Меню Затваряне

От протестантизъм към светите отци

Никола Владимиров
adult-1869621_960_720

Автор: Никола Владимиров

Посвещавам тази статия на моите възлюбени братя и сестри, които обичам и уважавам с цялото си сърце и душа, а именно протестантите! В статията ще обясня накратко за протестантизма и защо доктрината му е човешка, а не Божия. Ще разберете защо напуснах протестантизма и как стигнах до светата апостолска и единствена Христова църква, основана от Христос през 33 г. сл. Р. Хр., завещана и опазена от апостолите и техните ученици, познати на нас като светите отци. 

Преди да стана християнин се занимавах сериозно с окултизъм и ню ейдж, както и с източни практики. Един мой добър приятел (по онова време протестант, a сега православен), ме запозна с Евангелието и ми обясни за бесовските учения, които изповядвах, тъй като и той беше окултист, преди да стане християнин. След като повярвах в Христос, се присъединих към Евангелска петдесятна църква, в която беше и моят приятел. Там имаше много добри и възпитани хора, от които научих за сравнително кратко време различни доктрини, но не бях съгласен с всичко, а и от началото юдействах. Вярвах, че трябва да се пази съботата и че Бог ще съди всеки, който яде нечисто месо. По-късно напуснах петдесятната църква и станах адвентист, след като разбрах за църквата на адвентистите от седмия ден. Проучих историята им, прочетох всичките писания на лъжепророчицата им Елън Уайт.

След като видях огромно противоречие в писанията (главно за Второто пришествие) и разбрах за ню ейдж елементи в книгите й, аз спрях да се наричам адвентист, макар че все още продължих да ходя при тях заради съботата и пазенето на т.н. „Диетичен закон“. Не след дълго разбрах за една американска секта наречена „Израел на Бог“, които са по-крайни от адвентистите, тъй като вярват, че има два бога – Христос и Отца, а Светият Дух е сбор от ангели. Те вярват, че ако не пазим целия старозаветен закон, без жертвоприношенията и някои по-дребни заповеди, ще завършим в Огненото езеро.

Протестантството ми хареса много, а и поради своето религиозно и отчасти църковно-историческо невежество, ненавиждах единствената свята, древна и апостолска Христова църква и нейното Предание. Протестантизмът е едно изключително опростено и лесно християнство от страна на вяра, доктрини, богослужения, богословска литература и история. Поради тези причини бих си позволил да заявя, че заради тях, невежите и неграмотни хора са не в Христовата църква, а в човешката – именно заради опростеното богослужение, където древните християнски традиции, ритуали и формалности липсват.

Толкова млади общности като протестантските няма как да не са с ограничена богословска литература, архитектура, традиция и мъдрост. Мъдростта на Църквата е хилядолетна и се намира и в нейното Предание, което протестантството категорично отхвърля, обвинявайки го за еретично, защото е извън Библията. Но Sola Scriptura (само писанията) е обявено за ерес още от ранните църковни отци и учители като Тертулиан, който пише, че Sola Scriptura е опасна, тъй като всички общности от еретици „тълкуват и разбират писанията както си разбират за собствена погибел“. Следователно щом всеки тълкува словото по различен начин, то тогава кой ни е критерият за истината?

Протестантите отхвърлят Свещ. Предание, което е равно на Свещ. Писание, но до древния праотец Мойсей цялата Божия истина е била предавана словесно, т.е. виждаме словесно предание в Стария Завет, което наълно разбива вярата на протестантите, че Свещ. Предание е ерес. Евангелистите в Новия Завет ни казват, че Христос извърши много други дела, които не могат да бъдат написани на ръка, следователно виждаме, че християните са знаели за тези дела – отново по предание. Виждаме както в Новия, така и в Стария Завет Предание,  предавано на Божия народ словесно.

Нито юдеите, нито християните са били такива буквоядци, каквито са протестантите. Тяхното обвинение, насочено срещу Свещ. Предание е лицемерно, защото при всички протестанти има някаква форма на предание, което не е подкрепено в Библията, и сега ще дам следните примери:

 1. Евангелистите вярват, че когато едно бебе почине, отива на небето при Бога и до възкресението Той го възпитава и гледа, след което то ще възкръсне в юношеско тяло. Адвентистите казват, че архангел Михаил е водил спор със Сатаната за тялото на Мойсей дали да бъде възкресен или не. Това липсва в Библията, но виждаме че е бил погребан, а това тяхно тълкувание се базира на писанията на Елън Уайт. Във всяка общност писанията се тълкуват по нейното конкретно предание и виждаме, че хората, които не ходят в никоя от тях, тълкуват по невиждан и за протестантите начин Библията. Лично аз, тъй като не бях съгласен с всички доктрини на много от протестантските общности, тълкувах Библията по свой си начин, който изглеждаше много логичен.
 2. При протестантите е много логично и разбирането за Евхаристията. Наскоро дори научих, че дори и мюсюлманите четат евангелията, но по свое предание. Това звучи логично, което ме убеждава още повече в това, че Sola Scriptura е изключително опасна доктрина и е пътят към ереста, защото всички ереси са изградени върху нея и всички отхвърлят Свещ. Предание.
 3. Без Предание няма и Църква, а само хаос и слепота. Чисто логически е абсурдно да се обяви следването на Свещ. Предание за еретично, защото не можело да се намери в Библията такова учение, тъй като обвинителите следват свои собствени предания, възникнали от човеците, създали техните еретични сборища.
 4. Поради някаква нелогична за мен причина протестантите масово са против празници като Благовещение и използването на названието „Богородица“, макар че всички протестанти използват термина „Света Троица“. Аргументът срещу използването на „Богородица“ при тях е, че самият термин не може да се намери в Божието слово. Това при тях намирам за проблемно, защото и „Света Троица“ не се намира в писанията, както и „Единосъщен на Отца“, но това са фактите: Бог е Троица и Христос е Единосъщен на Отца.
 5. Противят се и за това, че почитаме Пресветата Дева, защото „никъде не пишело в Библията да почитаме Мария“, което не е вярно. В евангелие от Лука пише следното: Задето Той милостно погледна унизеността на рабинята Си; защото, ето, отсега ще ме облажават всички родове“ (Лука 1:48) и Откъде ми е това – да дойде при мене майката на моя Господ?“ (Лука 1:43). Самият проблем срещу „Богородица“ е нелеп, защото Дева Мария е родила Христос, а в това вярват всички християнски общности, следователно терминът е напълно подходящ да се използва за Девата, която е родила Бог.
 6. Протестантството също така има и свое коренно различно разбиране за Църквата. Думата „църква“ идва от гръцката ἐκκλησία (Еклисия), което означава „събрание“. Църквата е Тяло Христово и следователно не е общение на светиите във вярата в спасението на Христос, а общение в самото спасение в Христос, а Църквата е Неговото Тяло. Това означава:

а) според православните Църквата не просто извършва Евхаристията, тя е евхаристийно събрание, евхаристийна общност, благодарна приобщеност1 към самото Тяло и самата Кръв на Христос;

б) сред протестантите Тялото и Кръвта не са такива, а просто символ на жертвата на Христос, което противоречи на Свещ Писание, тъй като Христос казва: „Вземете, яжте: това е Моето тяло“ (Мат. 26:26). Древните му последователи, които са разбирали от символизъм, изобщо не са приели думите Му символично, а съвсем буквално и затова са казали „Трудно е това учение“, след което много от тях го напускат.

 1. Евхаристията е общение с Тялото Христово (Църквата). Едно тяло сме в Христа, защото се причистяваме с един Хляб. Всички християни поотделно сме части от Тялото Христово, а заедно сме едно Тяло Христово. При протестантите църквата е общност, която извършва Господната вечеря, но истината е, че Църквата е общност, която Е Господната вечеря. Както на ранните ученици, така и на за протестантите им е трудно да разберат Евхаристията. Те си мислят, че Църквата учи, че Хлябът и Кръвта буквално физически стават кръв и плът, защото го разбират по плътски начин, а не с дух. Виното и хлябът чрез Светия Дух стават реално Божия Кръв и Плът. Те не са просто символ, а именно Христовото Тяло и Христовата Кръв. 
 2. Протестантизмът идва от Мартин Лутер, който е живял през 16 в. Той е разпространявал доктрината, че се спасяваме само чрез вяра, но проблемът с тази доктрина е, че не е била учена от нито един християнин за 1500 г., както и че напълно противоречи на апостол Яков: Видите ли, че човек се оправдава с дела, а не само с вяра?(Иаков 2:24). Това е и една от многото причини поради която Лутер е искал да премахне посланието на Яков от Библията. Виждаме и какво казва нашия Господ в евангелие на Матей: Защото по думите си ще бъдеш оправдан, и по думите си ще бъдеш осъден“(Мат. 12:37). Думите са повече от „само чрез вяра“. Те са нещо което казваш и правиш. В Посланието до Римляни 2:6-7 виждаме свети апостол Павел да казва: Който ще въздаде всекиму според делата му: живот вечен на ония, които с постоянство в добри дела търсят слава, чест и безсмъртие(Рим. 2:6-7). Свети Апостол Павел тук казва пределно ясно, че не само чрез вярата си ще се спасим, но и чрез добрите си дела, защото „вярата без дела е мъртва“, както казва омразния на Лутер св. ап. Яков.
 3. Имаме достатъчно свидетелства в Свещ. Писание, че се спасяваме не само чрез вяра, но и чрез дела, а проблемът с протестантизма е, че се проповядва спасение само чрез вяра, която е най-важната доктрина на Лутер, която е абсолютно неподкрепена от Свещ. Писание. За тази своя доктрина Лутер казва, че „От тази доктрина зависи падането или издигането на Църквата“, а това е ерес. Чрез еретическото учение на Мартин Лутер следва един златен век на всякакви нови ереси като баптизъм, калвинизъм, мормонство, адвентизъм, евангелизъм и т.н. Всички секти са базирани на протестантска основа, тъй като Sola Scriptura дава възможност за различни тълкувания и разбирания на Библията, които звучат логично на пръв поглед.
 4. Какъв е критерият за истината на протестантските църкви, основани от човеци? За разлика от много секти те не се обявяват за проекти, при положение, че човеците сме грешни, а знаем, че писано във второто Послание на св. ап. Петър: „Като знаете първом това, че никое пророчество на Писанието не е собствено (на пророка) тълкувание на Божията воля. Защото никога по човешка воля не е изречено пророчество, но от Дух Светий просветявани са говорили светите Божии човеци (2 Петр. 1:20-21).
 5. Никой човек, освен преизпълнените със Светия Дух пророци, не може да тълкува пророчествата в Библията! Sola Scriptura е еретическо разбиране и дава различни тълкувания. Всички звучат разумно и логично, но не са Истината! Единственият критерий за Истината е Едната, Свята и Апостолска Църква, завещана ни от Христос и апостолите, а за нея Христос обеща, че и “портите адови няма да и надделеят”, в което протестантите са убедени. Протестантите вярват, че древната църква след апостолите се е покварила.  Логически е невъзможно абсолютно всички ученици на апостолите да изпаднат в ерес, тъй като в нея действа Св. Дух. Протестантите вярват, че дяволът е завладял църквата, а това е много опасно и противоречащо на Библията учение, тъй като протестантите се хвалят как те се уповават само на Библията, за разлика от Православието и Католицизма.
 6. Църквата има Светия Дух, даден ни от Христос, който е Духът на Истината, което прави вероятността Църквата да е паднала още по-малка. Що за любящ и добър Бог ще остави Църквата Си, след като е дал обещание, че на Църквата „портите адови няма да й надделеят“ (Мат. 16:18) и ни изпраща Светия Дух:И Аз ще помоля Отца, и ще ви даде друг Утешител, за да пребъдва с вас вовеки, Духът на истината, Когото светът не може да приеме, защото Го не види, нито Го познава; а вие Го познавате, защото Той с вас пребъдва и във вас ще бъде“ (Йоан 14:16-17). Ако Църквата е „паднала“, то какъв е критерият за истината? Как да сме сигурни точно коя от хилядите „църкви“ е истинската?! Критерият за истината ни е Църквата, която ни е майка и е невяста Христова, както и лечебница за грешниците, които се очистват вътре в нея.
 7. Друг проблем при протестантите е текстът, който използват за своите преводи на Библията, по-точно Масоретският текст2. През 10 век има редакция на еврейските ветхозаветни текстове, наречена вокализация, т.е. на консонантното писмо се слагат гласни. С други думи: протестантските преводи са по т.нар. Масоретска редакция след вокализирането. Освен че протестантските Библии са преведени от различен текст (църковните преводи са базирани на Септуагинта3), в тях липсват и 7 старозаветни книги. Аргументът им за липсата на книгите е че „Бог е избрал кои библии да останат в Библията“, което е нелепо, тъй като превръща християнството във една „буквоядна“ вяра. Самият Христос цитира книга на Товия, а Септуагинта е включвала всички „неканонични“ книги, които протестантите отхвърлят; ползвали са я дори и апостолите. В книга на Варух пише, че „Бог ще ходи между нас в плът“ и това пророчество се е изпълнило, защото Христос е Бог и се яви в човешка плът и живя между нас: И Словото стана плът, и живя между нас, пълно с благодат и истина; и ние видяхме славата Му, слава като на Единороден от Отца“ (Йоан 1:14). Дори и ранните църковни отци са ползвали липсващите в протестантските библии книги, което доказва, че християните още в началото изобщо не са и мислели, че може да не са канонични, а някои от книгите дори и ползвани при юдеите. Във вавилонския Талмуд, който е с много голям авторитет сред юдеите, се чете книга на Сирах4 като неоспорима част от писанията. Един от аргументите им срещу седемте книги е, че „Исус никога не е цитирал от неканоничните книги“, което не е вярно – той не е цитирал и две от книгите, които се намират и в техните библии.
 8. Друг проблем с този аргумент е, че в първи век е нямало официална Библия, с която всички евреи да са съгласни. Една от причините е, че има различни групи от евреи – фарисеи, садукеи, книжници и т.н., които са имали различни вярвания и са дебатирали помежду си кои книги принадлежат към Свещ. Писание. Ранната Христова Църква е решила кои книги принадлежат към него, а виновникът за липсващите книги в протестантските библии е Мартин Лутер. Той не е харесвал някои книги, които са противоречали на неговите разбирания и решава да ги махне. Протестантите разбира се казват, че Бог му е разкрил кои книги да включи, но тук се появява въпросът: Защо Бог, Който изпраща Св. Дух на християните, за да им открие още в началото кои книги да влязат в Библията,ще ги държи в измама 1500 г., докато се роди един човек, който явно е прекалено специален, за да открие Бог точно на него всичко?
 9. Исторически факт е, че Лутер е искал да хвърли следните книги от Библията в огъня: Посланието на Яков, Откровение, Послание до евреите, Послание на ап. Йуда… Но благодарение на неговите последователи новозаветните книги не са пострадали, а това са факти, които мнозина от протестантите отхвърлят, защото са против самите тях, както отхвърлят и цитираните от Лутер думи, че може да блудстваш колкото си пъти искаш и когато си поискаш, но само да се помолиш на Бог, Той ще ти прости всичко! Но истинският християнин трябва да бъде мъртъв за греха, да умъртви плътта си и да живее по дух и истина5, умножавайки благодатта и доброто. Лутер казва следното за посланието на св. ап. Яков: „Посланието на св. Яков е послание на слама, сравнено с другите книги, защото няма нищо общо с естеството на евангелието“. Лутер е казвал това, защото посланието на Яков е противоречало на неговата нова идея спасение само чрез вяра.

Живот извън Църквата Христова няма, защото извън нея е Вавилон, а „Църквата е по-древна от сборищата на еретици“, както свидетелстват светите отци. Протестантите са се отцепили от Тялото Христово и следователно вече не са едно с Христос, не са с Него, а са се отделили от Него и Невястата Му. Спасението е единствено в Църквата, която е майка за християните и лечебница за грешниците и в Нея чрез Евхаристията се очистваме духовно6.

Когато бях протестант, много се страхувах от ереста и непрестанно молех Бог да ме опази от ереси. Молех се да ме води в истината и в Неговото здраво учение, за да не изпадна в ерес, а Той е казал: Искайте и ще ви се даде; търсете, и ще намерите; хлопайте, и ще ви се отвори; защото всеки, който иска, получава, и който търси, намира, и на тогоз, който хлопа, ще се отвори“ (Лука 11:9-10). Поради това обещание на Христос вярвам, че ме е завел в неговата Истинска и свята апостолска Църква! Бог ни е завещал Светия Дух, който е в Неговата Църква и единствено тя съществува и до ден днешен, разпространена по целия свят. Точно както по времето на апостолите в нея няма пастори, а епископи и също като при апостолите, е свиквала събори, чиито решения са били водени от Светия Дух – така са се победили мнозина ереси!

Всичко това написах за вас, моите изгубени братя и сестри, които напуснахте Църквата.. Но стига да искате и търсите Христос, точно като в притчата за блудния син ,Той ще ви приветства, облече и нахрани. В Дома Му ще има радости и веселие заради това, че както блудният син се е завърнал, така и вие сте се върнали…

Богословска редакция: Ренета Трифонова


1 „Евхаристия“ на гр. език означава „благодарение“ , бел. ред.

2 Повече за Масоретският текст можете да прочетете тук.

3 Повече за Септуагинта и други ръкописи, виж тук., бел.ред.

4 Става въпрос за книга на Иисуса, син Сирахов (тук), бел. ред.

5 Авторът има предвид думите на св. ап. Йоан: „Бог е дух: и тия, които Му се покланят, трябва да се покланят с дух и с истина“ (Иоан 4:24), бел. ред.

6 Евхаристията е живо и реално общение с Христос, бел. ред.

Posted in Публицистика

Вижте още: