Меню Затваряне

Св. Николай Мирликийски Чудотворец

ВЕЧЕРНА СЛУЖБА

Блаже́н муж:

1 антифон.

Господи, воззвах (Пс. 140), на 8, глас 2:

Господи, извиках към Тебе, чуй ме. Послушай ме, Господи. Господи, извиках към Тебе; побързай към мене; чуй моя глас, когато Те призовавам, чуй ме Господи! 

Да се възнесе молитвата ми пред Тебе като тамян; издигането на ръцете ми да бъде като вечерна жертва, чуй ме Господи.

Стих 8: От дън душа викам към Тебе, Господи. Господи, чуй гласа ми.(Пс. 129:1-2)

Подобен: Егда́ от Дре́ва Тя:

Ти живя телесно в град Мира и се показа истинско миро, помазан с духовното миро, свети Николае, светителю Христов, и правиш да благоухаят лицата на тези, които винаги с вяра и любов извършват твоята всеславна памет, като ги избавяш от беди, напасти и скърби, отче, с твоите молитви към Господ.

Стих 7: Да бъдат ушите Ти внимателни към гласа на молбите ми.(Пс.129:2)

В съответствие с твоето име наистина си мощна победа за верния народ в изкушенията, свети Николае, истински служителю Христов; защото скоро отиваш навсякъде, където те призовават, денем и нощем се явяваш на вярващите, които с любов прибягват под твоята защита, като ги спасяваш от напасти и изпитания. 

Стих 6: Господи, ако Ти забелязваш беззаконията – кой ще устои, Господи? Но в Тебе е прошката. (Пс.129:3)

Стих 5: Надявам се на Господа, надява се душата ми; на Неговото слово се уповавам.(Пс.129:4)

Явил си се на император Константин Велики и (неговия съдия) Авлавий насъне, и си ги заплашил: „Освободете веднага тези, които несправедливо държите в тъмница, защото те са невинни за беззаконното клане; ако не ме послушаш, царю, когато моля, ще говоря на Господ срещу тебе“.

Стих 4: Душата ми ожида Господа повече, отколкото стража – утрото, много повече, отколкото стража – утрото. Нека се уповава Израил на Господа. (Пс.129:6-7А)

Велик и горещ застъпник на всички, които ти се обръщат при беди, славни свети Николае, архиерею и проповедниче на Христос, ти си най-състадателен и могъщ застъпник за тези, които са по суша или плават, близки и далечни; затова сме се събрали и ти казваме: моли се на Господ да се избавим от всяко изпитание.

Други стихири на същия глас.

Подобен: Ки́ими похва́льными:

Стих 3: Защото у Господа е милостта, и пълно е у Него избавлението, и Той ще избави Израиля от всичките му беззакония. (Пс.129:7Б-8)

С какви венци от похвали да увенчаем светителя? По плът пребивава в град Мир, а духовно при всички достига като обича чистите, покровителят и застъпникът на всички, и утешителят на всички скърбящи, прибежището на тези, които са в беди, стълбът на благочестието, победителят на верните. Заради него, Христос победи бунтовете на враговете, защото има велика милост.

Стих 2: Хвалете Господа, всички народи, прославяйте Го, всички племена. (Пс.116:1)

С какви песни да възпеем светителя? Борецът против нечестията и защитникът на благочестието, първостоятелят на Църквата, великият закрилник и учител, който посрамва всички, които злословят, унищожителят на Арий и неговите помощници. Заради него, Христос срина техния бунт, защото има велика милост.

Стих 1: Защото Неговата милост към нас е велика, и истината Господня пребъдва вечно. (Пс.116:2)

С кои пророчески песни да похвалим светителя? Той провижда отстоящите на далеч, сякаш са наблизо, като пророчествува истинно. Наглежда цялата вселена, и избавя всички обидени. В съня се яви на Богомъдрия цар* и избави някога несправедливо окованите от заколение, и им дарува велика милост. 

* Константин Велики

Слава, глас 6:

Съберете се вие, които обичате празника, да възпеем с песенни похвали красотата на светителите и славата на отците, извора на чудесата и великия застъпник на верните, като кажем: Радвай се, пазителю на християните в Мира, почитан почитан предстоятелю и неподвижни стълбе! Радвай се, светилниче многосветли, който с чудесата просвещаваш краищата на света! Радвай се ти,  божествена радост за скърбящите и горещ застъпник на обидените. А сега, всеблажени Николае, не преставай да се молиш на Христос Бог за тези, които с вяра и любов винаги почитат твоята радостна и всепразнична памет.

И сега, на предпразненството, глас същия:

Разкраси се, пещера, защото Агницата идва, носейки в утробата си Христос. Ясли, поемете Този, Който ни освободи с дума от лишеното от разум деяние на нас, земните. Пастири, които свирите, засвидетелствайте страшното чудо. Мъдреци от Персия, принесете злато, ливан и смирна на Царя, защото Господ се яви от Девица-майка. И пред Него, смирено падайки, самата майка Му се поклони, като се обърна към Този, Когото държеше в обятията си: Как бе заченат в мен, или как израстна в мене, Избавителю мой и Боже?

Вход. Свете Тихий: 

Тиха светлина от светата слава на безсмъртния, светия и блажения небесен Отец, Иисусе Христе! Като стигнахме до заник слънце и видяхме вечерната светлина, възпяваме Отца, Сина и Светия Дух – Бога. Сине Божий, Който даваш живот, достоен си през всички времена да бъдеш възпяван с приятни гласове, затова и светът Те слави.

Прокимен (на деня)

Четива

Притчи Соломонови

(Комбинирани стихове):

Споменът за праведника ще пребъде благословен, и благословия почива върху главата на праведника. Блажен човек, който е придобил мъдрост, и човек, който е спечелил разум, – защото нея да придобиеш е по-добре, отколкото сребро да придобиеш, и печалбата от нея е повече, отколкото от злато: тя е по-скъпа от драгоценни камъни; (ни едно зло не може да ѝ се противи; тя е добре позната на всички, които се приближават към нея,) и нищо, което е теб въжделено, не ще се сравни с нея. В десницата ѝ е дългоденствие, а в левицата ѝ – богатство и слава; (от устата ѝ излиза правда; закон и милост носи на езика си). И тъй, деца, послушайте ме: блажени са, които пазят моите пътища! Защото, който ме е намерил, намерил е живот; и ще получи благодат от Господа. Към вас, люде, викам, и към синовете човешки е моят глас: защото Аз, премъдростта, живея с разума и диря разсъдъчно знание. Мои са решение и правда; аз съм разум, у мене е силата. Обичам, които мене обичат, и които ме търсят, ще намерят благодат. Научете се, неразумни, на благоразумие, и глупци, – на разум. Слушайте, понеже ще говоря нещо важно, и устата ми ще изрекат правда; защото езикът ми ще изговори истина, а нечестието е гнусота за устата ми; всички думи на устата ми са справедливи; в тях няма коварство и лукавство; те всички са ясни за разумния и справедливи за ония, които са придобили знание. Не другарувай с гневлив и не се събирай с припрян човек, не ограбвай сиромаха, защото той е сиромах, и не притеснявай злочестника при портите. Ще ви науча на истината, нека надеждата ви бъде в Господа и се изпълнете с Духа.

Притчи Соломонови (10:31-32 и 11:1-12):

От устата на праведника тече мъдрост, а зловредният език ще бъде отсечен. Устата на праведника познават благоприятното, устата на нечестивите – развратеното. Неверни теглилки са гнусота пред Господа, а право теглене е Нему угодно. Дойде ли гордост, ще дойде и посрама, но мъдростта е със смирените. (Праведник, умирайки, оставя съжаление; а гибелта на нечестивците бива внезапна и радостна.) Непорочността на простодушните ще ги ръководи, а лукавството на коварните ще ги погуби. Богатството няма да помогне в деня на гнева, а правдата ще избави от смърт. Правдата на непорочния уравня неговия път, а нечестивецът ще падне поради своето нечестие. Правдата на простодушните ще ги спаси, а беззаконниците ще бъдат хванати от своето беззаконие. Със смъртта на нечестивия човек изчезва надеждата му, и очакванието на беззаконниците загива. Праведникът се спасява от беда, а вместо него пада в нея нечестивецът. Лицемерецът погубва с уста ближния си, а праведниците чрез прозорливост се спасяват. Кога праведници благоденствуват, градът се весели, и кога нечестивци гинат, бива тържество. С благословение на праведните град се въздига, а чрез устата на нечестивците се разрушава. Малоумният изказва презрение към ближния си, но разумният човек си мълчи.

Премъдрост Соломонова (4:7-15)

Праведникът и да умре рано, ще бъде в покой, защото не в дълговечността е честната старост, и не с броя на годините тя се измерва. Мъдростта е седина за людете, и безпорочният живот – възраст на старостта. Като благоугодил Богу, праведникът е обикнат и, като живял посред грешници, е прибран; грабнат е, да не би злоба да измени разума му, или коварство да прелъсти душата му. Защото упражнението в нечестие помрачава доброто, и вълнението на страстта развратява незлобивия ум. Достигнал съвършенство в кратко време, той е навършил дълги години; защото душата му е била угодна Господу, затова и побързал да излезе изсред нечестието. А хората видяха това, и не разбраха, дори и не помислиха, че благодат и милост има за светиите Му и промисъл – за избраниците Му.

Сугуба ектения

Вечерно славословие

Сподоби ни, Господи, през тази нощ да се запазим от грях. Благословен си, Господи, Боже на отците ни, и хвално и прославено да е името Ти во веки, амин. Да бъде, Господи, милостта Ти над нас, според както Ти се уповаваме. Благословен си, Господи, научи ме на Твоите наредби. Благословен си, Владико, вразуми ме чрез Твоите наредби. Благословен си, Светий, просвети ме с Твоите наредби. Господи, Твоята милост е вечна, делата на ръцете Си не изоставяй. На Тебе  подобава хвала, на Тебе подобава пение, на Тебе слава подобава, на Отца, Сина и Светия Дух, сега и всякога, и во веки веков! Амин!

Просителна ектения

На литията стихира на храма, както и стихири на св. Николай, глас 2. Самогласни. Византиево:

Правило на вярата и образец на кротостта, учител на въздържанието те показа на твоето стадо Христос Бог, светителю Николае. Благоухаещото твое Божествено управление от град Мира осиява целия свят, защитниче на сираците и вдовиците. Затова непрестанно се моли да се спасят нашите души. 

Отче Николае, мощите ти обогатяват с миро град Мира. Ти си се явил във видение насън на царя, като освободи от окови, затвор и смърт онези, които бяха осъдени несправедливо. И сега, както тогава и винаги, във видение се яви, като се молиш за нашите души.

Отче Николае, въпреки, че град Мира мълчи, но пък целия свят, просветен от тебе и благоуханен от твоето миро и множества чудеса, възнася хвалебни песни; и спасените от тебе, осъдени на смърт, заедно с тези от Мира и ние възпявайки те молим: моли Го да се спасят нашите души. 

Глас 4:

Отче Николае, ти си съкровищница от свето миро на Пресвятия Дух, защото в град Мира благоухаеш с божествени аромати; ти си поборник на Христовите апостоли и целия свят обходиха думите за твоите чудеса, затова надалеч и наблизо се явяваш в сън, избавяш от смърт, осъдените от несправедлив съд; ти спасяваш от беди мнозина, които те призовават. Затова и нас, които се намираме в нещастие, освободи по твоите молитви, защото винаги те възхваляваме.

Глас 8:

Като плод на твоята доблест, преподобни отче, ти си просветил сърцата на верните; защото кой не е чул за твоето безгранично смирение и кой не се е удивил на търпението ти? Защото ти си на нищите смирение и на скърбящите утешение. Всички си поучил за Бога, светителю Николае, и сега като си увенчан с неувяхващ венец, моли се за нашите души.

Във временния ти живот си бързал да хвалиш Господа, Николае, и Той те прослави в небесния, истински живот. Затова, като имаш дръзновение пред Него, моли Го да се спасят нашите души.

Слава, глас 6:

Добри и верни рабе, работниче в Христовото лозе, ти понесе мъките на ежедневните трудове, увеличи таланта, който ти бе даден; не завидя на тези, които са работили по-малко от тебе. Затова портите на небето се отвориха за тебе и сега влез в радостта на твоя Господ, свети Николае, и се моли за нас!

И сега, глас 6:

Сионе, тържествувай; весели се, Йерусалиме, граде на Христос, нашия Бог; приветствай Създателя, Който се е вместил в пещера и ясли. Отвори портите си, Йерусалиме, и аз ще вляза, за да видя Младенеца, който държи цялото творение в ръката Си, въпреки че лежи в ясла, увит в пелени. Него възпяват ангелите с немлъкващи гласове като животодавец Господ, Който спасява нашия род.

Стиховните стихири, глас 5.

Подобен: Ра́дуйся:

Радвай се, глава на свещениците, неопетнен дом на добродетелите, образец на божественото свещенство, пастирю велики, носителю на факела на най-светлата победа, ти, който милостиво слушаш молитвите на молещите те, като проникваш в молбите на немощните, най-бърз избавителю, спасителен защитниче на всички, които с вяра почитат твоята всесвята памет. Моли Христа, многоблажени, да ороси света с велика милост.

Стих: Скъпа е в очите на Господа смъртта на Неговите светии. (Пс.115:6)

Радвай се, най-свещен уме, чисто обиталище на Троицата, стълбе на Църквата, защитниче на верните, помощ на тези в беди. Звездо, чиито лъчи на молитвата прогонват винаги тъмнината на нападенията и скърбите. Светителю Николае, ти си тихо пристанище за спасение на обуреваемите, които са изхвърлени от вълнението на морето на живота. Моли Христос да даде на душите ни велика милост. 

Стих: Твоите свещеници ще се облекат в правда, и Твоите светии ще се зарадват. (Пс.131:9)

Радвай се, изпълнен с усърдие по Бога! Ти се появи насън и спаси от смърт несправедливо осъдените. Ти си извор в Мира, преливащ от ароматно миро, Николае, и като напояваш душите, гониш смрадта на страстите. Ти си меч, който отсича плевелите на прелестта (измамата); ти си лопатата, която изрови плевелите на Ариевото учение. Моли Христос да ороси душите ни с Неговата голяма милост.

Слава, глас 6. От монах Йоан:

Човече Божи, верни рабе и служителю Господен, мъж на свещени стремежи, избран съсъд, стълб и опора на Църквата, наследниче на Царството, не млъквай да призоваваш Господ за нас.

И сега, на предпразненството. Византиево:

Безмъжна Дево, откъде дойде? Чие дете си? И коя е твоята майка? Как така носиш в прегръдката си Твореца? Как не се унищожи твоята утроба? Велики и необикновени неща виждаме да се случват на земята, Пресвята! И ние изпълняваме нашия подобаващ дълг пред тебе: от земята подготвяме пещера и молим небето да даде звездата, и мъдреците идват от източната земя на запад, за да видят Спасителя на човеците, кърмен като младенец.

Песен на Симеон Богоприемец:

„Сега отпускаш Твоя раб, Владико, според думата Си, смиром; защото очите ми видяха Твоето спасение, що си приготвил пред лицето на всички народи, – светлина за просвета на езичниците, и слава на Твоя народ Израиля“. (Лука 2:29-32)

Трисвятое

Тропа́р, глас 4:

Пра́вило ве́ры и о́браз кро́тости, воздержа́ния учи́теля яви́ тя ста́ду твоему́, я́же веще́й и́стина. Сего́ ра́ди стяжа́л еси́ смире́нием высо́кая, ни́щето́ю Бога́тая, о́тче свяще́ннонача́льниче Нико́лае, моли́ Христа́ Бо́га спасти́ся душа́м на́шим.

—————————————————

УТРИННА СЛУЖБА

Бог Господь, гл. 4:

Пс. 117

Стих 1:Славете Господа, защото Той е благ, защото милостта Му е вечна.

Господ е Бог и ни осия, благословен е Идещият в името Господне!

Стих 2:Всички народи ме бяха окръжили, но с името Господне аз ги повалих.

Стих 3:Няма да умра, а ще живея, за да разказвам за делата Господни.

Стих 4:Камъкът, Който отхвърлиха зидарите, Той стана глава на ъгъла, това стана от Господа и е дивно в очите ни.

Тропар, гл. 4:

Правило на вярата и образец на кротостта, учител на въздържанието те показа на твоето стадо Този, Който е истината на нещата, затова ти със смирението си придоби величие, а с нищетата – богатство, отче свещеноначалниче Николае, моли Христос Бог да се спасят душите ни.

СлаваИ сегаБогородичен, гл. 4: Еже от века

Скритата от вечност непозната и на ангелите тайна се откри чрез тебе, Богородице, на живеещите на земята – Бог, въплътен в несливано съединение и заради нас доброволно приел кръст, чрез него възкреси първосъздадения и спаси от смърт душите ни!

Малка ектения: Защото Твоя е властта, и Твое е царството…

Първи седални, гл. 1, по Гроб Твой, Спасе:

Живеейки в чувствения мир, йерарше, явил си се помазан с разумно, духовно миро, отче Николае. Затова и с твоите чудеса си облаговонил света, като проливаш миро винаги, с твоите мирни благовонни слова, и с твоята памет.

Слава, Сияеш на земята с лъчите на чудесата, Николае мъдри, избран сред отците, и подтикваш всеки човек към прослава и възхвала на Този, Който те прослави на земята: Него моли да се избавят от всяка нужда тези, които с вяра и любов почитат твоята памет.

И сега, Богородичен: Всенепорочна, чиста, ти си заченала в утробата си, чрез Божествения Дух, Твореца на всичко, Бога и Създателя, и нетленно си родила. Затова като Го славим, те възпяваме, Дево, като палат на Царя на всички, и защита на света.

Малка ектения: Защото си благ и човеколюбив Бог и на Тебе възнасяме слава…

Втори седални, гл. 4, по Явился еси:

Ти защитаваш верните, като ги закриляш и запазваш, и сигурно ги избавяш от всяка скръб, блажени преподобни Николае, който си най-прекрасна слава и похвала на йерарсите.

Слава, гл8, по Премудрости:

Приел си от Господа извор от чудеса, отче мъдри, затова и на всички верни източваш медоносни води, блаженни, защото ти като пастир и проповедник, си запазил думите на истинския Пастир. А като имаш дръзновение пред Него, си спасявал човеците от смърт, блажени йерарше Николае, затова моли Христа Бога, да ни даде оставяне на греховете на почитащите с любов твоята свята памет.

И нине, Богородичен:

Паднах в тинята на греховете, и като нямам опора, люто ме потопи бурята на прегрешенията, но ти погледни на мен, която си родила Словото, Единствения човеколюбец, и ме избави от всеки грях, и душетленни страсти, и всяко нападение на лукавите убийци, Богородице, не познала мъж. Моли Христа Бога, да ми даде оставяне на греховете, защото в тебе ми е надеждата, като твой раб.

Полиелей, Величания. 

Малка ектения

Възглас: Защото е благословено Твоето име и е величествено Твоето царство…

Седален след полиелея, гл. 5по Собезначалное:

Да възхвалим премъдрия йерарх, като топъл в беди и скърби, от Бога помощник и защитник, защото Богоносния Николай се моли на Господа за всички верни, които извършват и възпяват неговата божествена памет.

Слава, гл. 4, по Скоро предвари:

Показал си се най-горещ закрилник на Христовата църква, Николае, и с дръзновение разбиваш безбожните учения на ересите, и си станал правило на Православието за всички, като се молиш за всички, които следват твоите божествени учения и съвети.

И сега, Богородичен:

Бързо приеми, Владичице, нашите молитви, и ги принеси на твоя Син и Бог, всенепорочна Господарке; избави от беди прибягващите към тебе, съкруши коварствата и смири дързостта на безбожниците, които се опълчват против твоите раби, Пречиста.

Степенни (стъпални), глас 4.

Антифон 1-виповтаряме стиховете:

От моите младини много страсти ме нападат; но Сам Ти ме защити и спаси, Спасителю мой.

Ненавиждащите Сион, засрамете се от Господ, защото ще бъдете изсушени като трева от огън.

Слава: Чрез Светия Дух се оживява всяка душа и чрез очистване се извисява, свещенотайнствено засиява пред троичната Единица. 

И сега: От Светия Дух текат благодатните струи, които напояват за плодоносене цялото творение.

Прокимен, гл. 4:Скъпа е в очите на Господа смъртта на Неговите светии. Стих: Какво да въздам Господу за всичките Му благодеяния към мене?

Евангелски чин

Дяконът: На Господ да се помолим.

Народът: Господи, помилуй!

Свещеникът: Защото си свят, Боже наш, и сред светии пребъдваш, и на Тебе, Отец и Син, и Свети Дух, подобава всяка слава, чест и поклонение сега и винаги, и во веки веков.

Народът: Амин! Всякое дихание да хвалит Господа (2). Да хвалит дихание всякое Господа.

Дяконът: За да се удостоим да изслушаме светото Евангелие, Господ Бог да помолим!

Народът: Господи, помилуй! (3)

Дяконът: Премъдрост! Да застанем прави, за да изслушаме светото Евангелие!

Свещеникът: Мир на всички!

Народът: И на твоя дух!

Свещеникът: Ще се чете из светото евангелие според евангелист (името).

Дяконът: Да внимаваме.

Народът: Слава на Тебе, Господи, слава на Тебе!

Евангелие от Йоан (10:1-9), зачало 36.

50-ти псалом (чете се)

Слава, гл. 6: По молитвите на светителя, Милостиви, очисти множеството наши прегрешения.

И сега: По молитвите на Богородица, Милостиви, очисти множеството наши прегрешения.

Стих: Помилуй ме, Боже, по голямата Си милост, и по многото Си щедрости изглади беззаконията ми.

Стихира, гл. 6:

Наследниче Божий, съпричастник Христов, служителю Господен, свети Николае, каквото е името ти, такова е и житието ти. В старините си просия с разум, а светлостта на лицето ти излъчваше душевно незлобие, мълчаливо известяваше кротостта на Словото. Ти си имал славен живот и успение със светиите, затова се моли за нашите души!

Литийна молитва (дяконът)

Свещеникът: По милостта и щедростите на Единородния Твой Син, с Когото си благословен, заедно с Пресветия, Благия и Животворящия Твой Дух сега и винаги и во веки веков.

Канон (непреведен)

Кондак, гл. 3: В град Мира, светецо, се прослави като свещенодеец, защото, преподобни, като изпълни Христовото евангелие, положи душата си за твоя народ и спаси от смърт невинните; затова се освети като велик посветен в Божията благодат.

Икос: Да възпеем сега с песни, хора, светителя, пастиря и учителя на град Мѝра, за да се просветим по неговите молитви, защото той целия се яви чист, нетленен по дух, принасяйки на Христос жертва непорочна, чиста, благоприятна на Бога като светител, очистен и духом, и телом. Затова и той е истински застъпник на Църквата и нейн поборник като велик посветен в Божията благодат.

В шестия ден на месец декември празнуваме паметта на свети Николай, ахиепископ Мирликийски, чудотворец. По неговите молитви, Христе Боже наш, помилвай и ни спаси! Амин.

Първи Катавасии на Рождество: Христос раждается, гл. 1

От св. Козма Маюмски 

1. Христос се ражда – славете Го! Христос слиза от небесата – посрещнете Го! Христос е на земята – възвисете се! Пейте на Господ, всички на земята, радостно Го възпейте, народи, защото се прослави!

3. Да възкликнем към Христос Бог, Родения преди всички векове непостижимо от Отца Син, Който в последните дни се въплъти безсеменно от Дева: Свят си, Господи, Който възвиси нашия род!

4. Христе, произлязъл си от Дева като израстък от Йесеевия корен и цвят от него; Ти, Възхваленият, Който си невеществен и си Бог, дойде (при нас), като се въплъти от непозналата мъж (Мария) сякаш от планина със сенчеста гора; слава на Твоята сила, Господи!

5. Бидейки Бог на мира и Отец на милостта, Ти си ни изпратил Вестителя на Твоя велик съвет, Който ни носи мир. Затова, доведени до светлината на богопознанието, от тъмна нощ сме станали да Те славословим, Човеколюбче.

6. От утробата си морското чудовище избълва Йона като младенец – невредим, както го беше погълнал; така и Бог Слово, вселил се в Девата и приел плът, премина през нея, като я запази неповредена; тъй като не се роди по обичаен начин, Той съхрани родилата ненаранена.

7. Момците, възпитани в благочестие, презряха нечестивата заповед, не се побояха от огнената заплаха, но стояха сред пламъка и пееха: „Благословен си, Боже, на отците ни!“

8. Възхваляваме, благословяме, покланяме се на Господ, като Го възпяваме и прославяме през всички векове.

Даващата прохлада пещ беше предобраз за свърхестествено чудо, защото не изгори хвърлените в нея младежи, както и огънят на Божеството не изгори утробата на Девата, в която влезе. Затова, прославяйки (Бога), нека запеем: „Всяка твар да благославя Господ и да Го превъзнася во веки!“

Дяконът: Богородицата и майка на Светлината с песни да възвеличим!

Народът: (речитатив) Душата ми величае Господа, и духът ми се зарадва в Бога, Спасителя мой.

Честнейшую херувим, и слàвнейшую без сравнения серафим, без истления Бога Слова рождшую, сýщую Богородицу тя величаем.

Задето Той милостно погледна унизеността на рабинята Си; защото, ето, отсега ще ме облажават всички родове.

По-почитана от херувимите и несравнено по-славна от серафимите, нетленно родила Бог-Слово, Тебе, истинска Богородице, величаем.

Задето Силният ми стори велико нещо, и свето е името Му; и Неговата милост е из рода в род за ония, които Му се боят.

Той показа сила с мишцата Си; разпръсна ония, които се гордеят с мислите на сърцето си.

Свали силни от престоли и въздигна смирени; гладни изпълни с блага, а богати отпрати без нищо.

Взе под закрила Израиля, Своя отрок, като си спомни милостта, – както говори на нашите отци, – към Авраама и семето му довека.

Песен 9

Величай, душе моя, по-честитата и по-славната от небесните войнства.

Виждам странно и преславно тайнство: пещерата стана небе, Девата – херувимски престол (на Бога), яслите – мястото, в което легна невместимият Христос Бог, Когото възпяваме и величаем.

Малка ектения

Свещеникът: Защото Те хвалят всички небесни сили, и на Тебе въздаваме слава, на Отца и Сина и Светия Дух, сега и винаги и во веки веков.

Светилен, по Жени услишите:

Да възхвалим всички великия архипастир и светител Николай, предстоятеля на Мира в Ликия, защото той спаси много мъже от несправедлива смъртна присъда и се яви на сън на царя, както и на Авлавий, за да премахне несправедливата присъда.

Слава,

Твърде много те прослави Господ с чудеса – и приживе, и след смъртта, светителю Николай, защото няма човек, който само да е призовал с пълна вяра твоето свято име и да не е бил чут веднага, намирайки в тебе горещ закрилник.

И сега, Богородичен:

Дево, която си родила Христос, ипостасната Мъдрост и Словото, Което е над всичко материално и е лекар на всички, изцери лютите и трайни язви и рани на моята душа и премахни неприличните помисли на моето сърце!

Хвалитни стихири на Всякое дихание, на 6, гл. 1:

Всичко що диша да хвали Господа. Хвалете Господа от небесата; Хвалете го във висините. На Тебе, Боже, подобава песен.

Хвалете Го, всички Негови ангели; хвалете Го, всичките Му сили. На Тебе, Боже, подобава песен.

Стих: Да извършат над тях писания съд, тая чест е за всички Негови светии. (Пс. 149:9) 

Устремил неуклонно поглед към висотата на разума, и виждайки невидимото чрез глъбината на премъдростта, с твоите учения светът си обогатил, отче, затова винаги се моли на Христос за нас, светителю Николае!

Стих: Хвалете Бога в Неговата светиня, хвалете Го в крепостта на силата Му. (Пс. 150:1)

Като божествено съкровище църквата на Мира чудейки се те прие, човече Божий, и верни угодниче, и строителю на Неговите тайни, мъж на духовните желания, стълпе одушевен, и вдъхновени образе, и молитвеник за нашите души.

Стих: Хвалете Го поради Неговото могъщество, хвалете Го поради голямото Му величие. (Пс. 150:2)

Прелитайки над църковните цветя като птица от ангелското гнездо на Вишния, Николае триблаженни, призоваваш винаги Бога за всички нас, които сме в нужда, беда и изкушения, и ни избавяш чрез твоите молитви.

Стих: Хвалете Го с тръбен звук, хвалете Го с псалтир и гусли. (Пс. 150:3)

Красота на свещените одежди, ти си ги направил по-светли с добродетелни дела, отче Богоносни. Затова и по дивен начин ни свещенодействаш, с твоите славни чудеса, свещенодеецо, като ни избавяш от злия.

Стих: Хвалете Го с тимпан и хора̀, хвалете Го със струни и орга̀ни (флейти). (Пс. 150:4)

С твоята доброта си стигнал до невидимото, като си разбрал страшната слава на Светият. Затова ни явяваш небесните слова за вечен живот, които видя в онова видение, отче най-свят.

Стих: Хвалете Го със звучни кимвали, хвалете Го с кимвали гръмогласни. Всичко, що диша, да хвали Господа! (Пс. 150:5-6)

Както си се явил в съня на царя и затворниците от смърт си избавил, отче, така се моли непрестанно, та сега по твоите молитви, да се избавиме от изкушения, беди и болести, които достойно те благохвалим.

Слава, гл. 5:

С тръба да засвирим песента, да заиграем празнично, и радостно да славиме в молебно тържество Богоносният отец! Царе и князе да се стекат да възпеят този, който с явяването в страшен сън на царя, го убеди да пусне тримата невинно държани воеводи. Пастири и учители на Пастиря, да се съберем да възхвалим подражателя на Пастиря! На болните лекарят, на бедстващите избавителят, на грешните застъпника, на бедните съкровището, на скръбните утешителят, спътникът на пътуващите, ръководителят на тези в морето, и на всички навсякъде топло предварящият, да възхвалим великият светител, като му речем: пресветий Николае, побързай и ни избави от настоящите беди, и спаси твоето стадо по твоите молитви!

И сега, Богородичен, творение на патриарх Герман:

С тръба да засвирим песента: надниквайки свише Всецарицата Майка Дева, венчава благословените, които я възпяват. Царе и князе да се съберат, а цариците да възпеят с песни родилата Царят, Който човеколюбно отпусна държимите от смърта в начало; пастири и учители, съберете се да възхвалим пречистата Майка на добрия Пастир! Свещникът златозарен, светоносният облак, по-широката от небесата, одушевеният кивот, огненият престол на Владиката, златната стомна с мана, вратата на затворените слова, прибежището на всички християни като похваляваме с богогласни песни да речем: няма нищо невъзможно за твоето ходатайство!

Велико славословие

Тропар на светителя – веднъж, гл. 4:

Правило на вярата и образец на кротостта, учител на въздържанието те показа на твоето стадо Този, Който е истината на нещата, затова ти със смирението си придоби величие, а с нищетата – богатство, отче свещеноначалниче Николае, моли Христос Бог да се спасят душите ни.

————

Превод: свещ. Траян Горанов

Източник: Богослужебни текстове

Posted in Богослужебни текстове

Вижте още: