Меню Затваряне

“Правото на живот, свобода на съвест или родителски права се заменят с шокиращи идеологии”

Представителството на Румънската патриаршия в ЕС излезе със съобщение “Противоречив доклад, гласуван в ЕП”, в което заяви, че “правото на живот, свобода на съвест или родителски права, се заменят с шокиращи идеологии, които игнорират реалните нужди и проблеми, като същевременно засилват разривите между хората, културите и държавите в днешна Европа”.

Съобщението е по повод на гласувания и приет през юни т.г. “Закон на Матич”, който приема аборта като човешко право. Докладът засяга наколко противоречиви аспекта, които отбелязва и пресслужбата на Румънската патриаршия:

  • насърчаване на аборта;
  • критика на правото на здравните специалисти да се позовават на възражение по съвест;
  • насърчаване на задължителното сексуално образование за деца още от началните класове;
  • популяризиране на джендър идеологията, според която полът е избор, а не реалност в съответствие с биологичния пол.

Съобщението на Представителството на Румънската патриаршия в ЕС гласи:

“В четвъртък, 24 юни 2021 г. Европейският парламент гласува Доклад за състоянието на сексуалното и репродуктивно здраве и права в ЕС в рамките на здравето на жените (наричан още “Доклад на Матич”, по името на вносителя, хърватски евродепутат Предраг Фред Матич). 378 евродепутати гласуваха „за“, 255 гласуваха „против“, а 42 други се въздържаха.

Докладът вече предизвика спорове, докато беше обсъждан в рамките на комисията FEMM (Комисия по правата на жените и равенството между половете, бел. ред.) в Европейския парламент. Много представители на гражданското общество посочиха категоричния контраст между благородното общо намерение на доклада и множеството противоречиви въпроси, които попадат извън сферите на компетентност на ЕС: насърчаването на абортите, критика на правото на здравните специалисти да се позовават на възражение по съвест, насърчаването на половото образование в училищата за всички деца, започвайки от началното образование, или популяризирането на джендър идеологията.

В ярък контраст с Договора за функционирането на ЕС , който ясно предвижда, че области като здравеопазването и образованието попадат изключително в компетенцията на държавите-членки, “Докладът Матич” се стреми да създаде впечатление за глобален консенсус по теми, които в реалността остават изключително чувствителни в семейството на държавите-членки на ЕС.

Представителството на Румънската православна църква до европейските институции отбелязва със съжаление този резултат, в знак на нарастваща тенденция да се заменят на европейско ниво истинската политика за насърчаване на основните права на гражданите – като например правото на живот, свобода на съвест или родителски права – с шокиращи идеологии, които игнорират реалните нужди и проблеми, като същевременно засилват разривите между хората, културите и държавите в днешна Европа”.

Като коментар към съобщението на Румънската патриаршия:

Румънската православна църква е най-голямата християнска православна църква в ЕС.

През 2005 г. Светият синод на Румънската ПЦ реши да създаде Постоянен офис на Румънската патриаршия в Брюксел, който започна да функционира през 2007 г. Това е конкретна форма на откритост и европейска отговорност на Румънската ПЦ и в същото време отговор на интересът, проявен от ЕС към диалога с църквите, особено след влизането в сила на Договора от Лисабон, който институционализира диалога с европейските църкви.

Основните цели на Постоянния офис са:

  – да наблюдава политиките и дейностите на европейските институции в области от особен интерес за нашата църква (например: социални, образователни, екологични политики, човешки права, биоетика и др.);

  – да информира Румънската ПЦ и гражданите за дейностите, политиките и проектите на ЕС;

  – да осигури ефективна комуникация, както и насърчаване и развитие на диалога между нашата църква и европейските институции;

  – да донесе своя особен принос в европейското строителство.

От 2010 г. Постоянният офис на Румънската ПЦ е член на Комитета на представителите на православните църкви в Европейския съюз (CROCEU).

Явно това е начинът Църквата да върши адекватно своята мисия, да не зависи от идеолози и политици, спекулиращи с “християнските ценности” и сама да защитава своите интереси.

Posted in Новини, Новини от света

Вижте още: