„Обикновен фашизъм“ или „Руският свят“ на патр. Кирил като апология на антихристиянството, ксенофобията и насилието

Доц. д-р Сергий Шумило