Меню Затваряне

Православната църква е Вселенска църква

Православната църква, въпреки че обикновено се нарича Източна църква, не смята себе си за нещо по-малко от Вселенска църква. И това е вярно в този смисъл, че тя не е ограничена от определена култура, от наследството на една цивилизация, била тя елинистична или някаква друга, от едни строго източни културни форми. Впрочем, думата „източен“ казва твърде много неща наведнъж: Изтокът е по-малко хомогенен от Запада от културна гледна точка. Какво общо има между елинизма и руската култура, въпреки византийските корени на християнството в Русия? Православието е било закваската на твърде много различни култури, за да бъде разглеждано като една културна форма на източното християнство: тези форми са различни, а вярата е една. Тя никога не е противопоставяла на националните култури някаква култура, която би се смятала за специфично православна“.

Владимир Лоски
“Очерк върху мистическото богословие на Източната църква”

Posted in Шарени мисли

Вижте още: