Меню Затваряне

Нова книга за християнското кино

Университетско издателство “Св. Климент Охридски” представя на книжния пазар своята нова книга със заглавие “Християнското кино. Топики на сакралното в кинематографията”. Нейн автор е културологът д-р Слава Янакиева. Изследванията й са в областта на религиозното кино и медиите, както и средновековния театър и празничната култура. Публикувала е множество статии по тези теми в различни научни издания. Понастоящем чете лекционни курсове в бакалавърските програми на специалност „Културология” в СУ „Св. Климент Охридски” и „Сценография” в НХА. Член е на Института по средновековна философия и култура. Съавтор е на две антологии по средновековна визуална култура. Превежда от английски и руски език. Сред публикуваните преводи могат да се споменат книгите на о. Георги Флоровски „Източните отци от IV век“ и „Византийските отци от V–VIII век“, а също капиталният труд на Ернст Канторовиц „ Двете тела на краля (Изследване на средновековното политическо  богословие)“, както и „Битието като общение“ на митр. Иоан Зизиулас.

Д-р Слава Янакиева скоро представи своя статия в сп. “Християнство и култура” за средновековния тетър, с която запознахме и нашите читатели “Щрихи върху историята на средновековната презентативна култура”.

На страниците на издателството доц. Правда Кирова казва за новата книга:

“За първи път у нас се прави опит за систематизиране на историята и теорията на религиозната кинематография. За първи път у нас е направен задълбочен анализ на важни авторски филми през призмата на религиозния им смисъл, христологични и есхатологични мотиви. Аргументирана е необходимостта критиката на религиозната кинематография да изхожда не само от спецификата на медията, но и от богословската специфика”.

Книгата можете да поръчате от сайта на Университетско издателство “Св. Климент Охридски” (тук). Ето и някои от разгледаните теми в нея според съдържанието:

Три Христологични топоса. Визуалното родословие на кинематографията.

 Споровете около „Страстите Христови” на Мел Гибсън. Пасионът в основата.          

„Археология” на жанра             

Пасионните референции в „Страстите” на Мел Гибсън            

Екскурс: „Евангелие по Матея” на Пиер Паоло Пазолини       

Специфично западната ситуираност на „Страстите” на Мел Гибсън  

„Наслука Балтазар” на Робер Бресон. Традицията на христологичното магаре.        

„Христология” на магарето в Средните векове            

Транспозиция на библейското магаре в един филм на Робер Бресон             

Балтазар – „магарето на Валаам” или Христологичен образ?

Пирът на Бабет. Теофания в Café Angle             

Памет за края. Кинематографични вариации на есхатологичното     

„Седмият печат” на Ингмар Бергман. Апокалипсисът на Everyman   

Памет, вина, съвест. Няколко кинематографични стратегии 

Крис Маркър  

Ален Рене        

Андрей Тарковски        

„Дървото на живота” на Теренс Малик. Иововата тема           

„Краят на света” на Абел Ганс и „политическата есхатология”            

 Две лица на романтизма в кинематографията – Ганс и Триер. „Меланхолия”           

„Шифрите” в композицията на „Меланхолия”.

           

Posted in Култура, Нови книги, Новини, Новини от страната, Театър, кино, телевизия

Вижте още: