Меню Затваряне

Нова книга за византийското изкуство

По случай големия християнски празник „Успение на Пресвета Богородица“ издателският отдел на Института за изследване на изкуствата при БАН обявява, че от 14.08.2020 г. на пазара ще бъде достъпна монографията на Емануел Мутафов “Богородица Вместилище на невместимото: човешки измерения на Палеологовото изкуство в Константинопол“, С. 2020, ISBN 9789548594813, 210 страници.

 Изданието в тираж от 100 броя, с цветни фотографии. Четири от схемите на монограмите в изданието са на автора на книгата, редакцията и индексът за търсене са на Тереза Бачева, а графичните схеми са дело на Майа Лачева. Дизайнът на книгата е на Даниел Нечев. Книгата се финансира от автора и представя изследване в рамките на проекта BG05M2OP001-1.001-0001 за изграждане и развитие на Центъра за върхови постижения „Наследство БГ“.

Обобщавайки всичко, написано за манастира Хόра в Константинопол (Истанбул), проф. Емануел Мутафов предлага цялостен поглед към надписите в църквата с тяхното разчитане; анализира строителните периоди и разглежда историческия, художествен, духовен и просопографски контекст, в които паметникът функционира особено през Палеологовата епоха. За пръв път тук иконографската програма на църквата е разгледана не по цикли, а според пространствената им хронология, намирайки връзка с литургичното време и календара. Включени са съвременни за паметника текстове от ръкописи, които разкриват повече тайни относно ктиторството на храма; направена е връзка и между епитафа на Ирина Асенина, написан от Мануил Филис, който по всяка вероятност описва иконографската програма на погребалния параклис в Хόра.

В книгата е изказана тезата, че е възможно за мястото на погребение на Теодор Метихит да е избран диакониконът, а в аркосолиите на параклиса да са били погребани потомци на Ирина Асенина, т.е. представители на династиите на Палеолозите и Асеневци (на Иван Асен III), предлагайки връзка и с българската история. Авторът е направил опит за реконструкция на личността на майсторите, работили в Хόра.

До края на 2020 г. се очаква кратък вариант на книгата да бъде публикуван в новата поредица на Cambridge University Press, Лондон за историята на Константинопол.

Източник: artstudies.bg

Posted in Изкуство, Култура, Нови книги, Християнско изкуство, Църковни изкуства
error: Content is protected !!