Меню Затваряне

Пламенните и изобличаващи слова на св. пророк Михей

Пророк Михей се отличава сред библейските личности като пророк на социалната справедливост и пророк на строгия Божи съд. Личност със силен характер, убеждения, безкомпромисно проповядващ правдата. По отношение на служенето си, той заявява: ”Но аз съм изпълнен със силата на Духа Господен, с правда и твърдост, за да изкажа на Иакова престъплението му, и на Израиля греха му” (3:8). Словото му изобличаващо и бичуващо безнравствените деяния на ръководните среди изнесено преди повече от 2 700 години е актуално и днес. Подобно на Исаия, и той призовал развратилия се народ към покаяние и му напомнял безбройните Божии благодеяния – Защото всеки съвършен дар идва от Теб…

“Горко на ония, които кроят беззаконие и на леглата си измислят злодеяния, що извършват сутрин на разсъмване, защото има сила в ръката им!

Пожелаят ниви – и вземат ги насила, къщи – и отнимат ги; обират човека и къщата му, мъжа и наследието му.

Затова тъй казва Господ: ето, Аз замислям да напратя върху тоя род такова нещастие, което не ще смъкнете от врата си, и не ще ходите изправени; защото това време е зло.

В оня ден ще кажат притча за вас, ще плачат горко и ще думат: „съвсем сме разорени! делът на моя народ е даден на други; как ще ми се върне? Нивите ни са вече на другородци раздадени“.

Затова не ще имаш никого, който при измерване да хвърли жребие в събранието пред Господа.

Не пророкувайте, пророци; не им пророкувайте, за да ви не постигне безчестие.

О, ти, който се наричаш Иаковов дом! Нима се смали Духът Господен? Такива ли са делата Му? Думите Ми не са ли благотворни за оногова, който постъпва справедливо?

Ала народът, който беше изпреди Мой, въстана като враг, и вие отнемате както горната, тъй и долната дреха на минаващите мирно, на ония, които се отвръщат от война.

Жените на Моя народ вие гоните от приятните им къщи; на децата им отнехте завинаги Моята украса.

Станете и вървете си, защото тая страна не е място за почивка; поради мръсотия тя ще бъде разорена, и то – с люто разорение.

Ако някой ветрогон измисли лъжа и каже: „ще ти проповядвам за вино и сикер“, той би бил угоден проповедник за тоя народ.

Непременно ще те събера цял, Иакове, бездруго ще съединя остатките на Израиля, ще ги събера в едно като овци във Восор, като стадо в овча кошара; ще зашумят те от многолюдство.

Пред тях ще тръгне стенобоец; те ще разбият прегради, ще влязат през порти и ще излязат през тях, и царят им ще тръгне пред тях, а тям начело – Господ.”‎‎ (Книга на прор. Михей, 2 глава)

Posted in Проповед

Вижте още: