Меню Затваряне

Кръгла маса на катедра „Систематическо богословие“ в Богословския факултет

Доц. д-р Костадин Нушев

В Богословския факултет в навечерието на празника на св. Климент Охридски на 16 ноември се провежда Кръгла маса на катедра „Систематическо богословие“ за представяне на научните традиции, представители, достижения, публикации и перспективи.

Целта на Академичния форум е да се проследи историята и развитието на българската богословска наука в областта на Систематическото богословие по повод Юбилейната 100 годишнина на Богословския факултет на Софийския университет.

Професорите и доцентите от катедрата представят научните трудове на своите предшественици, своите изследвания и постижения и темите на своите докторанти. На кръглата маса е представена широката тематична рамка на научната продукция и са публикувани най-нови изследвания на сегашните преподаватели в областта на богословските научни дисциплини от катедрата.

В присъствието на колеги, докторанти и студенти се обсъждат актуални проблеми и перспективи за развитие на дисциплините Апологетика, История на религиите, Патрология, Догматическо богословие, Нравствено богословие, Християнска философия и съпътстващите академични и помощни дисциплини.

В духа на църковните и академични традиции на Богословския факултет и Духовната академия се развиват, надграждат, разширяват и актуализират и съвременните научните изследвания и академични насоки в съвременното Систематическо богословие във висшата богословска школа на Българската православна църква.

Posted in Новини, Новини от страната

Вижте още: