Меню Затваряне

Политическата употреба на Православието

Асен Генов и доц. Светослав Риболов

Контракоментар на Асен Генов с доц. д-р Светослав Риболов за политическата употреба на Православието.

Асен Генов: “Една тема, която периодично обсъждаме с доц. Риболов и с други събеседници. Може би не е толкова впечатляващо, но религията, конкретно Православието, все повече се употребява напоследък в политическите спорове.

Струва ми се, че опитът да се противопоставят атеистичните и религиозните убеждения на хората по оста “консерватизъм – либерализъм” са погрешни по една проста причина. Според мен либералният човек, вярващ или не, не би трябвало да има нищо против различните убеждения на своя политически противник (опонент). Същото важи и за по-консервативно мислещия човек.

Но това, което аз забелязвам е, че опитът да се вкара Православието в политически спор, погрешно се възприема, че обслужва либералните или консервативните политически идеи и убеждения.

Аз съм склонен да възприема тезата, която противопоставя не толкова либералните на консервативните възгледи, колкото и двете – и либералните, и консервативните, на радикалните леви комунистически възгледи или посткомунистически възгледи и убеждения”.

Posted in Видео беседи, Църква и политика

Вижте още: