Меню Затваряне

Месопустна задушница

Богослужебен текст

Превод: свещ. Траян Горанов

Задушница (месопусна)

Вечерна

*Пригответе си Октоиха (Осмогласника). В петък вечерта след предначинателния псалом и великата ектения, на Господи воззвахпоставяме 6 стиха, като пеем от Осмогласника три мъченични стихири на съответния глас, и от Триода три.

 
От ТриодаГлас 8. Подобен: Во Едеме рай:

СтихЗащото у Господа е милостта, и пълно е у Него избавлението, и Той ще избави Израиля от всичките му беззакония. (Пс.129:7Б-8)

Като отбелязваме днес поименно паметта на мъртвите от самото начало, на тези, които са живели благочестиво, нека ние, верните, възхваляваме Спасителя и Господа, като Го молим усърдно те да дадат добър отговор в часа на съда на Самия нашия Бог, Който ще съди цялата земя, и те да застанат от дясната Му страна в радост, в частта на праведните, в светлото наследство на светиите, и да бъдат счетени за достойни за Неговото небесно царство.

Стих: Хвалете Господа, всички народи, прославяйте Го, всички племена. (Пс. 116:1)

Спасителю, Ти изкупи човеците със Своята кръв и чрез Твоята смърт ни избави от горчива смърт, и ни даде вечен живот чрез Твоето възкресение. Господи, дай упокоение на всички, които са умрели истинската вяра, в пустини или градове, по суша или море, или където и да е: било то царе, свещеници, архиереи, аскети и монаси, от всяка възраст и всяка раса, и ги удостой с Твоето небесно царство.

Стих: Защото Неговата милост към нас е велика, и истината Господня (пребъдва) вечно. (Пс. 116:2)

Чрез Твоето възкресение от мъртвите, Христе, смъртта вече няма власт над онези, които умират в истинска вяра. Затова усърдно Те молим да дадеш покой в Твоите дворове, в лоното на Авраам, на Твоите служители, които са Ти се покланяли чисто от дните на Адам до сега, нашите бащи и братя, приятели и роднини и всеки човек, който е живял този живот вярно, и който се е представил пред Тебе по какъвто и да е начин, Боже, и ги удостой с Твоето небесно царство.

Слава, глас 8: от св. Йоан Дамаскин.

Плача и ридая, когато помисля за смъртта и виждам в гробовете създадената по Божи образ наша красота да лежи безòбразна, безславна и изгубила вид. О, чудо! Каква е тая тайна, която е станала с нас? Как се предадохме на тление? Как се свързахме със смъртта? Наистина, както е писано, това е по заповед на Бога, Който дава упокоение на преставилия се.

И сегапървият богородичен на владеещия глас

Вход с кадилница. Свете тихий: 

Творение наСв. Софроний, патр. Йерусалимски

Тиха светлина от светата слава на Безсмъртния, Светия и Блажения Небесен Отец, Иисусе Христе! Като стигнахме до заник слънце и видяхме вечерната светлина, възпяваме Отца, Сина и Светия Дух – Бога. Сине Божий, Който даваш живот, достоен си през всички времена да бъдеш възпяван с приятни гласове. Затова и светът Те слави.

Вместо прокимен пеем Аллилуиа, на глас 8: Стих: Блажени ония, които си избрал и приел, Господи, и паметта им е от род в род. Стих: Душите им ще бъдат настанени на добро място.

Сугуба ектения

Вечерно славословие

Четец: Сподоби ни, Господи, през тази нощ да се запазим от грях. Благословен си, Господи, Боже на отците ни и хвално и прославено да е името Ти во веки. Амин! Да бъде, Господи, милостта Ти над нас според както Ти се уповаваме. Благословен си Ти Господи научи ме на Твоите наредби. Благословен си Владико вразуми ме чрез Твоите наредби. Благословен си Ти, Светий, просвети ме с Твоите наредби. Твоята милост Господи е вечна, делата на ръцете си не изоставяй. На Тебе подобава хвала, на Тебе подобава пение. Тебе слава подобава. на Отца и Сина и на Светия Дух, сега и всякога, и във вечни векове. Амин!

Просителна ектения

На стиховните стихиримъченичен на гласа, и две мертвени, от Йоан Дамаскин (по избор).

Стих: Блажени ония, които си избрал и приел, Господи, и паметта им е от род в род.

Гл. 1.

Коя житейска наслада е без скръб? Коя ли земна слава остава неизменна? Всичко е по-слабо от сянка, всичко е по-лъжовно от сън; в един миг смъртта взима всичко това. Но Христе, упокой, като човеколюбец, този, който си избрал в светлината на Твоето лице и в наслаждението от Твоята красота.

Стих: Душите им ще бъдат настанени на добро място.

Гл. 2.

Горко ми, каква трудност изпитва душата, когато се разделя от тялото! Ах, как се тогава тя в сълзи облива и няма кой над нея да се смили! Към ангелите очи издига, но напразно се моли; към човеците ръце простира, но няма кой да й помогне. Затова, мои възлюблени, като помислим колко кратък е нашия живот, нека изпросим от Христа за преселилия се упокоение, а за душите ни – велика милост!

Слава, глас 6: от същия.

Начало и състав ми даде Твоята творческа заповед, защото, като пожела да ме съставиш жив от видимо и невидимо естество, Ти създаде тялото ми от земя, а душа ми даде чрез Твоето божествено и животворяще вдъхване. Затова, Господи, упокой Твоя раб в страната на живота и в селенията на праведните..

И сегаБогородичен:

По молитвите на родилата Те, Христе, на мъчениците Ти, апостолите, пророците, светителите, преподобните, праведните и всички светии упокой починалите Твои раби.

Песен на Симеон Богоприемец:

„Сега отпускаш Твоя раб, Владико, според думата Си, смиром; защото очите ми видяха Твоето спасение, що си приготвил пред лицето на всички народи, – светлина за просвета на езичниците, и слава на Твоя народ Израиля“. (Лука 2:29-32)

Трисвятое

Тропар, глас 8:

Чрез дълбочината на мъдростта всичко Си устроил човеколюбно, и на всички полезното Си дал, единствени Създателю, упокой, Господи, душите на Твоите раби, защото те възложиха всичкото си упование на Тебе, Твореца и Създателя и нашия Бог.

Слава… И сега…

Имаме те и стена, и пристанище, и благоприятна молитвеница пред Бога, Който си родила, Богородице безмъжна, на верните спасение.

Ектения, и отпуст.

След вечерната се отслужва панихида за починалите.

УТРЕНЯ

Шестопсалмие.

Алилуия, гл.8:

Стих: Блажени, които Си избрал и приблизил до Твоите двори, Господи! 

Стих: Техните души ще обитават в добро място.

Стих: И паметта им пребъдва от род в род.

Тропар, гл.8.

Чрез дълбочината на мъдростта всичко Си устроил човеколюбно, и на всички полезното Си дал, единствени Създателю, упокой, Господи, душите на Твоите раби, защото те възложиха всичкото си упование на Тебе, Твореца и Създателя и нашия Бог.

Слава… И сега

Имаме те и стена, и пристанище, и благоприятна молитвеница пред Бога, Който си родила, Богородице безмъжна, на верните спасение.

Малка ектения

С: Защото Твоя е властта, и Твое е Царството, силата и славата на Отца и Сина и Светият Дух, сега и винаги и во веки веков. Амин.

Първи седални (от осмогласника)

Преди да се запеят Заупокойните „непорочни“ тропари, свещеникът и дяконът излизат и отиват при тетрапода (панихидната маса). Дяконът кади тетрапода докато се пеят, а накрая и храма.

Глас 5

Заупокойни „непорочни“ тропари

Благословен си, Господи, научи ме на Твоите наредби. Пс.118:12

Хорът на светците намери източникът на живота и райската врата. Дано намеря и аз пътя на покаянието, защото съм изгубената овца; призови ме, Спасителю, и ме спаси!

Благословен си, Господи, научи ме на Твоите наредби.

В древността Ти ме създаде от нищото и ме почете с Твоя Божествен образ, но заради престъпването на заповедите, ме върна в земята, откъдето бях взет. Води ме отново към Твоето подобие и обнови моята първоначална красота.

Благословен си, Господи, научи ме на Твоите наредби.

Образ съм на Твоята неизказана слава, въпреки, че нося белезите на прегрешенията. Смили Се над Твоето създание, Владико, и ме очисти чрез Твоето състрадание. Дари ме с жадуваното отечество и ме направи отново жител на рая. 

Благословен си, Господи, научи ме на Твоите наредби.

Упокой, Боже, Твоите раби, и ги засели в рая, където е мястото на светиите, Господи, и където праведниците светят като светила: починалите Твои раби упокой, като презреш всички им  съгрешения.

Слава на Отца, и Сина, и на Светия Дух.

Трисветлото единно Божество, благочестиво да възпеем: свят Си, Отче безначалний, събезначални Сине, и божествени Душе! Просвети нас, които с вяра Ти служим, и от вечния огън ни спаси!

И сега и винаги и во веки веков. Амин.

Радвай се, Чиста, която си родила Бога по плът за спасение на всички, чрез която плът човешкия род намери спасение, та чрез теб да намерим рая, Богородице чиста благословена.

Алилуия, алилуия, алилуия. Слава на Тебе, Господи! (3 пъти)

Малка ектения: Защото си благ и човеколюбив Бог и на Тебе възнасяме слава…

Втори седални

Глас 5

Упококой, Спасителю наш, с праведните Твоте раби, и ги всели в Твоите дворове, както е писано, като презреш като благ прегрешенията им, волни и неволни, и всички знайни и незнайни, Човеколюбче.

Слава на Отца и Сина и Светия Дух, и сега и винаги и во веки веков. Амин.

От Дева си изгрял в света, Христе Боже, да ни направиш синове на светлината чрез нея. Помилвай ни!

Свещенослужителите влизат в Олтара, а четецът чете 50 псалом.

Канони от Триода (непреведени)

Кондак

Глас 8

Със светиите упокой, Христе душите на Твоите раби, където няма нито болка, нито печал, но живот безкраен.

Икос

Сам Ти си безсмъртен, но си сътворил и създал човека, ние земните от земя сме създадени, и в същата земя ще отидем, както Си заповядал, когато ме създаваше и ми каза: тъй като си земя, в земята ще отидеш! – там където и всички човеци ще отидем. Надгробното ридание като извършваме пеем: Алилуия!

Синаксар

На днешния ден празнуваме паметта на (светиите на деня). По техните молитви, Христе Боже, помилуй и спаси нас! Амин.

За съботата

Понеже някои люде са били сполетени от смърт при най-различни изключителни обстоятелства – било от огън или земетресение, пътна или минна злополука, от мълния или наводнение, или са станали жертва на някое друго бедствие и поради това не са могли да получат установените от св. Църква предсмъртни попътни спасителни средства – псалмопение, изповед, св. Причастие и опело, то св. Отци, движими от любов и следвайки древното апостолско и църковно предание, благоусмотрително са наредили да се извършва в тоя ден общ молитвен помен за всички тия знайни и незнайни наши братя и сестри от векове благочестно починали. Това установление намира оправдание още и поради спомена за Страшния Христов съд, за който на утрешния ден ще се чете евангелското четиво, та чрез молитвите на цялата Църква днес да бъде умолен и умилостивен Праведния Съдия, за да прояви Своята божествена милост към преждепочиналите. Поменът за покойните е определено да се извършва в събота, понеже еврейската дума „събота“ на български значи „почивка“, а умрелите почиват от своите тукашни трудове и затова ги наричаме „покойници“.

Молитвеният спомен (поменуване) за покойниците има основание и оправдание преди всичко във вярата в безсмъртието на човешката душа, която и след смъртта продължава да съществува, макар и в друго битие. Св. Църква вярва, че за душите на умрелите до деня на всеобщото възкресение и на всеобщия праведен съд има възможност да получат облекчение на своята задгробна участ по силата на молитвите, които Църквата и близките на покойните отправят за тях. Бог, Който има ключовете на ада, ги има тъкмо за да заключва и отключва, т. е. да освобождава от ада душите на ония, за които Църквата се моли. Молитвите за покойниците са като благодатна роса за техните души. Св. Йоан Златоуст казва, че сторената милостиня в памет на покойниците им принася голяма полза. Заупокойната молитва има двойно благодатно действие. Тя принася полза не само за самите починали, но и за живите, които се молят. Оня, който помазва другиго с благовонно миро, сам облагоухава и себе си. Свещенослужителят, кадейки богомолците по време на богослужение, кади в същото време и себе си.

Споменът за покойниците намира оправдание и в нашата любов към тях. Св. ап. Павел уверява, че любовта никога не престава (1 Кор. 13:8). Тя продължава и в отвъдния живот. Смъртта не е в състояние да сложи за нея преграда. Заупокойните молитви са израз на любовта ни към скъпите ни близки, които са били с нас, но смъртта временно ги е откъснала от нас. Те са духовната връзка между тях и нас.

Споменът за покойниците и за тяхната задгробна участ при това оказва върху нас, живите, голямо възпитателно въздействие. Той е спомен за самата смърт. Помнейки смъртта, ние ставаме по-смирени, по-добродетелни. Затова и Свещ. Писание ни увещава да помним смъртта, за да не грешим.

Днес е Велика задушница, т. е. ден определен за молитва за упокоение душите на покойниците. В тоя ден св. Църква отправя молитва към Бога на духовете и на всяка плът, Който потъпка смъртта, обезсили дявола и дарува живот на света – да упокои душите на починалите в място светло и покойно, гдето няма болест, печал и въздишки, но е живот безкраен и блажен, като им прости всяко волно и неволно съгрешение. Защото Той – Христос – нашият Бог е възкресението, животът и покоят на починалите. Нему, прочее, слава заедно с безначалния Му Отец и с Пресветия благ и животворящ Дух, сега и всякога и във вечни векове! Амин!

Песен 8, гл. 8от Теодор Студит

Възхваляваме, благословяме, покланяме се на Господ, като Го възпяваме и прославяме през всички векове.

Възхвалявайте Този, Който на светата планина показа славата Си като Господ, и в къпината чрез огън разкри на Мойсей тайната на Вечната Дева, като Го превъзнасяте във всички векове.

Дяконът: Богородицата и майка на Светлината с песни да възвеличим.

Чеснейшую

Песен 9, гл. 8.

Показаното на планината чрез огъня и къпината на законоположника (Мойсей) – раждането на Вечнодевата за спасението на нас, вярващите, с непрестанни песни да величаем.

Малка ектения

С:Защото Те хвалят всички небесни сили, и на Тебе въздаваме слава, на Отца и Сина и Светия Дух, сега и винаги и во веки веков.

Ексапостиларий, Подобен: Небо звездами:

Имайки като Бог власт над живите и мъртвите, упокои рабите Си в жилищата на избраните, защото дори и да съгрешиха, Спасителю, все пак не отстъпиха от Тебе.

Славадруг, Подобен: Жены услышите:

Упокой Твоите раби в земята на живите, Господи, където вече няма болка, печал и въздишки. Очисти като човеколюбив тези, които съгрешиха в живота, защото само Ти си безгрешен и милостив Господар на мъртвите и на живите.

И сега, Богородичен: Марийо Богоневесто, моли непрестанно Христос за нас, твоите раби, заедно с богоречивите пророци, събора на мъчениците, на йерарсите и преподобните, и на всички праведни, да бъдем сънаследници на небесното царство.

Хвалитни стихири

Глас 8, Всякое дихание, Подобен: Во Едеме рай:

Всичко що диша да хвали Господа. Хвалете Господа от небесата; Хвалете го във висините. На Теб, Боже, подобава песен.

Хвалете Го, всички Негови ангели; хвалете Го, всичките Му сили. На Тебе, Боже, подобава песен.

От Триода

Стих: Хвалете Го поради Неговото могъщество, хвалете Го поради голямото Му величие. Пс.150:2

Дойдете, братя, преди края и като видим, че сме земя и, че нашата природа е немощна, нека да видим, че сме подли и да видим какъв е нашият край и органите на нашия съд, направени от плът, и че всеки човекът е само прах, храна за червеи и тление; че костите ни са сухи и нямат дъх. Нека погледнем в гробовете. Къде е славата? Къде е красотата на нашата форма? Къде е езикът, който говореше толкова добре? Къде е веждата и къде е окото? Всичко е само прах и сянка. Затова, Спасителю, пощади всички ни.

Стих: Хвалете Го с тръбен звук, хвалете Го с псалтир и гусли. Пс.150:3 

Защо човек се заблуждава да се хвали и защо се тревожи напразно, след като е направен от глина и скоро ще се върне към нея? Защо да не помислим, че той е направен от прах и ще завърши с гниене? И така, ако ние, хората, сме глина, защо сме толкова привързани към земята? А ако сме сродни с Христос, защо да не прибегнем към Него и да не оставим след себе си този смъртен и мимолетен живот и да се стремим по-скоро към последващия нетленен живот, който е в Христос, просвещението на нашите души.

Стих: Хвалете Го с тимпан и хора̀, хвалете Го със струни и орга̀ни (флейти). Пс.150:4

Рукою Твоею создавый Адама, и поставивый предел нетления и мертвости Спасе, и жизни во благодати, тления же пременивый, к первой преложив жизни, Сам рабы Твоя Владыко, яже приял еси от нас, с праведными упокой, и в лице избранных: и сих имена написав в книзе животней, и воскресив во гласе архангелове, и трубы шуме, сподоби я Небеснаго Царствия Твоего.

Стих: Хвалете Го със звучни кимвали, хвалете Го с кимвали гръмогласни. Всичко, що диша, да хвали Господа! Пс.150:5-6 

Христос воскресе, разрешив узы Адама первозданнаго, и адову разрушив крепость. Дерзайте вси мертвии: умертвися смерть, пленен бысть и ад с нею, и Христос воцарися, распныйся и воскресый: Той нам дарова нетление плоти, Той воздвизает нас, и дарует воскресение нам, и славы оныя с веселием вся сподобляет, в вере непреклонней веровавшия тепле в Него.

Гл. 2. Славаот Триода, мертвен:

Както цветото изсъхва и преминава като сън, така се разлага всеки човек. Отново при звука на тръбата, всички мъртви ще станат като от земетръс за да Те посрещнат, Христе Боже. Тогава, Владико, които си взел от нас, настани в мястото на Твоите светии, като презреш съгрешенията им, Добросърдечни. 

И сегаБогородичен

Радуйся Марие Богородице, храме неразоримый, паче же святый, якоже вопиет пророк, святый храм Твой, дивный в правду.

Велико славословие чете се

Слава на Тебе, Който ни показа светлината! Слава във висините Богу, и на земята мир, между човеците добра воля! Хвалим Те, благославяме Те, покланяме Ти се, славословим Те, благодарим Ти заради великата Твоя слава. Господи Царю небесни, Боже Отче Вседържителю, Господи Сине единородни Иисусе Христе, и Светий Душе! Господи Боже, Агнец Божий, Сине на Отца, Който вземаш върху Си греха на света, помилуй нас – Ти, Който вземаш върху Си греховете на света! Приеми нашата молитва, Ти, Който седиш отдясно на Отца, и помилуй нас! Защото само Ти си свят, само Ти си Господ, Иисус Христос, за слава на Бога Отца! Амин!

Всеки ден ще Те благославям и ще прославям Твоето име во веки и във вечни векове! Удостой ни, Господи, през тоя ден да се запазим от грях! Благословен си, Господи, Боже на отците ни, и хвално и прославено да е името ти во веки! Амин!

Да бъде, Господи, милостта Ти над нас, според както Ти се уповаваме! Благословен си, Господи, научи ме на Твоите наредби! Господи, прибежище бил си нам от род във род. Аз рекох: „Господи, помилуй ме и изцери душата ми, защото съгреших пред Тебе“. Господи, към тебе прибягнах, научи ме да изпълнявам Твоята воля, защото Ти си мой Бог. Защото у Тебе е изворът на живота; в Твоята светлина ще видим светлина. Продължи Твоята милост към тия, които Те познават. 

Сподоби ни, Господи, през този ден да се запазим от грях. Благословен си, Господи, Боже на отците ни и хвално и прославено да е името Ти во веки. Амин! Да бъде, Господи, милостта Ти над нас според както Ти се уповаваме. Благословен си Ти Господи научи ме на Твоите наредби. Благословен си Владико вразуми ме чрез Твоите наредби. Благословен си Ти, Светий, просвети ме с Твоите наредби. Твоята милост Господи е вечна, делата на ръцете си не изоставяй. На Тебе подобава хвала, на Тебе подобава пение. Тебе слава подобава. на Отца и Сина и на Светия Дух, сега и всякога, и във вечни векове. Амин!

Просителна ектения

С: Защото благословена и славна е силата на Твоето Царство, на Отца и Сина, и Светият Дух, сега и винаги и во веки веков. Амин!

Стиховни стихири

Стихове по гласа от осмогласника

Слава, глас 6, Дамаскиново:

Някога в Едем вкусването от дървото се оказа болезнено за Адам, когато змията изплю отровата, и заради него влезе смъртта във всички родове, поглъщаща човека. Но дойде Владиката, стъпка змията и ни дари възкресение. Затова да извикаме към Него: „Пощади, Спасителю, които си приел, и със светиите ги упокой, като Човеколюбец.“

И сега: Богородичен

Ти се яви жилище, достойно за Бога, Пресвята, прие Бога в себе си, и роди безмъжно Бога в две естества, но в една ипостас, Чиста. Него моли, Дево, Единородният и Първороден, Който те запази непорочна и след раждането ти, да упокои душите на починалите във вяра, в светлината на нетлението и блаженството. 

Благо есть, Пс. 91

Свещеникът: Добро е да славим Господа и да възпяваме Твоето име, Всевишний,  да разгласяме сутрин Твоята милост, и Твоята истина – всяка нощ.

Трисветое

Тропар, гл. 8

Глубиною мудрости

Чрез дълбочината на мъдростта всичко Си устроил човеколюбно, и на всички полезното Си дал, единствени Създателю, упокой, Господи, душите на Твоите раби, защото те възложиха всичкото си упование на Тебе, Твореца и Създателя и нашия Бог.

Слава, и сегаБогородичен

Имаме те и стена, и пристанище, и благоприятна молитвеница пред Бога, Който си родила, Богородице безмъжна, на верните спасение.

Ако няма Литургия: Сугуба ектения и Отпуст

СВЕТА ЛИТУРГИЯ

Антифон 1, гл. 2

Стих 1: Добро е да славим Господа и да възпяваме Твоето име, Всевишний. Пс.91:1

Молитвами Богородици, Спасе, спаси нас.

Стих 2: Да разгласяме сутрин Твоята милост, и Твоята истина – нощем. Пс.91:2

Стих 3: Праведен е Господ, и няма неправда в Него. Пс.91:16

Малка ектения

Антифон 2, гл. 2

Стих 1: Господ царува; Той е облечен с величие, облечен е Господ с могъщество и препасан. Пс.92:1А

Спаси ни, Сине Божий, во святих дивен Си, поющия Ти, алилуия.

Стих 2: И Той утвърди вселената, която няма да се поклати. Пс.92:1Б

Стих 3: На Твоя дом, Господи, подобава светост през дълги дни. Пс.92:5Б

Единородний Сине:

Малка ектения

Антифон 3

Тропар, гл. 8

Глубиною мудрости

Чрез дълбочината на мъдростта всичко Си устроил човеколюбно, и на всички полезното Си дал, единствени Създателю, упокой, Господи, душите на Твоите раби, защото те възложиха всичкото си упование на Тебе, Твореца и Създателя и нашия Бог.

Слава, и сегаБогородичен

Имаме те и стена, и пристанище, и благоприятна молитвеница пред Бога, Който си родила, Богородице безмъжна, на верните спасение.

Малък вход

Входно, гл.2:

Приидите поклонимся и припадем ко Христу. Спаси ни, Сине Божий, во святих дивен Си, поющия Ти, алилуия.

.

Тропари, гл. 8

Глубиною мудрости

Чрез дълбочината на мъдростта всичко Си устроил човеколюбно, и на всички полезното Си дал, единствени Създателю, упокой, Господи, душите на Твоите раби, защото те възложиха всичкото си упование на Тебе, Твореца и Създателя и нашия Бог.

На храмовия светия

Кондак

Глас 8

Със светиите упокой, Христе душите на Твоите раби, където няма нито болка, нито печал, но живот безкраен.

Прокимен. Глас 6.

Душите им ще бъдат настанени на добро място. Стих: Господи, Боже мой, викам към Тебе.

Апостол

1 Сол.4:13-18

Братя, не искам вие да не знаете за починалите, за да не скърбите, както и другите, които нямат надежда. Защото ако вярваме, че Иисус умря и възкръсна, то и починалите в Иисуса Бог ще приведе с Него. Прочее, това ви казваме чрез слово Господне, че ние живите, които останем до пришествието Господне, няма да изпреварим починалите, защото Сам Господ с повеление, при глас на Архангел и при тръба Божия, ще слезе от небето, и мъртвите в Христа ще възкръснат първом; после ние, останалите живи, заедно с тях ще бъдем грабнати на облаци, за да срещнем Господа във въздуха, и така винаги с Господа ще бъдем.

Алилуия. Глас 6

Стих 1: Блажени, които Си избрал и приел, Господи. Пс.64:5

Стих 2: Паметта им е от века и до века. Пс.101:13

Евангелие на Седма събота след Пасха

Йоан 21:14-25

Причастен. Пс 64, 101.

Блажени, които Си избрал и приел, Господи. Паметта им е от века и до века. Алилуия.

Видехом

След „Буди имя Господне, хорът запява поменни стихири.

Гл. 4

С душите на починалите праведници упокой, Спасителю, душите на Твоите раби, запази ги в блажения живот, който е у Тебе, Човеколюбче.

В Твоето място на покой, Господи, където се упокояват всички Твои светии, упокой и душите на Твоите раби, защото Си единственият Човеколюбец.

Слава:

Ти си Бог, Който слезе в ада, и развърза окованите. Сам и душите на Твоите раби упокой!

И сега: 

Единствена чиста и непорочна Дево, която роди безсеменно Бога, моли да се спасят тяхните души.

Ектения за починалите

Дяконът: Помилуй нас, Боже, по великата Си милост, молим Ти се, чуй ни и помилуй. 

Хорът: Господи помилуй (3 пъти, мертвено)

Още се молим за упокоение душите на починалите Божи раби … и за да им се прости всяко волно и неволно прегрешение.

За да всели Господ Бог душите им там, където почиват праведниците.

Божията милост, царството небесно и прощение на греховете им да изпросим от Христа – безсмъртния Цар и наш Бог.

Хорът: На Тебе, Господи.

Дяконът: На Господа да се помолим!

Свещеникът: Боже на духовете и на всяка плът, Който стъпка смъртта, съсипа дявола и подари живот на Твоя свят! Сам Ти, Господи, упокой душите на починалите Твои раби сега поменати в място светло, в място тревисто, в място прохладно, дето няма никаква болка, скръб и въздишка. Всяко съгрешение, което са сторили с думи, или дело, или мисъл, прости, като благ и човеколюбив Бог, тъй като няма човек, който да живее и да не съгреши. Едничък Ти, Господи, си без грях: Твоята правда е правда вечна, и Твоето слово е истина.

Дяконът: На Господа да се помолим! 

Хорът: Господи помилуй!

Свещеникът: Защото Ти си възкресението, животът и покоят на починалите православни християни, Христе Боже наш, и затова на Тебе отправяме славата, с безначалния Твой Отец, и пресветия, благ и животворящ Твой Дух, сега и винаги и во веки веков.

Хорът: Амин! Вечная памет (3 пъти).

Отпуст

Дяконът: На Господа да се помолим!

Народът: Господи, помилуй!

Свещеникът: Благословението Господне и Неговата милост да дойдат върху вас, чрез благодатта и човеколюбието Му, всякога, сега и винаги и во веки веков.

Народът: Амин.

Свещеникът: Слава на Тебе, Христе Боже, упование наше, слава на Тебе!

Народът: Слава на Отца и Сина и Светия Дух! Сега и винаги, и во веки веков. Амин. Господи, помилуй. (три пъти)

Благослови!

Свещеникът дава отпуст:

Христос, истинският наш Бог, по молитвите на Своята пречиста и преблагословена света Майка, (името на храмовия светец), на светите славни и всехвални апостоли, на светите славни и добропобедни мъченици, на преподобните и богоносни наши отци, на светите равноапостолни славянобългарски просветители Методий и Кирил, на светия благоверен цар Борис-Михаил, на светия отец наш Климент архиепископ, Охридски чудотворец, на преподобния наш отец Йоан, пустинножител Рилски, чудотворец, на светия наш отец Йоан Златоуст, архиепископ Цариградски, на светите и праведни богоотци Йоаким и Анна, на светия (името на светеца на деня), чиято памет честваме, и на всички светии  да ни помилва и спаси като благ и човеколюбец.

Народът: Амин.

Свещеникът: По молитвите на светите наши отци, Господи, Иисусе Христе Боже наш, помилуй и спаси нас.

Народът: Амин.

*Катавасиите са преведени от отец Иван Латковски

————

Източник: Богослужебни текстове (Блог на свещ. Траян Горанов)

Posted in Богослужебни текстове

Вижте още: