Мария Египетска или за милостта към падналите

Архим. Сава Мажуко