Меню Затваряне

Представяме ви последния брой на “Теологикон”

Представяме ви последния брой на „Теологикон” – годишник на Центъра по систематическо богословие при Православния богословски факултет на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”.

“Теологикон” е международно академично списание, което осигурява трибуна за научни текстове (статии и студии) в полето на систематическото богословие и християнската философия.

Списанието приема предложения за статии на различни езици от целия свят. От 2012 година излиза като периодично издание.

В редакционната колегия и в екипа от рецензенти участват експерти от различни страни. Текстовете се рецензират преди публикуване.

Центърът по систематическо богословие е създаден през 2012 г. със статут на наичноизследователско звено на ПБФ и е организатор на ежегодния “Международен научен семинар по систематическо богословие и християнска философия”. Директор на Центъра е доц. д-р Свилен Тутеков.

Изборът на името “Теологикон” за годишника на Центъра е историческа препратка към първото известно в православния свят академично съчинение по систематическо богословие на Евгениос Вулгарис, което обединява в органично единство елементи от православната догматика и етика. Този избор е, от една страна, свидетелство за неразривната връзка с традицията на православното богословие, а от друга – ясен маркер за научния профил и изследователските приоритети на периодичното издание.

„Теологикон” е ежегодно индексиран в списание “ΘΕΟΛΟΓΙΑ” (официален научен орган на Еладската църква) и включен като индексирано международно научно списание в националната листа на Сърбия.

Томовете на “Теологикон” могат да бъдат изтеглени от от нашата страница или от официалния сайт на ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”.

Последният брой 6, том 1 (2017) съдържа:

The Mystery of Theotokos in Byzantine Hymnography: Theotokology in Hymnography of St. John of Damascus
Bishop Jovan(Purić)

Георгий Флоровски: „ В историята нещо се случва“
Нина Димитрова

Логосологията на Св. Максим Изповедник и синтезът на онтологията и етиката
Свилен Тутеков

Catholicity and Individuality in the Christology of Saint Maximus the Confessor: Existential Implications
Dionysios Skliris

Ка онтологиjи иконе: Стаматис Склирис у диjалогу са богословљем светог Максима Исповедника
Протојереј Жељко Р.Ђурић

Свети Игнатиje Богоносац – црквя као егзистенциjално – искуствена заjeдница
Дарко Стоянович

Христологичните възгледи на апостолските мъже
Мария Чернева

Устройството на душата според епископ Немезий Емески
Диана Николова

Символизъм и логика в коментара на Арета върху откровение
Смилен Марков

Панхуманистичка антропологиjа у теолошком дискурсу Светог Владике Николаjа Охридског и Жичког
Саво Лазић

За авторите в броя

Notes on Contributors

Posted in Богословие

Вижте още: