Меню Затваряне

Слово за втория ден на Рождество Христово

Христос се ражда, славете Го, Христос идва от небесата – посрещнете Го, Христос е на земята възнесете се!

При самото Му раждане на света бедствия и злострадания срещнали Богомладенеца, нашия Господ Иисус Христос. Времето на раждането на нашия Спасител било през зимата – праведният Йосиф и пренепорочната Дева Мария дошли във Витлеем1Не се знае кога точно е роден Христос: някои предания казват, че това е станало през есента, други през зимата, а трети през пролетта. Бележката за раждането на Христос през зимата е условна, според вече установения празник през м. декември. Това, че не знаем датата на Неговото Рождение идва да покаже, че Христос е Предвечно Роденият Син на Отца, Който е извън времената и историята (бел. прев.).. Никъде не ги приели, виждайки тяхната бедност; те търсели място зад пределите на града, и каменната пещера им послужила за прибежище заедно с животните.

Велики Боже! Колко големи трябва да са нашите грехове, ако Твоята бедност и злострадание са толкова големи! И какво би станало с новородения Богомладенец, ако небесният Отец не би изпратил ангелите в пещерата, и чрез звездата не бе довел влъхвите, които донесли злато, ливан и смирна? А кой от нас не би поискал да окаже в такава скръб услуга на Господа и на Неговите праведни родители? Синът Божи не се нуждае сега от помощ; но вместо Него има Неговите братя, които се нуждаят и искат помощ.

Иди в землянките, намери бедното семейство на братята и сестрите Христови, които сред студа са лишени от хляб и дрехи; окажи им милост, подай им по някоя пара или късче хляб, и ти на Самия Христос ще направиш това. Каквото сте сторили на едного от тия Мои най-малки братя, Мене сте го сторили, ще каже Господ на Страшния Свой съд. Твоята услуга ще се равнява на услугата на Витлеемските пастири и на приношението на влъхвите.

Колко приятно би било за Самия Иисус Христос, ако богатите и знатните, особено през тези свети дни, биха отворили своите ръце за бедните Христови братя! Нима те не виждат бедните, стоящи при вратите на Божиите храмове? Никой да не се скъпи заради Христа да подаде щедра милостиня. Ако за нас е скъпа стотинката при високата цена на хранителните припаси, то колко по-скъпа ще да е тази стотинка за бедните, особено за слепите, хромите, слабите и безпомощните? По-добре себе си да лишим от някакъв вид прищевки, но да подадем на Христа или на Неговите братя.

Каквото сте сторили на едного от тия Мои най-малки братя, на Мене сте го сторили, казал Христос. С твоя хляб, с който храниш бедния, Самият Христос храниш; с твоята дреха, подарена от теб на бедния, ти покриваш Христос; лекуваш ли болния, язвите на Самия Христос лекуваш; посещаваш ли затворения в тъмница, посещаваш Самия Христос. Но моят глас не е ли гласът на викащия в пустинята, когото богатите на тоя свят не искат да чуят! Някой ще каже: „самият аз съм беден, имам жена и деца“. Но, приятелю, двете лепти на бедната вдовица Господ оценил повече, отколкото всички пожертвования на богатите; затова твоите две стотинки ще са по-скъпи пред Божиите очи, отколкото големите жертви на богаташите; особено, ако ти отдадеш последното свое препитание или препитанието на твоите деца. А не жали и ти да дадеш по нещо от своята бедност на бедния, особено, ако чувстваш тежестта на някой твой грях.

Няма нищо по ценно в този случай, по примера на онази блудница, която и пълния съд с драгоценно миро не пожали да излее върху главата на Спасителя. Ако много обикнеш Спасителя, Той много грехове ще ти прости. Ние винаги трябва да подаваме щедра милостиня на Христа, Който дойде на земята в пълна бедност да спаси грешниците! Студено Му е било и на Него да лежи в яслите на Витлеемския обор; жестоко и до болка непоносимо е било да виси след това на кръста! Да имаме пред очите си Богомладенеца Иисус Христос, защото Той пак ще се появи на небесните облаци, със сила и слава голяма, да съди живите и мъртвите, и всички нас ще възнагради или въздаде според делата ни. Христе, Спасителю, Който заради нас Си обеднял и заради нашето спасение Си се родил в бедния обор, пощади ни и ни помилвай! Амин.

———-

Превод: Виктор Дора

Източник: „Прости и кратки поучения на прот. Василий Бандаков“, Москва, 1900 г.

  • 1
    Не се знае кога точно е роден Христос: някои предания казват, че това е станало през есента, други през зимата, а трети през пролетта. Бележката за раждането на Христос през зимата е условна, според вече установения празник през м. декември. Това, че не знаем датата на Неговото Рождение идва да покаже, че Христос е Предвечно Роденият Син на Отца, Който е извън времената и историята (бел. прев.).
Posted in Църковни слова

Вижте още: