Меню Затваряне

Мечтата на ДС – да види митрополитите “с каскети”

Проф. Вили Лилков

През 1948 г. ДС разработва тактика по отношение на църквата, в която една от главните й задачи е „да се замени расото с цивилно облекло и църковните генерали да се видят в каскети.“

ДС и БКП насърчават свещеници да хвърлят расата и да участват в бригадирското движение под лозунга: “Пътят за Рая минава през Димитровград”. До тогава БКП е на мнение, че „църквата трябва да се остави сама на себе си и да се саморазложи“, но според ДС това е грешна тактика и „църквата ще се самозатвори, за да изчаква“ и затова предлага спрямо нея да се приложат активни тактически действия за:

„1. Въвеждане на системна зорка изолация на Св. Синод и владиците от обществения живот. Да се остави не да се самозатвори, а да бъде затворена вратата…

2. Икономическо изтощаване и финансов натиск.

3. Насърчаване на прогресивното свещенство. Бюджетът на църквата да се изземе от Св. Синод и да се упражнява от Съюза на свещениците, в който трябва да се направят промени и да се измъкне той от задънената улица и да вземе връх прогресивното начало.

4. Да се проведат реформи, преди всичко да се замени расото с цивилно облекло. Това ще оголи църквата от авторитета, който мистиката на расото упражнява върху съзнанието на народа. Църковните генерали ще да се видят в каскети. Това ще е 99% ефектно и е начало на всички реформи на едно реално църковно демократизиране.

5. Да бъдат отстранени някои владици. На първо място Русенския Михаил, след него Неврокопския Борис, а после Търновския Софроний. Това ще стресне владиците и ще обори духа и разбиранията на Синода… Най-канонично тази работа трябва да извърши сам Екзарха… След всичко (това), да се проведе пълна изолация на Екзарха, защото той е най-опасният от всички.“

За всеки митрополит е изготвена подробна справка :

Екзарх Стефан е определен като „Прикрит реакционер и враг на ОФ и РП (к)“;

Видински митрополит Неофит – „Голям поддържник на бившите фашистки режими и враг на партизанското движение“;

Врачански митрополит Паисий – „Преди 9 септември извънредно близък на управляващите фашистки кръгове… Прикрит враг на ОФ“;

Ловчански митрополит Филарет – „Много приближен на фашистките кръгове. Развива прикрита вражеска дейност“;

Търновски митрополит Софроний – „Отявлен реакционер преди и след 9 септември. Държи се враждебно към ОФ и РП (к), умело и прикрито развива своята вражеска дейност“;

Русенски митрополит Михаил – „отявлен и убеден реакционер и фашист“;

Варненски митрополит Йосиф – „Развива вражеска дейност. Враг на ОФ“;

Сливенски митрополит Никодим – „Мълчалив и скромен. Не развива никаква политическа дейност. Много религиозен“;

Старозагорски митрополит Климент – „Реакционер и фашист“;

Неврокопски митрополит Борис – „Един от най-големите реакционери владици“;

Пловдивски митрополит Кирил – „Известен в миналото като човек с леви убеждения. Подпомагал на евреите по време на гоненията. След 9 септември 1944 г. е задържан от Народната милиция по искане на Екзарх Стефан. Понастоящем има добро отношение към ОФ“.

Публикацията е от личната страница на проф. Вили Лилков, който изследва темата от архивите на ДС. Източник: АКРДОПБГДСРСБНА – М-ИФ-3, оп. 2, а.е. 454_аn, л. 85-86, доклад на о.р. № 368 относно тактиката по отношение на БПЦ, 15 март 1948 г.

Posted in Памет

Вижте още: