Меню Затваряне

Православният богословски факултет при ВТУ проведе ежегодните си докторантски четения

В сряда на 20 октомври, 2021 г. в Православния богословски факултет на ВТУ “Св. св. Кирил и Методий” се проведоха ежегодните Докторантски четения. Организатор на събитието беше доц. д-р Свилен Тутеков като зам. декан по учебната част, с помощта на гл. ас. д-р Анета Николова, преподаватели в катедра “Библейско и систематическо богословие” на ПБФ. Четенията се проведоха on line чрез платформата Zoom поради наложените противоепидемични изисквания и заповедта за ректора на ВТУ проф. д-р Христо Бонджолов във връзка с ограничаването на опасността от разпространение на COVID-19.

В докторантските четения представиха своите доклади с научни изследвания 11 докторанти по предварително изготвена програма. Доц. д-р Свилен Тутеков и гл. ас. д-р Анета Николова отправиха забележките и изискванията си към всеки един от докладите за начина на изготвянето, представянето на тезата и научните свидетелства, а докторантите имаха възможност да обсъждат темите и задават въпроси към своите колеги.

Програмата на четенията започна в 9.30 и продължи до 18.00 ч. с кратки паузи в пет панела, както следва:

Първи панел:

“Проблемът за предсъществуването на душата в александрийския гностицизъм през II в.” (свещ. Валентин Георгиев)

“Относно датирането на трактата „За природата на човека“ на епископ Немезий Емески (Поглед върху изследването на Pier Franco Beatrice „Ориген в Немезиевия трактат „За природата на човека““) (Диана Николова)

Втори панел:

“Принципът за обективно-субективното спасение в богословската система на проф. Ганчо Пашев” (Ренета Трифонова)

“Личността като основание на онтологичната етика в богословската мисъл на Христос Янарас” (Владимир Железов)

Трети панел:

“Живото слово в църковния възглед на Николай Фредерик Северин Грюндвиг” (Ивелина Тодорова)

“Виктор Франкъл и Владета Йеротич – екзистенциалния анализ и християнската психотерапия” (Даниела Георгиева)

“Библейският текст в педагогически контекст – традиция, предизвикателства и перспективи” (Илиана Димова)

Четвърти панел:

“Светите двери от църквата „Св. Димитър” в с. Длъгня, Дряновско” (Катя Стоядинова)

“Темата „Страшният съд” в божигробските платна от галерия „Димитър Добрович”, гр. Сливен” (Гергана Илиева)

Пети панел:

“Иконографска програма на олтарната пространство в храм „Свети Йоан Рилски” – Куриловски манастир” (Стоян Белев)

“Исторически етапи на развитие на техниката „сграфито-керамика” и въздействието й върху творчеството на съвременните български художници” (Марин Вутов)

Модератори на отделните панели бяха Илиана Димова и Ренета Трифонова. Докладите ще бъдат отпечатани в годишен сборник на Православния богословски факултет на ВТУ.

Снимките са от страницата на Православния богословски факултет.

Posted in Новини, Новини от страната

Вижте още: