Меню Затваряне

Нова книга с богословски изследвания по Християнска етика на проф. д-р Иван Панчовски

Ново издание с християнски етически студии и статии от проф. Иван Панчовски излезе от печат от Университетско издателство „Свети Климент Охридски“. Книгата, под научната редакция и съставителство на доц. д-р Костадин Нушев, е посветена на 110 годишнината от рождението на големия български богослов и на 100 годишния юбилей на Богословския факултет на Софийския университет.

През 2023 година се изпълниха 100 години от създаването на Богословския факултет към Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и 110 години от рождението на изтъкнатия богослов и дългогодишен преподавател във висшата ни богословска школа проф. д-р Иван Панчовски (1913-1987). Той е един от водещите наши християнски мислители и български православни богослови през ХХ век, който има сериозен научен принос в областта на православното християнско нравствено богословие, християнските етически и религиозно-философски изследвания, както и в полето на християнската социология, апологетика и психология на религията.

Проф. д-р Иван Панчовски работи през своя дълъг академичен и творчески път в Богословския факултет (1944-1949) и в Духовната академия (1940-1980) главно в областта на християнската етика, но също така и в много други области на систематическото богословие и църковната наука като агиология, църковна история, психология на религията, религиозна педагогика, апологетика, история на религията и други научни направления на философската етика и систематическото богословие.

Темата за „Християнството и пътят на модерния човек към Бога“ е определяща за цялото научно творчество на проф. д-р Иван Пановски, защото фокусира в себе си неговите религиозно-философски търсения и богословско-етически изследвания през дългия му академичен живот, науча дейност и творчески път. На тази тема той е посветил две от първите си книги, публикувани през далечните 1943 и 1944 година, но тя продължава да го вълнува и през следващите десетилетия и се оказва сред основните теми и религиозно-философски проблеми на цялото му богословско творчество и богато книжовно наследство.

В светлината на 100 годишния юбилей от създаването на Богословския факултет на Софийския университет, и по повод 110 годишнината от неговото рождение, и днес изпъква още по-ярко светлата личност, интелектуалната почтеност и обширната ерудиция на българския богослов, християнски мислител, религиозен философ и църковен писател проф. д-р Иван Панчовски. Неговите научни трудове и изследователски търсения са здрава основа за ръководни насоки и пътеводна светлина в областта на християнската етика за следващите поколения богослови, преподаватели и студенти. Те продължават да бъдат ценен извор на вдъхновение, авторитетен пример, висок китерий и вдъхновяващ образец и за днешните, изследователи и богослови, духовници и за всички търсещи Христовата истина и Евангелската правда в областта на християнската етика и църковната наука.

Книгата съдържа предговор и увод за проф. д-р Иван Панчовски (1913-1987) – за неговата личност, научно-богословско творчество и църковно-академично дело и десет теми от неговото научно творчество, които са подбрани в рамките на обединяващото и свързващо различните въпроси заглавие.

Това са четири от най-ранните статии на Иван Панчовски от 1938 и 1939 година – „В глъбините на човешката душа“; „Безбожник ли е бил Дарвин?“; „Модерният човек и Евангелието“ и „Злото в света“, които с други шест статии от зрелия творчески период на българския богослов обхващат съдържанието на книгата. Втората част от теми – за „Християнската добродетел“; „Eсента на човешкия живот“; „Сътворение, изкупление и екология“; „Божията любов“; „Следване и уподобяване на Христос“ и „Призив към светост“ представят някои от водещите теми от християнската етика и системата на църковното учение за нравствеността, които имат връзка със съвременната индивидуална етика, аретология, християнска социолагия, екологична етика и подвижнически път на спасението и светостта. Към книгата е прибавена и библиография на основните научни трудове на проф. д-р Иван Панчовски, които разкриват широтата и мащабите на неговото богословско творчество и богата духовно и кадемично наследство.

Книгата е разработена в рамките на научноизследователски проект за християнската етика в българската богословска наука по повод юбилейната годишнина на Богословския факултет и се издава с финансовата подкрепа на Фонда за научни изследвания на СУ„Св. Климент Охридски“ (Проект № 80-10-177/05.04.2021). Изданието се посвещава на Юбилейната 100 годиншнина от създаването на Богосовския факултет (1923-2023) и 110-та годишнината от рождението на проф. д-р Иван Панчовски  (1913-1987).

Книгата на Университетско издателство на СУ „Св. Климент Охридски“ се издава с любезното съгласие и съдействие на внучката проф. д-р Иван Панчовски –  Йоанна Панчовска.

Книгата ще бъде в университетските и християнски книжарници в страната за 24 май – празник на християнската просвета, книжовност и култура и за Деня на светите братя Кирил и Методий.

Книгата може да бъде поръчана от страницата на издателството:

Християнството и пътят на модерния човек към Бога (unipress.bg)

–––––––––––––––––

Текст и снимки: доц. д-р Костадин Нушев

Posted in Богословие, Нови книги, Християнска етика

Вижте още: