Меню Затваряне

СПЦ излезе със становище по законопроект за еднополовите съюзи

Архиерейският събор на Сръбската православна църква излезе със свое становище в официално изявление до правителството на Република Сърбия по законопроекта за еднополовите съюзи.

В него се казва следното:

“Законопроектът е неприемлив за Сръбската православна църква, тъй като по-голямата част от предложените разпоредби са в противоречие с Евангелието на Христос и целия опит и практика на Църквата, върху които са основани духовните и морални устои както на сръбски народ, така и на цялата европейска цивилизация”.

Недопустимо е да се приравняват еднополовите съюзи със законния брак и семейството, както е посочено в текста на законопроекта, тъй като това дискриминира брачния съюз като християнска и защитена от закона ценност. Църквата зачита свободата, която Бог ни е дал, и разбира човешкия стремеж да изрази свободата си по различни начини.

Светият Архиерейски събор се съгласява с това, че трябва да бъдат упражнени определени лични, имуществени и други права от гражданите, които законопроектът касае, но посочва възможността те да се упражняват изцяло административно, без намеса в брачното и семейното законодателство и според правния ред на Република Сърбия.

Светият Архиерейски събор подчертава, че приема и насърчава диалога, като единствен и необходим начин за намиране на решения по всички въпроси от обществено значение, както и по този въпрос, който предизвика голямо безпокойство.

Светият Архиерейски събор изразява надежда, че аргументите на Сръбската православна църква по този въпрос ще бъдат уважени”.

Източник: СПЦ

Posted in Новини, Новини от света

Вижте още: