Християните като общност

Разговор в редакцията на сп.„Християнство и култура“