Меню Затваряне

Не търсете чудеса, а се доверете на Бога

„Когато попитали стария италиански поет Данте, кое е най-удивителното чудо в християнството, той отговорил: „Това, че то завоюва много народи и сърца без чудеса.“
Истинското чудо е знак за Божията милост, откровение за Неговата любов. Но любовта, приятели мои, не изисква. Тя е смирено чакана и приета. На нея се откликва.
Преди всичко ние сме длъжни да се научим всецяло да се доверяваме на Бог, а не да търсим доказателства и чудеса. Тогава целият ни живот ще ни се разкрие като чудо. Ние ще го намерим навсякъде около нас: във всяко листенце на дървото, във всяко цвете, във всяко живо същество, в тайните на зараждането на живота, в чудните закони на Вселената; в златните песъчинки на доброто, разпръснати сред камъните на жестокия и груб свят; в красотата, в любовта; в познанието. Чрез очите на вярата ни се разкриват чудесата, неизброимо количество, които са толкова познати за нас. Тогава ние можем да славим Господа в свободно служение на Неговата воля, а не в поробено и привързано към знаменията състояние.“

Прот. Александър Мен

Posted in Шарени мисли

Вижте още: