Меню Затваряне

Протодякон Андрей Кураев: „Ерес от устата на Руския патриарх“

Протодякон Андрей Кураев

Протодякон Андрей Кураев

„Духът действа и чрез изобразителното изкуство, така че чрез иконографията хората получават разбиране за същността на Божественото битие. Но как би могло да се изрази триединството на Бога – Отец, Син и Свети Дух – по-добре, отколкото това беше символично изобразено от светия преподобен Андрей Рубльов под формата на трима ангели, трима Пътници! Чрез изкуството монах Андрей успява да изрази самата същност на Божественото – по начин, който не може да бъде изразен с думи – което означава, че Светият Дух е бил с него“.

(Проповед на 22 юни 2024 г., в навечерието на празника на Света Троица в Троице-Сергиевата лавра http://www.patriarchia.ru/db/text/6139255.html )

Какво обаче ни казва православната догматика:

1. „Разбирането на същността на Божественото битие” въобще не е достъпно за сътворения ум.

2. Частичното разбиране на тази същност се дава не чрез икони, създадени от човека, а чрез „нетварните енергии“. За фразата „Чрез изкуството монах Андрей успява да изрази самата същност на Божеството“ византийците биха изгорили Гундяев на клада. Това е реална и формална ерес, за разлика от обвиненията в псевдоересите на етнофилетизма или русомирството. Съборът в Константинопол през 1351 г. срещу Варлаам и Акиндин провъзгласява:

„На съгласяващите се с нечестието на масалианите, които твърдят, че божествената същност е видима – анатема, анатема, анатема. На онези, които казват, че божествената същност е постижима, а не признават, че е напълно необхватна и непостижима, анатема, анатема, анатема.”

Същият събор учи, че „Бог е напълно непостижим и немислим в божествената същност… Същността на Бога остава напълно невидима и непостижима, тъй като, според учението на богословите, никой никъде не е видял Бога, в смисъл, разбира се, каква е Неговата природа“.

3. „Как би могло да се изрази триединството на Бога – Отец, Син и Свети Дух – по-добре, отколкото беше символично изобразено от светия преподобни Андрей Рубльов под формата на трима ангели, трима Пътници! Образът на Света Троица ни учи, че Бог е разкрил на целия човешки род, че Той е единството на три Лица“.

Покажете тази икона на човек, който не познава догмите, и го попитайте – това един ли е, или са трима? Самият „образ” не учи на нищо. Поучават неговите тълкуватели. На самата икона на Рубльов се виждат само трима млади мъже, гледащи встрани от себе си.

За да се види „единство“ в образа на трима души, а още повече единство, което е нещо повече от обикновено човешко съгласие по някакъв въпрос, непосочен от самата икона, е необходима изтънчена и упорита интерпретация. В такъв случай обаче дори скулптурата на Зевс и неговите синове би могла да се изтълкува като монотеизъм.

4. Не Андрей Рубльов е създал традицията да се иконописва Троицата под формата на три ангела. Това са пак гърците, но сега ги „импортозаместваме“.

5. Андрей Рубльов, както всеки иконописец на темата „Гостоприемството на Авраам“, е второстепенен по отношение на библейската книга Битие, където е описано това гостоприемство, а самият текст на Библията е вторичен по отношение на самото гостоприемство в дъбравата Мамре . И така, Първообразът е самата Троица. Образът на Троицата е трима пътници, посещаващи Авраам. Само двама души са видели този образ: Авраам и неговата сърдита жена. Отразило се е в очите и съзнанието им (все още не християнско-догматично). По-нататък този образ (т.е. тяхното възприятие и спомен за срещата) е запазен с думи в тяхната семейна традиция. Още по-нататъшното предаване на образа преминава от устната традиция в писмен запис на страниците на книгата Битие (или нейните по-ранни литературни източници). Изображението на този литературен образ (илюстрация към текста) представлява икона със сюжета на тази среща, на която иконописецът не би могъл да бъде свидетел.

Вярвам, че първото изображение винаги е по-добро от изображението от него и още повече от изображението на изображението. Тъй че, в крайна сметка „било е възможно да се изрази триединството на Бога по-добре, отколкото го е направил Андрей Рубльов“.

Или съвсем просто: Бог, разкривайки Себе Си под формата на трима Пътници, „е изразил триединството на Бога по-добре, отколкото го е нарисувал Андрей Рубльов“.

Но не беше само това. На 23 юни т.г., поздравявайки патриарха, ректора на Московската духовна академия и наместника на лаврата, еп. Кирил изрече, че „Първообразът на Троицата се върна в Лаврата“.

И това беше казано на висок глас, от амвона, в присъствието на преподаватели и студенти от Духовната академия, които замълчаха.

Има само един начин да избегнем етикетирането на това като ерес – ако адвокатът каже: обвиняемият не може да изповядва ерес, просто поради липсата на сериозни религиозни убеждения и богословски познания. И в рамките на ГРР (Генерализирани разстройства на развитието), казаното от него не е ерес.

Бележка на редактора: Към момента на публикуване на текста, проповедта на патриарх Кирил вече е заключена за читатели.

––––––––––––––––––––––––––

Превод: архим. Никанор

Източник: https://diak-kuraev.livejournal.com/4562103.html

Posted in Богословие, Богословие на иконата

Вижте още: