Меню Затваряне

Първият ден на светата Пасха

„Спасителят“, икона на Георги Панайотов

Прот. Василий Бандаков

Поучение в първия ден на светата Пасха, след вечернята:

Ето вече и тоя ден клони към свечеряване, а колко бързо избяга този всерадостен ден! Кой от нас не би поискал настоящият велик празник да се превърне в един велик, безкраен ден? Не скърбете братя, някога ще настъпи такъв ден и ще бъде толкова велик, че вече няма да има край! Ще настъпи безкрайният и вечен ден на светата Пасха, когато всички ние ще преминем на небето; ще се съберем от другата страна на гроба – в царството на Божията слава.

Сега чухте светото Евангелие на литургията, което се прочете на различни езици, че нашият Господ Иисус Христос, Който при светия евангелист Йоан се нарича Бог Слово, е Единородният Божи Син, Съвечен на Бог Отец, Пребиваващ неразделно и неслитно с Него от вечността, е по Божество Вечен така, както е Вечен и Бог Отец; че Той е сътворил всичко на света, че в Него е целият временен и вечен наш живот и цялата видима и невидима твар; че Той е такава светлина, която и сред тъмнината свети, и не Го обема светлината, не Го обхваща и не Го помрачава никаква тъмнина на човешките грехове и беззакония.

За нас е достатъчно да знаем и да помним само това, че Бог Син, нашият Господ Иисус Христос, е вечният Бог, Който дойде на земята, прие на Себе Си човешки тяло и душа, принесе Своето човечество на тежки страдания, умря на кръста, намираше се три дни в гроба, и възкръсна на третия ден, възнесе се на небето и пак ще дойде на земята да съди живи и мъртви – и тогава Неговото царство на славата няма да има край.

Ние трябва да познаваме този Бог или Божи Син, да вярваме в Него, да Го слушаме, да Го обичаме и да се боим да не Го оскърбим като Бог с нашите грехове, и да помним, че щом Той възкръсна, ще възкреси и нас в последния ден. Ако той живее вечно, и ние ще живеем вечно с Него, защото Той дарува на всички нас вечен живот. Ако Той развърза оковите на смъртта, победи злобата на бесовете, разруши ада, изведе оттам покаялите се грешници, и на нас ще помогне да се освободим от греховете, ще ни възкреси, ще ни избави от властта на дявола и ще ни дари вечен живот.

И така, за да живеем вечно, да празнуваме светата Пасха вечно и да се радваме вечно. В Него – Единия наш Господ Иисус Христос трябва силно да вярваме, да подражаваме и да Го обичаме – с цялата си душа, с цялото си сърце и с всичките си мисли. Днес е радостен ден и за хората, и за ангелите, и за Самия Бог. Помнете, християни, че този ден – празник на светата Пасха, някога ще бъде вечен и всерадостен, и никога няма да спре или намалее радостта и веселието. Както се радваме ние сега, така ще се радваме и вечно; както първият ден е приятен, така приятен и далеч по-приятен, по-славен, по-тържествен, ще бъде последният – вечният ден.

С настъпването на великото новолетие на блажената вечност пред лицето на ангелите и хората, пред лицето на Самия наш Господ Иисус Христос, ние ще изпитваме такава радост, ще вкусим такива блага, каквито нашето око не е виждало, нашето ухо не е чувало и сърцето ни не е преживявало (1 Кор. 8:9).

Господи, удостой ни вечно да живеем с Тебе, да се радваме и веселим сред събранието на небожителите, удостой ни винаги да вкусваме тези вечни блага в Твоето царство. Амин.

———

Превод: Виктор Дора

Източник: „Прости и кратки поучения на прот. Василий Бандаков“, том 3, Москва, 1900 г.

Posted in Църковни слова

Вижте още: