Меню Затваряне

Псалтирът като сборник с молитви за различни случаи

жг

Псалтирът като требник според преподобни Арсений Кападокийски, изложени от св. Паисий Атонски

Преподобният Арсений използвал псалмите за благословение, подхождащо в различни случаи; особено в онези случаи, когато липсвало църковно чинопоследование за определена потребност. Гръцкия оригинал можем да намерим в изданието “Старецът Паисий” от иеромонах Христодул, 1994 г.Четене на Псалтира в различни случаи 

Псалом 1. Когато посадиш дърво или лоза, за да принесат плод.

Псалом 2. Господ да просвети отиващите на събрания и съвети.

Псалом 3. Злобата да остави хората и те да не измъчват несправедливо своите ближни.

Псалом 4. Господ да изцели мекосърдечните, падащи в униние при вида на деянията на жестокосърдечните.

Псалом 5. Господ да изцели очите, уязвени от злодеи.

Псалом 6. Господ да освободи намиращите се под клетва.

Псалом 7. За измъчваните от страх от козните и заплахите на злодеи.

Псалом 8. За уязвените от бесове или нечестиви хора.

Псалом 9. Да се прекратят бесовските страхове насън или изкушенията през деня.

Псалом 10. За жестокосърдечните съпрузи, когато се карат и се развеждат (когато жестокосърдечният мъж или жена измъчва съпругата или съпруга).

Псалом 11. За душевноболните, които са измъчвани от злоба и нападат ближните.

Псалом 12. За страдащите от болести на черния дроб.

Псалом 13. При нападение от бесове да се чете три дни по три пъти на ден.

Псалом 14. Да се обърнат крадците или разбойниците, да се върнат по домовете си и да се покаят.

Псалом 15. Да се намери изгубеният ключ.

Псалом 16. При тежки несправедливи обвинения да се чете три дни по три пъти на ден.

Псалом 17. При земетресения, други бедствия или буря с гръмотевици.

Псалом 18. Да роди родилка.

Псалом 19. За безплодните съпрузи, Господ да ги изцели и да не се разведат.

Псалом 20. Господ да смекчи сърцата на богатите, за да дават милостиня на бедните.

Псалом 21. Господ да спре пожара и да няма големи щети.

Псалом 22. Господ да усмири непокорните деца, за да не огорчават родителите си.

Псалом 23. Да се отвори вратата, когато ключът е изгубен.

Псалом 24. За силно измъчваните от изкушения, които губят покой и се оплакват.

Псалом 25. Когато някой изпросва нещо от Бога, Той да даде това, за което се молим, без вреда за молещия се.

Псалом 26. Господ да защити селяните от вражеската война, за да няма вреда за народа и нивите.

Псалом 27. Господ да изцели страдащите от душевни и нервни заболявания.

Псалом 28. За страдащите от морска болест и страхуващите се от бурно море.

Псалом 29. В опасности в далечни страни, сред варвари и безбожници, Господ да ги защити и да просвети и умири хората в тези страни, за да познаят Бога.

Псалом 30. Господ да изпрати достатъчно зърно и плодове, когато времето е неблагоприятно за земеделие.

Псалом 31. Да намерят пътя заблудилите се и смутени пътници.

Псалом 32. Господ да открие правдата за неправедно осъдените и да ги пуснат на свобода.

Псалом 33. За стоящите на прага на смъртта, когато ги измъчват бесове. Или когато неприятелят нахлува със зловещи намерения.

Псалом 34. Господ да освободи добрите от козните на злите, които притесняват Божиите раби.

Псалом 35.  Да се разсее враждебността след спорове и недоразумения.

Псалом 36. За изранените от разбойници.

Псалом 37. При зъбобол.

Псалом 38. Да намерят работа изоставените и изпаднали в униние, за да не скърбят повече.

Псалом 39. Да се помирят стопанинът и работникът след скарване.

Псалом 40. За благополучно освобождаване от бременност, когато раждането е преждевременно.

Псалом 41. За младите, когато страдат от нещастна любов.

Псалом 42. Да се освободят съотечествениците от вражески плен.

Псалом 43. Господ да открие истината на съпрузите, ако между тях е имало недоразумение, за да живеят в мир и любов.

Псалом 44. За страдащите от болести на сърцето или бъбреците.

Псалом 45. За младите, на които враговете от завист не разрешават да се оженят.

Псалом 46. За да се примирят работникът или стопанинът, когато работникът си отива обиден от стопанина, и да намери работа.

Псалом 47. Когато разбойнически шайки ограбват хората или стават тежки бедствия, да се чете в продължение на 40 дни.

Псалом 48. За тези, чийто труд е свързан с опасности.

Псалом 49. Да се покаят отдалечилите се от Бога и да се обърнат, за да се спасят.

Псалом 50. Когато поради нашите грехове Бог за вразумление изпраща наказание (мор по хората или животните).

Псалом 51. Да се покаят жестокосърдечните управители и да се смекчат сърцата им, за да престанат да измъчват народа.

Псалом 52. Бог да благослови мрежите, и те да се напълнят с риба.

Псалом 53. Господ да просвети богатите, купили роби, и да ги пуснат на свобода.

Псалом 54. Да се възстанови доброто име на семейството, което е било обвинено несправедливо.

Псалом 55. За мекосърдечните хора, уязвени от ближните.

Псалом 56. За страдащите от болка в главата, произлизаща от силна скръб.

Псалом 57. Да бъдат благоприятни обстоятелствата за трудещите се с добри намерения и Господ да запрети на бесовете и лукавите хора.

Псалом 58. Господ да даде дар слово на немите.

Псалом 59. Господ да открие истината, когато много хора са осъдени несправедливо.

Псалом 60. За тези, на които е трудно да работят поради страх или леност.

Псалом 61. Господ да избави от напасти слабия, за да не се оплаква.

Псалом 62. Да принесат плод нивите и дърветата при суша.

Псалом 63. Когато бясно куче или вълк ухапе някого.

Псалом 64. Да процъфтяват търговците.

Псалом 65. Да не принесе лукавият разногласия у дома и да не хвърли семейството в скръб.

Псалом 66. За благословение на домашния добитък.

Псалом 67. Да се излекува страдащата от помятания.

Псалом 68. Когато реките прииждат от дъждовете и отнасят хора и къщи.

Псалом 69. За мекосърдечните, които скърбят за дребни неща и падат в отчаяние, Господ да ги укрепи.

Псалом 70. За самотните, които поради бесовските козни са досадили на близките и падат в отчаяние, Господ да ги помилва и изцели.

Псалом 71. Бог да благослови новата реколта.

Псалом 72. Да се покаят разбойниците.

Псалом 73. Господ да защити селяните, които работят на полето, когато врагът е обкръжил селото.

Псалом 74. Да се усмири злобният стопанин и да не измъчва своите ближни, работниците.

Псалом 75. За майките, страдащи при раждане, Господ да ги укрепи и защити.

Псалом 76. Когато няма взаимно разбиране между родители и деца, Господ да ги просвети, за да слушат децата родителите, а родителите да обичат децата.

Псалом 77. Господ да просвети заемодателите, за да бъдат състрадателни и да не изнудват длъжниците.

Псалом 78. Господ да защити селото от грабеж на неприятелски войски.

Псалом 79. Господ да изцели болния от водянка.

Псалом 80. Господ да не остави бедните в нужда и скръб, падащи в отчаяние поради своята бедност.

Псалом 81. Хората да купуват стоки от селяните, за да не падат последните в скръб и отчаяние.

Псалом 82. Господ да забрани на злодеите, замислящи убийство.

Псалом 83. Господ да запази домашната покъщнина, добитъка и плодовете на труда.

Псалом 84. Господ да изцели изранените от разбойници и страдащите от уплаха.

Псалом 85. Господ да спаси света, когато дойде чума и хората умират.

Псалом 86. Господ да продължи живота на онези членове от семейството, без които другите не могат.

Псалом 87. Господ да защити беззащитните, страдащи от жестокосърдечните ближни.

Псалом 88. Господ да укрепи болните и слабите, за да не изнемогват в работата и да не падат в униние.

Псалом 89. Господ да изпрати дъжд при суша и да се напълнят пресъхналите извори.

Псалом 90. Да изчезне бесът, явяващ се пред човека и плашещ го.

Псалом 91. Господ да даде благоразумие на хората, за да израстват духовно.

Псалом 92. Господ да запази кораба, намиращ се в опасност в морето. (Преподобният съветвал и да поръсват кораба със светена вода от четирите страни.)

Псалом 93. Господ да просвети смутителите, които сеят раздори сред народа и предизвикват безредици и разделения.

Псалом 94. Съпрузите да не попаднат под влияние на магиите, които ги подтикват да спорят и да се карат.

Псалом 95. Господ да изцели глухите.

Псалом 96. Да се разсеят магиите.

Псалом 97. Господ да утеши измъчените от скръб.

Псалом 98. Бог да благослови младите, желаещи да оставят всичко и да Го последват, и да им даде благодат. (Както изглежда, тук става дума за готвещите се да приемат монашеско пострижение ­ бел. прев.)

Псалом 99. Господ да благослови изпълняващите Неговата воля и да изпълни желанията им.

Псалом 100. Господ да даде дарове и таланти на добрите и простосърдечни хора.

Псалом 101. Господ да благослови властимащите, за да бъдат добри и състрадателни и да помагат на хората.

Псалом 102. Господ да помогне на жената, страдаща от женска немощ.

Псалом 103. Господ да благослови имуществото на хората, за да не падат в униние, но да прославят Бога.

Псалом 104. Хората да се покаят и да изповядат греховете си.

Псалом 105. Господ да просвети хората, за да не отстъпят от пътя на спасението.

Псалом 106. Господ да изцели безплодната.

Псалом 107. Господ да усмири враговете и те да оставят злите си намерения.

Псалом 108. Господ да изцели болния от епилепсия. И да помилва несправедливо обвиняващите, за да се покаят.

Псалом 109. Младите да уважават старите.

Псалом 110. Несправедливите съдии да се покаят и да съдят право Божиите хора.

Псалом 111. Господ да защити воините, отиващи на война.

Псалом 112. Господ да благослови бедната вдовица, за да изплати дълговете си и да се спаси от затвор.

Псалом 113. Господ да изцели слабоумните деца.

Псалом 114. Господ да благослови бедните деца и да ги утеши, за да не страдат от богатите деца и да не падат в униние.

Псалом 115. Господ да изцели от ужасната страст на лъжата.

Псалом 116. Да се запази любовта в семейството и да прославят Бога.

Псалом 117. Господ да смири варварите, когато обкръжават селото и всяват страх у жителите, и да ги отклони от злите им намерения.

Псалом 118. Господ да всее страх у варварите и да им забрани да убиват невинни жени и деца.

Псалом 119. Господ да даде дълготърпение на онези, на които се налага да живеят с лукави и неправедни.

Псалом 120. Господ да защити робите от ръцете на неприятеля, за да не бъдат осакатени, преди да бъдат освободени.

Псалом 121. Господ да изцели страдащите от суеверие.

Псалом 122. Господ да изцели слепите и страдащите от очни болести.

Псалом 123. Господ да защити хората от змии, за да не ги хапят.

Псалом 124. Господ да защити нивите на праведните от зли хора.

Псалом 125. Господ да изцели страдащите от болести на главата.

Псалом 126. Господ да донесе мир в семейството, ако е възникнало недоразумение.

Псалом 127. Да не се докосне злобата на враговете до дома и в семейството да пребъдват Божият мир и благословение.

Псалом 128. Господ да изцели страдащите от мигрена. И да яви Своята милост на жестокосърдечните и невъздържаните, които причиняват скръб на мекосърдечните.

Псалом 129. Господ да изпрати мъжество и надежда на тези, които започват нова работа и не са опитни в нея, за да не изпитват големи затруднения.

Псалом 130. Господ да даде покаяние на хората и да ги утеши с надежда, за да се спасят.

Псалом 131. Господ да яви Своята милост в света, където поради нашите грехове не спират войните.

Псалом 132. Господ да просвети народите, за да станат миролюбиви и да живеят в мир.

Псалом 133. Господ да защити хората от всяка напаст.

Псалом 134. Хората да се съсредоточат по време на молитва и душите им да се съединят с Бога.

Псалом 135. Господ да защити бежанците, когато напускат домовете си и бягат, и да се спасят от варварите.

Псалом 136. Господ да умири избухливия.

Псалом 137. Господ да просвети управителите, за да разбират нуждите на народа.

Псалом 138. Господ да избави слабите духом от изкушението на кощунствените мисли.

Псалом 139. Господ да умири тежкия характер на главата на семейството, за да не страдат домашните от него.

Псалом 140. Господ да умири жестокия управител, измъчващ ближните.

Псалом 141. Господ да умири размирника, причиняващ смущение на хората.

Псалом 142. Господ да защити бременната жена, за да не загуби плода.

Псалом 143. Господ да умири брожението сред народа, за да няма бунтове.

Псалом 144. Бог да благослови трудовете на хората и да ги приеме.

Псалом 145. Господ да изцели страдащите от кръвотечение.

Псалом 146. Господ да изцели ухапаните и ранени от злодеи.

Псалом 147. Господ да умири дивите зверове, за да не причиняват вреда на хората и стопанството.

Псалом 148. Господ да изпрати благоприятно време, за да събират хората богата реколта и да Го прославят.

(Всички приведени по-горе тълкувания принадлежат на преподобния Арсений, а следващите две ­ на св. Паисий Атонски).

Псалом 149. За благодарност към Бога за Неговите богати милости и за изобилието на Неговата любов, която е безгранична и пребъдва с нас.

Псалом 150. Господ да изпрати благоденствие и утешение на нашите братя и сестри, живеещи в далечни земи, и на нашите починали братя и сестри, които са още по-далече от нас. Амин.

Псалмите могат да се четат както от свещеника, така и от всеки вярващ.

Указател за псалмите

Земеделие: 1, 26, 30, 52, 62, 66, 71, 83, 124, 147, 148.

Враждебни животни: 63, 123, 147.

Деца: 22, 76, 109, 113, 114.

Смърт и починали: 33, 150.

Бедствия: 17, 21, 30, 50, 62, 68, 85, 89.

Телесно здраве: 5, 12, 28, 36, 37, 44, 56, 58, 63, 79, 86, 88, 95, 102, 108, 122, 125, 128, 145, 146.

Душевно здраве: 4, 7, 8, 9, 11, 24, 27, 41, 55, 56, 60, 61, 69, 70, 80, 81, 84, 97, 100, 103, 128, 136, 138.

Женско здраве: 18, 19, 40, 67, 75, 106, 142, 145.

Закони и правителство: 14, 16, 32, 36, 47, 51, 59, 72, 82, 84, 93, 101, 108, 110, 137, 140, 141, 143.

От нечисти духове: 5, 6, 8, 9, 13, 33, 57, 65, 90, 94, 96, 121.

Мир и война: 26, 33, 42, 73, 78, 93, 107, 111, 117, 118, 120, 127, 131, 132, 135, 140, 141, 143.

Мир в семейството и между приятели: 10, 19, 22, 35, 41, 43, 45, 54, 65, 76, 86, 94, 109, 116, 126, 127, 139.

Имущество: 14, 15, 23, 47, 83, 124.

Защита: 9, 13, 34, 47, 48, 57, 90, 133.

Обществени въпроси: 20, 32, 35, 38, 51, 53, 59, 77, 80, 81, 87, 93, 101, 110, 112, 113, 114, 119, 124, 137, 140.

Духовни въпроси: 3, 9, 24, 25, 29, 49, 50, 57, 72, 91, 98, 99, 100, 104, 105, 108, 115, 119, 130, 134, 136, 149.

Пътешествия: 28, 29, 31, 92, 135, 150.

Работа: 2, 38, 39, 46, 48, 51, 52, 57, 60, 64, 74, 81, 83, 100, 101, 103, 129, 137, 140, 144.