Меню Затваряне

Стефка Кънчева

Д-р Стефка Кънчева е главен асистент и преподавател по старозаветна библеистика в катедра “Библейско и систематическо богословие” на Православния богословски факултет при ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”.

Научните й интереси са в областта на библейската археология и история, старозаветната херменевтика и екзегетика, богослужебното тълкувание на Свещ. Писание, христологията на Стария Завет.

Д-р Стефка Кънчева завършва специалност “Теология” във Великотърновския университет (1995-2000 г.).

През 2009 г. защитава дисертационен труд на тема “Четвъртата песен за Раба Господен (Ис. 52:13-53:12) – пророческо прозрение за Христа”.

Специализира в Гръцкия православен институт “Св. Кръст” (Бостън, САЩ) като Фулбрайтов стипендиант.

Участва в международни срещи, лагери и семинари в Грац (Австрия – 1997), Болдерн (Швейцария – 1997), Хараре (Зимбабве – 1998), Никозия  (Кипър – 2002), Рим (Италия – 2006 ); работи с деца в неделно училище в периода 2000 – 2008 година.

През 2009-2011 г. д-р Стефка Кънчева е координатор на научно-изследователския проект „Научно-изследователски колегиум Biblica et Patristica” в Православния богословски факултет на ВТУ.

Помощник-координатор в Православния библиотечно-информационен център и координатор на Православния център „Проф. Тотю Коев” и изпълнителен директор на фондация “Дякония и мисия”, която работи за установяване на връзки между академичните среди и църковните енории.

Участва в научни форуми в страната и в чужбина. Научните й интереси са в областта на тълкуванието на Стария Завет в богослужението на Църквата, библейска археология и история.

Д-р Стефка Кънчева е автор е на монографията “За кого говори пророкът? (екзегеза на Ис. 52:13-53:12)” (УИ “Св. св. Кирил и Методий”, 2013) и на редица публикации. 

През 2018 г. излиза от печат сборникът “Свещеното Писание. Херменевтика – Богослужение – Диалог”, в който са включени и нейни изследвания. 

Всички нейни научни публикации можете да видите в цифровия научен архив на ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”.

Публикации в интернет

“Защото сиромаси ще има винаги в земята ти…” Грижата за бедните – библейски аспекти в дейността на св. Василий Велики”