели на лукавия, които прелъстително се насочват към нас. Уталожи плътските ни възбуждения и приспи всяка наша грешна мисъл за земното и вещественото. Дарувай ни, Боже, бодър ум, целомъдрен помисъл, трезво сърце, сън лек и освободен от сатанински мечтания. Дигни ни във време за молитва утвърдени в Твоите заповеди и добре да помним Твоите съдби. Дарувай ни да Те славословим цяла нощ и да възпяваме, да благославяме и прославяме пречестното и великолепно Твое име, на Отец и Син, и Свети Дух, сега и всякога, и во веки веков! Амин!

Към Пресвета Богородица

Преславна Приснодево, майко на Христос Бог, принеси нашата молитва на Твоя Син и наш Бог, за да спаси чрез Тебе нашите души!

Към Господа Иисуса

Молитвата на св. Йоаникий

Упованието ми е Отец, прибежището ми е Син, а покровът ми е Дух Светий – Света Троице, слава на Тебе!

Към Пресвета Богородица

Всичкото си упование на Тебе възлагам, Майко Божия, запази ме под Твоя покров!

Четецът: Слава…, и сега… Господи, помилвай (3 пъти). Отче, благослови!

Свещеникът: Христос, истинският наш Бог, по молитвите на Своята пречиста и пренепорочна свята Майка, на преподобните и богоносни наши отци и на всички светии да ни помилва и спаси като благ и човеколюбив.

Свещеникът продължава пред царските двери ектенията:

Да се помолим за благочестивия православен български народ.

Хорът: Господи, помилуй.

За високопреосвещения наш митрополит (името) и за всички наши братя в Христос.

За тези, които ни мразят, и тези, които ни обичат.

За тези, които се смиляват над нас, и тези, които ни служат.

За тези, които са ни помолили нас, недостойните, да се молим за тях.

За избавяне на пленените.

За тези, които пътуват.

За лежащо болните.

За отминалите наши отци, братя и сестри.

И за всяка православна християнска душа.

За нашите родители (предци) и за всички починали православни наши отци, братя и сестри, тук и навсякъде погребани.

Да се помолим и за изобилие на земните плодове.

За ктиторите на този свят храм (обител).

Нека кажем и за себе си:

Хорът: Господи, помилуй. (3)

Тропар при целуването на иконите:

В петък от св. Четиридесетница

Глас 3:Красоте девства:

Поразен от красотата на твоето девство и от пресветлата ти чистота, Гавриил ти извика, Богородице: каква достойна похвала да ти принеса и как да те нарека? Недоумявам и се стъписвам. И затова, както ми е наредено, казвам ти: радвай се, Благодатна!

Свещеникът: По молитвите на светите наши отци, Господи Иисусе Христе, Боже наш, помилвай ни!

Хорът: Амин, амин!

———-

Превод: свещ. Траян Горанов

Източник: Богослужебни текстове

Posted in Богослужебни текстове

Вижте още: