Радина Райкова: „Нашият народ има нужда да слуша Словото Божие“

Маргарита Генчева