Рождественска кампания за децата на лишените от свобода

Маргарита Генчева