Меню Затваряне

Теологикон

Теологикон е международно академично списание на Центъра по систематическо богословие към Православния богословски факултет на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“. 

Теологикон осигурява трибуна за научни текстове (статии и студии) в полето на систематическото богословие и християнската философия.

Списанието приема предложения за статии на различни езици от целия свят. От 2012 година излиза като периодично издание.

В редакционната колегия и в екипа от рецензенти участват експерти от различни страни. Текстовете се рецензират преди публикуване.

Тук можете да го изтеглите или четете онлайн, както и на сайта на ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”.