Меню Затваряне

Успение на св. Йоан Рилски

Икона на Ателие „Праксис“
Икона на Ателие „Праксис“

18 август: Успение на св. Иван Рилски чудотворец

Вечерна*

Господи, воззвах (Пс. 140), на 8, 

глас 2, подобен Киими похвальними:

Господи, извиках към Тебе, чуй ме. Послушай ме, Господи. Господи, извиках към Тебе; побързай към мене; чуй моя глас, когато Те призовавам, чуй ме Господи! 

Да се възнесе молитвата ми пред Тебе като тамян; издигането на ръцете ми да бъде като вечерна жертва, чуй ме Господи.

На Успение Богородично (4)

Стих: От дън душа викам към Тебе, Господи. Господи, чуй гласа ми.(Пс. 129:1-2)

Как с нашите недостойни устни да облажим Богородица? Тя е най-почитана сред творението и по-свята от херувимите и всички ангели, непоклатим престол на Царя, дом, в който се всели Всевишният, спасение за света, Божие освещение; в деня на своята божествена памет тя богато дарява на вярващите велика милост.

Стих: Да бъдат ушите Ти внимателни към гласа на молбите ми.Пс.129:2 – същата стихира

Стих: Господи, ако Ти забелязваш беззаконията – кой ще устои, Господи? Но в Тебе е прошката. Пс.129:3

Какви чудни песни ти поднесоха тогава, Дево, всички апостоли на Словото, застанали около твоя одър! И в удивление пееха: отива си царският палат, извисява се освещеният кивот, отворете се, врати, за да влезе в радостта Божията врата, която непрестанно изпросва за света велика милост.

Стих: Надявам се на Господа, надява се душата ми; на Неговото слово се уповавам.Пс.129:4

Какви духовни песни да ти поднесем сега, Пресвета Богородице? Защото с твоето безсмъртно успение ти освети целия свят и премина към отвъдсветовното, за да съзерцаваш красотата на Вседържителя и като майка да се радваш заедно с Него, а ангелските сили и душите на праведниците те придружават, чиста; заедно с тях изпроси за нас мир и велика милост.

На преп. Иван Рилски, гл. 1, по Небесних чинов

Стих: Душата ми ожида Господа повече, отколкото стража – утрото, много повече, отколкото стража – утрото. Нека се уповава Израил на Господа! (Пс. 129:6-7А)

Възсиялия сред постниците рилски светилник, образец и възпитаник на пустинята, нека всички вярващи да възхвалим със слова и песни, като казваме и пеем: радвай се, велика славо, явила се в наши дни, преблажени Йоане.

СтихЗащото има милост у Господа и изобилно изкупление в Него, Той ще изкупи Израил от всичките му беззакония. (Пс. 129:7Б-8)– същата стихира

СтихВсички народи, хвалете Господа; всички народи Го приветствайте!

Възложил цялата си надежда на твоя Творец и Бог, сам себе си доведе при Владиката, Който отвори недрата Си и те нахрани с мляко, направи те наследник на писанията, хранещи душата, и на небесното царство, почитан от всички вярващи, преблажени Йоане.

Стих:Защото Неговата милост е укрепена над нас и истината Господна остава завинаги.

Радваш се, като виждаш плода на твоите трудове, защото си получил като светло въздаяние за твоите подвизи райски красоти, които око не е виждало, и ухо не е чувало, а раклата ти, която пази нетленно твоето тяло, излива благодат на земята, преблажени Йоане.

Славана преподобния, гл. 6:

Дойдете, православни множества, духовно да се зарадваме днес, когато богомъдрият Йоан ни е събрал в своя памет, като запеем към него: радвай се, пустинна красота и съжителю на ангелите, радвай се, рилска похвала и съгражданин на българите, не преставай да се молиш на Христос Бог за нас, които с вяра и любов честват винаги почитаната и истински празнична твоя памет.

И сега…, на Успение Богородично, същия глас:

Дойдете да празнуваме всемирното успение на всенепорочната Богородица, защото днес ангелите честват почитаемото преселване на Богомайката и призовават нас, човеците, на тържество, за да пеем с несекващи гласове: радвай се ти, която напусна земята и се засели в небесните жилища; радвай се ти, която чрез облаците събра наедно сонма на учениците; радвай се, наша надежда и закрила, защото тебе неспирно облажаваме ние, християнският род.

Вход с кадилница. Свете тихий: 

Творение наСв. Софроний, патр. Йерусалимски

Тиха светлина от светата слава на безсмъртния, светия и блажения небесен Отец, Иисусе Христе! Като стигнахме до заник слънце и видяхме вечерната светлина, възпяваме Бога – Отец, Син и Свети Дух; Сине Божий, Който даваш живот, достоен си през всички времена да бъдеш възпяван с приятни гласове, затова и светът Те слави.

Прокимен на деня.

Четения (Паримии)

Премъдрост Соломонова (5:15-6:3)

Праведниците живеят довека; наградата им е у Господа и грижата за тях у Вишния. Затова те ще получат царство на славата и венец на красотата от ръката на Господа, защото Той ще ги закрили с десницата и ще ги защити с мишцата. Той ще вземе за всеоръжие – Своята ревност, и ще въоръжи тварите за отмъщение на враговете; ще облече за броня правдата, и ще Си наложи за шлем – нелицеприятния съд; ще вземе за непобедим щит – светостта; строгия Си гняв ще изостри като меч, и светът ще се опълчи с Него против безумците. Ще захвъркат правоцелещи светкавични стрели, и от облаците, като от силно опнат лък, ще полетят в целта, и като от каменометно оръдие с ярост ще се изсипе град; ще възнегодува против тях морската вода, и реките свирепо ще ги издавят; ще въстане против тях духът на силата и ще ги разнесе като вихър. Тъй беззаконието ще опустоши цялата земя, и злодеянието ще катурне престолите на силните.Затова, слушайте, царе, и разберете, научете се, съдии от земните краища! Внимавайте, вие, които владеете множествата и които се гордеете пред народите! От Господа ви е дадена властта, и силата – от Вишния, Който изследва делата ви и изпитва намеренията.

Премъдрост Соломонова (3:1-9)

Душите на праведните са в Божия ръка, и мъка няма да ги докосне. В очите на неразумните те минаваха за умрели, и краят им се считаше за погибел, и заминаването им от нас – унищожение; но те си пребъдват в мир. Защото, макар в очите на хората и да се наказват, тяхната надежда е пълна с безсмъртие. И бидейки малко наказани, те ще бъдат много облагодетелствувани, защото Господ ги е изпитал и ги е намерил достойни за Него. Той ги е изпитал като злато в горнило и ги е приел като най-съвършена жертва. Когато им се въздава, те ще блеснат като искри, които лазят по стърнище. Ще съдят племена и ще владеят над народи, а над тях ще царува Господ вовеки. Които се Нему надяват, ще познаят истината, и верните в любовта ще пребъдат у Него; защото благодат и милост има за светиите Му и промисъл за избраниците Му.

Премъдрост Соломонова (4:7-15)

Праведникът и да умре рано, ще бъде в покой, защото не в дълговечността е честната старост, и не с броя на годините тя се измерва. Мъдростта е седина за людете, и безпорочният живот – възраст на старостта. Като благоугодил Богу, праведникът е обикнат и, като живял посред грешници, е прибран; грабнат е, да не би злоба да измени разума му, или коварство да прелъсти душата му. Защото упражнението в нечестие помрачава доброто, и вълнението на страстта развратява незлобивия ум. Достигнал съвършенство в кратко време, той е навършил дълги години; защото душата му е била угодна Господу, затова и побързал да излезе изсред нечестието. А хората видяха това, и не разбраха, дори и не помислиха, че благодат и милост има за светиите Му и промисъл – за избраниците Му.

Сугуба ектения.

Вечерно славословие

Сподоби ни, Господи, през тази нощ да се запазим от грях. Благословен си, Господи, Боже на отците ни, и хвално и прославено да е името Ти во веки, амин. Да бъде, Господи, милостта Ти над нас, според както Ти се уповаваме. Благословен си, Господи, научи ме на Твоите наредби. Благословен си, Владико, вразуми ме чрез Твоите наредби. Благословен си, Светий, просвети ме с Твоите наредби. Господи, Твоята милост е вечна, делата на ръцете Си не изоставяй. На Тебе  подобава хвала, на Тебе подобава пение, на Тебе слава подобава, на Отца, и Сина, и Светия Дух, сега и всякога, и во веки веков! Амин!

Просителна ектения

Стиховни стихири, гл. 5, по Радуйся, постнических

Радвай се, богомъдри Йоане, съименник на Кръстителя и наречен така от ангела в майчината утроба, и с благодатта разтворил неплодната утроба, а с пост и молитва умъртвил плътските страсти и възсиял в рилската пустиня като незалязваща звезда, която навсякъде прогонва греховния мрак и тъмнината на ересите изобличава със силата на нашия Христос Бог, Когото моли да дарува на душите ни мир и велика милост.

Стих: Скъпа е в очите на Господа смъртта на Неговите светии (Пс. 115:6).

Радвай се, богомъдри Йоане, който с потоци сълзи напои пустинята и я направи като тучно пасище, на което възпита множество монаси и беседвайки с Бога с пресветлата чистота на твоята душа, чрез светлината на благочестието като пресветъл стълб ги доведе до кошарата на Добрия пастир – царството на нашия Христос Бог. Него моли да дарува на душите ни мир и велика милост.

Стих: Блажен е оня човек, който се бои от Господа и който крепко обича Неговите заповеди (Пс. 111:1).

Радвай се, богомъдри Йоане, събеседник на ангелските чинове и участник в небесното царство, наистина живял на земята праведно и добродетелно и станал пречисто огледало, отразяващо светозарните лъчи, а чрез озарението на пребогато вселилия се в тебе Свети Дух, ти си виждал бъдното и всичко си предсказвал чрез явяването на светлината на нашия Христос Бог. Него моли да дарува на душите ни мир и велика милост.

Славана преподобния, гл. 4:

Обикнал живота в пустинята и приел ангелското служение, намразил си нетрайната лъжовност на света и си се показал пресветло светило за Църквата, съобщник на ангелите и божествено украшение за пустинниците, радост за скърбящите и изцеление за болните, и спасение за всички вярващи. Моли се, всеблажени Йоане, на Христос Бог да дарува мир на света и велика милост на душите ни.

И сега…, на празника, същия глас:

Нека запеем днес, хора, на Христос Бог Давидова песен: ще се доведат при Царя, рече той, девици след нея, ще се доведат с веселие и радост; защото тази, която е от Давидово семе и чрез която ние се обожествихме, славно и неизразимо се предава в ръцете на своя Син и Владика; възпявайки я като майка Божия, ние викаме и казваме: спаси от всякакви изпитания нас, които те изповядваме за Богородица, и избави от беди душите ни!

Песен на Симеон Богоприемец:

„Сега отпускаш Твоя раб, Владико, според думата Си, смиром; защото очите ми видяха Твоето спасение, що си приготвил пред лицето на всички народи, – светлина за просвета на езичниците, и слава на Твоя народ Израиля“. (Лука 2:29-32)

Трисвятое

Тропар на преподобния, гл. 1:

Основа на покаянието, пример на умилението, образец на утешението и духовното съвършенство беше твоят равноангелски живот, преподобни, защото пребиваваше в молитва, постничество и сълзи, отче Йоане; моли Христос Бог за нашите души!

Слава…, и сега…, на Успение на св. Богородица, гл. 1:       

При раждането на Христос запази девството, в успението не остави света, Богородице: в живота премина ти, която си майка на Живота, и с твоите молитви избавяш от смърт душите ни.

———————————————————————-

Утринна**

След Шестопсалмието, Велика ектения 

Бог Господь: на глас 1.

Пс. 117

Стих 1:Славете Господа, защото Той е благ, защото милостта Му е вечна.

Господ е Бог и ни осия, благословен е Идещият в името Господне!

Стих 2:Всички народи ме бяха окръжили, но с името Господне аз ги повалих.

Стих 3:Няма да умра, а ще живея, за да разказвам за делата Господни.

Стих 4:Камъкът, Който отхвърлиха зидарите, Той стана глава на ъгъла, това стана от Господа и е дивно в очите ни.

Тропар, гл.1:

Основа на покаянието, пример на умилението, образец на утешението и духовното съвършенство беше твоят равноангелски живот, преподобни, защото пребиваваше в молитва, постничество и сълзи, отче Йоане; моли Христос Бог за нашите души!

Слава… и сега…При раждането на Христос запази девството, в успението не остави света, Богородице: в живота премина ти, която си майка на Живота, и с твоите молитви избавяш от смърт душите ни.

Малка ектения

Свещеникът: Защото Твоя е властта и Твое е царството и силата, и славата…

Първи седален, гл. 4, по Вознесийся на крест:

Последвал си призива на твоя Господ, оставил си света и всички негови хубости, преблажени отче Йоане; претърпял си суровостта на пустинята и мъжествено си отблъснал бесовските пълчища, затова и ние винаги вярно с песни възхваляваме твоята памет.

Слава, и сега, богородичен:

Вселената, разумно украсена от невеществения Дух за твоята славна памет, с радост ти казва: радвай се, Дево, похвало за християните!

Малка ектения

Свещеникът:Защото си благ и човеколюбив Бог и на Тебе слава възнасяме …

Втори седален, гл. 5, по Собезначальное Слово:

Напуснал своя роден край и пренебрегнал цялата земна любов, ти се изкачи на планината и до небесата се извиси като стълб, като посочва на хората пътя на спасението (Изх. 13:21), затова и се всели в земята на кротките (Пс. 36:11; Мат. 5:5), преподобни отче наш Йоане.

Слава, и сега, богородичен, глас и подобен същия:

Ангелските множества те славословят и ние, човешкият род, вярно те възпяваме, защото се пресели от земята към Родилия се от тебе, чиста Богородице, а сега ти усърдно се моли да се избавим от бедите всички, които с вяра празнуваме, Дево, твоето успение.

Полиелей:Хвалите имя Господне: Величанияприпев:

Ублажаваме те, преподобни отче Йоане, и почитаме светата твоя памет, защото ти се молиш за нас на Христос, нашия Бог.

Малка ектения

Свещеникът: Защото е благословено Твоето име, и величествено е царството Ти…

Седален след полиелея,гл. 8, по Премудрость и Слово:

Възприел смирен вид и дейност, укротил чувствата, насочил си живота си към божествените заповеди, а за монасите си се показал пресветъл светилник, наставлявайки ги към познанието; затова те възхваляваме и възпяваме твоето успение, богоносни Йоане, като с любов ти казваме: моли Христос Бог да дарува прошка на греховете на тия, които с любов честват твоята свята памет.

Слава… и сега… на празника, глас 8, подобен Премудрост и Слово:

Безсеменно заченала Бога и без тление родила Въплътения, облечена в новото одеяние на нетлението от Духа като майка на Живота и царица на всички, ти се пресели към невеществения живот, затова по достойнство се показа наистина облак, от който се излива водата на нашия живот, всенепорочна Богородице, моли твоя Син и Бог да дарува прошка на греховете на тия, които с любов празнуват твоето свето успение.

Степенни (стъпални), глас 4.

Антифон 1-виповтаряме стиховете:

От моите младини много страсти ме нападат; но Сам Ти ме защити и спаси, Спасителю мой.

Ненавиждащите Сион, засрамете се от Господ, защото ще бъдете изсушени като трева от огън.

Слава: Чрез Светия Дух се оживява всяка душа и с чистотата свещенотайнствено се извисява пред троичната Единица. 

И сега: От Светия Дух текат благодатните струи, които напояват за плодоносене цялото творение.

Прокимен, гл. 4:Скъпа е в очите на Господа смъртта на Неговите светии (Пс. 115:6)СтихКакво ще въздам на Господа за всичките Му благодеяния към мене? (Пс. 115:3) 

Евангелски чин

Дяконът: На Господа да се помолим! 

Народът: Господи помилуй. 

Свещеникът: Защото си свят Боже наш и сред светии пребъдваш, и на Тебе, Отца, и Сина, и Светия Дух подобава всяка слава, чест и поклонение, сега и винаги и во веки веков. 

Народът: Амин! Всякое дихание да хвалит Господа (2). Да хвалит дихание, всякое Господа.

Дяконът: За да се удостоим да изслушаме светото Евангелие, Господ Бог да помолим! 

Народът: Господи, помилуй (3).

Дяконът: Премъдрост! Да станем прави да изслушаме светото евангелие!

Свещеникът: Мир на всички.

Народът: И на твоя дух.

Свещеникът: Ще се чете из светото евангелие според евангелист (името).

Дяконът: Да внимаваме.

Народът: Слава на Тебе, Боже, слава на Тебе!

Утринно евангелие

Мат. 11:27-30 (зачало 43)

Рече Господ на Своите ученици: Всичко Ми е предадено от Моя Отец, и никой не познава Сина, освен Отец; и нито Отца познава някой, освен Сина, и комуто Синът иска да открие. Дойдете при Мене всички отрудени и обременени, и Аз ще ви успокоя; вземете Моето иго върху си и се поучете от Мене, понеже съм кротък и смирен по сърце, и ще намерите покой за душите си; защото игото Ми е благо, и бремето Ми леко.

Народът: Слава на Тебе, Боже, слава на Тебе!

50 Псалом (чете се)

Слава: По молитвите на преподобния, Милостиви, очисти множеството наши съгрешения.

И сега: По молитвите на Богородица, Милостиви, очисти множеството наши съгрешения.

Стих: Помилуй ме, Боже, по великата Си милост и по множеството Си щедрости, очисти беззаконието ми.

Стихира, гл.6:

Планината се уподоби на небето, защото както майка младенец тя приема в обятията си светилника на пустинята Йоан, който чрез Светия Дух като орел прелита рилските гори и пещери, а оттам беше взет направо на небето при Господ, Когото беше възлюбил. Сега ти, прекрасна душа, който просвещаваш вярващите, идващи при почитаемия ковчег с твоите мощи и почитат всечестното ти успение, заедно с Богородица се моли за спасението на нашите души.

Литийна молитва(дяконът)

Народът: Господи помилуй (12 пъти). Свещеникът: По милостта и щедростите на…

Канони

 на Успение Богородично от преп. Козма Маюмскиглас 1

и на преподобния, глас 1с акростих в оригинала:

Дѝвенъ Богъ во святыхъ Своихъ, Богъ Исра̀илевъ.

Песен 1

Ирмос: Преукрасена с божествена слава, Дево, твоята свещена и славна памет събра всички верни за веселие и водени от Мариам с песни и тимпани те възпяват твоя единороден Син, защото славно се прослави.

Припев: Пресвета Богородице, спаси ни.

Невеществените чинове окръжаваха божественото твое тяло на Сион, а апостолското множество внезапно се събра от краищата на земята и пред тебе застана, Богородице; заедно с тях и ние, Чиста, славим твоята свята памет.

Ти получи почести за победата над естеството, Чиста, защото носи в утробата си Бога; но подражавайки на твоя Творец и Син, ти свръхестествено се подчиняваш на законите на естеството, затова и умирайки, възкръсваш за вечен живот със своя Син.

Друг на преподобия

Ирмос: Твоята крепка десница боголепно в сила се прослави, Безсмъртни, защото като всемогъща тя сломи противника и за израилтяните проправи нов път по морското дъно.

Припев: Преподобни отче Йоане, моли Бога за нас.

Дай ми крепка помощ отгоре и просвещение на разума, блажени, за да възхваля твоя равноангелски живот на земята, чрез който се яви като извор на чудеса!

Ти се уподоби на кедър ливански, преумножавайки божествените добродетели и като дърво, насадено при извори с жива вода сега осеняваш страдащите с благодат.

Слава: Като чу, че житието ни е в небесата и горе е жилището ни, ти остави земята на своето отечество, презря светските блага и се устреми към горния живот.

И сега: Когато ангелските духове се качваха и слизаха по стълбата на Йаков, тогава те тайнствено явиха Твоето страшно детерождение, Богородице, защото по нея Бог слезе на земята, та да възнесе човеците на небесата.

Песен 3

Ирмос: О, Христе, Божия Премъдрост и Сила, Който твориш и поддържаш всичко, утвърди Църквата непоколебима и непоклатима, защото само Ти Си свят и в светиите пребъдваш.

Припев: Пресвета Богородице, спаси ни.

Знаейки те като смъртна жена, но и свръхестествено като майка Божия, Всенепорочна, славните апостоли с трепетни ръце се докосваха до тебе, сияеща в слава, гледайки те, като приела Бога скиния.

Божието правосъдие постигна наглите ръце на дръзкия Атоний, като ги подложи на посичане и така заради славата на Божеството съхрани честта на одушевения ковчег, в който Словото стана плът.

Друг на преподобния

Ирмос: Ти единствен знаеш слабостта на човешката природа и милостиво в нея се облече; препаши ме със сила от горе, за да мога да викна към Тебе: „Свят е одушевеният храм на Твоята неизказана слава, Човеколюбче!”

Припев: Преподобни отче Йоане, моли Бога за нас.

Роден не от похот плътска ти поживя като безплътен на земята и бе чедо на Всевишния чрез благодатта и като отечески жребий прие приготвеното Царство на Този, Когото възлюби.

Като изпълни чрез благодатта на Духа Моисеевата заповед към израилтяните, ти в течение на много дни, изкачен на планината, очисти тялото и душата си и пребивавайки там като безплътен се удостои с богосъзерцания.

Слава: От младини украсен с разум, ти придоби Соломоновата мъдрост и като пренебрегна сладострастната храна на тоя свят, чрез глад и страдания побърза да получиш нетленната, всеблажени.

И сега: Господ с пръст изписа в Тебе, като в книжен свитък  безначалното Слово, Всевъзпявана; затова пред Тебе падам и Те моля да ме запишеш в книгата на Живота, разкъсвайки ръкописанието на греховете ми.

Кондак на Успение Богородично, глас 2:

Гробът и смъртта не смогнаха да удържат неуморната в молитви Богородица и неизменната надежда в застъпничествата, защото като майка на Живота към живота я пренесе Този, Който се всели в нейната вечно девствена утроба.

Седален на преподобния, глас 2, подобен: Милосѐрдіа двѐри:

Постнически подвизи понесе и се увенча със страдалчески венец, защото с безплътните врагове телесно се бори и побеждавайки техните войнства удиви с търпението си ангелите, на чиито живот подражаваше в плът; но моли се на Христа Бога, отче Йоане, да се спасим!

Слава, и сега, на Успениеглас 2: Като възхваляваме твоето прехождане, Пречиста, всички верни те възпяваме, защото си преминала от живота на земята към вечния живот и бидейки на небесата, молиш се на Бог родът човешки да се избави от беди.

Песен 4

Ирмос: Словата и загадките на пророците предвъзвестиха Твоето въплъщение от Девата, Христе, и сиянието на Твоя блясък, което ще се яви като светлина за народите; и бездната с радост зове към Тебе: „Слава на Твоята сила, Човеколюбче!”.

Припев: Пресвета Богородице, спаси ни.

Вижте, народи, и се удивете, защото светата и най-славна Божия планина се въздига по-високо от небесните хълмове; земното небе – Богородица се поселва в нетленната и небесна обител.

Твоята смърт стана преход към вечния и по-добър живот, Пречиста, пренасяйки те от временния към наистина божествения и непреходен живот, Пренепорочна, та с веселие да съзерцаваш твоя Син и Господ.

Вдигнаха се небесните врати, ангелите запяха и Христос прие девственото съкровище на Своята майка; херувимите с веселие се преклониха пред тебе, а серафимите те славят с радост.

Друг на преподобния

Ирмос: С прозорливи очи Авакум Те видя като планина, осенена с Божията благодат, от Която Светият Израилев ще произлезе за нашето спасение и обновление.

Припев: Преподобни отче Йоане, моли Бога за нас.

Като проумя видението на Даниил за Камъка, отсечен от планината не с човешка ръка, Който разби на прах тиранията на идолослужението, ти на планината намери крайъгълния Камък Христа, Който съкрушава всяка злоба.

За да не изгори в Содомския огън, ангел заповяда на Лот да се спасява в планината, а ти, като придоби неговата ревност, на планината се изкачи, желаейки да заживееш там и така избегна пламъка на страстите.

Слава: Смирено ти последва жезъла на призовалия те Пастир и като овчица кротко се хранеше с небесната храна; а сега, като намери покой в райското пасище, се насищаш на изобилни води.

И сега: Адам вкуси мъка от древния плод, като послуша жена си, а Ти, Пречиста, като прие думите на ангела, отговори му: „Ето ме, рабинята Господня!”, роди Бога и така донесе радост на света.

Песен 5

Ирмос: Изповядваме божествената и неизразима красота на Твоите добродетели, Христе, защото Ти възсия от вечно-съществуващата Слава като съ-вечно и ипостасно Сияние и въплъщавайки се от девствената утроба, за намиращите се в тъмнина и сянка Ти като Слънце възсия.

Припев: Пресвета Богородице, спаси ни.

Апостолският лик, носен сякаш на облаци, се събра от краищата на земята в Сион, за да послужи на тебе, Дево – облак лек (Ис. 19:1), от Който за намиращите се в тъмнина и сянка изгря Всевишният Бог (Мат. 4:16), като Слънце на правдата.

По-звучни от тръби бяха боговдъхновените езици на богословстващите мъже, които към Богородица зовяха, пеейки чрез Духа надгробна песен: „Радвай се, нетленен Източник на живоначалното и спасително за всички Божие въплъщение!”.

Друг на преподобния

Ирмос: О, Христе, Ти просвети краищата на вселената със сиянието на Твоето пришествие и светлината на Твоя Кръст; просвети със светлината на Твоето богопознание и сърцата на тия, които православно Те възпяват.

Припев: Преподобни отче Йоане, моли Бога за нас.

Като поживя подобно на ангел на земята, ти се уподоби чрез въздържанието на пустинното житие на Кръстителя, преподобни, а сега хранейки се с ангелски хляб, според Писанието, насити и нашите души с благодатта!

Твоето дръзновение пред Бога стана явно от чудесно израсналия сланутък, отче, с който, като облечен в естеството на плътта, дивно си изхранвал себе си и тия, които идвали при тебе.

Слава: Истинската ти надежда не те посрами, блажени, щом позна бъдещата слава, в сравнение с която земните борби счете за нищо и дръзновено се устреми към постническите страдания.

И сега: Чрез хитростта на змията Адам бе съблечен от божествената риза и се облече в кожена дреха, а като прие от тебе плът моят Създател свали от мене огрубялата от греха плът и пак ме облече с първата одежда. 

Песен 6

Ирмос: Вътрешният огън на родения в морските дълбини кит бе предобраз на Твоето тридневно погребение, на което Йона стана пророк, защото спасен и невредим, сякаш непоглъщан никога, той зовеше: „Жертва ще Ти принеса с хвалебен глас, Господи!”.

Припев: Пресвета Богородице, спаси ни.

Бог, Царят на всичко, явява върху тебе свръхестественото, защото както при раждането Си Той те запази Девица, така и в гроба опази тялото ти нетленно и го прослави с божествено преселение, въздавайки ти чест, като син на майка.

Твоята Рожба наистина те постави в Светая Светих, Дево, като светъл светилник на невеществената Светлина, златна кадилница на божествения Въглен, стомна с манна и жезъл, скрижал от Бога написан, свят кивот и трапеза на живия Хляб.

Друг на преподобния

Ирмос: Най-дълбока бездна ни погълна и няма кой да ни избави, станахме като овци на заколение; спаси Твоите люде, Боже наш, защото Ти Си сила и обновление на немощните.

Припев: Преподобни отче Йоане, моли Бога за нас.

Като заблестя в първичната Светлина, ти стана светилник, блажени отче, и се уподоби на ангелите, безспирно възпявайки във всенощни молитви единия Бог, Чийто син стана чрез благодатта.

Ти остави развълнуваното житейско море, в което потъват нежелаещите да се възнесат на небето, и като избегна всичките примамки на света, гол избяга от изкушенията на лукавия.

Слава: Ти придоби Бога, Който се всели в тебе, като не даде сън на очите си, нито дрямка на веждите си и като поживя в плът като безплътен, всели се в небесните обители.

И сега: Източи милостиви капки, Облаче небесни, чиста Дево, като руно оросено и като капка, приела Бога в утробата си, и изсуши потоците на моите страсти.

Кондак на преподобния, глас 2, подобен: Въ молѝтвахъ неусыпа̀ющую:

В молитви бодърствал без да заспиваш и уподобил се на ангелите в непрестанните песнопения към Бога, ти си оставил тленния живот и си влязъл в гроба, за да преминеш към небето в нетление, отче Йоане, защото като Свой угодник Христос Бог те пресели от смъртта във вечния живот.

Икос: Дойдете да възпеем преблажения Йоан, който въпреки естеството си, бидейки в смъртно тяло, пожела ангелско житие, защото той сметна за измет света и всичко в него, и отиде на планината, както великият Моисей в древност, очисти се с пост и се удостои да види Троичното сияние не в мрак, нито в силен вятър, а в благодатната светлина; затова той сияе с лъчите на чудесата и от гроба си излива за вярващите реки от изцеления, защото като Свой угодник Христос Бог го пресели от смъртта във вечния живот.

В осемнадесетия ден на месец август празнуваме успението на светия преподобен наш отец Иван Рилски чудотворец. По неговите молитви, Христе Боже наш, помилва ни и ни спаси! Амин.

Песен 7

Ирмос: Съпротивлявайки се на жестоката ярост и огъня, божествената любов угаси огъня с роса и се надсмя над яростта, превръщайки в боговдъхновена и духовна триструнна лира преподобните юноши, които в отговор на музикалните инструменти посред пламъка пееха: препрославен Боже наш и на отците ни, благословен си!

Припев: Пресвета Богородице, спаси ни.

Изработените от Бога скрижали, изписани от Божествения Дух, Мойсей строши с гняв; но неговият Владика, запазвайки невредима Своята родителка, сега я всели в небесните обители. Тържествувайки с нея, към Христа зовем: препрославен Боже наш и на отците ни, благословен си!

С кимвали от чисти уста и с мелодичната лира на сърцето, с благозвучната тръба на възвишения ум, пляскайки усърдно с ръце в този знаменит и избран ден на представянето на Чистата Дева зовем: препрославен Боже наш и на отците ни, благословен си!

Събери се, боговдъхновен народе, защото обителта на Божията слава от Сион се пренася към небесното жилище, където звучи чистият глас на празнуващите, гласът на неизказаната радост и всички с веселие зоват към Христа: препрославен Боже наш и на отците ни, благословен си!

Друг на преподобния

Ирмос: Ние верните те приемаме за духовна пещ, Богородице, защото както Всевишният Бог спаси тримата отроци, така в твоята утроба Той целия ме обнови – всехвалният и препрославен Бог на нашите отци.

Припев: Преподобни отче Йоане, моли Бога за нас.

Бидейки храбър подражател на пророк Илия, ти воюваше със страстите чрез оръжието на поста и като се посели в планината, чрез свръхчовешки постнически подвизи ти умъртви срамните помисли.

Като пожела да следваш правия Божи път и отхвърли светското желание, ти утвърди стъпките си върху духовния Камък и така избавяш всички от камъните на съблазните и примамките на изкушенията.

Слава: Около кивота с твоите мощи се източват чудеса на изцеления, защото докрай угоди на Бога, Който обеща, че от утробата на вярващите ще потекат реките на божествената благодат.

И сега: Чуваме дълбината на премъдростта, Пречиста, защото от тебе се въплъти Бог Слово, Който с ръката Си сътвори Адам и от реброто му създаде Ева, и прикован на кръста, обнови рода човешки.

Песен 8

Ирмос: Всемогъщият Божи ангел направи огъня разхлаждащ за светите отроци, но изгарящ злочестивите; Той направи Богородица живоначален извор, от който блика разорение на смъртта и живот за тия, които пеят: „Ние, избавените, възпяваме Едничкия Създател и Го превъзнасяме във всички векове!”.

Припев: Пресвета Богородице, спаси ни.

Цялото множество на богословите съпровождаше Божия кивот на Сион, зовейки с такива слова: „Къде отиваш сега, скинио на Живия Бог? Не преставай да се грижиш за тия, които с вяра пеят: „Ние, избавените, възпяваме Едничкия Създател и Го превъзнасяме във всички векове!”.

Отивайки си Всенепорочната вдигна ръцете, с които прегръщаше въплътения Бог и като майка с дръзновение каза на Този, Когото роди: „Тези, които ми повери, во веки запази, защото те Ти пеят: „Ние, избавените, възпяваме Едничкия Създател и Го превъзнасяме във всички векове!”.

Друг на преподобния

Ирмос: В пещта като в горнило отроците Израилеви блестяха по-чисти от злато с красотата на благочестието, пеейки: „Благославяйте, всички творения Господни, Господа, пейте и превъзнасяйте Го във всички векове!”.

Припев: Преподобни отче Йоане, моли Бога за нас.

Като отрази доблестно в здрава битка изкушението на врага и се яви непобедим за бесовските коварства, ти се увенча с победни венци и като предстоиш сега пред Господа, молиш се за тия, които те възпяват.

Заспал във временна смъртна кончина, ти остави постническите трудове и прие вечния покой, за да предстоиш пред Бога, сияейки сред лъчите на неизказаното Божество и да се молиш за нас.

Слава: Подобно на древния патриарх Йаков ти понесе дневния зной и претърпя нощния студ, за да се изкачиш по стълбата на добродетелите към висотата на богосъзерцанието, отче Йоане, изворе на чудеса!

И сега: Умий с водите на сълзите душата ми, осквернена от страстите; към тебе прибягвам Агнице пречиста, която с водите на благодатта на Божия Дух уми дълбоката кал на човешките грехове.

Песен 9

Ирмос: В тебе, Дево чиста, се превъзмогват пределите на естеството, защото раждането остава девствено и смъртта се сгодява за живота; Дева след раждането и жива след смъртта, Богородице, ти винаги спасяваш Твоето наследие.

Припев: Пресвета Богородице, спаси ни.

Изумяваха се ангелските сили, съзерцавайки на Сион своя Владика, приемащ в ръцете Си женската душа; защото Той, както подобаваше на Син зовеше тази, която пречисто Го роди: „Ела, Пречиста, и бъди прославена с твоя Син и Бог!”.

Апостолският лик приготви за погребение твоето приело Бога тяло и гледайки към него в страх, със силен глас зовеше: „Възхождайки в небесните чертози при твоя Син, винаги спасявай, Богородице, твоето наследие!”.

Друг на преподобния

Ирмос: Горящата, но неизгарящата къпина бе предобраз на твоето пречисто детерождение; затова сега се молим да угасиш яростната пещ на изкушенията, та да те славим непрестанно, Богородице.

Припев: Преподобни отче Йоане, моли Бога за нас.

Изящни почести прие за подвига на твоето търпение, заради което се въдворяваш заедно с ангелите; и заради телесната голота се обличаш в небесната одежда, отче, всеизряден сред постниците.

Събрание на любомъдрите, виж какви благодатни дарове въздава Бог на тия, които истински са пожелали Неговите блага! Защото нито естеството, ни времето победиха тялото на пустинолюбеца Йоан, който дори до сега източва чудеса.

Слава: Според силите си разтворих скрижалите на моето сърце и всичко туй написах чрез изобилната ти благодат, но нищо достойно не ти принесох; затова те моля: „Приеми вярата и любовта ми, преблажени!”.

И сега: Чуй приветствието на Давидовите гусли, Царева дъще, и наклони ухото си; не забравяй твоите люде, но смили се, Девице, над тия, които непрестанно те прославят.

Катавасии, гл. 4(за Успение) Отвèрзу устà моя.

Пеят се между 14 и 23 август, а на самия празник „Преукрашенная“.

Песен 1

Ще отворя устата си и ще се изпълнят с Дух (Свети), и ще произнеса дума за царицата майка, ще се явя светло тържествуващ и с радост ще възпея нейното успение.

Песен 3

Богородице, жив и изобилен изворе, духовно укрепи в твоята божествена слава събралите се в хор твои певци и ги удостой с венци на славата.

Песен 4

Пророк Авакум проумя неизследимия Божи замисъл за Твоето въплъщение от Девата, Всевишни, и извика: Господи, слава на Твоята сила!

Песен 5

Всички се удивиха на твоето почитано успение, защото ти, Дево, която не си изпитала брак, се престави от земята във вечните жилища и в безкрайния живот, като даваш спасение на всички, които те възпяват.

Песен 6

Богомъдри, като честваме тоя божествен всепочитан празник на Божията майка, дойдете да запляскаме с ръце и славим Бог, Който се роди от нея.

Песен 7

Богомъдрите отроци не почетоха творението вместо Твореца, но мъжествено пренебрегнаха огнената заплаха и с радост пееха: благословен си, препрославени Господи и Боже на нашите отци!

Песен 8

Възхваляваме, благословяме, покланяме се на Господ, като Го възпяваме и прославяме през всички векове.

Благочестивите отроци бяха спасени в пещта от Богородичната рожба, която тогава беше предобразувана, а сега е действителна; тя подбужда цялата вселена да ти пее: всички твари, възпявайте Господ и Го превъзнасяйте през всички векове. 

Дяконът: Богородицата и майка на Светлината с песни да възвеличим!

Честнейшую херувим

Народът: (речитатив) Душата ми величае Господа, и духът ми се зарадва в Бога, Спасителя мой.

Честнейшую херувим, и слàвнейшую без сравнения серафим, без истления Бога Слова рождшую, сýщую Богородицу тя величаем.

Задето Той милостно погледна унизеността на рабинята Си; защото, ето, отсега ще ме облажават всички родове.

По-почитана от херувимите и несравнено по-славна от серафимите, нетленно родила Бог-Слово, Тебе, истинска Богородице, величаем.

Задето Силният ми стори велико нещо, и свето е името Му; и Неговата милост е из рода в род за ония, които Му се боят.

Той показа сила с мишцата Си; разпръсна ония, които се гордеят с мислите на сърцето си.

Свали силни от престоли и въздигна смирени; гладни изпълни с блага, а богати отпрати без нищо.

Взе под закрила Израиля, Своя отрок, като си спомни милостта, – както говори на нашите отци, – към Авраама и семето му довека. 

9-та песен от катавасиите

Нека всеки човек се зарадва, просвещаван от Духа, а безплътните по естество духовни същества да тържествуват, като почитат свещеното преставяне на Божията майка и казват: радвай се, всеблажена Богородице, чиста Вечнодево!

Малка ектения

Възглас: Защото Тебе хвалят всички небесни сили и на Тебе въздаваме слава…

Светилен,гл.2, по Жени услишите:

Нека всички вярно да възхвалим пустинножителя Йоан, земния ангел и небесния човек, който неизчерпаемо ни дава множество чудеса.

Слава, и сега, богородичен: гл.3, по Небо звездами:

Апостоли, които се събрахте от краищата на света в Гетсиманската градина, погребете моето тяло, а Ти, Сине и Боже мой, приеми моя дух!

Хвалитни стихири, на 6, гл. 4

Всякое дихание

Всичко що диша да хвали Господа. Хвалете Господа от небесата; Хвалете го във висините. На Тебе, Боже, подобава песен.

Хвалете Го, всички Негови ангели; хвалете Го, всичките Му сили. На Тебе, Боже, подобава песен.

На Успение Богородично 3, глас 4, подобен Яко добля:

Стих: Да извършат над тях писания съд. Тая чест е за всички Негови светии. (Пс. 149:9)

Небесата се радват на твоето славно успение и ангелските войнства ликуват, цялата земя се весели и пее погребална песен на тебе, майко на Владеещия всичко, неизпитала брак пресвета Дево, която избавяш човешкия род от осъждането на прародителите.

Стих: Хвалете Бога в Неговата светиня, хвалете Го в крепостта на силата Му. (Пс. 150:1)

От краищата на света избраните апостоли се събраха по Божия заповед да те погребат и като те видяха да се издигаш от земята във висините, с радостния Гавриилов глас ти извикаха: радвай се ти, която носиш Бога на всичко, радвай се, единствена, която чрез своето раждане съедини земните с небесните. 

Стих: Хвалете Го поради Неговото могъщество, хвалете Го поради голямото Му величие. (Пс. 150:2)

Дево майко богоневесто, която си родила Живота, с твоето почитаемо успение ти премина в безсмъртния живот, тържествено носена от ангели, начала и сили, апостоли, пророци и цялото творение, а твоя Син прие с нетленните Си длани твоята непорочна душа.

На св. Иван Рилски 3, глас 6, подобен: Всю отложивше

Стих: Хвалете Го с тръбен звук, хвалете Го с псалтир и гусли. (Пс. 150:3)

Укрепван от десницата на Вседържителя, ти си отхвърлил цялата неразумност на страстите, покорил си плътта на духа и си станал правило за добродетелност, утвърждение за монасите, пример за постниците, украса за преподобните; а сега, като гледаш неизказаната красота на неразделната Троица, премъдри Йоане, с дръзновение се моли за душите ни.

Стих: Хвалете Го с тимпан и хора̀, хвалете Го със струни и орга̀ни (флейти). (Пс. 150:4)

Уподобявайки се на Илия и на Йоан Предтеча, ти си обикнал безмълвието на непроходимата пустиня и, напредвайки в добродетелите, достигнал си крайното желание, премъдри Йоане, затова с радост предстоиш пред трисияйната светлина на Светата Троица; като получаваш пряко от нея божествени зари, моли се дръзновено за нашите души.

Стих: Хвалете Го със звучни кимвали, хвалете Го с кимвали гръмогласни. Всичко, що диша, да хвали Господа! (Пс. 150:5-6)

Оставил си всичко заради любовта Христова и си се заселил в пустинята без да се страхуваш от нападенията на невидимия враг, който много пъти те спохождал с мечтания и ти показвал привидения, но ти най-вече с твоите молитви си го превръщал в прах, който изчезва. Каква непорочна душа и крепко търпение! Моли се с дръзновение на Христос за нашите души.

Славагл. 3, на преподобния:

Радва се днес българската страна, а Рилската планина се весели и тържествува за твоето успение, преподобни отче! Нека ние, множествата вярващи от българската земя, да затръбим с песенна тръба, защото благодатта на Духа ни призовава по-благолепно от всяка тръба да пеем на богоносния отец – светлия в добродетелите, богоразумния във вярата, възвишения във виденията, неуморния в поученията, наставника на заблудените, избавителя на планените, изцелението за болните, велико украшение за цялото отечество! Затова, като го възхваляваме, нека така да му пеем: преподобни отче Йоане, застъпвай се за твоите раби и с молитвите си винаги спасявай твоето паство.

Исегагл. 4, на празника:

Всепочитаното твое успение, пресвята чиста Дево, ангелските множества на небесата и ние, родът човешки, на земята прославяме, защото ти стана майка на Христос Бог, Твореца на всичко; молим те, не преставай да Го молиш за нас, които след Бога надеждата си на тебе възлагаме, Богородице всехвална и непознала брак.

Велико славословие

Тропарна преподобния, гл. 1:

Основа на покаянието, пример на умилението, образец на утешението и духовното съвършенство беше твоят равноангелски живот, преподобни, защото пребиваваше в молитва, постничество и сълзи, отче Йоане, моли Христос Бог за нашите души!

На Успение Богородично

Слава… и сега…,  При раждането на Христос запази девството, в успението не остави света, Богородице: в живота премина ти, която си майка на Живота, и с твоите молитви избавяш от смърт душите ни.

—————————————————

На Литургията

Антифонина Успение или Блаженства на 8 – 4 от 3-та песен на празника и на преподобния и 4 от 6-та песен на преподобния.

Тропари – на Успение Богородично, на преподобния, Слава:  кондак на преподобния, И сега: кондак на Успение Богородично.

Алилуияглас 8: Блажен е оня човек, който се бои от Господа и който крепко обича Неговите заповеди. (Пс.111:1) Стих: Неговото семе ще бъде силно на земята. (Пс.111:2А)

Задостойник на Успение Богородично, гл. 1:

Всички родове те облажаваме, единствена Богородице. 

В тебе, Дево чиста, превъзмогват се пределите на естеството, защото раждането остава девствено и смъртта се сгодява за живота; Дева след раждането и жива след смъртта, Богородице, ти винаги спасяваш твоето наследие.

Причастен: Във вечна памет ще остане праведникът, алилуия! (Пс.111:6Б)

——————————————————-

Превод: свещ. Траян Горанов

*Вечерната и по-голямата част от Утринна е преведена от проф. Иван Ж. Димитров

** Канонът на Утринната е преведен от отец Иван Латковски 

Източник: Богослужебни текстове

Posted in Богослужебни текстове

Вижте още: