Меню Затваряне

Софийският епархийски съд взе решение за снемане от длъжност на трима свещеници

Софийската света митрополия уведомява свещенослужителите и православните християни, че Софийският епархийски съвет в заседанието си на 16.09.2021 г., протокол № 05, реши:

Поради системно неизпълнение на законните разпореждания на църковната власт, неизпълнение на енорийските, пастирските и финансово-отчетни задължения, да наложи църковните наказания снемане от длъжност до покаяние, изразено в писмена форма за срок от една година и аргос – пълно запрещаване от свещенослужение на свещеник Михаил /Милозар/ Величков Христов от Годечка духовна околия на Софийска епархия, и дисциплинарното наказание снемане от длъжност до покаяние, изразено в писмена форма за срок от една година на следните свещенослужители от Трънска духовна околия:

  •  архимандрит Евгений Николов Райков
  •  свещеник Петър Стоянов Христев

Също така напомня, че църковните наказания снемане от длъжност до покаяние, изразено в писмена форма за срок от една година и аргос – пълно запрещаване от свещенослужение на свещеник Георги Владимиров Марков от Дупнишка духовна околия, свещеник Борис Иванов Минчев от Дупнишка духовна околия и свещеник Станой Цветанов Станоев от Софийска духовна околия НЕ СА ОТМЕНЕНИ.

На всички горепосочени свещенослужители са заведени църковно-наказателни дела.

Призоваваме свещенослужителите и православните християни да бъдат особено внимателни при евентуално влизане в литургично и евхаристийно общение със свещенослужителите, на които е наложено църковното наказание аргос.

Източник: Софийска митрополия

Posted in Епархийски новини, Новини

Вижте още: