С обучителни семинари стартира нова програма за подкрепа на църковни социални инициативи

Доц. д-р Костадин Нушев