Меню Затваряне

Св. мъченик Георги Софийски Нови (Кратовски)

11 февруари – св. мъченик Георги Софийски Нови (Кратовски)(1497 – 1515)

В СЪБОТА НА ВЕЧЕРНАТА

Господи, воззвах (Пс. 140)глас 3:

Господи, извиках към Тебе, чуй ме. Послушай ме, Господи. Господи, извиках към Тебе, побързай към мене; чуй моя глас, когато Те призовавам, чуй ме, Господи! 

Да се възнесе молитвата ми пред Тебе като тамян, издигането на ръцете ми да бъде като вечерна жертва, чуй ме Господи!

 Възкресни стихири, глас 3.

Стих 1: Изведи от тъмница душата ми, за да славя Твоето име! (Пс.141:7a)

Чрез Твоя кръст, Христе Спасителю, се унищожи властта на смъртта и се премахна измамата на дявола, а човешкият род, спасен чрез вярата, всекидневно Ти поднася песен.

Стих 2: Около мене ще се съберат праведните, кога ми сториш благодеяние. (Пс.141:7Б)

Господи, чрез Твоето възкресение всичко се просвети и раят отново е отворен, а цялото творение Те възхвалява и всекидневно Ти поднася песен.

Стих 3: От дън душа викам към Тебе, Господи. Господи, чуй гласа ми. (Пс.129:1-2А)

Славя силата на Отца и на Сина и възпявам властта на Святия Дух – неразделно, нетварно Божество, единосъщна Троица, Която царува во веки веков.

Други стихири, от св. патр. Анатолий, глас същия:

Стих 4: Да бъдат ушите Ти внимателни към гласа на молбите ми. (Пс.129:2Б)

Покланяме се, Христе, на Твоя почитан кръст и възпяваме и славим Твоето възкресение, защото с Твоите рани всички се изцелихме.

Стих 5: Господи, ако Ти забелязваш беззаконията – кой ще устои, Господи? Но в Тебе е прошката. (Пс.129:3-4Б)

Възхваляваме Спасителя, въплътил се от Дева, защото Той заради нас се разпна и на третия ден възкръсна, като ни дари голяма милост.

Стих 6: Надявам се на Господа, надява се душата ми; на Неговото слово се уповавам. (Пс.129:5)

Христос слезе в ада и благовести, като каза: дерзайте сега, Аз победих! Аз съм възкресението и ще ви изведа, защото разбих портите на смъртта.

На св. мчк Георги Софийски, глас 1

Стих 7Душата ми ожида Господа повече, отколкото стража – утрото, много повече, отколкото стража – утрото. Нека се уповава Израил на Господа! (Пс.129:6-7А)

Ти пожела небесните красоти и сметна за тленна временната слава, и като безплътен доблестно изтърпя многоразличните мъки от агаряните, блажени мъчениче Георгие, а сега, увенчан от Христос, моли да се спасят нашите души.

Стих 8Защото у Господа е милостта, и пълно е у Него избавлението, и Той ще избави Израиля от всичките му беззакония. (Пс.129:7Б-8)

На камъка на вярата утвърди твоята решимост, затова нападките на безбожните агаряни никак не можеха да те разклатят; защото ти направи техните нападения безуспешни, подпомогнат от силата Христова, богомъдри мъчениче Георгие, моли да се спасят нашите души.

Други, гл. 4, Подобен: Яко до̀бля.

Стих: Хвалете Господа, всички народи, прославяйте Го, всички племена. (Пс. 116:1)

Ти победи противника, мъчениче Георгие, като непобедим войн; с оръжието на вярата си победил тъмнината на мислените врагове, и като завърши подвига си, прие законен венец от Бога, Когото моли от тление и беди да избави тези, които с вяра извършват твоята всесвята памет.

Стих: Защото Неговата милост към нас е велика, и истината Господня (пребъдва) вечно. (Пс. 116:2)

Затворен в тъмница, мъчениче Георги, укрепен от божествените учения, никак не се подчини на неверниците, затова чрез изпитанието на огъня радостно си преминал към Христос, Когото моли от тление и беди да избави тези, които с вяра извършват твоята всесвята памет.

Славана мъченика, глас 6.

Въоръжил съвестта си благочестиво със страдалческа смелост, непобедими мъчениче Георгие, ясно си проповядвал Христовото учение пред нечестивите. С божествената сила подпомогнат, показа заплахите на мъчителите безсилни и не си се грижил за временния огън, но положи надеждата си в Божиите дарове и не сгреши. Сега като се удостои с блажените в небесните жилища, и предстоиш пред Владиката на всички, моли Го да се избавим от всяко нападение на врага, а в бъдещия живот да се удостоим да получаим стоене отдясно на Бога.

И сега, първи Богородичен (догматик) на гласа, гл. 3

Как да не се дивим на твоята богочовешка Рожба, Всепочитана? Защото без да си имала мъж, Всенепорочна, ти роди в плът без баща Син, Който преди времето е роден от Отец без майка, и не претърпя никакво изменение, смесване или разделение, а запази белезите на всяка природа. Ето защо, майко-Дево Владичице, моли Го да се спасят душите на православно изповядващите те като Богородица.

Вход с кадилница. Свете тихий: 

Най-древната християнска молитва

Тиха светлина от светата слава на безсмъртния, светия и блажения небесен Отец, Иисусе Христе! Като стигнахме до заник слънце и видяхме вечерната светлина, възпяваме Бога – Отец, Син и Свети Дух; Сине Божий, Който даваш живот, достоен си през всички времена да бъдеш възпяван с приятни гласове, затова и светът Те слави.

Прокимен, гл. 6

Господ царува; Той е облечен с величие. Пс.92:1

Стих: Облечен е Господ с могъщество (и) препасан.

Господ царува; Той е облечен с величие.

Стих: Затова вселената е утвърдена и няма да се поклати.

Господ царува; Той е облечен с величие.

Паримии

Премъдрост Соломонова (5:15-6:3)

Праведниците живеят довека; наградата им е у Господа и грижата за тях у Вишния. Затова те ще получат царство на славата и венец на красотата от ръката на Господа, защото Той ще ги закрили с десницата и ще ги защити с мишцата. Той ще вземе за всеоръжие – Своята ревност, и ще въоръжи тварите за отмъщение на враговете; ще облече за броня правдата, и ще Си наложи за шлем – нелицеприятния съд; ще вземе за непобедим щит – светостта; строгия Си гняв ще изостри като меч, и светът ще се опълчи с Него против безумците. Ще захвъркат праволучни светкавични стрели, и от облаците, като от силно опнат лък, ще полетят в целта, и като от каменометно оръдие с ярост ще се изсипе град; ще възнегодува против тях морската вода, и реките свирепо ще ги издавят; ще въстане против тях духът на силата и ще ги разнесе като вихър. Тъй беззаконието ще опустоши цялата земя, и злодеянието ще катурне престолите на силните. Затова, слушайте, царе, и разберете, научете се, съдии от земните краища! Внимавайте, вие, които владеете множествата и които се гордеете пред народите! От Господа ви е дадена властта, и силата – от Вишния.

Премъдрост Соломонова (3:1-9)

Душите на праведните са в Божия ръка, и мъка няма да ги докосне. В очите на неразумните те минаваха за умрели, и краят им се считаше за погибел, и заминаването им от нас – унищожение; но те си пребъдват в мир. Защото, макар в очите на хората и да се наказват, тяхната надежда е пълна с безсмъртие. И бидейки малко наказани, те ще бъдат много облагодетелствувани, защото Господ ги е изпитал и ги е намерил достойни за Него. Той ги е изпитал като злато в горнило и ги е приел като най-съвършена жертва. Когато им се въздава, те ще блеснат като искри, които лазят по стърнище. Ще съдят племена и ще владеят над народи, а над тях ще царува Господ вовеки. Които се Нему надяват, ще познаят истината, и верните в любовта ще пребъдат у Него; защото благодат и милост има за светиите Му и промисъл за избраниците Му.

Премъдрост Соломонова (4:7-15)

Праведникът и да умре рано, ще бъде в покой, защото не в дълговечността е честната старост, и не с броя на годините тя се измерва. Мъдростта е седина за людете, и безпорочният живот – възраст на старостта. Като благоугодил Богу, праведникът е обикнат и, като живял посред грешници, е прибран; грабнат е, да не би злоба да измени разума му, или коварство да прелъсти душата му. Защото упражнението в нечестие помрачава доброто, и вълнението на страстта развратява незлобивия ум. Достигнал съвършенство в кратко време, той е навършил дълги години; защото душата му е била угодна Господу, затова и побързал да излезе изсред нечестието. А хората видяха това, и не разбраха, дори и не помислиха, че благодат и милост има за светиите Му и промисъл – за избраниците Му.

Сугуба ектения

Вечерно славословие

Сподоби ни, Господи, през тази нощ да се запазим от грях. Благословен си, Господи, Боже на отците ни, и хвално и прославено да е името Ти во веки, амин. Да бъде, Господи, милостта Ти над нас, според както Ти се уповаваме. Благословен си, Господи, научи ме на Твоите наредби. Благословен си, Владико, вразуми ме чрез Твоите наредби. Благословен си, Светий, просвети ме с Твоите наредби. Господи, Твоята милост е вечна, делата на ръцете Си не изоставяй. На Тебе  подобава хвала, на Тебе подобава пение, на Тебе слава подобава, на Отца, и Сина, и Светия Дух, сега и всякога, и во веки веков! Амин!

Просителна ектения

На стиховните стихири, възкресни, глас 3:

Твоите страдания, Христе, помрачиха слънцето, а светлината на Твоето възкресение просвети всичко живо. Приеми нашата вечерна песен, Човеколюбче!

Стих: Господ царува; Той е облечен с величие.(Пс.92:1a)

Твоето живоносно ставане (от мъртвите), Господи, просвети цяла вселена, и призова Твоето творение, което лежеше в поквара. Затова ние, освободени от проклятието на Адам, викаме: Всемогъщи Господи, слава на Тебе.

Стих: Затова вселената е утвърдена и няма да се поклати.(Пс.92:1b)

Бог по природа е неизменен, страдайки по плът се изменил. Творението, неспособно да Го гледа увиснал, със страх се поклони и стенейки възпя Твоето дълготърпение. Ти слезе в ада, възкръсна на третия ден, дарявайки живот на света и велика милост.

Стих: На Твоя дом, Господи, подобава светост през дълги дни.(Пс.92:5b)

За да избавиш нашия род от смъртта, Христе, си претърпял смърт, а като възкръсна на третия ден, съвъзкреси със Себе Си онези, които Те признават за Бог, и просвети света. Господи, слава на Тебе! 

Славана св. Георги Софийски, глас 6.

Весели се български граде (София), едноименен на премъдростта, защото в тебе, чрез страдание изгря победителят мъченик, прекрасният Георги, който мъжки потъпка цялото коварство на мъчителя, придоби достойно венецът на победата, и на всички хора проповядва да се покланят на почитания Бог – един в Троица, Когото и ние с дръзновение молим да умири света и да спаси нашите души.

И сега, Богородичен: Творецът и мой Избавител, Христос Господ, Всечиста, се роди от твоята утроба, облечен в плът като мене; Той освободи Адам от проклятието, затова, най-чиста Дево, като Божия майка и наистина Девица ние непрестанно те възхваляваме с поздрава на ангела: радвай се, Владичице, застъпница, защитница и спасение на нашите души!

Песен на Симеон Богоприемец:

„Сега отпускаш Твоя раб, Владико, според думата Си, смиром; защото очите ми видяха Твоето спасение, що си приготвил пред лицето на всички народи – светлина за просвета на езичниците и слава на Твоя народ Израиля“. (Лука 2:29-32)

Трисвятое

Възкресен тропар,глас 3:

Да се веселят небесните, да се радват земните, защото с мишцата Си Господ одържа победа: със смъртта Си стъпка смъртта, стана първороден от мъртвите, избави ни от утробата на ада и даде на света велика милост.

Слава, на св. Георги,гл. 4:

С многоизкусно търпение, блажени мъчениче Георгие, си претърпял огнена смърт и след твоята кончина си приел нетленен венец от Христос заедно с мъченическите ликове, и сега, достойно въдворил се в земята на кротките, моли Христа Бога за нас, които с вяра се покланяме на твоите почитани мощи.

И сега, Богородичен: Еже от века утаеное 

От вечност скритата, непозната и на ангелите тайна чрез тебе, Богоро­дице, се откри на живеещите на земята: Бог се въплъти в неслитно единство и заради нас доброволно прие кръст, чрез който възкреси първосъздадения и спаси от смърт душите ни.

—————————

ГЛАС 3. В НЕДЕЛЯ НА УТРИННАТА

Шестопсалмие, Велика ектения,

Бог Господ, гл. 3

Пс. 117

 Стих 1.Славете Господа, защото Той е благ, защото милостта Му е вечна.

 Господ е Бог и ни се яви, благословен е Идещият в името Господне.

 Стих 2. Oбсадиха ме, обиколиха ме, но с името Господне аз ги повалих.

 Стих 3. Няма да умра, но ще живея и ще разгласям делата Господни.

 Стих 4. Камъкът, Който отхвърлиха зидарите, Той стана глава на ъгъла: това е от Господа, и е дивно в очите ни.

Възкресен тропар,глас 3:

Да се веселят небесните, да се радват земните, защото с мишцата Си Господ одържа победа: със смъртта Си стъпка смъртта, стана първороден от мъртвите, избави ни от утробата на ада и даде на света велика милост. [2 пъти]

Слава, на св. Георги,гл. 4:

С многоизкусно търпение, блажени мъчениче Георгие, си претърпял огнена смърт и след твоята кончина си приел нетленен венец от Христос заедно с мъченическите ликове, и сега, достойно въдворил се в земята на кротките, моли Христа Бога за нас, които с вяра се покланяме на твоите почитани мощи.

И сега, Богородичен: Еже от века утаеное 

От вечност скритата, непозната и на ангелите тайна чрез тебе, Богоро­дице, се откри на живеещите на земята: Бог се въплъти в неслитно единство и заради нас доброволно прие кръст, чрез който възкреси първосъздадения и спаси от смърт душите ни.

Малка ектения:Възглас: Защото Твоя е властта, и Твое е Царството, силата и славата на Отца и Сина и Светият Дух, сега и винаги и во веки веков. Амин.

Първи възкресни седални,глас 3:

Христос възкръсна от мъртвите, първи сред починалите, първороден от цялото творение и Творец на всичко създадено; в Себе Си Той възстанови покварената природа на нашия род. Повече няма да царуваш, смърте, защото Владиката на всичко унищожи твоята сила.

Стих: Стани, Господи Боже мой, дигни ръката Си, не забравяй Твоите до край потиснати. (Пс.9:33)

Господи, след като с плътта Си изпита смъртта, чрез Твоето възкресение Ти премахна жилото на смъртта и укрепи човека срещу нея, като обяви премахването на древното проклятие. Господи, Защитниче на живота ни, слава на Тебе!

Слава, и сега, Богородичен: Красоте девства

Поразен от красотата на твоето девство и от пресветлата ти чистота, Гавриил ти извика, Богородице: каква достойна похвала да ти принеса и как да те нарека? Недоумявам и се стъписвам. И затова, както ми е наредено, казвам ти: Радвай се, Благодатна!

Малка ектения: Защото си благ и човеколюбив Бог и на Тебе възнасяме слава…

Втори възкресни седални, глас 3

Подобен: Красоте девства:

Неизменността на Твоята божественост и доброволното Ти страдание изуми ада, Господи, и той ридаеше в себе си така: треперя пред нетленната Ипостас на плътта, виждам Невидимия, Който тайнствено ме поразява; затова онези, които аз държа, викат: слава на възкресението Ти, Христе.

Стих: Ще Те славя, Господи, от все сърце, ще възвестявам всички Твои чудеса. (Пс.9:1)

Ние, вярващите, богословстваме за неизразимата, неразбираема и необяснима тайна на разпятието и възкресението, защото днес смъртта и адът са пленени, а човешкият род се облече в нетление; затова с благодарност ти викаме: слава на Твоето възкресение, Христе.

Слава, и сега, Богородичен: Ти тайнствено вмести в утробата си, Богородице, Неразбираемия и Неописуемия, Единосъщния с Отец и Дух Свети; чрез твоето раждане ние научихме да славим в света единствения и несмесен в Троица Бог, затова с благодарност ти викаме: Радвай се, Благодатна.

Полиелей и величания(общо величание на мъченик, К.88)

„Благословен си, Господи“, Глас 5

Благословен си, Господи, научи ме на Твоите наредби! Пс.118:12

Съборът на ангелите се удиви, като Те видя между мъртвите, а като разруши силата на смъртта, Спасителю, със Себе Си възкреси Адам и освободи всички от ада.

Благословен си, Господи, научи ме на Твоите наредби!

Блестящият в гроба ангел благовестеше на мироносиците: защо разтваряте мирото с милостиви сълзи, ученички? Вижте гробницата и разберете, че Спасителят възкръсна от гроба.

Благословен си, Господи, научи ме на Твоите наредби!

Много рано мироносиците изтичаха при Твоя гроб ридаейки, но застана пред тях ангелът и рече: „Свърши времето за ридания, не плачете, а кажете на апостолите за възкресението.“

Благословен си, Господи, научи ме на Твоите наредби!

Жените мироносици ридаеха, когато дойдоха при Твоя гроб с миро, Спасителю, а ангелът ясно им заяви: защо смятате Живия за мъртъв? Той като Бог възкръсна от гроба.

Слава

Покланяме се на Отец и Неговия Син, и на Светия Дух, Свята Троица в едно същество, и със серафимите казваме: свят, свят, свят си, Господи!

И сега

Като роди Животодателя, Дево, ти избави Адам от греха, а на Ева даде радост вместо скръб, въплътилият от тебе Бог и Човек доведе към живот отпадналите от живота. 

Алилуйя, алилуйя, алилуйя, слава на Тебе, Боже! (3 пъти)

Малка ектения

Свещеникът: Защото е благословено Твоето име и е величествено царството Ти…

Ипакои,глас 3:

Сияещият ангел удиви с вида си и утеши с думите си мироносиците, като им каза: защо търсите Живия в гроба? Той възкръсна и изпразни гробовете. Знайте, че е неизменен Този, Който промени тлението. Кажете на Бога: Колко са страшни Твоите дела, защото си спасил човешкия род!

Стъпални, глас 3

Антифон 1:

Слове, Ти освободи от плен Сион от Вавилон, затова ме привлечѝ от страстите ми към живота. Пс 125

Които със сълзи по Бога сеят на юг, с радост ще жънат класове на вечен живот.

Слава: И сега:

Всеки добър дар идва от Святия Дух, Той сияе заедно с Отец и Син, всичко чрез Него живее и се движи.

Антифон 2:

Ако Господ не съзида дом на добродетелите, ние напразно ще се трудим; щом Той закриля душата, никой не ще превземе града ни. Пс 126

Светиите винаги са като плод на утробата за Тебе, Христе, те са осиновени за Отец чрез Светия Дух.

Слава: И сега:

Всяка святост и мъдрост са от Светия Дух, защото Той е същността на цялото творение; нека Му се покланяме както на Отец и Словото, защото Той е Бог.

Антифон 3:

Блажени са, които се боят от Господ и ходят по пътеките Му, защото ядат живителните плодове на Неговите заповеди. Пс 127

Пастиреначалниче, радвай се, като виждаш около трапезата Си Твоите чеда да носят клонки от добри дела.

Слава: И сега:

От Светия Дух е всяко богатство на славата, от Него идва благодат и живот за цялото творение, защото Той е възпяван заедно с Отец и Словото.

Прокимен, гл. 3. Пс 95

Кажете на народите: Господ царува! затова е твърда вселената, няма да се поклати. (Ст. 10)

Стих: Възпейте Господу песен нова, възпейте Господу, цяла земьо. (Ст. 1)

Кажете на народите: Господ царува! затова е твърда вселената, няма да се поклати.

Два канона: възкресен и на мъченика

Канон възкресен.Глас 3

Песен 1

Ирмос: Този, Който събра водата на нейните места в древността по божествена заповед и за израилския народ раздели морето, е Същият наш Бог, Който е много прославен. Само на Него да пеем, защото се прослави.

Припев: Слава, Господи, на Твоето свето възкресение.

Този, Който осъди земята заради непокорния (Адам), да ражда тръни за неговите трудове, прие от ръцете на беззаконници да Му положат венец от тръни. Той е нашият Бог, Който прие плът за да вдигне проклятието, защото се прослави.

Приел страдащата и одушевена плът (като човек), Той се страхуваше от смъртта, но се оказа Победител и Победоносец над смъртта; Същият наш Бог се бори с мъчителя и съвъзкреси всички хора като се прослави.

Припев: Пресвета Богородице, спаси ни.

Богородичен:Всички народи те славят като истинска Богородица, която роди безсеменно, защото Този, Който слезе в осветената ти утроба е нашият Бог, Който по подобие на нашето същество се роди от тебе и като Бог и като човек.

Канон на светеца, гл. 1(недовършен)

С акростих: Свещеникът (поп Пейо) ти плете похвала.

 А акростиха на богородичните е: О, Георгие.

Песен 1

Ирмос: Твоята победителна десница като на Бог се прослави в сила, защото тя, като всемогъща пречупи врага, отваряйки нов път през морето за израилтяните.

Припев: Свети мъчениче Георги, моли Бога за нас.

Слово Божие, многопрославян между светиите, вдъхни ми слово и просвети ума ми, за да възпея достойно новия мъченик Георги, както и Тебе, Който си го укрепил.

Тъй като знам твоята любов и се надявам на тебе, мъчениче, побързах да ти принеса песен, въпреки че не е по достойнство заради слабоумие, а от усърдие я приеми, както и Христос (прие) двете лепти на вдовицата. 

Слава: Беше взет от нечестивците, преплува мястото на мъчението и достигна пристанището на Небесния Едем, където сега живееш; моли се на Владиката на всичко да премахне помрачението на нашите души, та достойно да възпяваме твоята памет.
И сегаБогородиченЩедролюбивият Бог Слово, Който сътвори Адам и от неговите ребра създаде Ева, се въплъти от тебе, Пречиста, като на кръст беше прикован и в ребрата прободен, за да милостиво вдигне тяхното подхлъзване.

Възкресна Песен 3

Ирмос: От небитието Ти изведе всичко, чрез Словото ги създаде, в Духа ги усъвършенства, Вседържителю Всевишни, утвърди ме в Твоята любов.

Нечестивият беше посрамен от Твоя кръст, изкопа яма и падна в нея, а пък се възвиси рогът на смирените, Христе, чрез Твоето възкресение.

Възвестяването на благочестието сред народите покри света, както вода покрива моретата, Човеколюбче, защото издигайки се от гроба, Ти разкри светлината на Троицата.

Богородичен:Славни неща бяха казани за тебе, одушевени граде на вечно Царуващия; защото чрез тебе, Владичице, Бог живя сред хората на земята.

Песен 3, на мъченика:

Ирмос: Ти единствен познаваш слабостта на човешката природа и със състрадание си приел нейната форма, препаси ме със силата отгоре, за да Ти извикам, Светий, оживотвореният храм на Твоята неизказана слава, Човеколюбче.

Припев: Свети мъчениче Георги, моли Бога за нас.

Още в младостта си придоби старческа мъдрост, славни Георги, и надмина всичките си връстници по мъдрост, доброта и смирение, затова си прославян от всички верни.

Ти бе крепост на Православието, славни Георги, стълба на благочестието и подател на чистота за верния народ, затова те възхваляваме с песни.

Слава: Сега, след като град София те придоби като голямо съкровище и благолепие на Църквата, блажени Георги, а като чу твоята борба цялата вселена, се весели и удивлявайки се на твоя подвиг, те облажава.

И сега, БогородиченНепокорството на прамайката Ева се изцели чрез твоето послушание, Пречиста, защото ти послуша думите на Гавриил и стана майка на Божия Син, Който чрез Кръста превърна в радост скръбта на Ева.

Малка ектенияВъзглас: Защото Ти си наш Бог и на Тебе слава въздаваме…

Кондак, на мъченика, глас, 2. Подобен: Вышныхъ ищя

Желаейки небесна слава, многострадални Георгие, ти заплю агарянската измама и я потъпка, и получи венеца на победата; сега се радваш с ангелите и живееш заедно с мъчениците, с които непрестанно се моли на Христос Бога за всички нас.

Икос: По-ярко от слънцето сияе молебното ти тържество, блажени Георгие, верния народ просвещава, и прогонва помрачената сила на бесовете. Затова и аз, окаяния, падам пред ковчега с твоите мощи и се моля със страдащо сърце да получа обръщане от скръбта и живот в мир, опрощение на греховете и да очистя съвестта си от нечистота, за да мога винаги достойно да ти пея като на пребиваващ сега на небето с ангелите и мъчениците, с които непрестанно се моли на Христос Бога за всички нас.

Седален, на мъченика, глас 3.

Подобен: Красоте девcтва

Създателят те направи красив по лице и така означи вътрешната красота на душата, а врагът като не изтърпя това, искаше да те прелъсти и да те направи своя храна, но добрия Създател те укрепи невидимо и посрами лъжеца чрез тебе, затова сега като ликуваш на небесата, свети Георгие, моли се на Господ за тези, които те прославят.

Слава, и сегабогородичен:

Неразбираемо и непонятно е, богорадостна Владичице, че страшното Божие тайнство е направено за тебе, защото ти зачена и роди Невместимия, облечен в плът от твоята пречиста кръв, Когото винаги, Пречиста, с мъчениците молѝ да се спасят нашите души.

Възкресна Песен 4

Ирмос: Положил си ни силната Си любов, Господи, и си предал Своя Единороден Син за нас на смърт, затова благодарствено Ти викаме: слава на Твоята сила, Господи.

Ти милостиво претърпя синини и рани, оскърбления и удари по страните Си, и дълготърпеливо понесе оплюване, чрез които направи моето спасение. Слава на Твоята сила, Господи.

Чрез смъртното тяло, Животе, Ти вкуси смъртта заради страданията на бедстващите и въздишките на Твоите бедни, и като погуби разрушителя, Многопрославени, всички съвъскреси със Себе Си и така се прослави.

Богородичен:Помни, Христе, стадото, което си придобил чрез страданията си, и приеми милостивите молитви на твоята превъзнасяна Майка и посети нас, които страдаме, и чрез Твоята сила избави ни, Господи.

Песен 4, на мъченика:

Ирмос: Авакум някога те провидя с прозорливите си очи, че ти ще си планината, осенена от Божията благодат, провъзгласяваше, че Светият Израилев ще дойде от тебе, за нашето спасение и обновление.

Припев: Свети мъчениче Георги, моли Бога за нас.

Като гледаше към бъдещата слава, всепочитани страдалецо, смяташе краткотрайната слава за нищо; затова нищо не можа да те отдели от Христовата любов, нито затварянето в тъмница, нито заплахите на съдията, нито разгарянето на огъня, нито обещанието за тленна слава.

Храбро претърпя мъченията, изпълнен с Божествената любов и се посвети на Бога от младини, не отхвърли да умреш за Него, като се покори на Неговите заповеди и последва Неговите спасителни стъпки.

Слава: Като остави роднините си, ти дойде в град София и понеже носеше добродетелта в себе си, се показа като изряден Христов мъченик, защото тя знае да дарява голяма чест на онези, които са я придобили.

И сега, БогородиченС твоето раждане, Богоблагодатна, ти премахна клетвата от прамайката Ева и дари благословение на света, когато дивно роди Христос, затова се радваме и те изповядваме за Богородица.

Възкресна Песен 5

Ирмос: От ранна утрин се обръщам към Тебе, Твореца на всичко; Ти си мирът, който превишава всяко разбиране, а понеже Твоите заповеди са светлина, ръководи ме чрез тях.

Заради еврейската завист беше предаден на несправедия съдия, всевиждащи Боже, Който съдиш справедливо цялата земя, и избави Адам от древното осъждане.

С непобедимата сила на Твоя Кръст, Христе, Който възкръсна от мъртвите, даруй Твоя мир на Твоята църква и спаси душите ни.

Богородичен:Винаги-Дево, ти единствена стана подобна на светата скиния и по-широка от небесата, защото си приела в утробата си Словото Божие, Когото цялото творение не може да побере.

Песен 5, на мъченика:

Ирмос: Ти просвети света със светлината на Твоето идване, Христе, със силата на Твоя Кръст озари краищата му; със светлината на познанието на Бога, просвети сърцата на онези, които православно Те възпяват.

Припев: Свети мъчениче Георги, моли Бога за нас.

Този, който от древност се хвалеше безмерно, че ще унищожи земята и морето, беше победен от твоята храброст и хвърлен в преизподнята; погуби го Христос със Своя кръст и дарува победа на верните.

Когато слугите на гордия денница мислеха, че ще хванат храбреца с лъжливи думи и лесно ще го привлекат на своя служба, тогава лукавите бяха посрамени заедно с този, който ги изпрати.

Слава: Надменният бяс не понесе укора и победата от тебе, младия юноша, но заповяда на слугите си да отидат при съдията, като се надяваше да те надвие със страх; преизподнята се уплаши, като видя как ти посрами видимите (врагове).

И сега, БогородиченЦелият пророчески лик научен от Бога, провъзгласи тайната на твоето, всевъзпявана Майко дево, неизказано зачатие, което е Божието Слово от тебе, защото ти наистина роди безначалната Светлина, Богоблагодатна.

Възкресна Песен 6

Ирмос: Най-дълбоката бездна от грехове ме обгръща и духът ми изнемогва, но Владико, простри високата си ръка и ме спаси както Петър, Кормчию.

С Твоето добросърдечно слизане (при нас) ме обгърна безкрайната Ти милост и снизхождение, защото, като се въплъти и прие образ на раб, Владико, със Себе Си Ти и мене обожестви и прослави.

Убиецът се подложи на смърт, когато видя, че Умъртвеният оживя. Това са образите на Твоето възкресение, Христе, и наградата за Твоите пречисти страдания.

Богородичен:Пречиста, която си единствената, непостижима ходатайка между Създателя и човеците, помоли твоя Син да бъде милостив към прегрешилите твои раби и да им е защитник.

Песен 6, на мъченика:

Ирмос: Най-дълбоката бездна ни сполетя и няма кой да ни избави; станахме като овце на заколение, затова спаси народа Си, Боже наш, защото Си сила за безсилните и изправяне.

Припев: Свети мъчениче Георги, моли Бога за нас.

Ти не се изплаши от скърцането на зъби, нито се страхува, когато застана пред съда на мъчителите като кротко агне сред вълци. Заради това те облажаваме, като поменаваме твоята храброст.

Блажени Георги, мъчителят избухна в ярост срещу тебе, когато те видя непреклонен, и че за нищо не зачиташ заповедите му, затова те окова в желязо, хвърли те в тъмница, като искаше да те уплаши, но се оказа засрамен.

Слава: Когато те хвърлиха в тъмницата, ти впери очите си към Бога с големи надежди, блажени, и като послуша тези, които са те наставлявали към мъченичество, с мъдри думи затисна неудържимите устни на горделивите.

И сега, БогородиченДойде от небето архистратигът, Чиста, и ясно ти благовести радостта, като каза: от тебе, пречиста Дево, ще се роди Бог в плът за спасение на тези, които с вяра те възпяват.

Малка ектенияВъзглас: Защото Ти си Царя на мира и Спасителя на нашите души и на Тебе слава въздаваме…

Кондак възкресен,глас 3Подобен: Дева днесь:

От гроба възкръсна днес, Милостиви, и ни изведе от портите на смъртта; днес Адам ликува и Ева се радва, а заедно с тях пророците с патриарсите непрестанно възпяват божествената сила на Твоята власт.

ИкосНебето и земята днес да ликуват и единодушно да възпяват Христос Бог, защото Той възкреси затворените в гробовете; радва се и цялото творение, поднасяйки достойни песни на Твореца на всичко и наш Изкупител, че днес като Животодател изведе със Себе Си мъртвите от ада, издига ги в небесата и потъпква надменността на врага, и разбива портите на ада чрез божествената сила на Своята власт.

Синаксар: В единадесетия ден на февруари празнуваме паметта на светия мъченик Георги от Кратово, пострадал от турците на 18 години в София през 1515 г, и на свети свещеномъченик Власий, епископ Севастийски († ок. 316 г.). По техните молитви, Христе Боже, помилвай и ни спаси. Амин!

Възкресна Песен 7

Ирмос: Както в древността си оросил тримата благочестиви младежи в халдейския пламък със светлия Божествен огън, озари и нас, които викаме: благословен си, Боже на нашите отци!

Светлата църковна завеса се раздра по време на разпъването на Твореца, разкривайки скритата в Писанието истина на вярващите, възкликвайки: благословен си, Боже на нашите отци!

Когато Твоите ребра бяха прободени и божествените капки от животворящата Ти кръв, Христе, промислително капеха на земята, Ти възсъздаде тези, които бяха земни, за да възклицават: благословен си, Боже на нашите отци!

Припев: Пресвета Троице, Боже наш, слава на Тебе!

Троичен:Да прославим благия Дух заедно с Отца и Единородния Син, верни, като почитаме едното Начало в три (лица) и едното Божество, като възкликнем: благословен си, Боже на нашите отци!

Песен 7, на мъченика:

Ирмос: Сущим в пещи отроком Твоим, Спасе, не прикоснуся, ниже стужи огнь; тогда трие, яко единеми усть пояху и благословляху, глаголюще: благословен Бог отец наших.

Припев: Свети мъчениче Георги, моли Бога за нас.

От всяких бед и напастей лютых всегда ны избавляй, блаженне мучениче Георгие, Божественную благодать нам подавая, мольбу тебе приносящим и Христу воспевающим: благословен Бог отец наших.

Христа Бога сущаго истинно возлюбив, естественный плоти отверглся еси и на огнь мужески дерзнул еси; венец же победы прием, воспевавши присно: благословен Бог отец наших.

СлаваВозношения гордых пламень угасил еси, пламенем огня земнаго опаляемь, всеблаженне, и светом разума благочестивых просветил еси; тем, веселящеся, укрепльшему тя Христу воспеваем: благословен Богх отец наших.

И сега, Богородичен: Аможе Владыка, душе, Горе взирай, не к земли ничущи, яко безсловесная: но воспряни от помрачения и уныния, вопиющи: Господи, молитвами Рождшия Тя и мученика Твоего Георгия сподоби мя Царствия Твоего.

Възкресна Песен 8

Ирмос: Отличилите се с благочестието си юноши, обърнати от неудържим огън, но незасегнати от пламъците, пееха божествена песен: всички дела Господни, благословете Господа, и Го превъзнасяйте през всички векове! (Дан. 3:57).

Светлата завеса на храма се раздра, когато Твоят кръст беше издигнат на лобното място, и творението трепереше, пеейки от страх: всички дела Господни, благословете Господа, и Го превъзнасяйте вовеки.

Възкръснал си от гроба, Христе, и чрез дървото (на кръста) си издигнал с Божествена сила падналия чрез измама (Адам), който възкликва и казва: всички дела Господни, благословете Господа, и Го превъзнасяйте вовеки.

Богородичен:Ти се яви като храм Божий, одушевено вместилище и ковчег, защото ти примири Твореца с човеците, Пречиста Божия Майко, и затова всички създания достойно те възпяваме и превъзнасяме през всички векове.

Песен 8, на мъченика:

Ирмос: В пещта израилските младежи блеснаха като огън на огнището, с доброта и благочестие повече от злато и казаха: благославяйте Господа всички дела на Господа, пейте и превъзнасяйте през всички векове.

Припев: Свети мъчениче Георги, моли Бога за нас.

Людей православных утверждение, Церквей Божиих благолепие, прибегающих теплое заступление явился еси, всеблаженне Георгие, воспевающих: благословите, вся дела Господня, Господа, пойте и превозносите во вся веки.

Умную мольбу приношу тебе, Георгие: от лютых мя бед избави молитвами твоими, и светом Богоразумия просвети, и к Божественным стезям настави, вопиюща: благословите, вся дела Господня, Господа, пойте и превозносите во вся веки.

СлаваГрад на горе и свет на свещнице, сияя, явился еси воистину, мучениче славне, просвещая в нощи жития ходящих и на стезю спасения наставляя вопиющих: благословите, вся дела Господня, Господа, пойте и превозносите во вся веки.

И сега, Богородичен: Елицы в пучине греха в лаемся, к небурному пристанищу притецем Божия Матере, яже Божественною силою Сына Своего всех ко спасению наставляет, зовущих: благословите, вся дела Господня, Господа,пойте и превозносите во вся веки.

Възкресна Песен 9

Ирмос: О, ново чудо, подобаващо на Бога! Защото Господ явно е минал през затворената порта на Девицата; Бог – безплътен на входа, но се яви облечен в плът на изхода, а портата остана затворена. Нея, като Богомайка, неизказано величаем.

Ужасно е да се гледа Тебе, Твореца, издигнат на (кръстното) дърво, Слове Божий, и Бог страдащ в плът за рабите и лежащ бездиханен в гроба, но Ти освободи мъртвите от ада. Затова Те величаем, Христе, като всемогъщ.

Положен мъртъв в гроба, Ти спаси праотците от тлението на смъртта, Христе, и направи живота да разцъфти, давайки възкресение на мъртвите, насочи човешката природа към светлината и я облече в Божествено нетление. Затова Те величаем като източник на вечно живата светлина.

Богородичен:Ти, Пречиста, се яви като храм и престол на Бога, в който се засели Обитаващият във висините, Роденият без мъж, и Който никак не отвори портите на твоята плът. Затова с твоите непрестанни молитви, Чиста, скоро покори напълно варварските племена.

Песен 9, на мъченика:

Ирмос: Образът на чистото раждане от тебе, Богородице, ни беше показан от горящата неизгаряща къпина; и сега те молим да потушиш свирепата заплаха от пещта, за да те непрестанно величаем.

Припев: Свети мъчениче Георги, моли Бога за нас.

Окрестнии вси Софийскаго града собирающеся, песненными гласы благолепно священную твою память прославляем: приими убо сия, аще и не по достоянию, имуще бо тя ходатая ко Спасу Христу, песнь сию тебе принести потщахомся.

Рабов твоих моления к Богу направи, мучениче, яже от желания всея души тебе принесохом, и твою память почитающих пресветлую от бед и напастей избавляй твоими к Богу молитвами.

Горение огненное благодушно претерпел еси Христа ради, Егоже любовию оградивея, в сердцы твоем утверждение крепкое приял еси и Царствие получил еси. Темже не забывай нас, тя любовию почитающих, венценосче Богомудре
Георгие.

СлаваИже мудростию Божия Духа агарян посрамивый и терпением огненныя смерти Христа прославивый и о отечествии своем присно Богу молящийся, Георгий мученик преславный, песньми Божественными от нас да воспоется достойно.

И сега, Богородичен: Егоже Отец прежде денницы роди и из Тебе напоследок за ны, неблагодарный, воплощься яко Младенца на руку носила еси, Дево Богородице, Того с мученики моли, о иже верою восхваляющих Тя.

Катавасии: Отвèрзу устà моя.

Песен 1

Ще отворя устата си, и ще се изпълнят с Дух Свети, и ще произнеса дума за Царицата Майка, и ще се явя светло тържествуващ, и радвайки се, ще възпея нейните чудеса.

Песен 3

Богородице, жив и изобилен изворе, духовно укрепи в твоята божествена слава събралите се в хор твои певци и ги удостой с венци на славата.

Песен 4

Пребожественият Иисус, Който стои в славата на божествения престол, дойде на лек облак чрез нетленната длан – Божията майка, и спаси тия, които викат: слава, Христе, на Твоята сила.

Песен 5

Всичко дойде в ужас от твоята божествена слава, защото ти, Дево, която не си изпитала брак, си носила в утробата си Бога, Превъзнесения над всичко, и си родила Безначалния Син, като даваш мир на всички, които те възпяват.

Песен 6

Богомъдри, като чествуваме тоя божествен всепочитан празник на Божията майка, елате да пляскаме с ръце и славим Бога, Който се роди от нея.

Песен 7

Богомъдрите отроци не почетоха тварта наместо Твореца, но като потъпкаха мъжествено огнената заплаха, радваха се и пееха: благословен си Ти, препрославени Господи и Боже на нашите отци!

Песен 8

Възхваляваме, благослaвяме, покланяме се на Господ, като Го възпяваме и прославяме през всички векове.

Благочестивите отроци бяха запазени в пещта от Богородичното раждане, което тогава беше предобразувано, а сега е действително. То подбужда цялата вселена да ти пее: Всички твари, възпявайте Господа и Го превъзнасяйте във всички векове.

Евангелски чин

Дяконът: На Господ да се помолим.

Народът: Господи, помилуй!

Свещеникът: Защото си свят, Боже наш, и сред светии пребъдваш, и на Тебе, Отец и Син, и Свети Дух, подобава всяка слава, чест и поклонение сега и винаги, и во веки веков.

Народът: Амин! Всякое дихание да хвалит Господа (2). Да хвалит дихание всякое Господа.

Дяконът: За да се удостоим да изслушаме светото Евангелие, Господ Бог да помолим!

Народът: Господи, помилуй! (3)

Дяконът: Премъдрост! Да застанем прави, за да изслушаме светото Евангелие!

Свещеникът: Мир на всички!

Народът: И на твоя дух!

Свещеникът: Ще се чете из светото Евангелие според (името).

Дяконът: Да внимаваме.

Народът: Слава на Тебе, Господи, слава на Тебе!

 Възкресното Евангелие,

Народът: Слава на Тебе, Господи, слава на Тебе!

Възкресна песен

Четец: Като видяхме Христовото Възкресение, нека се поклоним на светия Господ Иисус, Който едничък е безгрешен. На Твоя Кръст се покланяме, Христе, и Твоето Свято Възкресение възпяваме и славим – Ти си нашият Бог, освен Тебе другиго не знаем и с Твоето име се именуваме. Дойдете, всички верни, да се поклоним на святото Христово Възкресение, защото, ето – чрез Кръста дойде радост за целия свят. Всякога благославяйки Господа, нека възпяваме Неговото Възкресение, защото Той, като претърпя разпятие, със смърт смъртта разруши.

50 Псалом (пее се)

Слава: По молитвите на апостолите, Милостиви, очисти множеството наши съгрешения.

И сега: По молитвите на Богородица, Милостиви, очисти множеството наши съгрешения.

Стих: Помилуй ме, Боже, по великата Си милост и по множеството Си щедрости, очисти беззаконието ми.

Стихира, глас 6:

Възкръсна Иисус от гроба както предрече, даде ни живот вечен и велика милост.

Литийна молитва(дяконът)

Свещеникът: По милостта и щедростите на Единородния Твой Син, с Когото Си благословен, заедно с Пресветия, Благия и Животворящия Твой Дух сега и винаги и во веки веков.

Честнейшую.

Дяконът: Богородицата и майка на Светлината с песни да възвеличим!

Народът: (речитатив) Душата ми величае Господа, и духът ми се зарадва в Бога, Спасителя мой.

Честнейшую херувим, и слàвнейшую без сравнения серафим, без истления Бога Слова рождшую, сýщую Богородицу тя величаем.

Задето Той милостно погледна унизеността на рабинята Си; защото, ето, отсега ще ме облажават всички родове.

По-почитана от херувимите и несравнено по-славна от серафимите, нетленно родила Бог-Слово, Тебе, истинска Богородице, величаем.

Задето Силният ми стори велико нещо, и свето е името Му; и Неговата милост е из рода в род за ония, които Му се боят.

Той показа сила с мишцата Си; разпръсна ония, които се гордеят с мислите на сърцето си.

Свали силни от престоли и въздигна смирени; гладни изпълни с блага, а богати отпрати без нищо.

Взе под закрила Израиля, Своя отрок, като си спомни милостта, – както говори на нашите отци, – към Авраама и семето му довека.

9-та песен от катавасиите 

Нека се радва всеки земнороден, просвещаван духовно, а естеството на безплътните умове, което почита свещеното тържество на Божията майка, нека тържествува и вика: радвай се, всеблажена Богородице, чиста Приснодево.

Малка ектения

Свещеникът: Защото Те хвалят всички небесни сили и на Тебе въздаваме слава, на Отца и Сина и Светия Дух, сега и винаги, и во веки веков.

Свят е Господ, нашия Бог. (2)

Превъзнасяйте Господа, Бога нашего, и се покланяйте на подножието Му: защото то е свято! (Пс. 98:5)

Ексапостиларий 3, гл. 2:

Никой да се не съмнява, че Христос възкръсна, защото се яви на Мария, след това ясно беше видян от отиващите на село; отново се яви на единайсетте ученици на вечерята; като ги изпрати да кръщават, се възнесе на небесата, откъдето и слезе, като потвърждаваше проповедта им чрез множество знамения.

Слава, на мъченика: гл. 2, Подобен: Со ученики:

Като благоуханен цвят в долините, и като дърво при изворите на водата, светло изгря с добродетели и страдания мъченикът Георги. Затова като се облагоухахме по душа, със светли лица към него да извикаме: радвай се, печате на страдалците и застъпниче на верните.

И сега, БогородиченТи си Слънцето, което днес изгря от гроба като жених, излязъл от брачната стая, Ти плени ада и унищожи смъртта, затова по молитвите на родилата Те изпратѝ ни светлината – тази светлина, която просвещава сърца и души, светлината, която наставлява всички ходещи по пътеките на Твоите заповеди и по пътя на мира.

 Хвалитни стихири

Глас 3, Всякое дихание, (Пс. 150)

Всичко, що диша, да хвали Господ. Хвалете Господ от небесата; Хвалете Го във висините. На Тебе, Боже, подобава песен.

Хвалете Го, всички Негови ангели; хвалете Го, всичките Му сили. На Тебе, Боже, подобава песен.

Стих 1: Да извършат над тях писания съд, тая чест е за всички Негови светии. (Пс.149:9)

Дойдете всички народи, проумейте силата на страшната тайна, защото Христос, нашият Спасител, Който е Словото от начало, беше разпнат заради нас и доброволно прие погребение, и възкръсна от мъртвите за да спаси всичко. Нека да Му се поклоним!

Стих 2: Хвалете Бога в Неговата светиня, хвалете Го в крепостта на силата Му.(Пс.150:1)

Господи, Твоите стражи разказаха всички чудеса, но суетният синедрион напълни ръцете им с пари, като мислеха, че ще скрият възкресението Ти, което светът прославя. Помилвай ни! 

Стих 3: Хвалете Го поради Неговото могъщество, хвалете Го поради голямото Му величие.(Пс.150:2)

Всички се изпълниха с радост, щом получиха доказателство за възкресението, защото Мария Магдалина дойде при гроба, намери ангел да седи на камъка в бляскави дрехи, а той рече: защо търсите Живия между мъртвите? Няма Го тук, но възкръсна, както предрече; изпреварва ви в Галилея.

Стих 4: Хвалете Го с тръбен звук, хвалете Го с псалтир и гусли.(Пс.150:3)

В Твоята светлина, човеколюбиви Владико, ще видим светлина, защото Ти възкръсна от мъртвите, като дари спасение на човешкия род, та цялото творение да славослови Тебе, единствения безгрешен. Помилвай ни!

Други стихири на мъченика, гл. 4, Подобен: Свыше званный:

Стих 5: Хвалете Го с тимпан и хора̀, хвалете Го със струни и орга̀ни (флейти).(Пс.150:4)

Ти беше призован от небесния Промисъл, когато божественото желание те разпали, тогава ти презря всички удоволствия в този живот и искаше да вършиш Божията воля, не се страхуваше от заплахата на мъчителите и не се подлъга от временните наслади, но пожела непреходни блага, които и получи в царството на Христос, нашия Бог, Когото моли да спаси и просвети нашите души.

Стих 6: Хвалете Го със звучни кимвали, хвалете Го с кимвали гръмогласни. Всичко, що диша, да хвали Господа!(Пс.150:5-6)

Подкрепян свише от силата на Духа, когато беззаконниците те хвърлиха в тъмница, тогава се показа твърд като диамант, готов да търпиш доблестно мъки,  мъдро проповядваше Христос, и като верен раб възложи надеждата си на Него и не сгреши, а си приел въдворяване с мъченическото множество и си увенчан от Христос, нашия Бог, Когото моли да спаси и просвети нашите души.

Стих 7: Стани, Господи Боже мой, дигни ръката Си, не забравяй Твоите до край потиснати. (Пс.9:33)

По Божи промисъл нечестивите те доведоха в съда, многострадални Георгие, и с измамни думи искаха да те хванат, но ти пък посрами тяхната измама и ясно проповядвахте Христовото евангелие, а Той те укрепи и запази тялото ти невредимо от огъня, а пък твоята душа в царството небесно всели, така че Му се моли да спаси и просвети нашите души.

Стих 8: Ще Те славя, Господи, от все сърце, ще възвестявам всички Твои чудеса. (Пс.9:1)

Небесният промисъл изпробва търпението на твоята душа като злато в огън, а силата на вярата в Бога и Божествената любов – царицата на добродетелите – изкова като най-прекрасно украшение на Небесното Царство; затова не предаде тялото ти на изгаряне, но като многоценно съкровище, го запази неопалимо от огъня и като извор на благодатта за тези, които идват към Христос, нашия Бог, Когото моли да се спасят и просветят нашите души.

Слава, утринна евангелска стихира,глас 3:

Когато Мария Магдалина благовести за възкресението на Спасителя от мъртвите и за явяването Му, учениците не повярваха и бяха укорени заради коравосердечието си, но като се въоръжиха със знамения и чудеса, те бяха изпратени да проповядват; Ти, Господи, се възнесе при Своя Отец, извора на светлина, а те навсякъде проповядваха словото и уверяваха чрез чудеса. Затова ние, просветените от тях, прославяме Твоето възкресение от мъртвите, човеколюбче Господи.

И сега, по гласа на Славата:Преблагословена си, Богородице Дево, защото чрез Въплътения от тебе адът беше пленен, Адам беше извикан отново, клетвата – премахната, Ева – освободена, смъртта – умъртвена, а ние оживяхме; затова възкликваме и пеем: благословен си Христе, Боже наш, Който така си благоволил, слава на Тебе!

Велико славословие

Възкресен тропар

Днес стана спасението на света, нека възпеем Възкръсналия от мъртвите, Твореца на нашия живот: защото, като унищожи смъртта чрез смърт, даде ни победа и голяма милост.

———————————————————-

НА ЛИТУРГИЯТА


Възкресен тропар,глас 3:

Да се веселят небесните, да се радват земните, защото с мишцата Си Господ одържа победа: със смъртта Си стъпка смъртта, стана първороден от мъртвите, избави ни от утробата на ада и даде на света велика милост.

Тропар на св. Георги,гл. 4:

С многоизкусно търпение, блажени мъчениче Георгие, си претърпял огнена смърт и след твоята кончина си приел нетленен венец от Христос заедно с мъченическите ликове, и сега, достойно въдворил се в земята на кротките, моли Христа Бога за нас, които с вяра се покланяме на твоите почитани мощи.

Тропар на храмовия светия

Кондак, гл. 6:

Предста́тельство христиа́н непосты́дное, хода́тайство ко Творцу́ непрело́жное, не пре́зри гре́шных моле́ний гла́сы, но предвари́, я́ко блага́я, на по́мощь нас, ве́рно зову́щих ти: ускори́ на моли́тву и потщи́ся на умоле́ние,  предста́тельствующи при́сно, Богоро́дице, чту́щих тя.

Превод:

Непосрамваща застъпнице за християните,

неизменна посреднице пред Твореца,

не презирай молитвените гласове на грешниците,

но като добра, побързай в помощ на нас,

които с вяра те призоваваме:

„Богородице, вечно закриляща,

побързай към молитвата

и усърдно откликни на молението,

на онези, които те почитат“.

Два апостола и две евангелия според календарчето.

———————————————————

*** Службата на св. Георги Софийски е от ръкопис от 1800 г, отпечатана в Самоков през 1855 г, не пише име, а че е от свещеника, който наставлявал светеца и видял страданията му (поп Пейо). Намерена е в софийската митрополитска книгохранителница. На с. 74 е отпечатан следният текст: „Съ ркописнагѡ преписалъ и исправлѧлъ, христо димитрїевичъ ѳ: дпничанинъ, бывшїй пѣвце-учитель въ самоковѣ“.

—————-

Източник: Богослужебни текстове

Posted in Богослужебни текстове