Меню Затваряне

Най-великото Божие дарование

“Най-великото Божие дарование, от което ние се нуждаем повече от всичко и, което твърде често получаваме от Бога вследствие на нашата молитва, е сърдечният мир, както казва Спасителят: “Дойдете при Мен всички отрудени и обременени и Аз ще ви утеша” (Мат. 11:28). И радвайте се и считайте себе си за богати, имащи всичко, когато получите мир”.

св. Йоан Кронщадски

Posted in Шарени мисли

Вижте още: