Меню Затваряне

Св. Димитър Сливенски

Глас 8

Св. вмчк Димитър Сливенски

В СЪБОТА НА ВЕЧЕРНАТА СЛУЖБА

Господи, воззвах(Пс. 140:1-2)стихири на 10, глас 8:

Господи, извиках към Тебе, чуй ме. Послушай ме, Господи. Господи, извиках към Тебе, побързай към мене; чуй моя глас, когато Те призовавам, чуй ме, Господи! 

Да се възнесе молитвата ми пред Тебе като тамян, издигането на ръцете ми да бъде като вечерна жертва, чуй ме Господи!

Възкресни стихири, глас 8.

СтихИзведи от тъмница душата ми, за да славя Твоето име! (Пс. 141:7А)

На Тебе, Христе, принасяме вечерна песен и словесна служба, защото си благоволил да ни помилваш чрез възкресението. 

СтихОколо мене ще се съберат праведните, кога ми сториш благодеяние. (Пс. 141:7Б)

Господи, Господи, не ни отхвърляй от лицето Си, но благоволи да бъдем помилвани чрез възкресението.

СтихОт дън душа викам към Тебе, Господи. Господи, чуй гласа ми. (Пс. 129:1-2А)

Радвай се, свети Сионе, майко на църквата и Божие жилище, защото ти първи прие прощение на греховете чрез възкресението. 

Друга стихира, от св. патр. Анатолий, глас същия:

СтихДа бъдат ушите Ти внимателни към гласа на молбите ми. (Пс. 129:2Б)

Словото, родено от Бог Отец преди времето и въплътило се в последните времена от непозналата брак (Дева), доброволно претърпя кръстна смърт и чрез Своето възкресение спаси умъртвения в древност човек.

СтихГосподи, ако Ти забелязваш беззаконията – кой ще устои, Господи? Но в Тебе е прошката. (Пс. 129:3-4А)

Славим Твоето възкресение от мъртвите, Христе, чрез което си освободил Адамовия род от мъченията на ада и като Бог дари на света вечен живот и велика милост.

СтихНадявам се на Господа, надява се душата ми; на Неговото слово се уповавам. (Пс. 129:5)

Слава на Тебе, Христе Спасителю, Единороден Син Божи, Който беше прикован на кръста и на третия ден възкръсна от гроба!

На мъченика, гл. 4. Подобен: Званный свы̀ше:

СтихДушата ми ожида Господа повече, отколкото стража – утрото, много повече, отколкото стража – утрото. Нека се уповава Израил на Господа! (Пс.129:6)

В последни времена се яви удържалият победа мъченик Димитър на свещения църковен небосвод; със светлината на страданията си той ни просвети и разруши агарянската* тъмнина, затова и празнуваме неговото свето страдание, като се обогатяваме от неговото застъпничество. 

* символично означава „ислямска“, от името на египетската робиня на Авраам – Агар, която му ражда син Измаил, считан за ислямски пророк.

СтихГосподи, ако Ти забелязваш беззаконията – кой ще устои, Господи? Но в Тебе е прошката. (Пс. 129:3-4А)

Въпреки че си бил вързан и затворен в тъмница, ти беше пазител на вярата в Бога и заради нея несправедливо мъчен; известният със злините си мъчител те умъртви с меч, тъй като ти не поиска да се подчиниш на заповедите му и сега си наследил безкрайно блаженство. Моли се за нас, Димитре, които празнуваме твоята всепочитана памет!

Глас 2. Подобен: Кiими похвальными:

Стих: Хвалете Господа, всички народи, прославяйте Го, всички племена. (Пс. 116:1)

Твоето заколение, страдалче, беше стълба към небето, защото ти светло се изкачи на небето и сега там ликуваш в наслада от красоти, които око не е виждало, нито ухо чувало (1Кор. 2:9). Затова, мъчениче Христов Димитре, моли се за нас, твоите раби на земята, които търсим богатата Божия милост.

Стих: Защото Неговата милост към нас е велика, и истината Господня пребъдва вечно. (Пс. 116:2)

Безумният мъчител те увещаваше, Димитре, да се отречеш от Христос, но бе посрамен, защото ти пожела да умреш за Христос, така посрами агарянската вяра, и заклан като жертвено агне, мъчениче, просия след смъртта си като слънце и придоби безсмъртна слава, като зарадва града си. 

Слава, на мъченика, гл. 6:

Дойдете всички, които обичате мъчениците, да съставим хор, венци на похвала да изплетем и да увенчаем светата глава на новия Христов мъченик Димитър, който в последни времена прие мъчение и смърт в град Сливен. Защото този храбър Христов воин се въоръжи с вяра, влезе в мъжествен подвиг и изповяда Христос, Сина Божи, Бог Творец и Съдия на всичко, а Мохамаедовите предания, закони и учения напълно обори, ставайки образ и пример за мъчениците. Дойдете всички за слава на Христос Бог и почерпете обилно изцеления от ковчега с кръвта (на мъченика), като от непресъхващ извор, защото той пострада на земята, а сега на небесата царува с ангелите и с хоровете на мъчениците, и с всички светии се моли на Спасителя за нас да даде мир на света и да спаси душите ни.

И сега, първи Богоpодичен (догматик) на гл. 8: Небесният Цар поради човеколюбие се яви на земята и живя сред хората, а освен че прие плът от чистата Дева и се роди от нея, заедно с това е единствен Син, двоен по природа, но не по личност, затова наистина Го признаваме за съвършен Бог и съвършен Човек и изповядваме Христос, нашия Бог; Него моли, безмъжна майко, да помилва нашите души!

Вход с кадилница. Свете тихий: 

Най-древната християнска молитва

Тиха светлина от светата слава на безсмъртния, светия и блажения небесен Отец, Иисусе Христе! Като стигнахме до заник слънце и видяхме вечерната светлина, възпяваме Бога – Отец, Син и Свети Дух; Сине Божий, Който даваш живот, достоен си през всички времена да бъдеш възпяван с приятни гласове, затова и светът Те слави.

Прокимен, Пс. 92

Дяконът: В премъдростта да внимаваме. Вечерен прокимен на гл. 6.

Господ царува; облечен е с величие. 

Стих: Облечен е Господ с могъщество и препасан.

Стих: Затова вселената е утвърдена и няма да се поклати. 

Стих: Твоят престол е утвърден открай време. Ти си вечен. (стихове 1-2)

Паримии 

(стр. 33 и 34 от стария Паримийник, за св. Георги; стр. 141 от новия)

Четиво от пророчеството на Исаия (43:9-14А)

Тъй казва Господ: нека всички народи се съберат наедно, и се съединят племената. Кой измежду е предсказал това? Нека обадят, какво е било отначало; нека представят свидетели от себе си и да се оправдаят, за да може да се чуе и каже: наистина! А Мои свидетели, казва Господ, сте вие и Моят раб, когото избрах, за да знаете и да Ми вярвате, и да разберете, че това съм Аз: преди Мене нямаше Бог, и подир Мене не ще има. Аз съм Господ, и няма Спаситель, освен Мене. Аз предрекох и спасих, и възвестих; а другиго нямате, и вие сте Мои свидетели, че Аз съм Бог, казва Господ; от начало на дните Аз съм същият, и никой не ще се избави от ръката Ми; Аз ще направя, и кой ще отмени това? Тъй казва Господ, вашият Изкупител, Светият Израилев.

Четиво от Премъдрост Соломонова (3:1-9)

Душитe на праведните са в Божия ръка, и мъка няма да ги докосне. В очите на неразумните те минаваха за умрели, и краят им се считаше за погибел, и заминаването им от нас – унищожение; но те си пребъдват в мир. Защото, макар в очите на хората и да се наказват, тяхната надежда е пълна с безсмъртие. И бидейки малко наказани, те ще бъдат много облагодетелствувани, защото Господ ги е изпитал и ги е намерил достойни за Него. Той ги е изпитал като злато в горнило и ги е приел като най-съвършена жертва. Когато им се въздава, те ще блеснат като искри, които лазят по стърнище. Ще съдят племена и ще владеят над народи, а над тях ще царува Господ вовеки. Които се Нему надяват, ще познаят истината, и верните в любовта ще пребъдат у Него; защото благодат и милост има за светиите Му и промисъл за избраниците Му.

Четиво от Премъдрост Соломонова (4:7-15)

Праведникът, и да умре рано, ще бъде в покой, защото не в дълговечността е честната старост, и не с броя на годините тя се измерва. Мъдростта е седина за людете, и безпорочният живот – възраст на старостта. Като благоугодил Богу, праведникът е обикнат и, като живял посред грешници, е прибран; грабнат е, да не би злоба да измени разума му, или коварство да прелъсти душата му. Защото упражнението в нечестие помрачава доброто, и вълнението на страстта развратява незлобивия ум. Достигнал съвършенство в кратко време, той е навършил дълги години; защото душата му е била угодна Господу, затова и побързал да излезе изсред нечестието. А хората видяха това, и не разбраха, дори и не помислиха, че благодат и милост има за светиите Му и промисъл – за избраниците Му.

Сугуба ектения.

Вечерно славословие

Сподоби ни, Господи, през тази нощ да се запазим от грях. Благословен си, Господи, Боже на отците ни, и хвално и прославено да е името Ти во веки (Дан. 3:26), амин. Да бъде, Господи, милостта Ти над нас, според както Ти се уповаваме. Благословен си, Господи, научи ме на Твоите наредби. Благословен си, Владико, вразуми ме чрез Твоите наредби. Благословен си, Светий, просвети ме с Твоите наредби. Господи, Твоята милост е вечна, делата на ръцете Си не изоставяй. На Тебе подобава хвала, на Тебе подобава пение, на Тебе слава подобава, на Отца и Сина, и Светия Дух, сега и всякога, и во веки веков! Амин!

Просителна ектения

Стиховни стихиривъзкресниглас8:

На кръста се издигна Ти, Иисусе, Който слезе от небето, и отиде на смърт Ти, безсмъртният Живот, Който си истинска Светлина за тези в тъмнината и възкресение, и просвещение за всички паднали, и наш Спасител, слава на Тебе!

СтихГоспод царува; Той е облечен с величие. (Пс. 92:1A)

Да възхвалим Христос, Който възкръсна от мъртвите, защото прие душа и тяло, но със страданието Си ги отдели едно от друго: с пречистата Си душа слезе в ада, който и плени, но святото тяло на Изкупителя на нашите души не изпита тление в гроба.

СтихЗатова вселената е утвърдена и няма да се поклати.(Пс. 92:1Б)

С псалми и песни прославяме Твоето възкресение от мъртвите, Христе, чрез което Ти ни освободи от мъченията на ада и като Бог ни дари вечен живот и голяма милост.

Стих:На Твоя дом, Господи, подобава светост през дълги дни. (Пс.92:5) 

Владико на всичко, непостижими Творче на небето и земята, като пострада на кръста, Ти ми даде безстрастие, а като прие погребение и възкръсна в слава, с всесилната Си ръка възкреси със Себе Си Адам; слава на Твоето възкресение на третия ден, с което ни дари вечен живот и прошка на греховете, защото само Ти си добросърдечен.

Слава, на мъченика, гл. 8:

Блажено и щастливо е твоето отечество, преславни Димитре, Блажен е и града, в който си живял, славни, и и земята, която се напи от твоята пролята кръв. Многопочитан е и твоя храм, в който са положени твоите почитани мощи. Затова, о свети страдалецо, моли се на Христос, Когото от младини си възлюбил и за Когото си се жертвал, да запази отечеството ти, и на душите ни да дари мир и голяма милост.

И сега, Богородичен: Безневестная Дево

Безмъжна Дево, която неизказано си заченала по плът Бога, Майко на всевишния Бог, приеми молбите на твоите молители, Всенепорочна, която даряваш на всички очистване от греховете, като приемеш сега нашите молби, моли да се спасим всички.

Песен на Симеон Богоприемец:

„Сега отпускаш Твоя раб, Владико, според думата Си, смиром; защото очите ми видяха Твоето спасение, що си приготвил пред лицето на всички народи – светлина за просвета на езичниците и слава на Твоя народ Израиля“. (Лука 2:29-32)

Трисвятое

Възкресен тропар, глас 8:

От висините слезе, Добросърдечни, прие тридневно погребение, за да ни освободиш от страдания. Живот и възкресение наше си, Господи, слава на Тебе!

Слава, на мъченикагл. 3. Подобен: Бжественныя веры

Славни мъчениче Димитре, свята Сливенска клонка, която разцъфна и даде плод от добродетели като съхрани нашата православна вяра, а като завърши живота си мъченически, посрами безчестната Агар. Славни мъчениче, моли Христос Бога да ни дарува голяма милост.

И сега, Богородичен: Тя, ходатайствовавшую

Ние те възхваляваме за посредничеството за спасение на нашия род, Богородице Дево. Защото твоят Син и наш Бог прие страдание на кръста с плътта, която Той взе от тебе. Той ни избави от тлението, защото е Човеколюбец.

—————————————————————

Св. вмчк Димитър Сливенски

В НЕДЕЛЯ НА УТРИННАТА СЛУЖБА

След Шестопсалмието, Велика ектения

Бог Господь: на глас 8.

Пс. 117

  Стих 1.Славете Господа, защото Той е благ, защото милостта Му е вечна.

Господ е Бог и ни се яви, благословен е Идещият в името Господне.

  Стих 2. Oбсадиха ме, обиколиха ме, но с името Господне аз ги повалих.

  Стих 3. Няма да умра, но ще живея и ще разгласям делата Господни.

  Стих 4. Камъкът, който отхвърлиха зидарите, той стана глава на ъгъла: това е от Господа, и е дивно в очите ни.

Възкресен тропар, глас 8:

От висините слезе, Добросърдечни, прие тридневно погребение, за да ни освободиш от страдания. Живот и възкресение наше, Господи, слава на Тебе! (2 пъти)

Слава, на мъченикагл. 3. Подобен: Бжественныя веры

Славни мъчениче Димитре, свята Сливенска клонка, която разцъфна и даде плод от добродетели като съхрани нашата православна вяра, а като завърши живота си мъченически, посрами безчестната Агар. Славни мъчениче, моли Христос Бога да ни дарува голяма милост.

И сега, Богородичен: Тя, ходатайствовавшую

Ние те възхваляваме за посредничеството за спасение на нашия род, Богородице Дево. Защото твоят Син и наш Бог прие страдание на кръста с плътта, която Той взе от тебе. Той ни избави от тлението, защото е Човеколюбец.

Малка ектения:Възглас: Защото Твоя е властта и Твое е царството…

Първи седални възкресни, гл. 8:

Ти възкръсна от мъртвите, Животе на всички, и светъл ангел извика на жените: спрете да плачете и благовестете на апостолите, възкликнете с песни, че възкръсна Христос Господ, Който като Бог благоволи да спаси човешкия род.

Стих: Стани, Господи Боже мой, дигни ръката Си, не забравяй Твоите до край потиснати.(Пс. 9:33)

След като наистина възкръсна от гроба, Ти заповяда на благочестивите жени да кажат на апостолите за възкресението, както е писано, а Петър се затича и дойде при гроба, видя светлината в гроба и се удиви, а като съзря само повивките да лежат без божественото Тяло в тях, повярва и възкликна: слава на Тебе, Христе Боже, Който спасяваш всички, Спасителю наш; защото си сияние на Отец!

Слава, и сега, Богородичен: Да възпеем небесната врата и кивота, всесвятата планина, светозарния облак, небесната стълба, словесния рай, избавлението на Ева, голямото съкровище на цяла вселена, защото чрез нея се осъществи спасението на света и опрощаването на древните съгрешения; затова ние й пеем: моли твоя Син и Бог да дари опрощение на греховете на тези, които благоговейно се покланят на твоята всесвята Рожба!

Малка ектения:Защото си благ и човеколюбив Бог, и на Тебе възнасяме слава…

Втори седални възкресни, гл. 8

Хората запечатаха гроба Ти, Спасителю, но ангелът отвали камъка от входа му, жените видяха Възкръсналия от мъртвите и те благовестиха на учениците Ти в Сион, че си възкръснал, Животе на всички, и оковите на смъртта бяха разбити; Господи, слава на Тебе!

Стих: Ще (Те) славя, Господи, от все сърце, ще възвестявам всички Твои чудеса! (Пс. 9:2)

Жените донесоха погребално миро, а гласът на Ангела се чу от гробницата: „Спрете да плачете и приемете радост вместо скръб; възкликвайте в песни, защото Господ възкреси Христос, Който благоволи да спаси човешкият род, като Бог!“

Слава, и сега,Богородичен (О Тебе радуется): Радва се за Тебе, Благодатна, цялото творение: съборът на ангелите и човешкият род; ти си осветен храм и словесен рай, похвала на девствеността, от тебе Бог се въплъти и стана Младенец Съществуващият преди всички векове наш Бог, като Той превърна вътрешността ти в престол и направи утробата ти по-просторна от небето; за тебе се радва, Благодатна, цялото творение, слава на тебе!

Полиелей, гл. 7.

Величания:

Величаем те, страдалецо свети Димитре, и почитаме твоите свети страдания, които претърпя за Христос.

Седален след полиелея, глас 4. Подобен: Явѝлся есѝ:

Украсената Църква днес най-свято възпява, всеславни, най-светлия празник на твоята свята памет така: Димитре Сливенски, радост наша, радвай се!

„Благословен си, Господи“, Глас 5

Благословен си, Господи, научи ме на Твоите наредби! Пс.118:12

Съборът на ангелите се удиви, като Те видя между мъртвите, а като разруши силата на смъртта, Спасителю, със Себе Си възкреси Адам и освободи всички от ада.

Благословен си, Господи, научи ме на Твоите наредби!

Блестящият в гроба ангел благовестеше на мироносиците: защо разтваряте мирото с милостиви сълзи, ученички? Вижте гробницата и разберете, че Спасителят възкръсна от гроба.

Благословен си, Господи, научи ме на Твоите наредби!

Много рано мироносиците изтичаха при Твоя гроб ридаейки, но застана пред тях ангелът и рече: „Свърши времето за ридания, не плачете, а кажете на апостолите за възкресението.“

Благословен си, Господи, научи ме на Твоите наредби!

Жените мироносици ридаеха, когато дойдоха при Твоя гроб с миро, Спасителю, а ангелът ясно им заяви: защо смятате Живия за мъртъв? Той като Бог възкръсна от гроба.

Слава

Покланяме се на Отец и Неговия Син, и на Светия Дух, Свята Троица в едно същество, и със серафимите казваме: свят, свят, свят си, Господи!

И сега

Като роди Животодателя, Дево, ти избави Адам от греха, а на Ева даде радост вместо скръб, въплътилият от тебе Бог и Човек доведе към живот отпадналите от живота. 

Алилуйя, алилуйя, алилуйя, слава на Тебе, Боже! (3 пъти)

Малка ектения

Свещеникът: Защото е благословено Твоето име и е величествено царството Ти…

Ипакои,глас 8:

Жените мироносици, застанали при гроба на Животодателя, търсеха сред мъртвите безсмъртния Господ, а като получиха радостната вест от ангела, обявиха на апостолите, че е възкръснал Христос Бог, Който дава на света голяма милост.

Стъпални,глас 8Повтаряме стиховете

Антифон 1:

От младостта ми врагът ме изкушава, възбужда ме с удоволствия; но като се уповавам на Тебе, Господи, аз го побеждавам.

Които мразят Сион, да станат като трева преди изкореняване, защото Христос ще отсече вратовете с болезнен удар.

Слава, И сега: От Светия Дух живее всичко, Той е Светлина от Светлината и велик Бог; възпяваме Го заедно с Отец и Слово.

Антифон 2:

Сърцето ми смирено да се покрие със страх от Тебе, за да не би, като се превъзнася, да отпадне от Тебе, Всемилостивия.

Който има надежда в Господ, няма да се изплаши тогава, когато Той всичко ще съди с огън и мъка.

Слава, И сега: Чрез Светия Дух всеки, който се е богоуподобил, съзерцава и предрича, върши най-големи чудеса и пее на единия Бог в Троица: Божеството има единна власт, макар и да свети с тройна светлина.

Антифон 3:

Призовах Те, Господи, чуй ме, приклони ухото Си към мене, който Ти викам, и ме очистѝ преди да ме вземеш оттук.

Всеки, който заминава при майка си – земята, ще се върне отново, за да получи мъки или почести според живота си.

Слава, И сега: Чрез Светият Дух се изразява богословието на Трисветата Единица: защото Отец е безначален, от Него преди (да съществува) времето се роди Синът и от Отец просия съпрестолният и съо̀бразен Дух.

Антифон 4:

Колко хубаво и колко приятно е братя да живеят наедно! (Пс. 132:1) За това Господ е обещал вечен живот.

Този, Който украсява полските лилии, ни заповядва да не се грижим за облеклото си.

Слава, И сега: Чрез Светия Дух, единствената причина, всичко се държи в мир, защото Той е Бог, действително Единосъщен с Отец и Син.

Прокимен, глас 8(Пс. 145:10, 1-2)

Господ ще царува вечно; твоят Бог, Сионе, е в род и род. Стих: Хвалѝ, душо моя Господа, ще възхвалям Господ, дорде съм жив.

Канон възкресен.Глас 8:

Песен 1

Ирмос: Ти удави колесниците на фараона, когато в древността си направил чудотворен жезъла на Мойсей, и с кръстния знак си разделил морето и си спасил пешеходеца и беглец Израил, възпяващ песен на Бога.

Припев:Слава, Господи, на Твоето свето възкресение.

Как може всички да не се удивим от всесилната божественост на Христос? От страстите (на Спасителя) се излива безстрастие и нетление към всички вярващи, от Неговите свети ребра винаги тече безсмъртен извор и от празния Му гроб – вечен живот.

Ангелът се яви на жените днес като славен, носещ светлите образи на присъщата невеществена чистота, в тъмнината възвестяващ светлината на възкресението, викащ: Господ възкръсна!

Богородичен: Всички поколения провъзгласяват славни неща за тебе, която вмести Бог Слово в утробата си, оставайки вечно чиста, Богородице Марийо. Затова всички те почитаме като наша най-силна след Бога застъпница.

Канон на мъченика от протопсалт Аргир Малчев, гл. 8, чието краестрочие е: Димитрия Новаго мученика воспою. Аргир.

Песен 1

Припев: Свети мъчениче Димитре, моли Бога за нас!

Изпрати, Господи, Твоя богат на дарове Дух, за да мога да възпея Твоя угодник, славния мъченик Димитрий Нови.

Ти, Димитре, свята сливенска издънка, си бил любител на истината, от младини си възпитан в православната вяра и неуклонно си я следвал, и накрая тежко пострада.

Слава: Много оскърбления претърпя заради Христос, славни, но като си бил просветлен в истинската вяра, остана като твърд диамант, побеждавайки агарянската измама.

И сега: Ти, Дево, изливаш богатство от изцерения върху тези, които те възпяват с вяра и възхваляват неизказаната твоя Рожба.

Песен 3

Ирмос: Христе, Който премъдро утвърди в начало небесата и основа земята върху водите, утвърди и мене върху камъка на Твоите заповеди, защото никой не е свят освен Тебе, единствен Човеколюбче.

Припев:Слава, Господи, на Твоето свето възкресение.

Осъден беше Адам, когато вкуси греха, но Твоето спасително страдание по плът го оправда, Христе, защото Ти не беше длъжен да претърпиш смърт, Безгрешни.

Светлина на възкресението изгря за седящите в тъмнината и сянката на смъртта, но моят Бог Иисус, чрез Своята собствена божественост, върза силния (дявола), ограби покъщината му.

Богородичен: Ти превъзхождаш всички херувими и серафими, Богородице, защото единствено ти си приела в утробата си Невместимия (в нищо) Бог, Нескверна. И затова всички вярващи винаги те възхваляваме с песни, Чиста.

Песен 3

Припев: Свети мъчениче Димитре, моли Бога за нас!

Ти не се разколеба от измъчванията и ласките на безбожния бей, Димитре, пред него си изповядал Христовата вяра и си отхвърлил Мохамеда.

Ти получи радост и сила от кръста на твоя Господ и въодушевен от наставленията на архиерея, без да се боиш се яви пред съдилището на нечестивите, като изобличи тяхната глупост.

Слава: Славни мъчениче Димитре, ти разори безумното идолопоклонство, а и кой може да изкаже твоето търпение, мъжество при изповеданието, и дългият ти затвор в тъмницата.

И сега: Ти поправи греха на Адам, Дево, като роди Причинителя на добрите дела; Него моли да ме избави от злодействата на враговете.

Малка ектенияВъзглас: Защото Ти си наш Бог и на Тебе слава въздаваме…

Кондак на мъченика, глас 4. Подобен: Вознесыйся на крест:

На земята беше скромен хлебопродевец и гореше в мислите си по живия Бог, но се скара с нечестивите турци, изобличи агарянската им вяра, и беше заклан като агне, славни. А сега на небесата, Димитре, моли Христос Бога да ни насити с небесния Хляб, да изпрати неизказаната Си милост и да спаси душите ни!

Икос:

С проливането на твоята кръв, мъчениче Димитре, удави измамата на врага и посрами всички агарянски пълчища. Като достигна при безплътните ангелски хорове, прие нетленния неувяхващ венец, затова приеми от нас следните похвали:

Радвай се, войн на великия Цар и наш горещ застъпниче!

Радвай се, защото Бог се смилява на твоята молитва и нашите надежди се сбъдват!

Радвай се, защото ти издигна Кръста Господен и умъртви силата на врага!

Радвай се, велик разорител на бесовете и светло утешение на българите!

Радвай се, силен воевода на християнския (бук.: носещия кръста си) народ!

Радвай се, Димитре, свята клонка на Сливен!

Песен 4

Ирмос: Ти си моята крепост, Господи, Ти си моята сила, Ти си моята радост, Ти си моя Бог, Който не остави лоното на Отца, а посети нашата нищета, затова Ти викам заедно с пророк Авакум: слава на Твоята сила, Човеколюбче.

Припев:Слава, Господи, на Твоето свето възкресение.

Ти ме възлюби много, дори когато бях враг. Със странно изливане, милостиви Спасителю, слезе на земята, като не се срамуваше от дълбочината на падението ми, и оставайки във висините на Твоята пречиста слава, Ти прослави мен, който някога бях унижен.

Кой сега не се диви, Владико, като гледа чудното дело на божествената Ти власт, Човеколюбче, Който беше разпънат на кръста – как чрез страданието смъртта беше поразена, чрез кръста се премахна тлението и чрез смъртта адът се лиши от притежанието си.

Богородичен: Ти си похвалата на всички вярващи, Безмъжна, защитаваш християните и ги приютяваш, защото си пристанище и стена. Всенепорочна, ти принасяш молби пред своя Син и спасяваш от беди тези, които с  вяра и любов те познаваме като чистата Богородица.

Песен 4

Твоите красиви нозе, с които вървеше по пътя към мъчението, и твоята отсечена шия бяха като Давидова кула*, славни Димитре.

* Крепост, построена от Давид, на която висят хиляда щита, увековечена в Песен на песните 4:4, но не се споменава в други източници.

Устните ти бяха огнени и езикът ти превъзходен, когато викаше: изповядвам Христос, Който ме възлюби, и няма да се отрека от Него!

Слава: В тъмница на стража като богоречивия Авакум* си очаквал твоето заминаване при Бога, Когото от младини си възлюбил, славни Димитре.

* Ав. 2:1.

И сега: Ти, Дево, която си смърт за ада и съкровищница на чистотата, утеши бурята на моите грехове и ме избави от всяко отегчение.

Песен 5

Ирмос: Защо си ме отхвърлил от Твоето лице, незалязваща Светлина, и тази чужда тъмнина покри мене, окаяния? Но върни ме, и към светлината на Твоите заповеди направлявай моите пътища, моля Те.

Припев:Слава, Господи, на Твоето свето възкресение.

Ти претърпя поруганията когато беше облечен в багреница преди страданията Ти, Спасителю, покривайки безславната голота на първосъздадения (Адам), и гол беше прикован на кръста по плът, Христе, като съблече дрехата на смъртта.

От праха на смъртта, Ти обнови отново моето паднало естество когато възкръсна, Христе, и го направи безсмъртно и възстанови в него твоя царски образ, блестящ в нетленен живот.

Богородичен: Като имаш майчино дръзновение към твоя Син, Всечиста, молим те да не ни презираш, а да имаш родна загриженост за нас, защото ние, християните, те имаме като единствено пред Владиката милостиво очистване.

Песен 5

Ти посрами гордото агарянско безбожие, с твоята кръв удави измамите на мъчителите и победоносно се издигна на небето.

Ти беше преизпълнен с благодат младеж, прекрасен, незлобив и издържлив. Моли се за нас пред Господа, славни Димитре!

Слава: Като гореше по Бога в мислите си и откритото признание, ти сам отиде при мъчителите и прие заколение, като викаше към Господа: Ти си нашият Бог, освен Тебе другиго не знаем.

И сега: Дево, удостой с неизказаната небесна слава моята душа, смазана от много съблазни, и дай (на мене), твоя певец, да те славя навеки заедно с множествата на безплътните Божии сили.

Песен 6

Ирмос: Очисти ме, Спасителю, защото много са моите беззакония; и ме издигни от дълбините на злините, моля. Защото извиках към Тебе, Боже на спасението ми, и ме чуй.

Припев:Слава, Господи, на Твоето свето възкресение.

Чрез дървото мощно ме повали първопричинителят на злото, а Ти, Христе, като се качи на кръста, по-мощно го порази и посрами, и възкреси падналия.

Ти се смили над Сион, когато възкръсна от гроба, правейки го нов вместо стар с Твоята божествена кръв, като най-състрадателен; и сега царуваш в него во веки, Христе.

Богородичен: Да се избавим от тежки грехове чрез твоите молитви, Чиста Богородителко, и да постигнем, Пречиста, божественото просветление на неизразимо въплътения от тебе Божи Син.

Песен 6

Чудодеен, като новопоявила се звезда, ти изгря над българската църковна крепост като озаряваш всички. Моли се за твоите питомци да се избавим от изкушения.

Благодетелю Христе Боже наш, по молитвите на светия мъченик Димитър дай ни единомислие и изцели нашите недъзи, Господи, като ни изпратиш Твоите милости.

Слава: Наставляван в Господнята любов, мъчениче Димитрие, ти приклони врата си под меча и бе причислен към множеството на мъчениците, облечен в дрехата на нетлението.

И сега: Изцери, Пречиста, моите многоболящи рани в душата ми, прогони враговете, които винаги се борят с мене.

Малка ектенияВъзглас: Защото Ти си Царя на мира и Спасителя на нашите души и на Тебе слава въздаваме…

Кондакглас 8. Подобен: Яко начатки:

Като възкръсна от гроба, Ти възкреси умрелите и съвъзкреси Адам; Ева ликува за Твоето възкресение и до край света празнуват Твоето възкресение от мъртвите, Многомилостиви.

Икос: Като плени царството на ада и възкреси мъртвите, Дълготърпеливи, Ти срещна жените-мироносици и им донесе радост, вместо скръбта, а на Твоите апостоли възвести за знаменията на победата, мой животворящи Спасителю, и просвети творението, Човеколюбче; затова светът също се радва на Твоето възкресение от мъртвите, Многомилостиви.

Синаксар: В този месец, в 29-я ден празнуваме пренасяне мощите на св. Игнатий Богоносец (637 г) и нашия великомъченик Димитър Сливенски, измъчван и убит от турците през 1841 г, едва 23 годишен. По техните молитви, Христе Боже наш, помилвай и ни спаси. Амин.

Песен 7

Ирмос: Някога във Вавилон огънят отстъпи в страх пред Божието снизхождане, затова отроците в пещта с радостни стъпки ликуваха сякаш на поляна, пееха: благословен си, Боже на нашите отци!

Припев:Слава, Господи, на Твоето свето възкресение.

Славното низхождение, божественото богатство на Твоята бедност, Христе, удиви ангелите, когато гледаха как Те приковават на кръста за спасението на тези, които с вяра пеят: благословен си, Боже на нашите отци!

С Твоето божествено слизане в преизподнята, изпълни я със светлина, а тъмнината, която преди ни преследваше беше прогонена, и плениците от всички времена бяха възкресени като пееха: благословен си, Боже на нашите отци!

Света Троице, Боже наш, помилвай и ни спаси!

Троичен: Проповядваме Те като Господ на всичко, когато изповядваме православното богословие; и те наричаме Отец на Единия и единствен Единороден Син; и познаваме съестествения, съвечен, единствения и Правия Дух, изхождащ от Тебе.

Песен 7

След като се приобщи с божествените Тайни на Христос, нашия Бог, чакаше часа на твоето посичане с меч, като викаше: благословен си, Боже на нашите отци.

Въпреки, че претърпя три удара с меча при твоето посичане, ти, славни, излетя към Светата Троица като възгласяше: благословен си, Боже на нашите отци.

Слава: Твоите слова (думи) бяха „жива вода, изтичаща от Ливан и градински извор“*, когато застана пред съдилището на нечестивите, като казваше: благословен си, прославен от отците и наш Боже.

* Песен на песните 4:15.

И сега: Ти, Дево, която си огнена колесница на Словото, изпълнѝ с радост сърцето ми и прогони мъглата на моите грехове, и по твоите молитви ми дай здраве.

Песен 8

Ирмос: Халдейският мъчител седемкратно неистово разпалваше пещта за богопочитателите, но виждайки ги спасени от висшата Сила, той викаше към Твореца и Избавителя: Отроци, благославяйте, свещеници възпявайте, хора, превъзнасяйте Го във всички векове!

Припев:Слава, Господи, на Твоето свето възкресение.

Свръхбожествената сила на Иисусовото божество по подобаващ за Бога начин просия сред нас, защото Той, като прие по плът кръстна смърт за всички, порази силата на ада; Него неспирно благославяйте, младежи, възпявайте Го, свещеници, превъзнасейте Го, хора, във вечни векове.

Този, който беше разпнат, стана; този, който се хвалеше, падна; падналият и съкрушеният се изправи. Тлението е отхвърлено и нетлението разцъфтя; нетрайното е погълнато от живота. Деца, благославяйте Го, свещеници, възпявайте, хора, превъзнасяйте Го във всички векове.

Света Троице, Боже наш, помилвай и ни спаси!

Троичен: Трисияйното Божество, Което излъчва единна светлина от едната Си триипостасна природа – безначалния Родител, съестественото Слово на Отец и съцарстващия единосъщен Дух благославяйте, младежи, възпявайте Го, свещеници, превъзнасейте Го, хора, във вечни векове.

Песен 8

Обкръжен от светлина при страданията, застана пред Господа носещ венци, славни Димитре, като възпяваше: всички дела, пейте и благословете Господа (Дан. 3:57).

Обезумелият, суров мъчител заповяда да поставят многострадалното ти тяло под четири воденични камъка, а ти като претърпя всичко, извика: всички дела, пейте и благословете Господа.

Слава: Ти си огнен защитник на твоя град, в чийто недра той има ковчега с твоята кръв, където всички, които прибягват с вяра, се избавят от болести като казват: всички дела, пейте и благословете Господа.

И сега: Агнице, която роди непорочното Агне и наш Спасител, Него моли да се избавя от беди, защото при тебе, Дево, сега прибягвам. 

Песен 9

Ирмос: Изуми се небето и ужасиха се краищата на земята от това, че Бог се яви в плът на човеците и Твоята утроба стана по-широка от небесата; затова, Богородице, ангелските войнства и човешките множества те величаят.

Припев:Слава, Господи, на Твоето свето възкресение.

Ти, Слово Божие, си прост в божествената и безначална природа, а сега съставен в плът, която си приел и си направил Своя, и въпреки че пострада като човек, остана без страдания като Бог. Затова ние Те величаем в две естества, без да ги разделяме или смесваме.

Всевишни, когато стана човек по природа, Ти според божествената Си същност нарече Бога Отец, а когато възкръснал от гроба слезе при рабите Си, по благодат постави за Отец на човеците Този, Който по природа е Бог и Владика; заедно с Него всички Те величаем.

Богородичен:Дево, ти стана Божия майка, като свръхестествено роди по плът благото Слово, Което Отец като благ изведе от сърцето Си преди всички векове; макар и облечено в тяло,ние сега Го осъзнаваме и отвъд всички тела.

Песен 9

Гладувал си за Бога, славни, затова много бързо вървеше по пътя към мъчението и се удостои с нетленен венец от Вседържителя.

Всички, които празнуваме твоя светъл празник, се изпълваме с радост, приемаме божествената сладост и изцерение от страстите, славни Димитре.

Богатство пълно с благодат излива твоята кръв, изтекла заради Христос Бога, и извършва целебни изтичания.

Слава: Ти си както извор на лечение, така и защитник на българския народ и на православните твърда основа на вярата; затова се моли за нас пред Господа, многострадални Димитре.

И сега: Като разбра отдалеч с духа си Исайя твоето, Девойко, зачатие, изясни това, като казваше: ето, Девицата ще зачене (Ис. 7:14) в утробата си Бога и ще остане дева.

Катавасии на Сретение Господне, глас 3

Превод: проф. Иван Желев Димитров

1. Слънцето някога огря (букв. заора из) сушата, която поддържа бездната, защото водата като стена застина от двете страни, докато хората вървяха пеша и богоугодно пееха: Да възпеем Господа, защото Той славно се прослави!

3. Утвърди, Господи, твърдинята на онези, които на Тебе се покоряват – Църквата, която Ти си придоби с Твоята честна кръв.

4. Твоята добродетел, Христе, надвиши небесата, защото, произлязъл от ковчега на Твоята светиня, Ти си бил видян като младенец в храма на славата Си, носен в обятията на Твоята нетленна майка, и всичко се изпълни с възхвала към Тебе.

5. Когато Исаия видя предобразно Бога, извисен на престола и тържествено носен от ангели на славата, извика: о, аз, окаяният, видях пророчески Бога, приел тяло, да господства над незалязващата светлина и мира!

6. Старецът, като видя с очите си спасението, дошло от Бога за хората, извика към Тебе: Христе, Ти си мой Бог!

7. Тебе, Бога-Слово, Който сред огъня освежи момците, изповядващи Бога, и се засели в нетленната Дева, ние възхваляваме и благочестиво пеем: благословен е Бог на нашите отци.

Възхваляваме, благославяме, покланяме се на Господ, като Го възпяваме и прославяме през всички векове.

8. Момците, защитници на вярата в Бога, обгърнати от неудържимия огън, но незасегнати от пламъците, пееха божествена възхвала: благославяйте Господа, всички Негови дела, и Го превъзнасяйте във всички векове.

Евангелски чин

Дяконът: На Господ да се помолим.

Народът: Господи, помилуй!

Свещеникът: Защото си свят, Боже наш, и сред светии пребъдваш, и на Тебе, Отец и Син, и Свети Дух, подобава всяка слава, чест и поклонение сега и винаги, и во веки веков.

Народът: Амин! Всякое дихание да хвалит Господа (2). Да хвалит дихание всякое Господа.

Дяконът: За да се удостоим да изслушаме светото Евангелие, Господ Бог да помолим!

Народът: Господи, помилуй! (3)

Дяконът: Премъдрост! Да застанем прави, за да изслушаме светото Евангелие!

Свещеникът: Мир на всички!

Народът: И на твоя дух!

Свещеникът: Ще се чете из светото евангелие според евангелист (името).

Дяконът: Да внимаваме!

Народът: Слава на Тебе, Господи, слава на Тебе!

Възкресно Евангелие,

Народът: Слава на Тебе, Господи, слава на Тебе!

Възкресна песен

Четец: Като видяхме Христовото Възкресение, нека се поклоним на светия Господ Иисус, Който едничък е безгрешен. На Твоя Кръст се покланяме, Христе, и Твоето Свято Възкресение възпяваме и славим – Ти си нашият Бог, освен Тебе другиго не знаем и с Твоето име се именуваме. Дойдете, всички верни, да се поклоним на святото Христово Възкресение, защото, ето – чрез Кръста дойде радост за целия свят. Всякога благославяйки Господа, нека възпяваме Неговото Възкресение, защото Той, като претърпя разпятие, със смърт смъртта разруши.

50 Псалом (пее се)

Слава: По молитвите на мъченика, Милостиви, очисти множеството наши съгрешения.

И сега: По молитвите на Богородица, Милостиви, очисти множеството наши съгрешения.

Стих: Помилуй ме, Боже, по великата Си милост и по множеството Си щедрости, очисти беззаконието ми.

Стихира, глас 6:

Възкръсна Иисус от гроба както предрече, даде ни живот вечен и велика милост.

Литийна молитва(дяконът)

Свещеникът: По милостта и щедростите на Твоя Единороден Син, с Когото си благословен, заедно с Пресветия, Благия и Животворящ Твой Дух сега и винаги и во веки веков.

Честнейшую

Дяконът: Богородицата и майка на Светлината с песни да възвеличим!

Народът: (речитатив) Душата ми величае Господа, и духът ми се зарадва в Бога, Спасителя мой.

Честнейшую херувим, и слàвнейшую без сравнения серафим, без истления Бога Слова рождшую, сýщую Богородицу тя величаем.

Задето Той милостно погледна унизеността на рабинята Си; защото, ето, отсега ще ме облажават всички родове.

По-почитана от херувимите и несравнено по-славна от серафимите, нетленно родила Бог-Слово, Тебе, истинска Богородице, величаем.

Задето Силният ми стори велико нещо, и свето е името Му; и Неговата милост е из рода в род за ония, които Му се боят.

Той показа сила с мишцата Си; разпръсна ония, които се гордеят с мислите на сърцето си.

Свали силни от престоли и въздигна смирени; гладни изпълни с блага, а богати отпрати без нищо.

Взе под закрила Израиля, Своя отрок, като си спомни милостта, – както говори на нашите отци, – към Авраама и семето му довека.

Песен 9, гл. 3

Нека, вярващи, да прозрем предобраз в закона, сянката и писанието: всяко мъжко, което разтваря утроба, е посветено на Бога; и затова да величаем първородното Слово, Сина на безначалния Отец, родено като първо дете от майка без мъж!

Малка ектения

Свещеникът: Защото Те хвалят всички небесни сили и на Тебе въздаваме слава, на Отца и Сина и Светия Дух, сега и винаги, и во веки веков.

Свят е Господ, нашият Бог. (2)

Превъзнасяйте Господа, Бога нашего, и се покланяйте на подножието Му: защото то е свято! (Пс. 98:5)

Ексапостиларий 11:

Гл. 2: След божественото възкресение три пъти Господ попита Петър: „Обичаш ли Ме?“. Тогава го определи за началник на пастирите на Своите овци, а Петър, като видя ученика, когото Иисус обичаше, да ги следва, попита Владиката: „Господи, а тоя – какво?“. „Ако искам – казва му – да пребъде той, докле дойда, тебе що ти е, друже Петре?“

Славана мъченика, гл. 3, по Чертог Твой вижду:

Град Сливен с богослужения тържествува, защото твоята кръв е пролята в недрата на неговата земя, и вика към тебе, всепочитани: никога не забравяй нас, които те славим.

И сега, Богородичен:

Пречиста Богородице, приеми моята недостойна молитва и ме запази от внезапна смърт, и ми дарувай покаяние преди края ми.

Хвалитни стихиривъзкресниглас 8:

Всякое дихание (Пс. 150)

Всичко, що диша, да хвали Господ. Хвалете Господ от небесата; Хвалете Го във висините. На Тебе, Боже, подобава песен.

Хвалете Го, всички Негови ангели; хвалете Го, всичките Му сили. На Тебе, Боже, подобава песен.

Стих 8Ще извърши над тях писания съд, тази чест е за всичките му светии.(Пс. 149:9)

Господи, макар че Ти се яви в съда да бъдеш съден от Пилат, не напусна престола, където седиш с Отец, а като възкръсна от мъртвите, освободи света от робството на врага, защото си щедър и човеколюбив.

Стих 7Хвалете Бога в Неговата светиня, хвалете Го в крепостта на силата Му.(Пс. 150:1)

Господи, въпреки че като мъртъв Те положиха юдеите, но като спящ Цар войниците Те пазеха и като съкровище на живота те запечатваха с печат, но Ти възкръсна и дари безсмъртие на нашите души.

Стих 6Хвалете Го поради Неговото могъщество, хвалете Го поради голямото Му величие.(Пс. 150:2)

Господи, Ти ни даде своя Кръст като оръжие против дявола, защото той се страхува и трепери, като не смее да гледа силата му; защото той възкресява мъртвите и унищожава смъртта; затова почитаме Твоето погребение и възкресение.

Стих 5: Хвалете Го с тръбен звук, хвалете Го с псалтир и гусли. (Пс. 150:3)

Твоят ангел, Господи, като обяви възкресението, изпла̀ши пазачите и възкликна към жените с думите: защо търсите Живия сред мъртвите? Той възкръсна, защото е Бог, и дари живот на вселената.

Други стихири на мъченика, глас 1. По Небесних чинов:

Стих 4: Хвалете Го с тимпан и хора̀, хвалете Го със струни и орга̀ни (флейти). (Пс.150:4)

Мъчениче Димитре, град Сливен славно се украси с твоите подвизи, като празнува страданията, борбите и заколването ти заради Христа, които ти твърдо претърпя.

Стих 3: Хвалете Го със звучни кимвали, хвалете Го с кимвали гръмогласни.  Всичко, що диша, да хвали Господа! Алилуия.(Пс. 150:5-6) 

Пътя, по който вървеше, водещ към твоята жертва, се освети от твоите нозе, а пръстта с твоята кръв, запазена в ковчега, освещава Божията църква и прогонва нечистите духове.

Стих 2: Стани, Господи Боже мой, дигни ръката Си, не забравяй Твоите до край потиснати. (Пс.9:33)

Днес българската Църква ликува, обогатена от такъв поборник на вярата и горещ молитвеник, който неуклонно ни води по пътя на мира и спасението.

Глас 5:

Стих 1: Ще Те славя, Господи, от все сърце, ще възвестявам всички Твои чудеса. (Пс.9:1)

Радвай се, сливенски мъчениче Димитре, едноименен на Солунския чудотворец, който избави своя град от езичниците, а ти, свети, запази твоя град от междуособни борби. Някога той изведе от плен хората на своя празник, а ти, блажени, винаги освобождаваш страдащите от болести. Затова и ние ти пеем, свети Димитре, моли за нас, заедно с всички светии, единствения Бог да спаси душите ни.

Слава, утринна Евангелска стихира, глас 8.

Когато се показа на учениците Си след Възкресението, Спасителю, Ти даде на Симон пасенето на овцете в замяна на неговата любов, и го помоли да се грижи за паството. Затова Ти каза: „Ако ме обичаш, Петре, паси агнетата Ми, паси овцете Ми“. Тогава той веднага показа своята привързаност и попита за другия ученик. По молитвите им, Христе, опази стадото Си от вълци, които биха го погубили.

И сега, по гласа на СлаватаПреблагословена си, Богородице Дево, защото чрез Въплътения от тебе адът беше пленен, Адам беше извикан отново, клетвата – премахната, Ева – освободена, смъртта – умъртвена, а ние оживяхме; затова възкликваме и пеем: благословен си Христе, Боже наш, Който така си благоволил, слава на Тебе!

Велико славословие.

Възкресен тропар

Днес стана спасението на света, нека възпеем Възкръсналия от мъртвите, Твореца на нашия живот: защото, като унищожи смъртта чрез смърт, даде ни победа и голяма милост.

————————————————————

На Литургията

Възкресен тропар, глас 8:

От висините слезе, Добросърдечни, прие тридневно погребение, за да ни освободиш от страдания. Живот и възкресение наше, Господи, слава на Тебе!

Тропар на мъченикагл. 3. Подобен: Бжественныя веры:

Славни мъчениче Димитре, свята Сливенска клонка, която разцъфна и даде плод от добродетели като съхрани нашата православна вяра, а като завърши живота си мъченически, посрами безчестната Агар. Славни мъчениче, моли Христос Бога да ни дарува голяма милост.

Тропар на храмовия светия.

Кондак на Сретение, глас 1: 

Осветил девическата утроба с раждането Си и благословил ръцете на Симеон, както подобаваше, Ти побърза сега и ни спаси, Христе Боже; но умири раздорите в живота и укрепи народа, който възлюби, единствен Човеколюбче.

Апостол: 1 Тим. 4:9-15 (с. 291)

Евангелие: Лука 19:1-10

———–

Източник: Богослужебни текстове

Posted in Богослужебни текстове

Вижте още: