Меню Затваряне

Свилен Тутеков

Доц. д-р Свилен Тутеков е роден през 1974 г. в гр. Горна Оряховица, Великотърновска област.

Завършва специалност “Богословие” в Православния богословски факултет (1992 – 1997 г.) и специалност “Философия” във Философския факултет (1994-1997 г.). при ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”.

В периода 1998-2001 г. е асистент в ПБФ на Великотърновския университет, през 2001-2002 г. е докторант на самостоятелна подготовка, през 2001-2003 г. е старши асистент, а през 2003-2009 – главен асистент в Православния богословски факултет на ВТУ.

През 2005 и 2007 г. специализира в Богословския факултет на Белградския университет в Сърбия, а през 2010 г. става доцент към катедрата по “Библейско и систематическо богословие” в Православния богословски факултет на Великотърновския университет.

Преподава християнска антропология и етика. Води курс лекции по православна антропология в магистърската програма по философска антропология към Философския факултет на СУ „Св. Климент Охридски”.

От 2019 г. е зам. декан по научноизследователската и международната дейност при ПБФ на ВТУ.

Научна специализация:

Докторантура в Православния богословски факултет на ВТУ “Св. св. Кирил и Методий” през 2001-2002 г. и защита на докторат на тема “Страст и добродетел в аскетическото богословие на св. Йоан Лествичник” през 2003 г.

Постдокторска специализация в Православния богословски факултет на Белградския Университет в периода април-юни 2005.

Постдокторска специализация в Православния богословски факултет на Белградския Университет през м. април 2007.

Подробна автобиография и всички публикации можете да видите на профила на доц. Свилен Тутеков в сайта на Великотърновския университет.

Публикации в интернет:

Публикации на Свилен Тутеков в сп. “Християнство и култура”.

В други интернет платформи:

“Различията в секуларната етика и етосът на Църквата”

“Мисията на Църквата и младите хора”

“Една необичайна аналогия”

“За църковно-литургичните основи на православната иконография”

“Да не отговаряме на идеологизацията с идеологизация”

“За отец Радован in memorian”

“За диалога без съборност”

“Идолите на джендъра и лукавството на постантропологията”

“Общението – същност на живота”

“Православието между идеологията и живота”

“Православното богословие и наследството на пиетизма”

“Човекът като топос на тайнствения перихорерис на настоящия и бъдещия живот (Есхатоцентричната перспектива в антропологичната мисъл на св. Николай Кавасила)

Κατ̉ εἰκόνα и αὐτεξούσιον (опит за динамично тълкувание на иконичността на човека в богословската мисъл на св. Максим Изповедник)

“Светотайнственото богословстване за човека (Пролегомена към еклисиалната антропология на св. Николай Кавасила)”

“Обожение по енергия и (или) по благодат: христологичното решение на св. Николай Кавасила”

“От отговорността за другия до любовта към ближния: една реплика на св. Йоан Златоуст към етиката на Емануел Левинас”

“Опит за богословски прочит на Лекция по етика на Лудвиг Витгенщайн”

“Възможна ли е една църковна онтология на общението? (Опит за евхаристиологично обосноваване)”

“Проблемът за отчуждението отвъд конвенционалните решения”

“Един богословски поглед отвъд еклисиологичната дилема клерикализъм-лаицизъм