Меню Затваряне

Социалното министерство ще подпомогне енориите на БПЦ в тяхната милосърдната дейност

През ноември м.г. в сградата на Св. Синод се състоя среща между министъра на труда и социалната политика Иванка Шалапатова с архиереи от Св. Синод (тук). На нея министър Шалапатова запозна митрополитите с политиките на министерството и изрази желание за задълбочаване на сътрудничеството с Българската православна църква. Обсъдените теми бяха свързани със социалните грижи към деца и подрастващи, обръщането на особено внимание върху ранното детство и грижата за самотните родители и възрастните хора.

След тази среща митрополитите са определили техни представители от всяка епархия в работна група, в която са включени и деканът на Богословския факултет в СУ „Св. Климент Охридски“ доц. Ивайло Найденов, както и доц. Костадин Нушев като ръководител на Магистърската програма „Църковно социално дело“ към факултета.

От началото на новата 2024 година към Министерството на труда и социалната политика вече е сформирана междуведомствената работна група от експерти, представители на Българската православна църква и двамата преподаватели от Богословския факултет.

На 11 януари се проведе първата работна среща, на която бяха представени участниците и насоките за съвместна работа през следващите месеци. Работната група ще провежда срещи с експертите и представителите на Църквата, а до края на месеца се очакват писмени предложения от епархийте за техни дейности или за необходими мерки за улесняване на извършваните социални дейности от манастири и енории.

Работната група ще очаква също така описание както на добрите практики, така и на и трудностите при сътрудничеството с общинските власти, социалните служби и администрацията при наемане на безработни за временна заетост от бюрата по труда, ще работи за подкрепа за кухните и трапезариите за бедни, участието в програмата „топъл обяд“ към кметствата и общините и други специфични социални дейности към храмовете.

Експертите от Министерството на труда и социалната политика (МТСП) ще получават и преценяват предложенията от епархиите на БПЦ, за да съдействат:

– за подобравяне на социалната работа и християнските милосърдни дейности, които се провеждат по места;

– ще предоставят необходимите консултации, насоки и подкрепа за изграждане на капацитета на църковните организации и техните екипи за кандидатстване за финансиране по съществуващите програми и проекти за социални дейности.

Следващата работна среща се планира да бъде на място при действащи църковни и социални центрове в Софийска епархия за запознаване с успешните модели и добри практики за църковна и социална дейност, за сътрудничество с партньорите и специалистите по организиране и провеждане на християнската милосърдна дейност.

Една от провежданите църковни дейности – летните лагери за деца в манастири, се очертава като успешна практика за духовна и социална подкрепа на деца. Тя подлежащи на развитие и разширяване чрез духовна и образователна подкрепа на деца от бедни семейства и може да влезе в съществуващите програми за социализация и подкрепа.

Много от църковните институции е необходимо да организират своите екипи и доброволци, ако желаят да получат лиценз за предлагане на социални услуги и достъп до финансиране по съществуващите национални проекти и програми с европейско целево финансиране. Тези програми са предвидени за социални дейности и подкрепа на нуждаещи лица и уязвими групи в общността.

В някои епархии на Българската православна църква свещениците организират социални кухни, детски лагери, енорийски училища, затова и на срещата с представителите на Синода през ноември м.г. министър Иванка Шалапатова изрази желание за сътрудничество с Църквата във всички социални дейности, където това е възможно и изрази надеждата си за повече такива разговори и предприемане на конкретни действия в полза на хората в нужда, както и тясно сътрудничество с Българската православна църква.

Една добра новина е, че освен енориите, в сътрудничеството е включен също така и Богословският факултет в София, което позволява на богословите да показват как преподаваното във факултета се прилага на дело чрез социалната мисия и дяконията.

Очаква се по места да се включат свещениците и богословите, които извършват такива дейности към храмовете.

Posted in Мисия, Новини, Новини от страната

Вижте още: