Меню Затваряне

Свети Димитър Солунски

Богослужебен текст
Икона на Димитър Кохнов от Трябва, 1838 г., Исторически музей, В. Търново

Богослужебен текст

Вечерна

Господи, воззвах (Пс. 140), на 6, глас 2:

Господи, извиках към Тебе, чуй ме. Послушай ме, Господи. Господи, извиках към Тебе; побързай към мене; чуй моя глас, когато Те призовавам, чуй ме Господи! 

Да се възнесе молитвата ми пред Тебе като тамян; издигането на ръцете ми да бъде като вечерна жертва, чуй ме Господи.

Подобен: Егда от Древа

Стих: Господи, ако Ти забелязваш беззаконията – кой ще устои, Господи? Но в Тебе е прошката. (Пс. 129:3-4А)

Винаги блестиш като светла звезда за отечеството си, славни мъчениче Димитрие, и винаги го защитаваш от нашествието на врага, и го избавяш от злото и всяка буря. Затова, блажени, радостно празнуваме твоя годишен празник, пеейки с вяра и с любов на Господа, Който те прослави.

Стих: Надявам се на Господа, надява се душата ми; на Неговото слово се уповавам. (Пс. 129:5)

Мъчениче страдалче Христов, свети Димитрие, ти светиш с чудеса в света като слънцето, затова на твоя празник всички се наслаждаваме на твоите чудеса, блажени, и особено те хвалим с вяра. А ти като имаш дръзновение, моли се на Господ да спаси от тление и скърби твоите раби.

Стих: Душата ми ожида Господа повече, отколкото стража – утрото, много повече, отколкото стража – утрото. Нека се уповава Израил на Господа! (Пс. 129:6-7А)

Мъчениче Димитрие, ти беше прободен в ребрата с копия заради (сатаната) проболия на кръста ребрата на Спасителя, защото с любов си пожелал Неговите рани, показвайки на всички колко непобедимо е твоето свидетелство; затова ранен гонителят се провали, като видя примера на твоята изповед, страдалче Христов.

Други стихири, глас 8

Подобен: О, преславнаго чудесе́!

Стих: Защото у Господа е милостта, и пълно е у Него избавлението, и Той ще избави Израиля от всичките му беззакония. (Пс. 129:7Б-8)

О, преславно чудо! На небето и на земята днес възсия радостта за паметта на мъченик Димитрий. От ангели е увенчан с хвалебни химни, и от вярващите приема песни. Такова беше неговото мъченичество! О, колко добре се подвизава! Чрез него врагът падна, защото Христос го победи.

Стих: Хвалете Господа, всички народи, прославяйте Го, всички племена. (Пс. 116:1)

О, преславно чудо! Чрез ярки чудеса от слънцето по-ярки, Димитрий винаги осветява всички краища, защото е озарен от невечерната Светлина и се радва в незалязваща светлина, чрез неговото сияние облаците на варварите се прогонват, неприятностите се отблъсват и демоните побеждават.

Стих: Защото Неговата милост към нас е велика, и истината Господня (пребъдва) вечно. (Пс. 116:2)

О, преславно чудо! Триблаженият Димитрий е бил прободен заради Христос, но винаги се показва на врага като двуостро оръжие, което посича надменните врагове и сваля свирепите демони, затова му викаме: свети Димитрие, прокрий нас, който винаги те почитаме с вяра и любов.

Слава, глас 6. От император Лъв IV Мъдри.

Днес всеобщият празник на мъченика ни кани: елате, любители на празника, да отпразнуваме с радост паметта му, като кажем: радвай се, защото с вяра разкъса дрехите на нечестието и се облече с мъжеството на духа. Радвай се, защото си опустошил капаните на противника чрез силата, дадена ти от единия Бог. Радвай се, защото с прободеното си тяло духовно ни показа блаженото Христово страдание. Него моли, украсо на страдалците Димитрие, да се избавим от видимите и невидимите врагове и да се спасят душите ни.

И сегаБогородичен: Кто тебе не ублажи́т:

Кой няма да те облажи, Пресвета Дево? Кой няма да възпее пречистото раждане? Защото Самият единороден Син, просиял от Отец извън времето, се роди от тебе, Чиста, необяснимо въплътен, бидейки Бог по природа и заради нас по природа стана човек, не се раздели на две личности, но беше познат в две неслитни естества. Него моли, почитана Всеблажена, да бъдат помилвани душите ни.

Вход с кадилница. Свете тихий: 

Тиха светлина от светата слава на безсмъртния, светия и блажения небесен Отец, Иисусе Христе! Като стигнахме до заник слънце и видяхме вечерната светлина, възпяваме Отца, Сина и Светия Дух – Бога. Сине Божий, Който даваш живот, достоен си през всички времена да бъдеш възпяван с приятни гласове. Затова и светът Те слави.

Прокимен на деня.

Паримии на мъченика, стр. 65

Четене от Пророчествата на Исайя (63:15-29; 64:1-4, 7-8):

Назърни от небесата и погледай от жилището на Твоята светиня и на Твоята слава: де е Твоята ревност и Твоята мощ? Голямото Твое милосърдие и Твоите към мене милости са спрени. Само Ти си наш Отец; защото Авраам не ни познава, нито Израил ни признава за свои; Ти, Господи, си наш Отец, отвека Твоето име е: „Изкупител наш“. Защо, Господи, си допуснал да се отбием от Твоите пътища, да се ожесточи сърцето ни, за да Ти се не боим? Обърни се заради Твоите раби, заради колената на Твоето наследие. Кратко време владя над него народът на Твоята светиня: враговете ни потъпкаха Твоето светилище. Ние станахме такива, над които Ти като че никога не си владял, и над които името Ти не се е именувало. О, да беше Ти раздрал небесата и слязъл! Планините биха се разтопили от лицето Ти като от огън, който разтопява, като от огън, който вода възварява, за да направиш името Си известно на Твоите врагове; от Твоето лице биха трепнали народите. Когато извършваше страшни дела, от нас неочаквани, и слизаше, – планините се топяха от Твоето лице. Защото отвека не бяхме слушали, не бяхме внимавали с ухо, и никое око не бе виждало други бог, освен Тебе, който да е сторил толкова за онези, които се нему надяват. И няма призоваващ Твоето име, който би установил да се държат здраво о Тебе; затова Ти скри от нас лицето Си и ни остави да гинем от беззаконията си. Но сега, Господи, Ти си наш Отец; ние сме глина, а Ти – наш ваятел, и всинца сме дело на Твоите ръце.

Четиво из Пророчествата на Йеремия (глава 2:2-12):

Тъй говори Господ: спомням си дружбата на твоята младост, твоята любов, когато ти беше невеста, когато тръгна след Мене в пустиня, в незасята земя. Израил беше Господу светиня, първоберка от плодовете Му: всички, които го пояждаха, биваха осъждани, постигаше ги нещастие, казва Господ. Чуйте словото Господне, доме Иаковов и всички родове на дома Израилев! Тъй говори Господ: каква неправда намериха в Мене бащите ви, та се отдалечиха от Мене, отидоха след суетата и станаха суетни; и не рекоха: де е Господ, Който ни изведе из Египетската земя, води ни по пустинята, по земя пуста и ненаселена, по земя суха, по земя на смъртна сянка, по която никой – не е ходил и дето човек не е живял? И Аз ви въведох в земя плодородна, за да се храните от плодовете ѝ и от благата ѝ; а вие влязохте и осквернихте земята Ми, и притежанието Ми направихте гнусота. Свещениците не казваха: де е Господ? и учителите на закона Ме не познаваха, и пастирите се отметнаха от Мене, и пророците пророчествуваха в името на Ваала и ходиха след ония, които не помагат. Затова Аз още ще се съдя с вас, казва Господ, и със синовете на вашите синове ще се съдя. Защото идете на Хитимските острови и разгледайте, и пратете в Кедар и разузнайте усърдно и вижте: бивало ли е там нещо подобно на това? Променил ли е някой народ боговете си, макар те и да не са богове? А Моят народ променяше славата си за онова, което не помага. Чудете се на това, небеса, треперете и се ужасете, казва Господ.

Четене от Премъдрост Соломонова (глава 3:1-9):

Душите на праведните са в Божия ръка, и мъка няма да ги докосне. В очите на неразумните те минаваха за умрели, и краят им се считаше за погибел, и заминаването им от нас – унищожение; но те си пребъдват в мир. Защото, макар в очите на хората и да се наказват, тяхната надежда е пълна с безсмъртие. И бидейки малко наказани, те ще бъдат много облагодетелствувани, защото Господ ги е изпитал и ги е намерил достойни за Него. Той ги е изпитал като злато в горнило и ги е приел като най-съвършена жертва. Когато им се въздава, те ще блеснат като искри, които лазят по стърнище. Ще съдят племена и ще владеят над народи, а над тях ще царува Господ вовеки. Които се Нему надяват, ще познаят истината, и верните в любовта ще пребъдат у Него; защото благодат и милост има за светиите Му и промисъл за избраниците Му.

Сугуба ектения.

Вечерно славословие

Сподоби ни, Господи, през тази нощ да се запазим от грях. Благословен си, Господи, Боже на отците ни, и хвално и прославено да е името Ти во веки, амин. Да бъде, Господи, милостта Ти над нас, според както Ти се уповаваме. Благословен си, Господи, научи ме на Твоите наредби. Благословен си, Владико, вразуми ме чрез Твоите наредби. Благословен си, Светий, просвети ме с Твоите наредби. Господи, Твоята милост е вечна, делата на ръцете Си не изоставяй. На Тебе  подобава хвала, на Тебе подобава пение, на Тебе слава подобава, на Отца, и Сина, и Светия Дух, сега и всякога, и во веки веков! Амин!

Просителна ектения

На стиховните стихири, глас 1. 

От Георги Сикелиот:

Весели се в Господа, граде Солун, радвай се и ликувай ти, който се облече в светлина с вяра, защото имаш Димитър като съкровище в пазвата си, който е най-славният страдалец и свидетел на Истината. Наслади се на чудесата, гледайки изцелението, и виж го, който сваля дързостта на враговете и вика с благодарност към Спасителя: Господи, слава на Тебе!

Стих: Праведният цъфти като палма, издига се като кедър ливански. (Пс. 91:13)

От свети патр. Анатолий:

С красотата на песните да осветим този ден, и да възгласим подвизите на мъченика: трябва да похвалим великия Димитрий, защото той храбро победи нападенията на демоните, дойде ревностно на бойното поле и отнесе славна победа, затова се моли на Спасителя да спаси душите ни.

Стих: Насадени в дома Господен, те цъфтят в дворите на Бога нашего. (Пс. 91:14)

Глас 2. От патриарх Герман:

В надземните жилища душата ти, Димитрие мъдри мъчениче, Христос Бог е справедливо настанил, защото ти беше поборник за Троицата, и в стадиона мъжествено пострада като твърд диамант, беше прободен в твоите нетленни ребра, всепочитани, уподоби се на Прободения на дървото (кръста) за спасението на цял свят. Приел си дара на чудотворството, за да даваш на хората изобилни изцеления. Затова днес подобаващо празнуваме твоето успение, като прославяме Господа, Който те прослави.

Слава, глас 8. От свети патр. Анатолий:

Твоята благочестива и непорочна душа, никога незабравими Димитрие, има за жилище небесния Йерусалим, чийто стените са украсени от пречистите ръце на невидимия Бог, а твоето свято и многострадателно тяло има изряден храм на земята – неприкосновено съкровище на чудесата и лечебница за болести, където притичваме да почерпим здраве. Всехвални, пази града, който те величае, от натиска на противника, защото имаш дръзновение при Христос, Който те прослави.

И сегаБогородичен. Безневестная Дево

Безмъжна Дево, която неизказано си заченала по плът Бога, Майко на всевишния Бог, приеми молбите на твоите молители, Всенепорочна, която даряваш на всички очистване от греховете, като приемеш сега нашите молби, моли да се спасим всички.

Песен на Симеон Богоприемец:

„Сега отпускаш Твоя раб, Владико, според думата Си, смиром; защото очите ми видяха Твоето спасение, що си приготвил пред лицето на всички народи, – светлина за просвета на езичниците, и слава на Твоя народ Израиля“. (Лука 2:29-32)

Трисвятое

Тропар, глас 3:

Велик поборник в беди вселената те придоби, страстотерпче, който побеждаваш езичниците; както посрами гордоста на Лий, а Нестор вдъхнови на смел подвиг, тъй, свети Димитрие, моли се на Христа Бога да ни дарява велика милост.

Слава, и сега, Богородичен: Тя, ходатайствовавшую

Ние те възхваляваме за посредничеството за спасение на нашия род, Богородице Дево. Защото твоят Син и наш Бог прие страдание на кръста с плътта, която той взе от теб. Той ни избави от тлението, защото е Човеколюбец.

———————————————————

Утринна

Бог Господь, гл. 3:

Пс. 117

Стих 1:Славете Господа, защото Той е благ, защото милостта Му е вечна.

Господ е Бог и ни се яви, благословен е Идещият в името Господне!

Стих 2:Всички народи ме бяха окръжили, но с името Господне аз ги повалих.

Стих 3:Няма да умра, а ще живея, за да разказвам за делата Господни.

Стих 4:Камъкът, Който отхвърлиха зидарите, Той стана глава на ъгъла, това стана от Господа и е дивно в очите ни.

Тропар, гл. 3,два пъти:

Велик поборник в беди вселената те придоби, страстотерпче, който побеждаваш езичниците; както посрами гордоста на Лий, а Нестор вдъхнови на смел подвиг, тъй, свети Димитрие, моли се на Христа Бога да ни дарява велика милост.

Слава, и сега, Богородичен: Тя, ходатайствовавшую

Ние те възхваляваме за посредничеството за спасение на нашия род, Богородице Дево. Защото твоят Син и наш Бог прие страдание на кръста с плътта, която той взе от теб. Той ни избави от тлението, защото е Човеколюбец.

Малка ектения: Защото Твоя е властта, и Твое е царството…

Първи седален, гл. 4, по Явился еси днесь:

Днес празнуваме благочестиво празника на Димитрий мъченик, който на Христа непрестанно се моли на всички да даде мир и милост. (два пъти)

Слава, и сега, богородичен:

Топлата застъпница на намиращите се в беда, и помощницата наша, към Бога водещата ни, чрез която от тление се избавихме, затова, верни, Богородица облажаваме.

Малка ектения: Защото си благ и човеколюбив Бог и на Тебе възнасяме слава…

Втори седален, гл. 4, по Скоро предвари:

Твоята памет, славни мъчениче Димитрие, църквата Христова почита, и всички събра с песни достойни да те възхваляват, богомъдри, като истински войн и на враговете унищожител. (два пъти)

Слава, и сега, богородичен:

Възпяваме те, Богоневесто, майко на Христа Бога, като славим непостижимото твое рождество, чрез което се избавихме от измамата на дявола, и от всякакви беди, Владичице Богородице, и верно зовем: помилуй твоето стадо, единствена всевъзпявана.

Полиелей и величания (стр. 90)

Малка ектения

Възглас: Защото се благослови Твоето име и е прославено Твоето царство…

Седален след полиелея, гл. 8, по Премудрости:

Като лъчи блестят сиянията на твоите чудеса, и всички краища на света просвещаваш като пресветла звезда, и весело благоухаеш като втори рай, и душите веселиш, и болестите лекуваш; затова, всеблаженни, по дълг те възпяваме, и с любов почитаме твоята честнà памет. Страстотерпче Димитрие, моли Христа Бога да ни дарува прощение на греховете на нас, които почитаме с любов твоята свята памет. (два пъти)

Слава, и сега, богородичен:

 Целия човешки род те слави като Дева и единствена между жените, която безсеменно роди Бога по плът: защото в тебе се всели огъня на Божеството, и като младенец кърмиш Твореца и Господа. Затова ангелските и човешки родове достойно славим пресветòто твое рождество и заедно те молим: моли Христа Бога да дарува прошка на греховете на верно покланящите се на твоето пресветò рождество.

Степенни (стъпални), глас 4.

Антифон 1-виповтаряме стиховете:

От моите младини много страсти ме нападат; но Сам Ти ме защити и спаси, Спасителю мой.

Ненавиждащите Сион, засрамете се от Господ, защото ще бъдете изсушени като трева от огън.

Слава: Чрез Светия Дух се оживява всяка душа и чрез очистване се извисява, свещенотайнствено засиява пред троичната Единица. 

И сега: От Светия Дух текат благодатните струи, които напояват за плодоносене цялото творение.

Прокимен, гл. 4:Страшен си Ти, Боже, в Твоето светилище, Бог Израилев. (Пс. 67:36А) Стих: В събранията благославяйте Бога Господа, вие, които сте от Израилево семе! (Пс. 67:27)

Евангелски чин

Дяконът: На Господ да се помолим! 

Народът: Господи, помилуй. 

Свещеникът: Защото си свят Боже наш и сред светии пребъдваш, и на Тебе, Отца и Сина, и Светия Дух подобава всяка слава, чест и поклонение, сега и винаги, и во веки веков. 

Народът: Амин! Всякое дихание да хвалит Господа (2). Да хвалит дихание, всякое Господа.

Дяконът: За да се удостоим да изслушаме светото Евангелие, Господ Бог да помолим! 

Народът: Господи, помилуй (3).

Дяконът: Премъдрост! Да станем прави да изслушаме светото евангелие!

Свещеникът: Мир на всички.

Народът: И на твоя дух.

Свещеникът: Ще се чете из светото евангелие според евангелист (името).

Дяконът: Да внимаваме.

Народът: Слава на Тебе, Господи, слава на Тебе!

Утринно евангелие за мъченик, от Матея (10:16–22), зачало 36.

Гърците използват евангелие от Лука 21:12-19

Рече Господ на Своите ученици: ето, Аз ви пращам като овци посред вълци: и тъй, бъдете мъдри като змии и незлобиви като гълъби. Пазете се от човеците; защото те ще ви предадат на съдилища и в синагогите си ще ви бичуват, и ще ви поведат пред управници и царе заради Мене, за да свидетелствувате пред тях и пред езичниците. И кога ви предават, не се грижете, как или що да говорите; защото в оня час ще ви бъде внушено, какво да кажете; защото не сте вие, които ще говорите, а Духът на Отца ви, Който говори във вас. И ще предаде брат брата на смърт, и баща чедо; и ще въстанат чеда против родители и ще ги убият; и ще бъдете мразени от всички заради Моето име, но, който претърпи докрай, ще бъде спасен.

50-ти псалом: (чете се)

Слава: По молитвите на мъченика, Милостиви, очисти множеството наши съгрешения.

И сега: По молитвите на Богородица, Милостиви, очисти множеството наши съгрешения.

Стих: Помилуй ме, Боже, по великата Си милост и по множеството Си щедрости, очисти беззаконието ми.

Стихира, гл.6:

Днес страстотерпецът ни събира на всемирно тържество. Дойдете празнуващи да отпразнуваме неговата светла памет като казваме: радвай се ти, който раздра чрез вярата ризата на нечестието, с мъжеството си с Духа се накичи. Радвай се ти, който си унищожил лукавството на чуждия чрез дадената ти сила от единствения Бог. Радвай се ти, който, когато пробождаха твоите членове, живо и духовно изобрази блажените Христовите страдания. Моли, Димитрие, на страдалците украса, да се избавиме от видимите и невидими врагове и да се спасят нашите души!

Литийна молитва(дяконът)

Два Канона на мъченика.

Гръцките са различни.

Първи канон, глас 4, 

чието краестрочие е: Добропобе́дному приглаго́лю Дими́трию (Обръщам се към великия победител Димитър). От Теофан Начертани (ІХ в.)

Песен 1

Ирмос: По дъното на Червено море в древност премина със сухи стъпала Израил и чрез кръстообразно извисените ръце на Мойсей победи в пустинята войнството на Амалик.

Припев: Свети великомъчениче Димитрие, моли Бога за нас!

Увенчан с Божия венец на мъчениците, радваш се при Бога, и оттам ни сияеш и си пълен с просветление, славни великомъчениче.

Като истински свидетел на Истината и даже до кръв търпеливо се подвизава, блажени, оказа твърда съпротива на мъчителите, затова Владиката те прие.

Ти свали на земята създателя на злото, Димитрие, и си го убил с копието на твоето мъчение, защото с Божия благодат, блажени, си укрепен за това от свръхестествена сила.

Припев: Пресвета Богородице, спаси ни!

Богородичен: Първоначално бидейки без майка по божество, стана (роди се) без баща по нашето човешко естество Този, Който прие плът от тебе, всевъзпявана Богородице, при съединението, което е над всяко понятие и разбиране.

Втори канон, глас 8

Егоже краегранесие: Мира честву́ю благодать Димитрия (Празнувам благодатта на светото миро от Димитър). Георги Ски́лица*.

грък, областен управител на Средец, писал и житие на св. Иван Рилски, ХII в.

Песен 1

Ирмос: Ти удави колесниците на фараона, когато в древността си направил чудотворен жезъла на Мойсей, и с кръстния знак си разделил морето и си спасил пешеходеца и беглец Израил, възпяващ песен на Бога.

Припев: Свети великомъчениче Димитрие, моли Бога за нас!

Димитрие, като отворен извор на свято и благоуханно миро, измий  сквернотата на сърцето ми и с делата на добродетелите направи ме благовоние Христово, облагодати ума ми, за да възпея твоята божествена благодат.

Реки от жива вода ще потекат към верните от твоята утроба, казва Словото Божие, затова от тебе се изливат непресъхващи извори на миро, чийто потоци веселят Божия град, който слави твоята мъченическа смелост.

В древност жезълът на Мойсей удари камък в пустинната земя и отвори потоците на изобилни реки; а пък тялото ти, Димитрие, пронизано с копие, стана извор на миро, което разхлажда новия Израил*.

християните

Слава: За мъченическите ти рани, Димитрие, ти получи награда, която нито око е виждало, нито ухо е чувало, затова сега като дар изливаш море от миро на чистотата на целия ​​свят, което очиства страстите на душите.

И сегаБогородичен: Словото Божие те намери като най-чисто жилище, Всечиста, и се всели в твоята утроба; и като помаза със Своето Божество човешкото естество, което прие от тебе, от двете естества произлезе Единият, защото Христос е Бог и Човек, и се нарече излято миро.

Песен 3

Ирмос: Твоята Църква се весели за Тебе, Христе, като казва: Ти си моята сила, Господи, прибежище и опора.

Заповедта на мъчителя беше нищожна за тебе, защото уважаваше Словото Божие повече от всичко друго, мъчениче.

Заради мъченията ти стана като светоносен свещник в скинията, сияещ с божествената светлина, мъчениче страдалче Димитрие.

Твоят град те придоби като свят и чудотворен източник на изцеление, и неизчерпаемо съкровище, обогатен с всяка радост.

Богородичен: За да изцели тленния образ на земните, Пречиста, Човеколюбецът се облече в него от тебе и остана такъв, какъвто Си беше.

Втори

Ирмос: Творче на небесния свод, Господи и Зиждителю на Църквата, Ти, Който си край на желанията, опора на верните, утвърди ме в Твоята любов, еднички Човеколюбче.

Роден от небето от Бога, ти стана наследник на божествените блага, нарече се син и сънаследник на Христос, като царуваш с Него, а мирото е свидетелство за това, Димитрие.

Подобно на Давид беше вкоренен като дърво при изворът на вода, славни, възвърнал си велик мъченически плод и сега стана извор на миро, което достига до краищата на земята.

Слава: Почерпи от благодатта на Христос, от Чийто ребра се изля кръв и вода, прободен проля своята кръв заради Него; и сега като вода изливаш върху сърцата благовонно миро, Димитрие.

И сегаБогородичен: Твоите свети съсъди на душата, Пречиста, са пълни с аромата и мирото на Божествения Дух, Който дойде над тебе, защото си родила Бога, и верните си освободила от зловонията на страстите.

Малка ектенияВъзглас: Защото Ти си наш Бог и на Тебе слава въздаваме…

Седален на мъченика, глас 4

Подобен: Удивися Иосиф

Като храбър мъченик и силен воин на Царя на всичко Христос, викаме псаломски: радвай се, украсо и красота на мъчениците; радвай се, светла звезда на църквата и стена, и пристанище на всички, които прибягват при тебе, великомъчениче славни Димитрие, спасявай всички, които ти пеят, от всяка вреда на противника и всяко нещастие.

Слава, и сегана земетресението, същия гласкъм Бога:

Подобен: Вознесыйся

Ти не презря хората, които много съгрешиха срещу Тебе, но като ги наказа, милостиво ги поправи; с Твоя божествен промисъл, дълготърпеливи Владико, Ти разтърси земята, но поради Твоята голяма милост не нарани никого от рабите Си. Затова Те славословим с благодарни гласове и със страх славим.

Песен 4

Ирмос: Виждайки Те издигнат на Кръста, Слънце на правдата, Църквата застана в благолепие и подобаващо запя: слава на Твоята сила, Господи!

Ти победи лъжата на неверието, видя възвишеното Божие Слово, Което те увенча със слава, Димитрие, когато пееше: слава на Твоята сила, Господи.

Ти спечели победа над измамата, получи победния венец на правдата, Димитрие, викайки към своя Създател: слава на Твоята сила, Господи.

Направляван от животворящата ръка, достигна до най-тихото пристанище, където сега радвайки се викаш: слава на Твоята сила, Господи.

Богородичен: Ти си по-свята от всички създания, защото единствено ти си се удостоила да бъдеш майка Божия; а като Го роди, просвети света с благодатта на познанието на Бога.

Втори

Ирмос: Ти си моята крепост, Господи, Ти си моята сила, Ти си моята радост, Ти си моя Бог, Който не остави лоното на Отца, а посети нашата нищета, затова Ти викам заедно с пророк Авакум: слава на Твоята сила, Човеколюбче.

С банята на обновлението* ти отхвърли всяка сквернота от раждането ти, запазвайки чистотата даже до края, затова Христос превърна естествената ти влага в миро, Димитрие, както когато превърна водата във вино.

кръщението

Както естеството на огъня може да се предаде на всеки, като запазва силата си, така твоето миро, страдалче, от всички се взема, но си остава ненамалящо. Затова сега покланяйки се благочестиво, възпяваме Бога, Който ти е дал благодат.

Кой ще разгласи похвалите за Тебе, Христе Слове, като види благодатта Ти, която си дал на Твоите страдалци; защото ето, от мъченика Димитър изтича миро като от извор, разнася благоухание и разпръсва мрака на злото.

Слава: Изворът, който излиза от земята, първо напоява нейното лице, а ти, мъчениче Димитрие, скрит под земята, стана извор на благовонно миро, защото с копието бяха ти отворени много жили и сега напояваш краищата на света.

И сегаБогородичен: Знаем те, Богородице, като невеста Божия и Майка, защото Словото Божие те намери като ухаеща на миро роза, която цъфти в долината на смиреното човечество, и пожела твоята красота, защото Носещият плът, като излезе от тебе, напои верните с аромат.

Песен 5

Ирмос: Ти, Господи, моя Светлина, дойде в света, о свята Светлина, извеждайки от тъмнината на незнанието тия, които с вяра Те възпяват.

Tи прие огъня на божествената любов в сърцето си, та угаси огъня на безбожното идолопоклонство, славни Димитрие.

Ти се показа, Димитриe, като този, който ни избавя от беди, защото с молитвите си защитаваш всички, който те възхваляват с вяра и любов.

Всички, които идват в твоя храм, Димитрие, с вяра и усърдие, бързо се освобождават от страдания и душепогубващи страсти.

Богородичен: Словото Божие, Който е единосъщен с Отца, стана, Богомайко, отвъд разума и думите твой Син, единосъщен на тебе.

Втори

Ирмос: Защо си ме отхвърлил от Твоето лице, незалязваща Светлина, и тази чужда тъмнина покри мене, окаяния? Но върни ме, и към светлината на Твоите заповеди направлявай моите пътища, моля Те.

Ти беше обиталище на Слезлия от небето по милост като дъжд или капки, които кротко падат, напои всички с тайнствени дарове и сега изливаш от ковчега миро като от извор, Димитрие.

Като по закон за страдалците, ти се лиши от всякаква светска любов, мъчениче, беше нахранен с елея на благодатта на Духа, а като победи водачите на тъмнината, получи отплата да изливаш благоуханно миро, Димитрие.

Ти се показа като цъфнала роза в Господнята градина, Димитрие, обагрен от кръвта на мъченията и раните от изтезанията, страдалческите болки и от горящата пещ, а сега изливаш миро, което не пресъхва.

Ето, отново се вижда божествения кивот – храма на мъченика, в който има светилник, ковчегът, съдържащ миро и елей, около който да се радваме духовно и ликуващо да възхваляваме великия Димитрий.

Слава: Като нов Илия, наранен от ревността на Христовата любов, ти изобличи царя и сам се предаде на смърт. Ти обаче живееш, като яви ковчега си като извор на миро, като гърне с неизчерпаемо масло (по 3 Цар. 17:14).

И сегаБогородичен: Твоето тайнство, Дево, описа в древни времена твоят праотец (Давид) като пееше: всичката слава на царската дъщеря е вътре (Пс. 44:14)! Така те прослави като благословена между хората. Радвай се, завръщане на целия свят (във вечността).

Песен 6

Ирмос: „Ще Ти принеса жертва с глас на възхвала“ – Църквата вика към Тебе, Господи, очистена от бесовската нечистота чрез кръвта, която милостиво изтече от Твоите ребра. 

Събрани в един глас възпяваме твоята славна и светла памет, и пълен с чудеса и дарове на Светия и почитан Дух, всеблажени.

С твоите молитви разкъсай греховните ми вериги, защото като непобедим мъченик, имаш дръзновение пред Владиката, и бъди ми прибежище и покровител, Димитрие.

Богородичен: О Богомайко, сред тръните Женихът те намери чиста като най-чистата момина сълза и цвете в долината, и Бог-Слово се всели в утробата ти.

Втори

Ирмос: Очисти ме, Спасителю, защото много са моите беззакония; и ме издигни от дълбините на злините, моля. Защото извиках към Тебе, Боже на спасението ми, и ме чуй.

Разцъфтял си духовно като плодовита маслина и от ръцете на копиеносците си бил изцеден; утешаваш верните с миро, което изливаш от божествения си ковчег, Димитрие.

Ти се показа в образа на пчела, блажени, като извършител на всяка обожествяваща добродетел, пазейки душата си непорочна в тялото като мед в пчелна пита, а сега изливаш миро, което радва душата.

Возлюбил еси от души́ Христа, и Сему́ последовал еси к миру благовония, и Сего причастился еси срастворением лучшим. И ныне мира струи́ то́чиши непреста́нныя, Димитрие.

Ка́пли страдальческих на землю крове́й твоих каплюще, благовония источник мира ту́ю соделаша. И ныне сие непрестанно почерпа́ющим источа́еши, Димитрие.

Слава: По́том твоих, мудре, крове́й облия́н, якоже ин новый источник ре́чно, требующим богатно подаеши во исцеление твое миро, блаженне, усе́рдно приходящим.

И сегаБогородичен: Зряще златовидный света Све́щник неугаси́мый, множеством грехо́в ду́ши омрачи́вшии, присту́пим; дае́т бо просвещение и всякое отгоняет омраче́ние.

Малка ектенияВъзглас: Защото Ти си Царя на мира и Спасителя на нашите души и на Тебе слава въздаваме…

Кондак, гл.2: Чрез струите на твоята кръв, Димитрие, Бог обагри Църквата, като ти даде непобедима сила, и да пазиш твоя град невредим, защото ти си негова опора.

Икос: Нека всички, които с вяра сме се събрали да възпеем този велик мъченик Димитър, като Христово оръжие, и заедно с него с песни да помолим Владиката и Твореца на вселената: избави ни от трусове и нужди, Човеколюбче, по молитвите на Богородица и всички Твои свети мъченици. Защото на Тебе всички се надяваме да се избавиме от беди и скърби, тъй като Ти си нашата опора.

В този месец, в двадесет и шестия ден празнуваме паметта на светия славен великомъченик Димитрий Мироточивий. 

Св. великомъченик Димитрий Солунски Мироточиви бил родом от Солун, баща му, управител на града, имал в дома си стая с икона и кандило. След смъртта на родителите си Димитрий заел висок военен пост, получил заповед да преследва християните. Но той, обратно, ги покровителствал.

Император Максимилиан, на връщане от поход на Изток, спрял в Солун, поискал Димитрий да се откаже от вярата в Христа. Увещанията били напразни, хвърлили го в тъмница. Устроили тържество в цирка. Лий, прочут борец, приканил осъдените християни на борба и ги хвърлял там в падина върху копия, забити с острието нагоре. Оръженосецът на Димитрий, Нестор, изпросил разрешение от господаря си да иде на борба – отишъл и захвърлил Лий в пропастта. Затуй по нареждане на императора Нестор бил обезглавен, а Димитрий – прободен с копие в 306 година. 

По неговите молитви, Христе Боже, помилуй и ни спаси! Амин.

Песен 7

Ирмос: В персийската пещ Авраамовите отроци, разпалвани повече от любовта към благочестието, отколкото от пламъка, обгаряни викаха: благословен си в храма на Твоята слава, Господи!

Преукрасен с божествена слава и благодат, мъчениче и страдалче, затова светиш и сияеш, и просвещаваш всички, които викат: благословен си в храма на Твоята слава, Господи.

Като с багреница украсен с кръвта си, вместо скиптър имаш кръст, славни, затова сега царуваш с Христос, мъчениче Димитрие, и викаш: благословен си в храма на Твоята слава, Господи.

Богородичен: Майко Дево, ти си най-славната и просветена, затова огради всички, които те празнуват като истинска Богородица, защото си благословена между жените, Владичице непорочна.

Друг

Ирмос: Еврейските момци дръзновено потъпкаха пламъка в пещта и превърнаха огъня в роса, викайки: Господи Боже, благословен си во веки!

Во́ду почерпсти́ Иса́ия жаждущим, Димитрие, предповелевает. Аще бы видел твой гроб, возопи́л бы всяко: мира источнику приходи́те и почерпи́те спасение.

Земли́ убо поро́д был еси, вселился же еси в земли́ кротких, идеже вода сладости; еяже напився в сытость, мира источник присный ныне, Димитрие, пролива́еши.

Возра́сл еси, яко розга́ в винограде, пребывая неотсе́чен Богу и совокупле́н; и Сего исполнився ту́ка неизреченнаго, миро, яко струи́, всем ныне, Димитрие, то́чиши.

О, новых твоих боре́ний! О, странных му́ченических страданий! твоя бо по́ты, за Него пролия́нныя, блаженне, Христос прии́м, источник мира тя показу́ет.

Струю́ мира твоего проливая, ве́лию пучи́ну простерл еси чудес, и душ, и телес неду́ги потопляеши, и напа́стей, Димитрие, всяку бурю успову́я.

Богородичен:

Млеко́м питала еси, Дево, Плотоно́сца, Твоего Бога рожденнаго, яко да болезнь Адамову сущую во а́де облегчи́т, от древа сне́дша знания, и заповеди преслу́шавша.

Песен 8

Ирмос: Простирайки ръце, Даниил затвори челюстите на лъвовете в рова; а препасани с добродетели отроците – подвижниците на благочестието, угасиха огнената сила и викаха: всички дела Господни, благословете Господа (Дан.3:57).

Ти помрачи целия гняв на противника и нападенията, славни, облечен в неотменната сила Христова, и бидейки победител, мъчениче Димитрие, извика: всички дела, благославяйте Господ.

Показа издръжливостта на мъчениците и си наследил доброто им име, мъчениче; когато се изми в светата баня, тогава не се оскверни с греховни желания; и когато беше пронизан с копие, извика: всички дела, благославяйте Господ.

Множеството твои чудеса показва на всички, славни, свръхразумния дар, който Христос ти даде, и дарбата на изцеленията ясно проповядва неизразимата ти благодат на нас, които викаме: всички дела, благославяйте Господ.

Богородичен: Да възпеем единствената от всички родове Дева Майка и Богородица чиста, която е застъпницата за нашето спасение, защото роди Спасителя на света – Словото; Комуто викаме: всички дела, благославяйте Господ. 

Друг

Ирмос: Халдейският мъчител седемкратно неистово разпалваше пещта за богопочитателите, но виждайки ги спасени от висшата Сила, той викаше към Твореца и Избавителя: Отроци, благославяйте, свещеници възпявайте, хора, превъзнасяйте Го във всички векове!

Да Бог явле́нна сотворит тя су́щим в мире, Димитрие, негаси́му свещу́ душевную сохра́нша, елеем дея́ний умаще́ну всегда, и, яко черто́га, тебе отверзо́шася две́ри, приснотеку́щ источник тя мира Божественнаго показу́ет, возме́здие чистоты́ сию́ дая́ благодать.

Не из крове́й, якоже рече́ честно́е Евангелие, ниже́ из по́хоти пло́ти, Димитрие, Богом же родился еси, Воплощеннаго почита́я Бога; кровь же усердно Того ра́ди твою истощи́в, восприял еси свыше чудесную благодать, источа́еши Божественное миро, ду́ши благоуха́яй.

Ты ле́ствица явился еси одушевленная, на земли́ убо утвержде́нная стопа́ми плоти, до Небес же дося́жущая; Богом бо обогати́лся еси, утвержденным, мучениче, в тебе. Столп же яви́вся, пома́зан елеем по́двигов мучения, и ныне источаеши верою приступающим источник Божественнаго мира.

Тя реку́ прописа́ Божию наводне́ну, поя Давид пророчески, Димитрие; се бо неистоща́емо прихождение мира твоего. Тем и множество рек, наводня́ющеся, гла́сы своя возвышают, руками же пле́щут в славу си́ми всеми прославльшаго тя Бога.

Господь Един Трисвяты́й, Ты, Боже Всемо́щнейше, егоже Богосло́вствуяй страдалец Димитрий в темни́це заключается, и с скорпи́ею чу́вственною зми́я умори́в мысленнаго, и гордыню Лиеву низложив чрез Не́стора Божественнаго, копие́м пробода́ется, и миро ныне из гроба то́чит.

Богородичен:

За Адама – Господь, за Еву – ты, Всечистая, Гавриил же – за льстивнаго зми́я, Крест же – за древо, вертоград гроба – вместо Еде́ма, радуйся – вместо печали, копие́ – вместо пламеннаго оружия, и багряни́ца – вместо смоковнаго ли́ствия: Тя убо поем, Отроковице, яко всех вино́вну.

Песен 9

Ирмос: Крайъгълен камък Се отсече от тебе – девствената планина, не с човешка ръка, Дево; Той бе Христос, Който събра разделените естества; затова с радост, Богородице, те величаем.

Разкъсай веригите на греха на всички, които ти пеят, страдалче; спри натиска на страстите, разори мълвата на ересите, и с молитвите си утиши бурята на изкушения.

Венценосни мъчениче Димитрие, насочи светото си паство на правите пътища към царството небесно, към пасището на спасението, и към мястото на вечността.

Моли, мъчениче Димитрие, животодателя Господа и Царя на силите, за твоите певци да се увенчаят с венеца на славата и да получат царството небесно.

Богородичен: Ние те почитаме с възхвали, Дево, като корен, извор и причина за нетлението; в тебе всички верни се надяваме, защото си изляла върху нас Ипостасното Безсмъртие.

Друг

Ирмос: Изуми се небето и ужасиха се краищата на земята от това, че Бог Се яви в плът на човеците и Твоята утроба стана по-широка от небесата; затова, Богородице, ангелските войнства и човешките множества те величаят.

Прие́м твой алава́стр душевный, добродетелей Божественнаго мира испо́лнен, имея же Христа, прекло́нша тебе, мучениче, главу́, яко упоко́ившася жити́я твоего све́тлостию чистоты́. Тем ублажился еси и благодати испо́лнился еси, мироточи́ти мира конце́м.

Се ожидающих тя воздая́ний неизрече́нных светлая проображе́ния, се источник мира приснотеку́щаго, о страдальче! Богу убо предстоя́ со дерзновением мученическим, во́инству нашему испроси́ на враги победу,и мир стране неотъе́млем.

О́бразом Креста Победотво́рца победил еси Лиево суровство́, и победителя Нестора, и сострадальца поста́вив; и ныне всяк язык ва́рварский рабо́тен покори́ православным, соде́йствуя, сво́инствуя, укрепляя, велича́яй земныя концы́ Димитрие.

Те́плою от сердца любовию к твоему честно́му ковчегу прибегающия, мучениче Христов, миро проливающему река́ми, твоими молитвами избави дел душетленных и пото́па страсте́й злосмра́дия; обоняния же покажи́ сия Господу благово́ннейша.

День радости духовныя совершаем, Димитрие, видяще мира твоего непрестанно точа́щ источник. Ты же страсте́й омрачение разоря́я, яко Божественнаго исполнен света, яко во дне дава́й ходи́ти благообра́зно, Божий же ви́дети Свет неприступный.

Богородичен:

Ты, Всечистая, злата́я голуби́ца еси, яко суче́ц ма́сличный, носящая Слово Божие, помазавшее плоть Свою елеем Божества́. егоже в се́рдцы, яко ковчег, прие́м страдалец, из гроба миро то́чит, и умащает верных ли́ца.

Катавасии: Отвèрзу устà моя, гл. 4

Песен 1

Ще отворя устата си, и ще се изпълнят с Духа Светаго, и ще произнеса дума за Царицата Майка, и ще се явя светло тържествуващ, и радвайки се, ще възпея нейните чудеса.

Песен 3

Богородице, живи и изобилни изворе, духовно укрепи в твоята божествена слава събралите се в хор твои певци и ги удостой с венци на славата.

Песен 4

Пребожественият Иисус, Който стои в славата на божествения престол, дойде на лек облак чрез нетленната длан – Божията майка, и спаси тия, които викат: Слава, Христе, на Твоята сила.

Песен 5

Всичко дойде в ужас от твоята божествена слава, защото ти, Дево, която не си изпитала брак, носила си в твоята утроба Бога, Превъзнесения над всичко и си родила Безначалния Син, като даваш мир на всички, които те възпяват.

Песен 6

Богомъдри, като честваме тоя божествен всепочитан празник на Божията Майка, елате да пляскаме с ръце и славим Бога, Който се роди от нея.

Песен 7

Богомъдрите отроци не почетоха тварта наместо Твореца, но мъжествено като потъпкаха заплашването с огън, радваха се и пееха: „Благословен си Ти, Препрославлени Господи и Боже на нашите отци!“

Песен 8

Възхваляваме, благословяме, покланяме се на Господ, като Го възпяваме и прославяме през всички векове.

Благочестивите отроци бяха запазени в пещта от Богородичното раждане, което тогава беше предобразувано, а сега е действително. То подбужда цялата вселена да Ти пее: „Всички твари, възпявайте Господа и Го превъзнасяйте във всички векове“.

Честнейшую.

Дяконът: Богородицата и майка на Светлината с песни да възвеличим!

Народът: (речитатив) Душата ми величае Господа, и духът ми се зарадва в Бога, Спасителя мой.

Честнейшую херувим, и слàвнейшую без сравнения серафим, без истления Бога Слова рождшую, сýщую Богородицу тя величаем.

Задето Той милостно погледна унизеността на рабинята Си; защото, ето, отсега ще ме облажават всички родове.

По-почитана от херувимите и несравнено по-славна от серафимите, нетленно родила Бог-Слово, Тебе, истинска Богородице, величаем.

Задето Силният ми стори велико нещо, и свето е името Му; и Неговата милост е из рода в род за ония, които Му се боят.

Той показа сила с мишцата Си; разпръсна ония, които се гордеят с мислите на сърцето си.

Свали силни от престоли и въздигна смирени; гладни изпълни с блага, а богати отпрати без нищо.

Взе под закрила Израиля, Своя отрок, като си спомни милостта, – както говори на нашите отци, – към Авраама и семето му довека.

9-та песен от катавасиите 

Нека се радва всеки земнороден, просвещаван духовно, а естеството на безплътните умове, което почита свещеното тържество на Божията майка, нека тържествува и вика: радвай се, всеблажена Богородице, чиста Приснодево.

Малка ектенияВъзглас: Защото всички небесни сили Те хвалят…

Светилен, по Свете неизмений:

С кръста си въоръжил Нестор, чрез който на арената разруши гордоста на Лий, Димитрие, като Христос отваряш с копие твоите ребра, чрез което пази твоето стадо. (два пъти)

Слава, и  сега: 

На тебе пеем, Богородице, като непобедимо оръжие, и неразрушима стена, и най-мощна кула, и пристанище на спасението, и наистина божествена основа, и мост, който превежда от земята към небето, защото сме спасени от тебе.

Хвалитни стихири (Пс.150), на 6, гл. 4, 

Всичко, що диша, да хвали Господ. Хвалете Господ от небесата; Хвалете Го във висините. На Тебе, Боже, подобава песен.

Хвалете Го, всички Негови ангели; хвалете Го, всичките Му сили. На Тебе, Боже, подобава песен.

по Яко добля:

СтихДа извършат над тях писания съд. Тая чест е за всички Негови светии. (Пс. 149:9)

Въпреки, че си бил прободен, на борещите се против теб копията си строшил и си ги направил мъртви и недействени. От неговата (на дявола) злоба ни избави, Димитрие, и ни направи крепки винаги, когато страсти ни измъчват, чрез свещените твои молитви, като с Божествен страх умиляваш нашите сърца и нашите души, светий.

Стих: Хвалете Бога в Неговата светиня, хвалете Го в крепостта на силата Му. (Пс. 150:1)

Познаваме те, светий, като река пълна с духовни води, с твоите много милости, молим те, свещено ороси изнемогващите наши души от престъпни страсти, и омий стоящите в сквернота, и от премногото беди ни избави, и вечните мъки.

Стих: Хвалете Го поради Неговото могъщество, хвалете Го поради голямото Му величие. (Пс. 150:2)

Със сияйни чудеса си се показал на земята по-светъл от звезда, като винаги просвещаваш под слънцето, Димитрий славни, като с твоите молитви премахваш мъглите на помрачението на нашите души. Недъзите изцели на тези, които с любов извършват твоята памет, ти, който си слава на мъчениците и похвала.

Или: Други стихири, гл.5 по Радуйся постников:

СтихХвалете Го с тръбен звук, хвалете Го с псалтир и гусли. (Пс.150:3)

Ела при нас, които търсим милостиво посещение, мъчениче Христов, и ни избави от злобните заплахи на мъчителите, и лютите еретически безумства, от които като пленици и ние сме гонени, и често от място на място ходим заблудени по пещери и планини. Затова се смили, прехвални, и ни дай облекчение, утоли бурята, и изгаси негодованието против нас, като молиш Бога, Който дава на света велика милост.

Стих: Хвалете Го с тимпан и хора̀, хвалете Го със струни и орга̀ни (флейти). (Пс. 150:4)

Ти си ни даден като твърда стена да не се боим от вражески плен, варварските нашествия да отслабваш, и болестите да облекчаваш, ред неразрушими и основа непоклатна, и градоначалник, жител и поборник си бил на твоя град, Димитрий. Затова и сега, всеблажени, с твоите молитви спаси твоя град, който люто бедства измъчен и окаян, като молиш Христос, Който дава на света велика милост.

Стих: Хвалете Го със звучни кимвали, хвалете Го с кимвали гръмогласни. Всичко, що диша, да хвали Господа! (Пс. 150:5-6)

Да приемем всяка добродетел, откъдето достойно ще наследим нетление, и в блажения живот наслаждение, както направи ликът на мъчениците. Затова в него ти си чудесно украсен и почитан като подражател Христов, Димитрие, и като хвален за равенство с копието, проси прилежно за нас, които те почитаме, като топло молиш да избави от страсти и люти нещастия Подателя на велика милост на света.

Славагл. 4: от Андрей Йерусалимски.

Като наследник на Спасителевата смърт, с копия в ребрата си прободен, от които Спасителя ни източва живот и нетленни води; затова почитаме Димитър, като по-мъдър от учените, и венценосецът между мъчениците, който с кръв спря потокът на страданията, и с чудеса просия по цяла вселена, ревнителя по Владиката, и милостивия към бедните, много пъти в много люти беди защитника на Солуняните. Затова го и почитаме, като славим Христа Бога, Който действа чрез него за изцерение на всички.

И сега: Избавяй ни от нашите нужди, майко на Христа Бога, която си родила Твореца на всичко, та всички да те призоваваме: радвай се, единствена ходатайке, на нашите души.

Велико славословие

Тропар на мъченика – веднъж, гл. 3,

Велик поборник в беди вселената те придоби, страстотерпче, който побеждаваш езичниците; както посрами гордоста на Лий, а Нестор вдъхнови на смел подвиг, тъй, свети Димитрие, моли се на Христа Бога да ни дарява велика милост.

—————————————————-

На Литургията

Прокимен, глас 7: Праведникът ще се развесели в Господа и ще се уповава Нему. (Пс. 63:11А) Стих: Чуй, Боже, гласа ми, кога Ти се моля. (Пс. 63:2А)

Апостол святаго, к Тимофею, зачало 292. 

Аллилуиа: Праведният цъфти като палма, издига се като кедър ливански. (Пс. 91:13)Стих: Насадени в дома Господен, те цъфтят в дворите на Бога нашего. (Ст. 14

Евангелие, Иоанна, зачало 52. 

Причастен: Във вечна памет ще остане праведникът. (Пс. 111:6Б)

—————

Превод: свещ. Траян Горанов

Източник: Богослужебни текстове

Posted in Богослужебни текстове

Вижте още: