Меню Затваряне

Университетът в Русе предлага обучение: „Методически модел Йовков и християнските добродетели“

Русенски университет „Ангел Кънчев“ предлага на вниманието на учителите по Български език и литература ЗА 5-12 клас от гр. Русе и региона оферта за обучение за повишаване на квалификацията на тема: „ОБУЧЕНИЕ В МЕТОДИЧЕСКИ МОДЕЛ ЙОВКОВ И ХРИСТИЯНСКИТЕ ДОБРОДЕТЕЛИ“ за 16 академични часа и 1 кредит.

Обучението ще се проведе както следва:

  • на 29.05.2022г. /неделя/, от 09:00 часа присъствено в Русенски университет, зала 2.204.
  • Лектори – доц. Велислава Донева – Русенски университет „Ангел Кънчев“ и Огнян Узунов- сътрудник на Русенска митрополия
  • Срок на подаване на заявки – до 25.05.2022 година.
  • Такса за обучение за един участник- 45,00 (четиридесет и пет) лв.

Банкова сметка за внасяне на такса  за обучение:

IBAN: BG97 UBBS 8002 3106 0294 01

BIC:UBBS BGSF- ТБ ОББ АД-Русе, кл.„Възраждане”

РУ ”А. Кънчев”

Курс Християнски добродетели /име, училище/

  • Моля, желаещите участници да попълнят прикаченото в писмото Заявление за участие и да изпратят сканирано на e-mail: cpo@uni-ruse.bg,
  • За внесените такси от  училищата, да се изпратят данни за издаване на фактура.

С уважение,

ПРОФ. Д-Р ПЛАМЕН ДАСКАЛОВ

Зам.-Ректор Развитие, координация и продължаващо обучение

Ръководител на Център за продължаващо обучение

За повече информация:

Център за продължаващо обучение при Русенски университет

тел. 082/888 567, 0887 867 217

ул. Студентска №8, кабинет 213.1, Ректорат

03.05.2022 г. , гр. Русе

Posted in Епархийски новини, Новини

Вижте още: