Меню Затваряне

Месопустна неделя

Месопустна неделя

  * Съвместен превод с проф. Иван Желев Димитров

В СЪБОТА НА ВЕЧЕРНАТА СЛУЖБА

Господи, воззвах (Пс. 140)глас 3:

Господи, извиках към Тебе, чуй ме. Послушай ме, Господи. Господи, извиках към Тебе, побързай към мене; чуй моя глас, когато Те призовавам, чуй ме, Господи! 

Да се възнесе молитвата ми пред Тебе като тамян, издигането на ръцете ми да бъде като вечерна жертва, чуй ме Господи!

Стих 1: Изведи от тъмница душата ми, за да славя Твоето име!(Пс.141:7a)

Чрез Твоя кръст, Христе Спасителю, се унищожи властта на смъртта и се премахна измамата на дявола, а човешкият род, спасен чрез вярата, всекидневно Ти поднася песен.

Стих 2: Около мене ще се съберат праведните, кога ми сториш благодеяние. (Пс.141:7Б)

Господи, чрез Твоето възкресение всичко се просвети и раят отново е отворен, а цялото творение Те възхвалява и всекидневно Ти поднася песен.

Стих 3: От дън душа викам към Тебе, Господи. Господи, чуй гласа ми.(Пс.129:1-2А)

Славя силата на Отца и на Сина и възпявам властта на Святия Дух – неразделно, нетварно Божество, единосъщна Троица, Която царува во веки веков.

Други стихири, от св. патр. Анатолий, глас същия:

Стих 4: Да бъдат ушите Ти внимателни към гласа на молбите ми.(Пс.129:2Б)

Покланяме се, Христе, на Твоя почитан кръст и възпяваме и славим Твоето възкресение, защото с Твоите рани всички се изцелихме.

Стих 5: Господи, ако Ти забелязваш беззаконията – кой ще устои, Господи? Но в Тебе е прошката.(Пс.129:3-4Б)

Възхваляваме Спасителя, въплътил се от Дева, защото Той заради нас се разпна и на третия ден възкръсна, като ни дари голяма милост.

Стих 6: Надявам се на Господа, надява се душата ми; на Неговото слово се уповавам.(Пс.129:5)

Христос слезе в ада и благовести, като каза: дерзайте сега, Аз победих! Аз съм възкресението и ще ви изведа, защото разбих портите на смъртта.

От Триода, Глас 6.

Стих: Душата ми ожида Господа повече, отколкото стража – утрото, много повече, отколкото стража – утрото. Нека се уповава Израил на Господа! (Пс.129:6)

Подобен: Всю отложивше:

Когато дойдеш праведно да съдиш, праведни Съдия, ще седнеш на Твоя престол на славата, като огнена река пред Твоя съд страховито ще влачат всички, предстоящите пред Тебе небесни сили, човеците ще бъдат съдени със страх, всеки според каквото е направил. Тогава ни пощади, Христе, като милостив, и сподоби бъдем сред спасените ние, които с вяра Те молим.

СтихЗащото у Господа е милостта, и пълно е у Него избавлението, и Той ще избави Израиля от всичките му беззакония. (Пс.129:7Б-8)

Книгите ще се отворят, делата на хората ще се разкрият пред нетърпимия съд и цялата долина ще кънти от страшния звук на плача при вида на всички съгрешили изпратени на вечни мъки по Твоя праведен съд, напразно плачейки жално. Затова Ти се молим, Добри: пощади нас, които Те възпяваме, единствен Многомилостиви!

Стих: Хвалете Господа, всички народи, прославяйте Го, всички племена. (Пс.116:1)

Когато тръбите затръбят, гробовете бъдат изпразнени, и в треперене цялото човечество бъде възкресено, тогава, които са вършили добро, ще се радват, очаквайки наградата си от Тебе, а пък които са съгрешили ще тръпнат и люто ще плачат, тъй като ще бъдат изпратени на мъки и отделени от избраните. Господи на славата, тъй като си добър, бъди милостив към нас, и ни сподоби да бъдем част от възлюбилите Те.

Стих: Защото Неговата милост към нас е велика, и истината Господня пребъдва вечно. (Пс.116:2)

Ще плача и ридая, когато усетя вечния огън, външната тъмнина и ада, и скърцането със зъби на страшния червей, и непрестанната болка, която сполетява безмерно съгрешилите, и прогневили Тебе, добрият, с лукавите си намерения, от които съм един от тях и най-първия. Но в Твоята милост, Съдия на всички, спаси ме, като състрадателен.

Слава, глас 8: Когато се поставят престолите и се отворят книгите, и Бог седне на съд, о, какъв страх ще има тогава, когато ангелите стоят със страх, и огнената река ни повлече. Какво ще правим ние, виновните за много грехове? Когато Го чуем да призовава благословените от Отца си в Царството, а грешниците да праща в мъки, кой ще устои на това страшно осъждане? Но единствени, човеколюбив Спасителю, Царю на вековете, преди да дойде краят, ме върни обратно чрез покаяние и ме помилвай.

И сега, първи Богородичен (догматик) на гласа, гл. 3

Как да не се дивим на твоята богочовешка Рожба, Всепочитана? Защото без да си имала мъж, Всенепорочна, ти роди в плът без баща Син, Който преди времето е роден от Отец без майка, и не претърпя никакво изменение, смесване или разделение, а запази белезите на всяка природа. Ето защо, майко-Дево Владичице, моли Го да се спасят душите на православно изповядващите те като Богородица.

Вход с кадилница. Свете тихий: 

Най-древната християнска молитва

Тиха светлина от светата слава на безсмъртния, светия и блажения небесен Отец, Иисусе Христе! Като стигнахме до заник слънце и видяхме вечерната светлина, възпяваме Бога – Отец, Син и Свети Дух; Сине Божий, Който даваш живот, достоен си през всички времена да бъдеш възпяван с приятни гласове, затова и светът Те слави.

Прокимен, гл. 6

Господ царува; Той е облечен с величие. Пс.92:1

Стих: Облечен е Господ с могъщество (и) препасан.

Господ царува; Той е облечен с величие.

Стих: Затова вселената е утвърдена и няма да се поклати.

Господ царува; Той е облечен с величие.

Сугуба ектения

Вечерно славословие

Сподоби ни, Господи, през тази нощ да се запазим от грях. Благословен си, Господи, Боже на отците ни, и хвално и прославено да е името Ти во веки, амин. Да бъде, Господи, милостта Ти над нас, според както Ти се уповаваме. Благословен си, Господи, научи ме на Твоите наредби. Благословен си, Владико, вразуми ме чрез Твоите наредби. Благословен си, Светий, просвети ме с Твоите наредби. Господи, Твоята милост е вечна, делата на ръцете Си не изоставяй. На Тебе  подобава хвала, на Тебе подобава пение, на Тебе слава подобава, на Отца, и Сина, и Светия Дух, сега и всякога, и во веки веков! Амин!

Просителна ектения

На стиховните стихири, възкресни, глас 3:

Твоите страдания, Христе, помрачиха слънцето, а светлината на Твоето възкресение просвети всичко живо. Приеми нашата вечерна песен, Човеколюбче!

Стих: Господ царува; Той е облечен с величие.(Пс.92:1a)

Твоето живоносно ставане (от мъртвите), Господи, просвети цяла вселена, и призова Твоето творение, което лежеше в поквара. Затова ние, освободени от проклятието на Адам, викаме: Всемогъщи Господи, слава на Тебе.

Стих: Затова вселената е утвърдена и няма да се поклати.(Пс.92:1b)

Бог по природа е неизменен, страдайки по плът се изменил. Творението, неспособно да Го гледа увиснал, със страх се поклони и стенейки възпя Твоето дълготърпение. Ти слезе в ада, възкръсна на третия ден, дарявайки живот на света и велика милост.

Стих: На Твоя дом, Господи, подобава светост през дълги дни.(Пс.92:5b)

За да избавиш нашия род от смъртта, Христе, си претърпял смърт, а като възкръсна на третия ден, съвъзкреси със Себе Си онези, които Те признават за Бог, и просвети света. Господи, слава на Тебе! 

Славаот Триода, глас 8: Уви, мрачна моя душа! До кога ще стоиш в злите си пътища? Докога ще лежиш в безделие? Защо не си спомняш ужасния час на смъртта? Защо не трепериш от страшния за всички съд на Спасителя? Какво ще отговориш, или какво ще отречеш? Твоите дела ще застанат за твое разобличение, твоите деяния ще те обвинят и осъдят. Душо моя, почти е време, така че бягай, преди да е станало късно, и с вяра извикай: „Съгреших, Господи, съгреших срещу Тебе. Но познавам Твоето състрадание, Човеколюбче, Пастирю добри, не ме отлъчвай да застана отдясно на Тебе, поради Твоята голяма милост.

И сегаБогородичен (за стиховните на 8 гл): Безмъжна Дево, която неизказано си заченала по плът Бога, Майко на всевишния Бог, приеми молбите на твоите молители, Всенепорочна, която даряваш на всички очистване от греховете, като приемеш сега нашите молби, моли да се спасим всички.

Песен на Симеон Богоприемец:

„Сега отпускаш Твоя раб, Владико, според думата Си, смиром; защото очите ми видяха Твоето спасение, що си приготвил пред лицето на всички народи – светлина за просвета на езичниците и слава на Твоя народ Израиля“. (Лука 2:29-32)

Трисвятое

Възкресен тропар,глас 3:

Да се веселят небесните, да се радват земните, защото с мишцата Си Господ одържа победа: със смъртта Си стъпка смъртта, стана първороден от мъртвите, избави ни от утробата на ада и даде на света велика милост.

Слава, и сега, Богородичен: Тя, ходатайствовавшую

Ние те възхваляваме за посредничеството за спасение на нашия род, Богородице Дево. Защото твоят Син и наш Бог прие страдание на кръста с плътта, която Той взе от тебе. Той ни избави от тлението, защото е Човеколюбец.

—————————

ГЛАС 3

В НЕДЕЛЯ НА УТРИННАТА

Шестопсалмие, Велика ектения,

Бог Господ, гл. 3

Пс. 117

 Стих 1.Славете Господа, защото Той е благ, защото милостта Му е вечна.

 Господ е Бог и ни се яви, благословен е Идещият в името Господне.

 Стих 2. Oбсадиха ме, обиколиха ме, но с името Господне аз ги повалих.

 Стих 3. Няма да умра, но ще живея и ще разгласям делата Господни.

 Стих 4. Камъкът, Който отхвърлиха зидарите, Той стана глава на ъгъла: това е от Господа, и е дивно в очите ни.

Възкресен тропар,глас 3:

Да се веселят небесните, да се радват земните, защото с мишцата Си Господ одържа победа: със смъртта Си стъпка смъртта, стана първороден от мъртвите, избави ни от утробата на ада и даде на света велика милост. [2 пъти]

Слава, и сега, Богородичен: Ние те възхваляваме за посредничеството за спасение на нашия род, Богородице Дево. Защото твоят Син и наш Бог прие страдание на кръста с плътта, която Той взе от тебе. Той ни избави от тлението, защото е Човеколюбец.

Малка ектения:Възглас: Защото Твоя е властта, и Твое е Царството, силата и славата на Отца и Сина и Светият Дух, сега и винаги и во веки веков. Амин.

Първи възкресни седални,глас 3:

Христос възкръсна от мъртвите, първи сред починалите, първороден от цялото творение и Творец на всичко създадено; в Себе Си Той възстанови покварената природа на нашия род. Повече няма да царуваш, смърте, защото Владиката на всичко унищожи твоята сила.

Стих: Стани, Господи Боже мой, дигни ръката Си, не забравяй Твоите до край потиснати. (Пс.9:33)

Господи, след като с плътта Си изпита смъртта, чрез Твоето възкресение Ти премахна жилото на смъртта и укрепи човека срещу нея, като обяви премахването на древното проклятие. Господи, Защитниче на живота ни, слава на Тебе!

Слава, и сега, Богородичен: Красоте девства

Поразен от красотата на твоето девство и от пресветлата ти чистота, Гавриил ти извика, Богородице: каква достойна похвала да ти принеса и как да те нарека? Недоумявам и се стъписвам. И затова, както ми е наредено, казвам ти: Радвай се, Благодатна!

Малка ектения: Защото си благ и човеколюбив Бог и на Тебе възнасяме слава…

Втори възкресни седални, глас 3

Подобен: Красоте девства:

Неизменността на Твоята божественост и доброволното Ти страдание изуми ада, Господи, и той ридаеше в себе си така: треперя пред нетленната Ипостас на плътта, виждам Невидимия, Който тайнствено ме поразява; затова онези, които аз държа, викат: слава на възкресението Ти, Христе.

Стих: Ще Те славя, Господи, от все сърце, ще възвестявам всички Твои чудеса. (Пс.9:1)

Ние, вярващите, богословстваме за неизразимата, неразбираема и необяснима тайна на разпятието и възкресението, защото днес смъртта и адът са пленени, а човешкият род се облече в нетление; затова с благодарност ти викаме: слава на Твоето възкресение, Христе.

Слава, и сега, Богородичен: Ти тайнствено вмести в утробата си, Богородице, Неразбираемия и Неописуемия, Единосъщния с Отец и Дух Свети; чрез твоето раждане ние научихме да славим в света единствения и несмесен в Троица Бог, затова с благодарност ти викаме: Радвай се, Благодатна.

Полиелей На реках Вавилонских: Гл. 3

Псалом 136

1. При реките Вавилонски – там седяхме и плачехме, кога си спомняхме за Сион; Аллилуиа.

2. на върбите всред Вавилон, окачихме нашите арфи. Аллилуиа.

3. Там нашите пленители искаха от нас песни, и нашите притеснители – веселие: попейте ни песни сионски. Аллилуиа.

4. Как да пеем Господня песен на чужда земя? Аллилуиа.

5. Ако те забравя, Иерусалиме, – нека ме забрави десницата ми; Аллилуиа.

6. нека прилепне езикът ми о небцето ми, ако те не помня, ако не поставя Иерусалим начело на моето веселие. Аллилуиа.

7. Припомни, Господи, на Едомовите синове деня на Иерусалим, когато те думаха: разрушавайте, разрушавайте до основите му! Аллилуиа.

8. Дъще Вавилонска, опустошителко! Блажен, който ти отплати за туй, що си нам сторила! Аллилуиа.

9. Блажен, който вземе и разбие о камък твоите младенци! Аллилуиа.

„Благословен си, Господи“, Глас 5

Благословен си, Господи, научи ме на Твоите наредби! Пс.118:12

Съборът на ангелите се удиви, като Те видя между мъртвите, а като разруши силата на смъртта, Спасителю, със Себе Си възкреси Адам и освободи всички от ада.

Благословен си, Господи, научи ме на Твоите наредби!

Блестящият в гроба ангел благовестеше на мироносиците: защо разтваряте мирото с милостиви сълзи, ученички? Вижте гробницата и разберете, че Спасителят възкръсна от гроба.

Благословен си, Господи, научи ме на Твоите наредби!

Много рано мироносиците изтичаха при Твоя гроб ридаейки, но застана пред тях ангелът и рече: „Свърши времето за ридания, не плачете, а кажете на апостолите за възкресението.“

Благословен си, Господи, научи ме на Твоите наредби!

Жените мироносици ридаеха, когато дойдоха при Твоя гроб с миро, Спасителю, а ангелът ясно им заяви: защо смятате Живия за мъртъв? Той като Бог възкръсна от гроба.

Слава

Покланяме се на Отец и Неговия Син, и на Светия Дух, Свята Троица в едно същество, и със серафимите казваме: свят, свят, свят си, Господи!

И сега

Като роди Животодателя, Дево, ти избави Адам от греха, а на Ева даде радост вместо скръб, въплътилият от тебе Бог и Човек доведе към живот отпадналите от живота. 

Алилуйя, алилуйя, алилуйя, слава на Тебе, Боже! (3 пъти)

Малка ектения

Свещеникът: Защото е благословено Твоето име и е величествено царството Ти…

Ипакои,глас 3:

Сияещият ангел удиви с вида си и утеши с думите си мироносиците, като им каза: защо търсите Живия в гроба? Той възкръсна и изпразни гробовете. Знайте, че е неизменен Този, Който промени тлението. Кажете на Бога: Колко са страшни Твоите дела, защото си спасил човешкия род!

Стъпални, глас 3

Антифон 1:

Слове, Ти освободи от плен Сион от Вавилон, затова ме привлечѝ от страстите ми към живота. Пс 125

Които със сълзи по Бога сеят на юг, с радост ще жънат класове на вечен живот.

Слава: И сега:

Всеки добър дар идва от Святия Дух, Той сияе заедно с Отец и Син, всичко чрез Него живее и се движи.

Антифон 2:

Ако Господ не съзида дом на добродетелите, ние напразно ще се трудим; щом Той закриля душата, никой не ще превземе града ни. Пс 126

Светиите винаги са като плод на утробата за Тебе, Христе, те са осиновени за Отец чрез Светия Дух.

Слава: И сега:

Всяка святост и мъдрост са от Светия Дух, защото Той е същността на цялото творение; нека Му се покланяме както на Отец и Словото, защото Той е Бог.

Антифон 3:

Блажени са, които се боят от Господ и ходят по пътеките Му, защото ядат живителните плодове на Неговите заповеди. Пс 127

Пастиреначалниче, радвай се, като виждаш около трапезата Си Твоите чеда да носят клонки от добри дела.

Слава: И сега:

От Светия Дух е всяко богатство на славата, от Него идва благодат и живот за цялото творение, защото Той е възпяван заедно с Отец и Словото.

Прокимен, гл. 3. Пс 95

Кажете на народите: Господ царува! затова е твърда вселената, няма да се поклати. (Ст. 10)

Стих: Възпейте Господу песен нова, възпейте Господу, цяла земьо. (Ст. 1)

Кажете на народите: Господ царува! затова е твърда вселената, няма да се поклати.

Канон възкресен.Глас 3

Песен 1

Ирмос: Този, Който събра водата на нейните места в древността по божествена заповед и за израилския народ раздели морето, е Същият наш Бог, Който е много прославен. Само на Него да пеем, защото се прослави.

Припев: Слава, Господи, на Твоето свето възкресение.

Този, Който осъди земята заради непокорния (Адам), да ражда тръни за неговите трудове, прие от ръцете на беззаконници да Му положат венец от тръни. Той е нашият Бог, Който прие плът за да вдигне проклятието, защото се прослави.

Приел страдащата и одушевена плът (като човек), Той се страхуваше от смъртта, но се оказа Победител и Победоносец над смъртта; Същият наш Бог се бори с мъчителя и съвъзкръси всички хора като се прослави.

Припев: Пресвета Богородице, спаси ни.

Богородичен:Всички народи те славят като истинска Богородица, която роди безсеменно, защото Този, Който слезе в осветената ти утроба е нашият Бог, Който по подобие на нашето същество се роди от тебе и като Бог и като човек.

Канон от триода, творение на Теодор Студит, глас 6.

Песен 1.

Ирмос: Помощник и покровител Той ми бе за спасение – Той е Бог мой и ще Го прославя, Бог на отца ми и ще Го превъзнасям, задето славно се прослави.

Припев: Слава на Тебе, Боже наш, слава на Тебе!

Като помисля за страшния ден на Твоето пришествие, неизразим за всички, аз се ужасявам; страхувайки се го предвиждам, когато Ти ще седнеш да съдиш живи и мъртви, Боже мой всесилни.

Когато дойдеш, Боже, с десетки хиляди ангелски, небесни начала, тогава удостой и мене, окаяния, да Те срещна в облаците, Христе.

Дойди, разбери, душо моя, онзи час и ден, когато Бог явно ще ти се яви, и ридай, плачи, за да бъдеш чиста в часа на изпитанието.

Неугасимият огън на геената ме ужасява и плаши, злият червей, скърцането със зъби; но ме облегчи, прости ми, и там където стоят Твоите избрани постави, Христе.

Твоят жадуван глас, призоваващ светиите Ти към радост, да чуя и аз, окаяния, и ще придобия неизказаната наслада на Царството Небесно.

Не влизай в съд с мен, представяйки делата ми, изпитвайки думите (ми) и изобличавайки стремежите, но по Твоята милост, като не гледаш на тежките ми грехове, спаси ме, Всесилни.

Слава, Троичен: Единица в три лица, върховна Господарка на всичко, най-първа от свещените неща, Ти ни спаси, Отче, Сине и Всесвети Дух.

И сега, Богородичен: Кой е раждал Син, незаченат по древния закон? Него сега Отец ражда без майка – странно чудо! Защото ти, Чиста, роди Бог и човек.

Песен 3

Ирмос: От небитието Ти изведе всичко, чрез Словото ги създаде, в Духа ги усъвършенства, Вседържителю Всевишни, утвърди ме в Твоята любов.

Нечестивият беше посрамен от Твоя кръст, изкопа яма и падна в нея, а пък се възвиси рогът на смирените, Христе, чрез Твоето възкресение.

Възвестяването на благочестието сред народите покри света, както вода покрива моретата, Човеколюбче, защото издигайки се от гроба, Ти разкри светлината на Троицата.

Богородичен:Славни неща бяха казани за тебе, одушевени граде на вечно Царуващия; защото чрез тебе, Владичице, Бог живя сред хората на земята.

Песен 3.

Ирмос: Утвърди върху камъка на Твоите заповеди надигналото ми се сърце, защото само Ти си свят и само Ти си Господ.

Припев: Слава на Тебе, Боже наш, слава на Тебе!

Господ идва и кой може да издържи страха Му? Кой ще се яви пред лицето Му? Но бъди готова, о душо, за срещата!

Да побързаме, да плачем, да се помирим с Бога преди края: защото страшно е съдилището, на което всички ще стоим голи.

Помилвай, Господи, смили се над мен, призовавам Те, когато дойдеш с Твоите ангели, за да възнаградиш всеки според заслугите на делата му.

Как да понеса, Господи, непоносимия гняв на Твоята присъда, като не се подчиних на Твоята заповед? Но пощади, пощади ме в часа на съда.

Обърни се, стени, нещастна душо, преди да е свършило тържеството на живота, преди дори Господ да затвори вратата на чертога (брачен).

Съгреших, Господи, като никой друг човек, върших грехове над човешката мярка, но преди съда бъди милостив към мене, Човеколюбче!

Слава, Троичен: Троице проста, несътворена, безначална природа, възхвалявана в троичността на лицата, спаси нас, които с вяра се покланяме на Твоята власт.

И сега, Богородичен: С твоето безсеменно раждане, Пречиста, ти израсти живото Слово, въплътено в Твоята утроба без изменение. Слава, Богомайко, на твоята Рожба!

Малка ектенияВъзглас: Защото Ти си наш Бог и на Тебе слава въздаваме…

Кондак възкресен (чете се).

От гроба възкръсна днес, Милостиви, и ни изведе от портите на смъртта; днес Адам ликува и Ева се радва, а заедно с тях пророците с патриарсите непрестанно възпяват божествената сила на Твоята власт.

ИкосНебето и земята днес да ликуват и единодушно да възпяват Христос Бог, защото Той възкреси затворените в гробовете; радва се и цялото творение, поднасяйки достойни песни на Твореца на всичко и наш Изкупител, че днес като Животодател изведе със Себе Си мъртвите от ада, издига ги в небесата и потъпква надменността на врага, и разбива портите на ада чрез божествената сила на Своята власт.

От Триода

Седален, гл. 6

Мисля за страшния ден и оплаквам моите лукави деяния. Как ще отговарям на безсмъртния Цар? С какво дръзновение ще погледна Съдията аз – блудният? Добросърдечни Отче, Единородни Сине, Светий Душе, помилвай ме!

Слава…: В долината на плача, в мястото, което си приготвил, когато ще седнеш, Милостиви, да извършиш праведния съд, не обявявай скритите ми грехове, нито ме посрамяй пред ангелите, но ме пощади, Боже, и ме помилвай.

И сега…, Богородичен: Богородице Дево, добра надежда за света, изпросвам твоето единствено страшно застъпничество: бъди милосърдна към подложените на изпитания хора, единствено благословена, моли милостивия Бог да се избавят душите ни от всяка заплаха.

Песен 4

Ирмос: Положил си ни силната Си любов, Господи, и си предал Своя Единороден Син за нас на смърт, затова благодарствено Ти викаме: слава на Твоята сила, Господи.

Ти милостиво претърпя синини и рани, оскърбления и удари по страните Си, и дълготърпеливо понесе оплюване, чрез които направи моето спасение. Слава на Твоята сила, Господи.

Чрез смъртното тяло, Животе, Ти вкуси смъртта заради страданията на бедстващите и въздишките на Твоите бедни, и като погуби разрушителя, Многопрославени, всички съвъскреси със Себе Си и така се прослави.

Богородичен:Помни, Христе, стадото, което си придобил чрез страданията си, и приеми милостивите молитви на твоята превъзнасяна Майка и посети нас, които страдаме, и чрез Твоята сила избави ни, Господи.

Песен 4.

Ирмос: Чу пророкът за Твоето идване, Господи, и се уплаши, че ще се родиш от Дева и на човеците ще се явиш, и казваше: „Чух вестта за Тебе, и се уплаших“: слава на Твоето всемогъщество, Господи!

Съдът е вече при портите – бодърствувай, душо, настана деня, в който царете и князете, богатите и бедните ще бъдат събрани заедно, и всеки от хората ще получи дължимата награда за това, което е направил.

Писано е: всеки в своя чин – монах и епископ, стар и млад, роб и господар – ще бъде изпитан, на вдовица и девица ще се поиска сметка, и ужас ще бъде тогава за всички, които нямат невинен живот.

Твоят съд е неподкупен, безпогрешна е отсъдата Ти за изкусните думи и за измамната убедителност на защитниците или за измислиците на свидетелите, които заблуждават правосъдието; защото скритите дела на всички са пред Тебе, Боже.

Да не дойда в земята на плача, нека не видя мястото на тъмнина, Христе мой, нито да бъда с вързани ръце и крака, Слове, изхвърлен вън от Твоят чертог аз, най-окаяния, като носещ осквернена дрехата на нетлението.

Когато отделяш грешните от праведните при съденето на света, направи ме един от Твоите овце, отдели ме от козите, Човеколюбче, за да чуя желания, благословен Твой глас.

Когато дойде изпитанието и се отворят книгите с извършените дела, какво ще правиш, о нещастна душо? Какво ще отвърнеш в своя защита на съда, като нямаш плодове на правдата, за да ги принесеш на Христос и твоя Създател?

Като слушам жалките думи на богаташа в мъчителния пламък, плача и ридая аз, окаяният, достоен за същото осъждане, и се моля: помилвай ме, Спасителю на света, по време на съда!

Слава, Троичен: Прославям Сина и Духа, Които са от Отец като светлина и лъч от слънцето: Единият чрез раждане, защото е роден, Другият чрез произхождане, защото е произлязъл, събезначалната божествена Троица, на която се покланя цялото творение.

И сега: Богородичен: Чиста Дево, родила Младенеца и запазила чистотата, ти се яви, за да родиш Бога и човека, един и същ в двата образа; твоето чудо, Девомайко, поразява всяко ухо и мисъл!

Песен 5

Ирмос: От ранна утрин се обръщам към Тебе, Твореца на всичко; Ти си мирът, който превишава всяко разбиране, а понеже Твоите заповеди са светлина, ръководи ме чрез тях.

Заради еврейската завист беше предаден на несправедия съдия, всевиждащи Боже, Който съдиш справедливо цялата земя, и избави Адам от древното осъждане.

С непобедимата сила на Твоя Кръст, Христе, Който възкръсна от мъртвите, даруй Твоя мир на Твоята църква и спаси душите ни.

Богородичен:Винаги-Дево, ти единствена стана подобна на светата скиния и по-широка от небесата, защото си приела в утробата си Словото Божие, Когото цялото творение не може да побере.

Песен 5.

Ирмос: Човеколюбче, моля Ти се, просвети мен, който от нощен час в молитва подранявам, и настави ме с Твоите повеления, и научи ме, Спасителю, да върша Твоята воля.

Неописуем страх и трепет има там, защото Господ ще дойде да изпита делото на всеки човек и кой няма да скърби за себе си?

Огнената река ме смущава, мъчи ме, съсипва ме скърцането със зъби в тъмнината на бездната; и какво или как да направя, за да умилостивя Бога?

Пощади, смили се, Господи, над Твоя раб, никога не ме предавай на сурови мъчители, на неумолими ангели: там, сред тях, няма начин да намеря мир.

Там князът и поданикът са равни, богатият и безславният, големият заедно с малкият еднакво ще дадат отговор; горко тогава на всеки, който не е готов!

Облегчи, отпусни, Господи, и прости каквото ти съгреших, и не ме показвай там пред ангелите осъден на огън и безкраен срам.

Пощади, Господи, смили се над Твоето творение. Съгреших, прости ми, защото само Ти си чист по природа и никой друг освен Тебе не е без нечистота.

Слава, Троичен: Като Единица по естество Те възпявам, Троице, безначална, непонятна, властна, царствена, свръхсъвършена Единица, Бог и Светлина, и Живот, и Създател на света.

И сега, Богородичен: Чрез твоето свръхестествено раждане, Чиста, законите на природата са ясно премахнати за тебе, защото безсеменно раждаш предвечния Бог, роден от Отец.

Песен 6

Ирмос: Най-дълбоката бездна от грехове ме обгръща и духът ми изнемогва, но Владико, простри високата си ръка и ме спаси както Петър, Кормчию.

С Твоето добросърдечно слизане (при нас) ме обгърна безкрайната Ти милост и снизхождение, защото, като се въплъти и прие образ на раб, Владико, със Себе Си Ти и мене обожестви и прослави.

Убиецът се подложи на смърт, когато видя, че Умъртвеният оживя. Това са образите на Твоето възкресение, Христе, и наградата за Твоите пречисти страдания.

Богородичен:Пречиста, която си единствената, непостижима ходатайка между Създателя и човеците, помоли твоя Син да бъде милостив към прегрешилите твои раби и да им е защитник.

Песен 6.

Ирмос: От все сърце извиках към щедрия Бог и Той ме чу от ада преизподен и от погибел живота ми изведе.

При страшното Твоето пришествие, Христе, когато се появиш на небето и бъдат поставени престолите и се отворят книгите, пощади, смили се тогава над Твоето творение, Спасителю.

Нищо не може да помогне там, където Бог е Съдията: нито старанието, нито хитростта, нито славата, нито приятелството, а само силата от делата ти, о душо моя!

Там заедно ще бъдат княз и поданик, беден и богат, душо, и нито баща, нито майка ще може да помогне, нито брат да (те) избави от осъждане.

Мислейки за страшния процес при Съдията, о душо, ужаси се от него, подготви отговора си, за да не бъдеш осъдена на вечни окови.

Господи, нека чуя жадувания от праведните глас, а не думите „Получѝ, каквото си заслужил!“ или пък „Иди в огъня с осъдените!“, като ме отпратиш от Себе Си.

Избави ме от портите на ада, Господи, от бездната и от тъмнината, чужда на светлината, от преизподнята и неугасимия огън, и от всякакви други вечни мъки.

Слава, Троичен: Възпявам Божеството на троичното единството – Отец и Син, и божествения Дух, властта на едното Начало, разделено от три отличия.

Възпявам тройното единството на Божеството: Отец и Син и Божественият Дух, единно начало на властта, разделен от три отличия.

И сега, Богородичен: Ти, Чиста, си вратата, през която премина само Този, Който влезе и излезе, и не наруши  ключалката на девствеността – Иисус, Създателят на Адам и твой Син.

Малка ектенияВъзглас: Защото Ти си Царя на мира и Спасителя на нашите души и на Тебе слава въздаваме…

Кондак, глас 1:

Когато дойдеш със слава на земята, Боже, и всичко затрепери, а огнената река потече пред съдилището, книгите се разтворят и всичко скрито се покаже, тогава ме избави от неугасимия огън и ме удостой да застана отдясно на Тебе, най-праведния Съдия.

Икос: Като мисля за Твоята страшна отсъда и Съдния ден, преблаги Господи, ужасявам се и се боя от обвиненията на съвестта си, когато седнеш на престола Си и проведеш разпита, тогава никой не може да отрече греховете си, защото истината ще го обвинява и ужас ще го сковава; силно ще засвисти тогава огънят на геената и грешниците ще скърцат със зъби; затова ме помилвай преди края и ме пощади, Съдия най-праведен.

Синаксар

В тоя ден спомняме Второто пришествие Христово и последния и страшен съд. Това установление на св. Църква не е случайно. То има за цел да ни предпази от лекомислено отношение към собственото наше спасение. Не бива да разчитаме само на Божието милосърдие, но да помним и страшния ден, когато Праведният Съдия ще въздаде всекиму според делата.

Второто Христово пришествие и всеобщият последен съд, който ще последва, са предсказани от Самия Господ Иисус в Неговата пророческа реч за тия две събития. Първото идване на Христос беше в скромност и унижение, а второто ще бъде в сила и слава. Кога ще бъде това, никой от човеците не знае. Господ Иисус е посочил само някои признаци и събития, които ще предшестват това славно второ Негово идване – оскъдняване на любовта между човеците, смутове, войни, глад, природни бедствия – земетресения, космически катаклизми и др. Тогава ще се яви на небето знамението на Сина Човечески – св. Кръст Христов – а Сам Господ ще дойде на облаци, обкръжен от множество ангели, в сила и слава голяма. Преди това обаче ще се яви на земята Антихрист, комуто ще бъде дадена власт да върши чудеса, чрез които ще съблазни и отклони от Христос мнозина. Който обаче остане верен и претърпи докрай, той ще се спаси. Синът Божи ще срази Антихриста само с дъха на устата Си и ще го хвърли в огнено езеро. Тогава при глас на архангел и тръба Божия всички от векове умрели – милиарди и милиарди – ще възкръснат, а заварените живи в един миг ще се изменят, т. е. от тленни ще станат нетленни, и ще бъдат грабнати на облаците, за да срещнат Господа във висините. Огнена стихия ще очисти земята от нейната многовековна скверност и ще се яви ново Небе и нова Земя. Тогава Синът Божи ще седне на Своя съдийски престол, ще отдели праведните от грешниците, както пастир отлъчва овци от кози, и ще произведе Своя праведен съд.

Той ще съди главно според това – дали и доколко всеки е вършил дела на състрадателна любов, дали сме нахранили гладни, напоили жадни, облекли голи, прибрали странници, посетили болни и затворници и пр. Ония, които не са били състрадателни към нуждаещите се и страдащите, ще идат във вечна мъка, а праведните – в живот вечен.

Справедливият и окончателен Божи съд се налага по необходимост на нашето нравствено съзнание. Нравственият закон изисква щото ония, които вършат зло – да получат нужното възмездие. И понеже на тоя свят не всеки получава напълно заслуженото, това следва да стане в отвъдния свят, на последния и справедлив Божи съд.

Денят на Второто Христово пришествие и на Страшния съд рано или късно ще дойде. Той е предсказан от Господ Иисус. Небе и земя ще преминат, но ни една йота от онова, което е казал Христос, няма да премине (Мат. 5:18). Затова нека не се предаваме на безгрижие и нерадение, а да помним винаги Страшния съд и да вършим дела на милосърдие, за да се окажем от дясната страна на Христа и да се удостоим да чуем Неговия божествен глас: „Дойдете вие, благословените от Моя небесен Отец, и наследете благата, приготвени вам от създание мира (Мат. 25:34)! Амин!“

Песен 7

Ирмос: Както в древността си оросил тримата благочестиви младежи в халдейския пламък със светлия Божествен огън, озари и нас, които викаме: благословен си, Боже на нашите отци!

Светлата църковна завеса се раздра по време на разпъването на Твореца, разкривайки скритата в Писанието истина на вярващите, възкликвайки: благословен си, Боже на нашите отци!

Когато Твоите ребра бяха прободени и божествените капки от животворящата Ти кръв, Христе, промислително капеха на земята, Ти възсъздаде тези, които бяха земни, за да възклицават: благословен си, Боже на нашите отци!

Припев: Пресвета Троице, Боже наш, слава на Тебе!

Троичен:Да прославим благия Дух заедно с Отца и Единородния Син, верни, като почитаме едното Начало в три (лица) и едното Божество, като възкликнем: благословен си, Боже на нашите отци!

Песен 7.

Ирмос: Съгрешихме, беззакония и неправди вършихме пред Тебе: нито изпълнихме, нито сторихме това, което Ти ни беше заповядал: ала докрай не ни оставяй, Боже на отците ни.

Да се ​​поклоним и да заплачем, верни, преди онзи съд, когато небесата ще загинат, звездите ще паднат и цялата земя ще се разтрепери, за да намерим накрая милост от Бога на отците (ни).

Безпристрастно е разследването, страшен е съдът там, където е Съдията, за Когото няма тайна, няма лицеприятие заради взети дарове, но Ти, Владико, пощади ме и ме избави от целия Си страшен гняв.

Господ идва за съд, кой ще издържи явяването Му? Треперѝ, окаяна моя душо, трепери и приготвѝ за края делата си, за да намериш милостив и състрадателен Него, Бога на отците.

Плаши ме неугасимият огън и тъй страшното скърцане на червеите, ужасява ме душегубният ад, а никак не се осъзнавам, но Ти, Господи, Господи, подкрепи ме преди края с Твоя страх.

Падам пред Тебе и Ти поднасям като сълзи думите си: „Съгреших, както блудницата не е съгрешавала и върших беззаконие, както никой друг на земята, но помилуй, Господи, Твоето творение и ме призови!“

Обърни се, душо (моя), покай се, разкрий скритото, кажи на Бог, Който всичко знае: Ти знаеш моите тайни, единствен Спасителю, но самият Ти ме помилуй – както пее Давид – по Твоята милост! (По Пс. 50)

Слава, Троичен: Възпявам Тримата, Които са едно по същност, и Единия, Който е троен по лица, Тези тримата: Отец, Син и Свети Дух, една сила, воля и действие, един трисвят Бог, едно единоначално царство.

И сега, Богородичен: Излиза Бог най-красив от чертога на твоята утроба като Цар, облечен в богоизтъкана багреница, тайнствено обагрена с твоята пречиста кръв, Безмъжна, и царува над земята.

Песен 8

Ирмос: Отличилите се с благочестието си юноши, обърнати от неудържим огън, но незасегнати от пламъците, пееха божествена песен: всички дела Господни, благословете Господа, и Го превъзнасяйте през всички векове! (Дан. 3:57).

Светлата завеса на храма се раздра, когато Твоят кръст беше издигнат на лобното място, и творението трепереше, пеейки от страх: всички дела Господни, благословете Господа, и Го превъзнасяйте вовеки.

Възкръснал си от гроба, Христе, и чрез дървото (на кръста) си издигнал с Божествена сила падналия чрез измама (Адам), който възкликва и казва: всички дела Господни, благословете Господа, и Го превъзнасяйте вовеки.

Богородичен:Ти се яви като храм Божий, одушевено вместилище и ковчег, защото ти примири Твореца с човеците, Пречиста Божия Майко, и затова всички създания достойно те възпяваме и превъзнасяме през всички векове.

Песен 8.

Ирмос: Този, Когото небесните войнства прославят и пред Когото херувимите и серафимите треперят – всички същества и творения, възпявайте, благославяйте и превъзнасяйте във всички векове.

Мислейки за срещата с Твоето страшно второ пришествие, Господи, треперя пред Твоята заплаха, страхувам се от Твоя гняв и възкликвам: „Спаси ме завинаги от този час!“

Когато Ти, Боже, съдиш всичко, кой човек, потънал в страсти, ще го понесе? Защото тогава негаснещият огън и червеят, който силно скърца със зъби, навеки ще погълне осъдените.

Когато призовеш всичко дишащо за да ги съдиш заедно, Христе, тогава ще настане огромен страх, голямо бедствие и само делата ще ни помогнат завинаги.

Боже мой и Господи, Съдия на всички, нека тогава да чуя Твоя жадуван глас, да видя Твоята велика светлина, да съзерцавам Твоите селения, да видя Твоята слава, като се радвам вечно.

Правосъдни Спасителю, смили се и ме избави от огъня и наказанието, което справедливо ще понеса от съда; освободи ме преди края заради добродетелта и покаянието.

Когато седнеш като милостив Съдия и покажеш страшната Си слава, Христе, – о, какъв страх ще има тогава от горящата пещ за всички, които се боят от Твоето непоносимо съдилище!

Вместо Слава, пеем: Благославяме Господ: Отец и Син, и Свети Дух.

Почитам един по природа Бог, възпявам трите лица, които са различни, но не и чужди едно на друго, тъй като едно е Божеството в три лица: Отец, Син и божественият Дух.

И сега, Богородичен: Произлязъл от твоята светла утроба, Чиста, Христос изгря като Жених от (брачна) стая като голяма светлина за тези, които са в мрак; и Слънцето на правдата, като засия, просвети света.

Песен 9

Ирмос: О, ново чудо, подобаващо на Бога! Защото Господ явно е минал през затворената порта на Девицата; Бог – безплътен на входа, но се яви облечен в плът на изхода, а портата остана затворена. Нея, като Богомайка, неизказано величаем.

Ужасно е да се гледа Тебе, Твореца, издигнат на (кръстното) дърво, Слове Божий, и Бог страдащ в плът за рабите и лежащ бездиханен в гроба, но Ти освободи мъртвите от ада. Затова Те величаем, Христе, като всемогъщ.

Положен мъртъв в гроба, Ти спаси праотците от тлението на смъртта, Христе, и направи живота да разцъфти, давайки възкресение на мъртвите, насочи човешката природа към светлината и я облече в Божествено нетление. Затова Те величаем като източник на вечно живата светлина.

Богородичен:Ти, Пречиста, се яви като храм и престол на Бога, в който се засели Обитаващият във висините, Роденият без мъж, и Който никак не отвори портите на твоята плът. Затова с твоите непрестанни молитви, Чиста, скоро покори напълно варварските племена.

Песен 9.

Ирмос: Неизказано е рождеството от безсеменно зачатие; нетленен е плодът на несъчетаната с мъж Майка, защото Божието раждане обновява естеството. Затова всички родове, като Богоневестна Майка, православно Те величаем.

Господ идва да накаже грешниците, но да спаси праведните; нека заплачем и заридаем, и нека приемем с чувство онзи ден, когато, разкривайки неизвестното и тайното, Той ще възнагради човеците според заслугите им.

Мойсей се уплаши и разтрепери, като Те видя отзад; как ще устоя тогава, като видя лицето Ти аз, окаяния, когато дойдеш от небето? Но пощади ме, Милосърдни, с милостивия Си поглед.

Данаил се страхуваше от часа на изпитанието, а пък аз, окаяния, какво ли ще претърпя в този страшен ден, Господи, Който идваш? Но дай ми да Ти служа благоугодно преди смъртта си и да получа Твоето царство.

Огънят се готви, червеят се настройва; веселието пък, славата, радостта и незалязващата светлина са радост за праведниците, а кой блажен не би пожелал да избегне мъченията в първите и да наследи вторите?

Твоят яростен гняв да не ме отвърне от лицето Ти, Господи, нито да чуя гласа на Твоето проклятие, изпращащо в огъня, но да вляза и аз тогава в радостта на Твоята нетленна брачна стая заедно с Твоите светии.

Умът е наранен, тялото се покри с рани, боледува духа, словото изнемогва, животът е умъртвен, краят е пред вратата. И така, нещастна моя душо, какво ще правиш, когато Съдията дойде да съди делата ти?

Слава, Троичен: Отче, единствен Източник на единородния Син, (Който е) единствена Светлина и Сияние от една единствена Светлина; и Ти, един единствен Свети Душе от единия Бог, истински Господ от Господа: О, Троице, свята единице, спаси ме, като разказвам за Твоето божество.

И сега, Богородичен: Чудото на твоето раждане ме поразява, Всенепорочна, как зачена безсеменно Необхванатия? Кажи ми, как остана девица, след като роди като майка? – „Това, което е отвъд природата, приеми с вяра, и се поклони на Родения: защото Той може всичко, което поиска!“ – (Отвърна тя).

Катавасии от Триода за 3-та неделя, гл. 6

От св. Андрей Критски

Песен 1.

Помощник и покровител Той ми бе за спасение – Той е Бог мой и ще Го прославя, Бог на отца ми и ще Го превъзнасям, задето славно се прослави.

Песен 3.

Утвърди върху камъка на Твоите заповеди надигналото ми се сърце, защото само Ти си свят и само Ти си Господ.

Песен 4.

Чу пророкът за Твоето идване, Господи, и се уплаши, че ще се родиш от Дева и на човеците ще се явиш, и казваше: „Чух вестта за Тебе, и се уплаших”: слава на Твоето всемогъщество, Господи!

Песен 5.

Човеколюбче, моля Ти се, просвети ме, който от нощен час в молитва подранявам, и настави ме с повеленията Твои, и научи ме, Спасителю, да върша Твоята воля.

Песен 6.

От все сърце извиках към щедрия Бог и Той ме чу от ада преизподен и от погибел живота ми изведе.

Песен 7.

Съгрешихме, беззакония и неправди вършихме пред Тебе: нито изпълнихме, нито сторихме това, което Ти ни беше заповядал: ала докрай не ни оставяй, Боже на отците ни.

Песен 8.

Възхваляваме, благословяме, покланяме се на Господ, като Го възпяваме и прославяме през всички векове.

Този, Когото небесните войнства прославят и пред Когото херувимите и серафимите треперят – всички същества и творения, възпявайте, благославяйте и превъзнасяйте във всички векове.

Евангелски чин

Дяконът: На Господ да се помолим.

Народът: Господи, помилуй!

Свещеникът: Защото си свят, Боже наш, и сред светии пребъдваш, и на Тебе, Отец и Син, и Свети Дух, подобава всяка слава, чест и поклонение сега и винаги, и во веки веков.

Народът: Амин! Всякое дихание да хвалит Господа (2). Да хвалит дихание всякое Господа.

Дяконът: За да се удостоим да изслушаме светото Евангелие, Господ Бог да помолим!

Народът: Господи, помилуй! (3)

Дяконът: Премъдрост! Да застанем прави, за да изслушаме светото Евангелие!

Свещеникът: Мир на всички!

Народът: И на твоя дух!

Свещеникът: Ще се чете из светото Евангелие според (името).

Дяконът: Да внимаваме.

Народът: Слава на Тебе, Господи, слава на Тебе!

 Възкресното Евангелие,

Възкресна песен

Четец: Като видяхме Христовото Възкресение, нека се поклоним на светия Господ Иисус, Който едничък е безгрешен. На Твоя Кръст се покланяме, Христе, и Твоето Свято Възкресение възпяваме и славим – Ти си нашият Бог, освен Тебе другиго не знаем и с Твоето име се именуваме. Дойдете, всички верни, да се поклоним на святото Христово Възкресение, защото, ето – чрез Кръста дойде радост за целия свят. Всякога благославяйки Господа, нека възпяваме Неговото Възкресение, защото Той, като претърпя разпятие, със смърт смъртта разруши.

50 Псалом (пее се)

Славагл. 8Покаяния отверзи ми двери 

Отвори ми дверите на покаянието, Животодателю, защото рано сутринта духът ми бърза към Твоя свят храм и носи храма на тялото ми, целия осквернен, но като състрадателен очисти ме с Твоята добросърдечна милост.

И сега: Насочи ме по пътеките на спасението, Богородице, защото окалях душата си със срамни грехове и в леност пропилях целия си живот, но с твоите молитви ме избави от всяка нечистота.

Стих, гл. 6Помилвай ме, Боже, по голямата Си милост и по многото Си щедрости изглади беззаконията ми.

Стихира, гл. 6: Когато размислям за множеството ужасни постъпки, които съм направил, аз окаяният треперя за страшния ден на съда, но като се надявам на милостта на Твоето състрадание, като Давид Ти викам: помилвай ме, Боже, по голямата Си милост.

Литийна молитва(дяконът)

Свещеникът: По милостта и щедростите на Единородния Твой Син, с Когото Си благословен, заедно с Пресветия, Благия и Животворящия Твой Дух сега и винаги и во веки веков.

Честнейшую.

Дяконът: Богородицата и майка на Светлината с песни да възвеличим!

Народът: (речитатив) Душата ми величае Господа, и духът ми се зарадва в Бога, Спасителя мой.

Честнейшую херувим, и слàвнейшую без сравнения серафим, без истления Бога Слова рождшую, сýщую Богородицу тя величаем.

Задето Той милостно погледна унизеността на рабинята Си; защото, ето, отсега ще ме облажават всички родове.

По-почитана от херувимите и несравнено по-славна от серафимите, нетленно родила Бог-Слово, Тебе, истинска Богородице, величаем.

Задето Силният ми стори велико нещо, и свето е името Му; и Неговата милост е из рода в род за ония, които Му се боят.

Той показа сила с мишцата Си; разпръсна ония, които се гордеят с мислите на сърцето си.

Свали силни от престоли и въздигна смирени; гладни изпълни с блага, а богати отпрати без нищо.

Взе под закрила Израиля, Своя отрок, като си спомни милостта, – както говори на нашите отци, – към Авраама и семето му довека.

9-та песен от катавасиите, гл. 6

Неизказано е рождеството от безсеменно зачатие; нетленен е плодът на несъчетаната с мъж Майка, защото Божието раждане обновява естеството. Затова всички родове, като Богоневестна Майка, православно Те величаем.

Малка ектения

Свещеникът: Защото Те хвалят всички небесни сили и на Тебе въздаваме слава, на Отца и Сина и Светия Дух, сега и винаги, и во веки веков.

Свят е Господ, нашия Бог. (2)

Превъзнасяйте Господа, Бога нашего, и се покланяйте на подножието Му: защото то е свято! (Пс. 98:5)

Ексапостиларий 3, гл. 2:

Никой да се не съмнява, че Христос възкръсна, защото се яви на Мария, след това ясно беше видян от отиващите на село; отново се яви на единайсетте ученици на вечерята; като ги изпрати да кръщават, се възнесе на небесата, откъдето и слезе, като потвърждаваше проповедта им чрез множество знамения.

От Триода

Подобен: Со ученики взыдем:

Като си спомня за страшния ден на съда, Господи, и за Твоята неизказана слава, аз треперя изцяло, и ридаейки със страх викам: Христе Боже, когато дойдеш на земята да съдиш всички със слава, избави ме от всякакви мъчения и ме сподоби, Владико, да застана отдясно на Тебе.

Друг: Подобен: Жены услышите:

Ето, идва денят на Вседържителя Господ, и кой ще издържи страха от Неговото пришествие? Защото ще бъде ден на гняв и горящата пещ, Съдията ще седне на трона Си, и на всеки ще въздаде според деянията му.

Богородичен: Когато размишлявам върху часа на разпита, и на страшното пришествие на Владиката човеколюбец, цял треперя и плача унил: мой Съдия най-справедливи и единствено многомилостиви, приеми ме в покаяние, чрез молитвите на Богородица.

 Хвалитни стихири

Глас 3, Всякое дихание, (Пс. 150)

Всичко, що диша, да хвали Господ. Хвалете Господ от небесата; Хвалете Го във висините. На Тебе, Боже, подобава песен.

Хвалете Го, всички Негови ангели; хвалете Го, всичките Му сили. На Тебе, Боже, подобава песен.

Стих 1: Да извършат над тях писания съд, тая чест е за всички Негови светии. (Пс.149:9)

Дойдете всички народи, проумейте силата на страшната тайна, защото Христос, нашият Спасител, Който е Словото от начало, беше разпнат заради нас и доброволно прие погребение, и възкръсна от мъртвите за да спаси всичко. Нека да Му се поклоним!

Стих 2: Хвалете Бога в Неговата светиня, хвалете Го в крепостта на силата Му.(Пс.150:1)

Господи, Твоите стражи разказаха всички чудеса, но суетният синедрион напълни ръцете им с пари, като мислеха, че ще скрият възкресението Ти, което светът прославя. Помилвай ни! 

Стих 3: Хвалете Го поради Неговото могъщество, хвалете Го поради голямото Му величие.(Пс.150:2)

Всички се изпълниха с радост, щом получиха доказателство за възкресението, защото Мария Магдалина дойде при гроба, намери ангел да седи на камъка в бляскави дрехи, а той рече: защо търсите Живия между мъртвите? Няма Го тук, но възкръсна, както предрече; изпреварва ви в Галилея.

Стих 4: Хвалете Го с тръбен звук, хвалете Го с псалтир и гусли.(Пс.150:3)

В Твоята светлина, човеколюбиви Владико, ще видим светлина, защото Ти възкръсна от мъртвите, като дари спасение на човешкия род, та цялото творение да славослови Тебе, единствения безгрешен. Помилвай ни!

Друга стихира от св. патр. Анатолий, глас същия

Стих 5: Хвалете Го с тимпан и хора̀, хвалете Го със струни и орга̀ни (флейти).(Пс.150:4)

Мироносиците жени сълзи Ти предложиха като утринна песен, Господи, защото, носейки благоуханни аромати, те стигнаха до Твоята гроб и бързаха да помажат пречистото Ти тяло, а седнал на камъка ангел им благовести: защо търсите Живия сред мъртвите? Той потъпка смъртта и възкръсна като Бог, дарявайки на всички велика милост.

От Триода, гл. 6

Стих: Хвалете Го със звучни кимвали, хвалете Го с кимвали гръмогласни. Всичко, що диша, да хвали Господа! (Пс.150:5-6) 

Мисля си за онзи ден и час, когато ще трябва всички, голи и като осъдени да застанем пред неумолимия Съдия; тогава ще затръби голямата тръба и ще се разклатят основите на земята, и мъртвите ще възкръснат от гробовете, и всички ще бъдат като от една възраст, и скритите неща на всички ще се представят пред Тебе като явни; и онези, които никога не са се покаяли, ще заридаят и ще плачат, и ще отидат във външния огън, а сонмът на праведните с радост и веселие ще влезе в небесния чертог.

Стих: Стани, Господи Боже мой, дигни ръката Си, не забравяй Твоите до край потиснати. (Пс.9:33)

О, колко страшен ще бъде онзи ден и час, когато Съдията седне на страшния престол! Книгите се разтварят и деянията се изобличават, и тайните на тъмнината се обявяват; ангелите бързо обикалят и събират всички народи. Дойдете и чуйте, царе и властници, роби и свободни, грешници и праведници, богаташи и бедняци: идва Съдията, Който ще съди цялата вселена! И кой ще издържи пред лицето Му, когато ангелите застанат, за да изобличават деянията, намеренията и помислите, стореното нощем или денем? О, какъв ще бъде онзи час! Но преди да дойде краят, душо, побързай и извикай: Боже, отнеси се с милост и ме спаси, защото Ти единствен си добросърдечен!

Гл. 8Стих: Ще Те славя, Господи, от все сърце, ще възвестявам всички Твои чудеса. (Пс.9:1-2)

Пророкът Даниил, станал човек на духовните желания, като прозря Божието могъщество, така извика: Съдът седна и книгите се отвориха. Внимавай, душо моя! Постиш ли? Тогава не презирай ближния си. Въздържаш ли се от храна? Не осъждай брата си. За да не бъдеш захвърлена в огъня и да изгориш като восък, но безпрепятствено Христос да те въведе в Своето царство.

Слава, глас 1.

Да се очистим предварително, братя, с царицата на добродетелите, защото ето, тя вече настъпва и ни носи богатство от блага, усмирява пламъка на страстите и съгрешилите помирява с Господа; затова нека с радост я посрещнем, като извикаме към Христос Бог: Ти, Който възкръсна от мъртвите, запази от осъждане нас, които славословим Тебе, единствения безгрешен!

И сега, по гласа на СлаватаПреблагословена си, Богородице Дево, защото чрез Въплътения от тебе адът беше пленен, Адам беше извикан отново, клетвата – премахната, Ева – освободена, смъртта – умъртвена, а ние оживяхме; затова възкликваме и пеем: благословен си Христе, Боже наш, Който така си благоволил, слава на Тебе!

Велико славословие

Възкресен тропар

Днес стана спасението на света, нека възпеем Възкръсналия от мъртвите, Твореца на нашия живот: защото, като унищожи смъртта чрез смърт, даде ни победа и голяма милост.

——————————-

НА ЛИТУРГИЯТА

Възкресен тропар,глас 3:

Да се веселят небесните, да се радват земните, защото с мишцата Си Господ одържа победа: със смъртта Си стъпка смъртта, стана първороден от мъртвите, избави ни от утробата на ада и даде на света велика милост.

Тропар на храмовия светия.

Кондак, глас 1:

Когато слезеш със слава на земята, Боже, и всичко затрепери, огнена река ще се изтече пред Съдилището, книгите ще се разтворят и тайните ще се явят. Тогава ме избави от неугасимия огън и ме удостой да застана отдясно на Тебе, най-праведният Съдия.

Прокимен, гл. 3

Велик е Господ наш, и велика е силата Му. (2) (Пс.146:5А)

Стих: Хвалете Господа, защото Господ е благ. (Пс.134:3А)

Велик е Господ наш, и велика е силата Му.

Апостол

1 Кор. 8:8-9:2

Братя, храната не ни приближава към Бога, защото, нито ако ядем, печелим, нито ако не ядем, губим. Пазете се обаче, да не би някак тая ваша свобода стане съблазън за немощните. Защото, ако някой види, че ти, който разбираш, седиш на трапеза в капище, то неговата съвест, като на немощен, не ще ли го насърчи да яде идолски жертви? И при твоето разбиране ще загине немощният брат, за когото е умрял Христос. А като грешите тъй против братята и биете немощната им съвест, вие грешите против Христа. Затова, щом храната съблазнява брата ми, няма да ям месо никога, за да не съблазня брата си. Не съм ли апостол? Не съм ли свободен? Не съм ли видял Иисуса Христа, Господа нашего? Не сте ли вие мое дело в Господа? Ако на други не съм апостол, на вас обаче съм; защото печатът на моето апостолство вие сте в Господа.

Алилуйя, гл. 8:

Алилуйя (3) Стих: Дойдете да запеем Господу и да възкликнем към Бога (Пс. 94:1А). Алилуйя (3). Стих: Защото Господ е Бог велик (Пс.94:3А). Алилуйя (3).

Евангелие

Мат. 25:31-46

Господ каза: А кога дойде Син Човеческий в славата Си, и всички свети Ангели с Него, тогава ще седне на престола на славата Си, и ще се съберат пред Него всички народи; и ще отдели едни от други, както пастир отлъчва овци от кози; и ще постави овците от дясната Си страна, а козите – от лявата. Тогава Царят ще каже на ония, които са от дясната Му страна: дойдете вие, благословените на Отца Ми, наследете царството, приготвено вам от създание мира; защото гладен бях, и Ми дадохте да ям; жаден бях, и Ме напоихте; странник бях, и Ме прибрахте; гол бях, и Ме облякохте; болен бях, и Ме посетихте; в тъмница бях, и Ме споходихте.

Тогава праведниците ще Му отговорят и кажат: Господи, кога Те видяхме гладен, и нахранихме, или жаден, и напоихме? Кога Те видяхме странник, и прибрахме, или гол, и облякохме? Кога Те видяхме болен, или в тъмница, и Те споходихме?

А Царят ще им отговори и каже: истина ви казвам: доколкото сте сторили това на едного от тия Мои най-малки братя, Мене сте го сторили. Тогава ще каже и на ония, които са от лява страна: идете от Мене, проклети, в огън вечний, приготвен за дявола и неговите ангели; защото гладен бях, и не Ми дадохте да ям; жаден бях, и не Ме напоихте; странник бях, и не Ме прибрахте; гол бях, и не Ме облякохте; болен и в тъмница, и не Ме споходихте.

Тогава и те ще Му отговорят и кажат: Господи, кога Те видяхме гладен, или жаден, или странник, или гол, или болен, или в тъмница, и не Ти послужихме?

Тогава ще им отговори и каже: истина ви казвам: доколкото не сте сторили това на едного от тия най-малките, и Мене не сте го сторили.

И тия ще отидат във вечна мъка, а праведниците – в живот вечен.

————-

Превод: свещ. Траян Горанов и проф. д-р Иван Димитров

Източник: Богослужебни текстове

Posted in Богослужебни текстове

Вижте още: