Меню Затваряне

Приключи двудневният семинар с доброволците на фондация „Дякония и мисия“

Фондация „Дякония и мисия“ организира двудневен семинар за доброволци, в който взеха участие всички, които желаят да се включат в дейностите на фондацията с възрастни хора и хора с умствена изостаналост.

Обучението се проведе на 27 и 28 октомври 2022 г. в офиса на фондацията. По време на теоретичния модул, през първия ден, участниците в семинара се запознаха с нейната дейност, спецификата на доброволческата работа, начина на представяне на беседите, посветени на Православната вяра. Всички заедно изработиха празнична украса, която ще дарят при бъдещите си срещи с хората от Комплекса от социални услуги за лица с умствена изостаналост в гр. Дебелец, Дома за стари хора „Венета Ботева“ и Дневния център за стари хора във Велико Търново. Практико-приложният модул беше ръководен от Андреяна Дойкин – доброволец към фондацията.

През втория ден от семинара, всички посетиха на място Комплекса от социални услуги за лица с умствена изостаналост в гр. Дебелец, Дома за стари хора „Венета Ботева“ и Дневния център за стари хора във Велико Търново.

Целта на такива семинари е доброволците да се запознаят и присъединят към дейностите на фондация „Дякония и мисия“ чрез изнасяне на кратки беседи и срещи с хората в съответните домове и комплекси и да подпомагат нейните доброволчески инициативи.

Фондация „Дякония и мисия“ редовно прави такива обучителни семинари за доброволци, в които се включват бивши и настоящи студенти от богословските факултети. Основният мотив за тези дейности на целия екип на фондацията е, че богословието не е само теоретична дисциплина, а практика и начин на живот.

————

Източник: Фондация “Дякония и мисия”/ Diakonia and Mission Foundation 

Posted in Дякония и мисия, Мисия, Новини, Новини от страната

Вижте още: