Меню Затваряне

Решения на Св. Синод за епархийския избор в Сливен и за патриаршеския избирателен събор

На своето заседание на 19.03.2024 г. освен, че избира единодушно Врачанския митрополит Григорий за наместник-председател, както вече съобщихме, Св. Синод още реши:

1. Варненският и Великопреславски митрополит Йоан, Наместник на овдовелия Сливенски епархийски престол, да организира епархийски избор за нов митрополит на 19 май (3 Неделя след Пасха). На 26 май (4 Неделя след Пасха – на Разслабления) се насрочва избор за нов Сливенски митрополит.

2. Определя на 30 юни 2024 г. да бъде свикан Патриаршески избирателен църковен събор за избор на нов Български патриарх.

Да се изпрати Окръжно до епархийските митрополити за подготовка и провеждане на избори на делегати за Патриаршеския избирателен събор в епархиите на 02 юни 2024 година (5 Неделя след Пасха – на Самарянката).  

3. На 20 юни т.г. да бъде свикано нарочно заседание на Св. Синод на основание чл. 45, ал. 1 от УБПЦ-БП, на което да бъдат избрани трима епархийски митрополити – кандидати за патриаршеския престол, които отговарят на изискванията по чл. 40 от УБПЦ-БП.

Posted in Епархийски новини, Новини

Вижте още: