Меню Затваряне

Нова книга на свещ. доц. д-р Людмил Малев

Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий” във Велико Търново излезе на книжния пазар с ново издание – учебно помагало по история на Българската православна църква. Автор на книгата е свещ. доц. д-р Людмил Малев, преподавател по обща история на Църквата, ръководител катедра “Историческо и практическо богословие” и преподавател в Православния богословски факултет на Великотърновския университет.

“Условия и преговори по вдигането на схизмата над Българската православна църква” представя оригинални документи, които отразяват преговорите между Българската православна църква и Вселенската патриаршия по вдигането на схизмата, както и задълбочен анализ със съответните изводи към всеки документ. Изнесени са исторически сведения за налагането на схизмата – отражения върху вътрешния живот на Българската църква и междуцърковните последици от нея.

Откроена е ролята на всеки от тримата български представители – архиереите: Търновски митрополит Софроний, Неврокопски митрополит Борис и Велички митрополит Андрей, които са били членове на делегацията, водила преговори с Вселенската патриаршия по вдигане на схизмата.

„За публикуването на настоящото учебно пособие – сборник от документи, определена роля изигра интересът към тях, проявен от студентите, от колеги историци, богослови и други читатели. С цел да ги улесня при запознаването им с изворовия материал, реших да издам в отделно книжно тяло по-важните, според мен, архивни единици. Поради факта, че в основния ми труд върху схизмата те са обстойно анализирани, в първото издание са придружени от кратък коментар. Това издание е допълнено и преработено, като е добавена информация и коментарите са разширени. Добре би било двете книги: тази и „Вдигането на схизмата над Българската православна църква“, да се възприемат като взаимодопълващи се части на едно цяло“, пише в увода към книгата свещ. доц. д-р Людмил Малев. 

Posted in Култура, Нови книги, Новини, Новини от страната

Вижте още: