Меню Затваряне

Петима кандидати са допуснати до конкурса за директор на дирекция „Вероизповедания“ към МС

На 14 април 2022 г. беше обявен конкурс за директор на „Дирекция вероизповедания“ към Министерски съвет.

Изискванията към кандидатите са: да имат поне магистърска степен, седем години професионален опит, допълнителни умения и квалификации, а с предимство са кандидатите с висше образование в направления богословие, история, филология, философия и право.

Кандидатите трябва да представят Концепция за стратегическо управление на обявената в конкурса тема, а след представянето ѝ с кандидата се провежда интервю.

За конкурса са кандидаствали:

Невена Стойкова Ценкова, Кирил Станимиров Милчев, Атанас Стоянов Махлелиев, Бисер Ганчев Божков, Никола Маринов Петков, Иван Георгиев Тодоров, Павел Николов Павлов, Георги Кръстев Кръстев, Александър Славчев Григоров.

Въз основа на преценка, конкурсната комисия е решила да допусне до конкурса петима кандидати:

1. Невена Стойкова Ценкова

2. Никола Маринов Петков

3. Павел Николов Павлов

4. Георги Кръстев Кръстев

5. Александър Славчев Григоров.

Посочените допуснати кандидати трябва да представят концепция за стратегическо управление на тема:

„Роля на дирекция „Вероизповедания“ при осъществяването на държавната политика в областта на правото на вероизповедание – актуална роля и предложения за развитие“.

Концепцията трябва да бъде предадена в срок до 17,00 ч. на 19.05.2022 г. в сградата на Министерския съвет (служебен вход), на адрес: гр. София, бул. Дондуков № 1, от 12,30 ч. до 17,00 ч.

Допуснатите до защита на концепцията кандидати следва да се явят на 27.05.2022 г. в 10:00 часа в администрацията на Министерския съвет на адрес: гр. София, бул. „Дондуков“ № 1, във фоайето на служебния вход.

————

Източник: Министерски съвет на Република България


Posted in Новини, Новини от страната

Вижте още: