Меню Затваряне

Проф. Магдалена Легкоступ е новият декан на Православния богословски факултет на ВТУ

На 28 юни в Православния богословски факултет на Великотърновския университет се проведоха избори за нов декан и ръководство на факултета. На поста декан за първи път беше избрана жена – проф. д-р Магдалена Легкоступ, преподавател в катедра „Историческо и практическо богословие“. Преди избора си за декан проф. Легкоступ изпълняваше длъжността зам.-декан по учебната дейност и акредитацията на Православния богословски факултет.

Другата издигната кандидатура беше на проф. д-р Красимир Русев, преподавател в катедра „Църковни изкуства“. След тайно гласуване с убедително мнозинство беше избрана проф. Легкоступ. Тя прие деканския пост от доц. Евгений Николов, избран за председател на Общото събрание на факултета.

В екипа на проф. д-р Магдалена Легкоступ през новия мандат ще бъдат доц. д-р Свилен Тутеков – зам.-декан по научно-изследователската и художествено-творческата дейност и преподавател по християнска етика и антропология в катедра „Библейско и систематическо богословие“ и изкуствоведът доц. д-р Мариета Конова – зам.-декан по учебната дейност и акредитацията.

Проф. Легкоступ завършва Православния богословски факултет през през 1998 г., а през 1990 с магистърска степен по Начална училищна педагогика. През 2010 г. защитава докторска степен с дисертация на тема „Св. Кирил Йерусалимски като катехет“. От 2000 г. е преподавател по Религиозна педагогика в ПБФ на ВТУ (асистент, старши асистент и главен асистент до 2013 г., от 2013 г. – като доцент и от 2022 г. – като професор). Хоноруван преподавател е в Богословския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“.

Научните приноси и трудове на проф. Легкоступ са основно в сферата на църковната катехизация и религиозното образование, теория и методика на обучението по Религия.

Автор и съавтор е на монографии, учебни програми по религия и по вероучение, на учебници и учебни помагала, както и на множество студии и статии в специализирани издания.

Научните ѝ публикации можете да проследите в сайта на ВТУ на адрес:

Магдалена Легкоступ (uni-vt.bg)

Posted in Новини, Новини от страната

Вижте още: