Меню Затваряне

Ние не сме православни християни генетично и по наследство, а чрез личен избор

Проф. Радован Бигович

Днес Църквата не може, а и още дълго няма да може, да придобие обществена и политическа власт, каквато е имала някога в историята, и може би е добре, че няма да има такава политическа власт. Идеите за християнска империя, царство и народи, които са се конкретизирали и обективирали посредством клерикалния и теократичен модел на държавата, преживяха своя историческа крах. Християните не трябва да променят външните форми на света, политическите системи и държавните режими. От тях се очаква да променят света “отвътре”. Ние не сме православни християни генетично и по наследство, а чрез личен избор, чрез приемането на това, че нашият начин на съществуване ще бъде идентичен с начина на съществуването на самата Църква.

Прот. Радован Бигович

“Църква и общество”

Posted in Шарени мисли

Вижте още:

error: Content is protected !!