Меню Затваряне

Св. Йоан Милостиви за Божието човеколюбие и дълготърпение

Пролог за 2-ри август: Божието човеколюбие и дълготърпение са безпределни (Слово на св. Йоан Милостиви за любовта и дълготърпението Божии)

Изумителна е висотата на небето, поразителна е морската дълбочина, необятно е пространството на вселената; но безкрайно по-изумителни, по-поразителни и по-необятни са Божиите човеколюбие и дълготърпение. Свети Йоан Милостиви казва за това: „Ако ние бихме по-често и разумно размисляли за Божието дълготърпение към нас, то не бихме посмели и очите си да въздигнем към небето, но по смирен начин винаги бихме постъпвали.

Помнете, че Господ ни е привел от небитие в битие и ни е потърсил дори и след като съгрешихме, и със смъртта Си ни е изкупил от вечната смърт. Цялата земя и самото небе Той е устроил за служба на човека. И тези, които съгрешават сега, не изтребва, но ги дълготърпи и Неговото милосърдие е удивително. Той не наказва и тези, които многократно са го хулили и ги утешава със Своето човеколюбие. Изпраща ни дъжд отгоре. Не наказва преди време и злодеите, които вършат по зли дела, скрива ги до време и се застъпва за тях, като не ги предава в ръцете на правосъдието. И разбойниците, плаващи по морето, не потапя и проявява дълготърпение към тях, които лъжовно в Неговите Тяло и Кръв се кълнат, и не ги предава в този живот на никакво зло.

Други грабят по пътищата, но и тези Той не предава на разкъсване от зверовете. И тези, които отиват да крадат чужди домове, до време не ги предава на пазещите ги хора и кучета. Други сквернят себе си с блуд и се пресищат с удоволствия; но Господ проявява дълготърпение и към тях, очаквайки тяхното обръщане към Себе Си. Наистина Той не иска смъртта на грешника, но и всяка сладост му подава. Пчелата, летейки над поляни и полета, събира мед, за да услади чрез него вкуса на човека. Всички растения Господ със слънцето съгрява, за да услади чрез тях нашите уста и да развесели нашите сърца. Затова нека да се засрамим от благия Владика-Бог, Който толкова блага ни подава, и нека се покаем за своите съгрешения и да се обърнем с добри дела към Него, нашия Христос Бог.

И така, наистина, Божието човеколюбие и дълготърпение към нас, грешниците са безпределни, и затова също е истина и това, че Господ е и наш Отец, и че Той е Отец на всички, не само на добрите, но и на лошите хора, не само на верните, но и на неверните; защото заповядва на Своето слънце да свети за добрите и за злите, за праведните и неправедните. Но да погледнем още: не на всяка ли крачка в нашия живот водата би могла да ни потопи, огънят да ни изгори, земята да ни погълне, лютият звяр да ни разкъса, но кой досега ни е пазел и ни пази от всичко това? Разбира се, че единствено и само Божието дълготърпение и човеколюбие.

Слава на Твоето дълготърпение, Господи, слава на Твоето човеколюбие, слава на Твоето милосърдие, слава на Твоя промисъл, Човеколюбче! Амин.

———

Превод: Виктор Дора

Източник: „Пролог с поучения за всеки ден от годината“, Свето-Успенска Почаевска лавра, 2007 г. Съставил прот. Виктор Гурев, 1888 г.

Posted in Църковни слова

Вижте още: