Отварянето на вратите на Църквата – пастирът и св. тайнство Кръщение

Русенски митрополит Наум